Preskoči na vsebino

Preskoči na kazalo

 ŠTIRINAJSTO POGLAVJE

Kako si lahko ustvarite srečno družinsko življenje?

Kako si lahko ustvarite srečno družinsko življenje?
  • Kakšen je dober mož?

  • Kakšna je dobra žena?

  • Kaj je potrebno, da bi bili dobri starši?

  • Kako lahko otroci prispevajo k srečnemu družinskemu življenju?

1. Kaj je ključ do srečnega družinskega življenja?

BOG JEHOVA želi, da bi bila vaša družina srečna. Njegova Beseda, Sveto pismo, daje smernice za vse družinske člane in opiše vlogo, ki jo je Bog namenil vsakemu v družini. Kadar družinski člani svojo vlogo izpolnjujejo skladno z Božjimi nasveti, jim to prinese veliko zadovoljstva. Jezus je rekel: »Srečni tisti, ki Božjo besedo poslušajo in se po njej ravnajo!« (Luka 11:28)

2. Česa se moramo zavedati, če želimo, da bi bila naša družina srečna?

2 Sreča v družini je odvisna predvsem od tega, ali se zavedamo, da je ustanovitelj družine Jehova, ki ga je Jezus imenoval »Oče naš«. (Matej 6:9) Vsaka družina na zemlji obstaja zaradi našega nebeškega Očeta. On potemtakem zagotovo ve, kaj družinam prinese srečo. (Efežanom 3:14, 15) Kaj torej Sveto pismo uči o vlogi vsakega družinskega člana?

DRUŽINO JE USTANOVIL BOG

3. Kako Sveto pismo opiše ustanovitev družine in zakaj vemo, da je to, kar v njem piše, resnično?

3 Jehova je ustvaril prva človeka, Adama in Evo, in postala sta mož in žena. Naselil ju je v prelepem zemeljskem  rajskem domu – edenskem vrtu – in jima naročil, naj imata otroke. Rekel jima je: »Bodita rodovitna in se namnožita. Napolnita zemljo in si jo podredita.« (1. Mojzesova 1:26–28; 2:18, 21–24) To ni zgolj pravljica oziroma mit, saj je Jezus potrdil, da je to, kar v Prvi Mojzesovi knjigi piše o začetku družinskega življenja, resnično. (Matej 19:4, 5) Čeprav se srečujemo z mnogimi problemi in življenje ni takšno, kakršno nam je namenil Bog, si poglejmo, zakaj je sreča v družini dosegljiva.

4. a) Kako lahko vsak družinski član prispeva k sreči v družini? b) Zakaj je preučevanje Jezusovega življenja tako pomembno za družinsko srečo?

4 K srečnemu družinskemu življenju lahko vsi člani družine prispevajo tako, da v izkazovanju ljubezni posnemajo Boga. (Efežanom 5:1, 2) Toda kako lahko Boga posnemamo, ko pa ga ne moremo niti videti? To, kako Jehova ravna, lahko spoznamo zato, ker je iz nebes na zemljo poslal svojega prvorojenega Sina. (Janez 1:14, 18) Ta Sin, Jezus Kristus, je med bivanjem na zemlji svojega nebeškega Očeta tako dobro posnemal, da je bilo za ljudi, ki so videli in slišali Jezusa, enako, kakor da bi bili z Jehovom in ga poslušali. (Janez 14:9) Če torej spoznavamo ljubezen, ki jo je kazal Jezus, in posnemamo njegov zgled, ima lahko vsakdo izmed nas še srečnejše družinsko življenje.

ZGLED ZA MOŽE

5., 6. a) Kako je Jezus zgled možem s tem, kako ravna s svojo občino? b) Kaj moramo delati, da bi nam bili odpuščeni grehi?

5 V Svetem pismu piše, da bi morali možje s svojo ženo ravnati enako, kakor Jezus ravna s svojimi učenci. Premislite o naslednjem svetopisemskem navodilu: »Možje, ljubite svojo ženo, kakor je tudi Kristus ljubil občino in dal samega sebe zanjo [...]. Enako bi morali tudi možje ljubiti svojo ženo kakor svoje telo. Kdor ljubi svojo ženo, ljubi sebe, saj ni  nihče nikoli sovražil svojega telesa, ampak ga hrani in ljubeče skrbi zanj kakor Kristus za občino.« (Efežanom 5:23, 25–29)

6 Jezus je s tem, kako je ljubil občino oziroma svoje učence, dal možem popoln zgled. Učence je »ljubil do konca« in zanje žrtvoval svoje življenje, čeprav še zdaleč niso bili popolni. (Janez 13:1; 15:13) Podobno je tudi možem naročeno: »Ljubite svojo ženo in se ne srdite nanjo.« (Kološanom 3:19) Kaj bo možu pomagalo udejanjati ta nasvet, še zlasti, če njegovi ženi kdaj pa kdaj ne uspe ravnati preudarno? Spomniti bi se moral, da tudi sam dela napake, pa tudi na to, kako mora ravnati, da bi mu Bog odpuščal. In kako mora ravnati? Tistim, ki grešijo proti njemu, mora odpuščati. Mednje spada tudi njegova žena. Seveda bi tudi ona morala ravnati enako. (Beri Matej 6:12, 14, 15.) Ali sedaj razumete, zakaj nekateri pravijo, da je uspešen zakon zveza dveh, ki si rada odpuščata?

7. Kaj je Jezus upošteval in s tem dal zgled za može?

7 Poleg tega bi možje morali biti pozorni na to, da je bil Jezus s svojimi učenci vedno obziren. Upošteval je njihove omejitve in telesne potrebe. Ko so bili na primer utrujeni, je dejal: »Pojdite z menoj na samoten kraj in se malo spočijte.« (Marko 6:30–32) Tudi žene si zaslužijo skrbno pozornost. Sveto pismo jih opisuje kot »krhkejšo posodo« in možem zapoveduje, naj jim izkazujejo »čast«. Zakaj? Ker tako možje kot žene prejmejo »nezaslužen dar življenja«. (1. Petrovo 3:7) Možje ne bi smeli pozabiti, da je Bogu dragocena človekova zvestoba, ne pa njegov spol. (Psalm 101:6)

8. a) Kaj pomeni to, da mož, ki »ljubi svojo ženo, ljubi sebe«? b) Kaj za moža in ženo pomeni to, da sta »eno telo«?

8 V Svetem pismu piše, da mož, ki »ljubi svojo ženo, ljubi sebe«. Tako je zato, ker mož in žena, kot je to poudaril Jezus, »nista več dva, temveč eno telo«. (Matej 19:6) Torej  morata spolno poželenje omejiti drug na drugega. (Pregovori 5:15–21; Hebrejcem 13:4) To jima lahko uspe, če se vsak od njiju nesebično zanima za potrebe drugega. (1. Korinčanom 7:3–5) Vredno je razmisliti o naslednjem opominu: »Nihče [ni] nikoli sovražil svojega telesa, ampak ga hrani in ljubeče skrbi zanj.« Možje morajo svojo ženo imeti radi tako kakor sebe in si zapomniti, da so odgovorni Jezusu Kristusu, svojemu Glavi. (Efežanom 5:29; 1. Korinčanom 11:3)

9. Katera Jezusova lastnost je omenjena v Filipljanom 1:8 in zakaj bi morali možje pri tem, kako ravnajo s svojo ženo, kazati to lastnost?

9 Apostol Pavel je govoril o »srčni naklonjenosti, kakršno ima Kristus Jezus«. (Filipljanom 1:8) Ta Jezusova lastnost je bila poživljajoča in je pritegnila ženske, ki so postale njegove učenke. (Janez 20:1, 11–13, 16) Tudi žene hrepenijo po srčni naklonjenosti svojega moža.

ZGLED ZA ŽENE

10. V čem je Jezus zgled ženam?

10 Družina je skupnost ljudi in za brezhibno delovanje potrebuje vodstvo oziroma glavo. Celo Jezus ima Nekoga, kateremu se podreja kot svojemu Glavi. »Kristusu je glava Bog«, tako kakor je »ženski [...] glava moški«. (1. Korinčanom 11:3) Jezus je s tem, da se podreja Božjemu glavarstvu, dober zgled, saj imamo vsi nad seboj nekoga, ki se mu moramo podrejati.

11. Kakšen odnos naj bi imela žena do svojega moža in kako lahko nanj vpliva njeno vedenje?

11 Nepopolni moški delajo napake in pogosto jim ne uspeva biti idealni družinski poglavarji. Kako naj bi torej ravnala žena? Ne bi bilo prav, da bi podcenjevala to, kar dela njen mož, ali pa skušala prevzeti njegovo glavarstvo. Žena naj ohrani v mislih, da je miren in blag duh veliko vreden v Božjih očeh. (1. Petrovo 3:4) Tako bo lažje kazala  podrejenost, ki je všeč Bogu, in to celo v težavnih razmerah. Nadalje v Svetem pismu piše: »Žena pa naj svojega moža globoko spoštuje.« (Efežanom 5:33) Kaj pa, če mož Kristusa ne sprejema za svojega Glavo? Sveto pismo žene spodbuja: »Podrejajte [se] svojemu možu, da bi ga, če kateri ni poslušen besedi, pridobile brez besed, s svojim vedenjem, ker bo na lastne oči videl vaše čisto vedenje in globoko spoštovanje.« (1. Petrovo 3:1, 2)

12. Zakaj ni narobe, če žena spoštljivo izrazi svoje mnenje?

12 Žena ni nespoštljiva, če taktno izrazi mnenje, ki se razlikuje od moževega, ne glede na to, ali je njen mož istega verskega prepričanja kot ona ali pa ne. Njeno gledišče utegne biti pravilno in če ji mož prisluhne, lahko to koristi vsej družini. Nekoč se Abraham ni strinjal, ko je njegova žena Sara predlagala učinkovito rešitev določenega problema v družini, vendar mu je Bog dejal: »Poslušaj njen glas!« (Beri 1. Mojzesova 21:9–12.) Seveda pa takrat, ko mož sprejme dokončno odločitev, ki ni v nasprotju z Božjimi zakoni, žena pokaže svojo podrejenost s tem, da ga podpre. (Apostolska dela 5:29; Efežanom 5:24)

V čem je Sara dober zgled za žene?

13. a) K čemu besede iz Titu 2:4, 5 spodbujajo poročene ženske? b) Kaj v Svetem pismu piše glede ločitve in glede razveze?

13 Žena lahko na različne načine skrbi za družino in tako izpolni svojo vlogo. Sveto pismo poročenim ženskam na primer svetuje, da naj ljubijo »svojega moža in svoje otroke, da [naj] bodo razumne, krepostne, pridne gospodinje, dobre, podrejene svojemu možu«. (Titu 2:4, 5) Ženo in mater, ki tako ravna, bo njena družina vedno ljubila in spoštovala. (Beri Pregovori 31:10, 28.) Ker pa je zakon zveza dveh nepopolnih ljudi, lahko v nekaterih izrednih razmerah pride do ločitve oziroma do razveze. Sveto pismo v določenih okoliščinah dovoljuje ločitev. Vendar je ne bi smeli jemati zlahka, saj Sveto pismo svetuje, »naj žena ne zapušča svojega  moža [...] in mož naj ne zapušča svoje žene«. (1. Korinčanom 7:10, 11) Edini svetopisemski razlog za razvezo je spolna nemorala enega od zakoncev. (Matej 19:9)

