Preskoči na vsebino

Preskoči na kazalo

 PETO POGLAVJE

Odkupnina – Božje največje darilo

Odkupnina – Božje največje darilo
  • Kaj je odkupnina?

  • Kako je bila priskrbljena?

  • Kaj lahko pomeni za vas?

  • Kako lahko pokažete, da jo cenite?

1., 2. a) Kdaj je darilo za vas resnično dragoceno? b) Zakaj lahko rečemo, da je odkupnina najdragocenejše darilo, kar jih lahko dobimo?

KATERO od daril, ki ste jih kdaj dobili, vam je najbolj pri srcu? Ni treba, da je darilo ravno drago, da bi bilo pomembno. Navsezadnje ni nujno, da se njegova prava vrednost meri z denarjem. Nasprotno, kadar vas darilo razveseli oziroma vam da to, kar v življenju resnično potrebujete, je za vas zelo dragoceno.

2 Od mnogih daril, ki bi si jih kdaj zaželeli, obstaja darilo, ki prekaša vsa druga. To je darilo, ki ga je človeštvu poklonil Bog. Jehova nam je dal veliko stvari, toda največje darilo, ki nam ga je dal, je odkupna žrtev njegovega Sina, Jezusa Kristusa. (Beri Matej 20:28.) Kot bomo videli v tem poglavju, je odkupnina najdragocenejše darilo, ki ga sploh lahko dobimo, saj nam lahko prinese neizmerno srečo in zadovolji naše resnične potrebe. Odkupnina je zares največji izraz ljubezni, ki jo Jehova čuti do nas.

 KAJ JE ODKUPNINA?

3. Kaj je odkupnina in kaj moramo razumeti, da bi dojeli, kako dragoceno je to darilo?

3 Enostavno rečeno, odkupnina je Jehovovo sredstvo, po katerem je človeštvo lahko rešeno oziroma osvobojeno greha in smrti. (Efežanom 1:7) Da bi ta svetopisemski nauk razumeli, moramo najprej pogledati, kaj se je zgodilo v edenskem vrtu. Samo če razumemo, kaj je Adam izgubil, ko je grešil, lahko dojamemo, zakaj je odkupnina za nas tako dragoceno darilo.

4. Kaj je za Adama pomenilo to, da je imel popolno človeško življenje?

4 Ko je Jehova ustvaril Adama, mu je dal nekaj zares dragocenega – popolno človeško življenje. Razmislite, kaj je to pomenilo za Adama. Imel je popolno telo in um, zato mu ne bi bilo treba nikoli zboleti, se postarati ali umreti. Kot popoln človek je bil z Jehovom v posebnem odnosu. Sveto pismo pravi, da je bil Adam »Božji [sin]«. (Luka 3:38) Adam si je bil torej z Bogom Jehovom zelo blizu, tako kakor si je sin z ljubečim očetom. Jehova se je s svojim zemeljskim sinom Adamom pogovarjal – dajal mu je zadovoljujoče naloge in mu sporočal, kaj pričakuje od njega. (1. Mojzesova 1:28–30; 2:16, 17)

5. Kaj je v Svetem pismu mišljeno s tem, da je bil Adam ustvarjen »po Božji podobi«?

5 Adam je bil ustvarjen »po Božji podobi«. (1. Mojzesova 1:27) To ni pomenilo, da je bil Bogu podoben po zunanjosti. Jehova je, kot smo izvedeli v prvem poglavju te knjige, neviden duh. (Janez 4:24) Torej nima telesa iz mesa in krvi. To, da je bil Adam narejen po Božji podobi, pomeni, da je bil ustvarjen z lastnostmi, kakršne ima Bog, kot so denimo ljubezen, modrost, pravica in moč. Adam pa je bil svojemu Očetu podoben še v nečem pomembnem. Imel  je svobodno voljo. Zato ni bil kakor stroj, ki lahko dela samo to, za kar je bil narejen oziroma programiran. Lahko se je sam odločal ter pri tem izbiral med pravilnim in napačnim. Če bi se odločil ubogati Boga, bi živel večno v raju na zemlji.

6. Kaj je Adam izgubil, ker ni ubogal Boga, in kako je to vplivalo na njegove potomce?

6 Adam je, ko se je uprl Bogu in je bil obsojen na smrt, plačal zelo visoko ceno. Ker je grešil, je izgubil svoje popolno človeško življenje skupaj z vsemi blagoslovi. (1. Mojzesova 3:17–19) Adam tega dragocenega življenja na žalost ni izgubil le zase, temveč tudi za svoje potomce. Božja Beseda pravi: »Po enem človeku [Adamu] je na svet prišel greh in po grehu smrt; tako se je smrt razširila na vse ljudi, ker so vsi grešili.« (Rimljanom 5:12) Da, od Adama smo vsi podedovali greh. Zato Sveto pismo pravi, da je sebe in svoje potomce prodal v sužnost grehu in smrti. (Rimljanom 7:14) Adam in Eva sta se zavestno odločila, da ne bosta ubogala Boga, zato zanju ni bilo več upanja. Kako pa je z njunimi potomci, med katere spadamo tudi mi?

7., 8. Kaj dvojega pomeni odkupnina?

7 Jehova je človeštvo odrešil z odkupnino. In kaj je odkupnina? Beseda odkupnina v osnovi pomeni dvoje. Prvič, odkupnina je cena, ki jo nekdo plača, da bi koga osvobodil ali kaj odkupil. Lahko bi jo primerjali s ceno, ki se plača za osvoboditev vojnega ujetnika. Drugič, odkupnina je plačilo, s katerim se pokrijejo ali plačajo stroški česa. Podobