Temeljito pričujmo o Božjem kraljestvu

Ta publikacija opisuje ustanovitev krščanske občine v prvem stoletju in kako je to povezano z nami danes.

Zemljevida

Zemljevida prikazujeta območje, ki se ga pogosto imenuje Sveta dežela, in misijonarska potovanja apostola Pavla.

Pismo Vodstvenega organa

Zakaj smo lahko prepričani, da nas bo Bog podpiral, ko bomo še naprej temeljito pričevali o Božjem kraljestvu?

1. POGLAVJE

»Pojdite in mi pridobivajte učence«

Jezus je napovedal, da se bo sporočilo o Kraljestvu oznanilo vsem narodom. Kako se to delo opravlja?

2. POGLAVJE

»Pričevali boste o meni«

Kako je Jezus apostole pripravil, da bi vodili v oznanjevanju?

3. POGLAVJE

»Vsi zbrani so se napolnili s svetim duhom«

Kakšno vlogo je imel pri ustanovitvi krščanske občine sveti duh?

4. POGLAVJE

»Neizobražena in navadna človeka«

Apostola ravnata pogumno in Jehova ju blagoslovi.

5. POGLAVJE

»Ubogati moramo Boga«

Apostoli se odločno postavijo na stran Boga in dajo s tem zgled vsem pravim kristjanom.

6. POGLAVJE

Štefan – »Bog mu je bil naklonjen in ga je obdaril z veliko močjo«

Kaj se lahko naučimo od Štefana in tega, da je pogumno pričeval pred judovskim višjim sodiščem?

7. POGLAVJE

Oznanjevanje »dobre novice o Jezusu«

Filip nam je zgled v oznanjevanju dobre novice.

8. POGLAVJE

Za občino je »nastopilo obdobje miru«

Savel se iz okrutnega preganjalca spremeni v gorečega oznanjevalca.

9. POGLAVJE

»Bog ni pristranski«

Oznanjevati se začne neobrezanim Nejudom.

10. POGLAVJE

»Jehovova beseda se je vse bolj širila«

Peter je rešen iz ječe, preganjalcem pa ne uspe ustaviti širjenja dobre novice.

11. POGLAVJE

»Bili so polni veselja in svetega duha«

Pavel je lep zgled v tem, kako je ravnal s sovražnimi in ravnodušnimi ljudmi.

12. POGLAVJE

»S pooblastilom od Jehova sta pogumno govorila«

Pavel in Barnaba pokažeta ponižnost, vztrajnost in prilagodljivost.

13. POGLAVJE

»Po precejšnjem prerekanju«

Vodstveni organ se odloča, ali naj bi se kristjani obrezovali.

14. POGLAVJE

»Soglasno smo se odločili«

Spoznajte, kako je vodstveni organ rešil vprašanje glede obreze in kako je to poenotilo občine.

15. POGLAVJE

»Obiskoval je občine in jih krepil«

Potujoči nadzorniki pomagajo občinam, da se krepijo v veri.

16. POGLAVJE

»Pridi v Makedonijo«

Učenci so blagoslovljeni, ker so sprejeli nalogo in z veseljem prestali preganjanje.

17. POGLAVJE

»Razpravljal je na podlagi Svetih spisov«

Pavel temeljito pričuje Judom v Tesaloniki in Beroji.

18. POGLAVJE

Iščite Boga in ga boste našli

Katere priložnosti za oznanjevanje se Pavlu pojavijo s tem, ko se prilagodi poslušalcem in poišče skupno točko?

19. POGLAVJE

»Še naprej oznanjuj in ne odnehaj!«

Kaj se lahko naučimo iz tega, kar je Pavel delal v Korintu, in kako nam bo to pomagalo temeljito pričevati o Božjem kraljestvu?

20. POGLAVJE

Jehovova beseda se je kljub nasprotovanju »širila in premagovala ovire«

Apolo in Pavel pomagata še več ljudem, da slišijo dobro novico.

21. POGLAVJE

»Ni moja krivda, če kdo izgubi življenje«

Pavel goreče oznanjuje in svetuje starešinam.

22. POGLAVJE

»Naj se zgodi Jehovova volja«

Pavel je trdno odločen izpolniti Božjo voljo, zato gre v Jeruzalem.

23. POGLAVJE

Pavlov zagovor

Pavel zagovarja resnico pred jezno drhaljo in pred sanhedrinom.

24. POGLAVJE

»Le pogumno!«

Judje kujejo zaroto proti Pavlu, ampak Pavel kljub temu ostane živ in se zagovarja pred Feliksom.

25. POGLAVJE

»Želim, da moj primer obravnava cesar!«

Pavel nam je za zgled v zagovarjanju dobre novice.

26. POGLAVJE

»Nihče od vas ne bo izgubil življenja«

Pavel pokaže izredno vero in ljubezen do ljudi, ko doživi brodolom.

27. POGLAVJE

Pavel »je temeljito pričeval«

Pavel kljub temu, da je v priporu v Rimu, še naprej oznanjuje.

28. POGLAVJE

»Do skrajnega konca zemlje«

Jehovove priče nadaljujemo delo, ki so ga v prvem stoletju našega štetja začeli sledilci Jezusa Kristusa.

Kazalo ilustracij in fotografij

Seznam ključnih ilustracij in fotografij v tej publikaciji