POPOLN ZGLED ZA STARŠE

14. Kako je Jezus ravnal z otroki in kaj otroci potrebujejo od svojih staršev?

14 Jezus je glede ravnanja z otroki dal staršem popoln zgled. Ko so nekateri majhnim otrokom skušali preprečiti, da bi prišli k Jezusu, je ta dejal: »Pustite otročičem, naj pridejo k meni. Ne branite jim.« Sveto pismo pravi, da je »jemal otroke v naročje ter jih začel blagoslavljati, tako da je nanje polagal roke«. (Marko 10:13–16) Glede na to, da si je Jezus vzel čas za najmlajše, ali si ga ne bi morali tudi vi vzeti za svoje sinove in hčere? Ne potrebujejo le drobtinic vašega časa, temveč bi se jim morali povsem posvetiti. Za poučevanje svojih otrok si morate vzeti čas, saj vam Jehova to naroča. (Beri 5. Mojzesova 6:4–9.)

15. Kaj lahko starši storijo, da bi zaščitili svoje otroke?

15 Ta svet postaja vse bolj hudoben, zato otroci potrebujejo starše, da jih bodo ščitili pred ljudmi, ki jim hočejo  škodovati, na primer spolnimi izprijenci. Premislite o tem, kako je Jezus zaščitil svoje učence, ki jih je prisrčno imenoval »otročiči«. Ko je bil aretiran in tik pred tem, da ga ubijejo, jim je omogočil, da so zbežali. (Janez 13:33; 18:7–9) Kot starši morate biti pozorni na poskuse Hudiča, da bi škodoval vašim otrokom. Na te nevarnosti jih morate že vnaprej pripraviti. * (1. Petrovo 5:8) Njihova telesna, duhovna in moralna varnost ni bila še nikoli doslej tako ogrožena.

Kaj se lahko starši naučijo iz tega, kako je Jezus ravnal z otroki?

16. Kaj se lahko starši naučijo iz tega, kako se je Jezus spoprijel z nepopolnostjo svojih učencev?

 16 Na večer, preden je Jezus umrl, so se njegovi učenci prepirali, kdo med njimi je največji. Jezus se nanje ni razjezil, ampak jim je z besedami in zgledom še naprej ljubeče prigovarjal. (Luka 22:24–27; Janez 13:3–8) Ste mama oziroma oče? Ali vidite, kako bi lahko pri vzgoji svojih otrok posnemali Jezusov zgled? Res je, da jih je treba disciplinirati, vendar bi to morali delati »primerno« in nikoli v jezi. Gotovo ne boste hoteli govoriti nepremišljeno, »kakor bi prebadali z mečem«. (Jeremija 30:11; Pregovori 12:18) Discipliniranje bi moralo biti takšno, da bo otrok kasneje uvidel, da je bilo zares primerno. (Efežanom 6:4; Hebrejcem 12:9–11)

ZGLED ZA OTROKE

17. V čem vse je Jezus popoln zgled za otroke?

17 Ali se od Jezusa lahko kaj naučijo tudi otroci? Seveda se lahko! Jezus je otrokom s svojim zgledom pokazal, kako bi morali ubogati starše. »Govorim tisto,« je rekel, »kar me je naučil Oče.« Nato je še dodal: »Vedno delam tisto, kar mu je všeč.« (Janez 8:28, 29) Jezus je bil poslušen svojemu nebeškemu Očetu. Poleg tega Sveto pismo otrokom naroča, naj ubogajo svoje starše. (Beri Efežanom 6:1–3.) Čeprav je bil Jezus popoln otrok, je ubogal svoja človeška starša, Jožefa in Marijo, ki sta bila nepopolna. To je zagotovo prispevalo k sreči vsakega člana Jezusove družine! (Luka 2:4, 5, 51, 52)

18. Zakaj je Jezus vedno ubogal svojega nebeškega Očeta in kdo je vesel, ko otroci ubogajo svoje starše?

18 Ali otroci vidijo, kako so lahko še bolj podobni Jezusu in razveseljujejo svoje starše? Res je, da je mladim včasih težko ubogati starše, vendar Bog od otrok to pričakuje. (Pregovori 1:8; 6:20) Jezus je svojega nebeškega Očeta vedno ubogal, in to celo v težavnih razmerah. Nekoč, ko je Bog od njega želel, da stori nekaj še posebej težkega, je dejal:  »Odstrani ta kelih [določeno zahtevo] od mene.« Vendar je Jezus kljub temu storil to, kar ga je Bog prosil, saj se je zavedal, da njegov Oče ve, kaj je najboljše. (Luka 22:42) Otroci bodo s tem, da se bodo naučili biti poslušni, zelo razveselili svoje starše in nebeškega Očeta. * (Pregovori 23:22–25)

O čem bi morali mladi premišljevati, kadar so v skušnjavi?

19. a) Kako Satan skuša zapeljati otroke? b) Kako lahko slabo vedenje otrok vpliva na starše?

19 Hudič je skušal zapeljati Jezusa, in lahko smo prepričani, da bo skušal zapeljati tudi mlade, da bi počeli, kar je narobe. (Matej 4:1–10) Satan Hudič uporablja pritisk vrstnikov, temu pa se je včasih težko upreti. Kako pomembno je torej, da se otroci ne družijo s tistimi, ki ne ravnajo tako, kot je prav! (1. Korinčanom 15:33) Jakobova hči Dina se je družila z ljudmi, ki niso častili Jehova, in to je povzročilo veliko težav. (1. Mojzesova 34:1, 2) Pomislite, kako zelo bi družino prizadelo, če bi eden od njenih članov zagrešil spolno nemoralo! (Pregovori 17:21, 25)

 KLJUČ DO DRUŽINSKE SREČE

20. Kako naj ravna vsak družinski član, da bi bila družina srečna?

20 S problemi v družini se je lažje spoprijeti, kadar njeni člani udejanjajo svetopisemske nasvete. Pravzaprav je upoštevanje teh nasvetov ključ do družinske sreče. Zato možje, ljubite svojo ženo in z njo ravnajte tako, kakor Jezus ravna s svojo občino. Žene, podrejajte se glavarstvu svojega moža in posnemajte zgled vrle žene, ki je opisan v Pregovorih 31:10–31. Starši, vzgajajte svoje otroke. (Pregovori 22:6) Očetje, dobro vodite svojo družino. (1. Timoteju 3:4, 5; 5:8) In otroci, ubogajte svoje starše. (Kološanom 3:20) Noben član družine ni popoln, saj vsi delamo napake. Zato bodite ponižni in drug drugega prosite odpuščanja.

21. Kaj izjemnega nas čaka v prihodnosti in kako lahko že sedaj uživamo srečno družinsko življenje?

21 Zares, Sveto pismo nam glede družinskega življenja daje obilico dragocenih nasvetov in napotkov. Poleg tega nas uči o Božjem novem svetu in zemeljskem raju, polnem srečnih ljudi, ki bodo častili Jehova. (Razodetje 21:3, 4) Pred nami je res čudovita prihodnost! Že sedaj pa lahko uživamo srečno družinsko življenje, tako da upoštevamo navodila, ki nam jih je dal Bog in jih najdemo v njegovi Besedi, Svetem pismu.

^ odst. 15 Pri tem, kako lahko zaščitite svoje otroke, vam bo v pomoč 32. poglavje knjige Uči se od Velikega učitelja, ki so jo izdali Jehovove priče.

^ odst. 18 To, da otrok ne uboga svojih staršev, je upravičeno samo takrat, ko ti od njega zahtevajo, naj prekrši Božji zakon. (Apostolska dela 5:29)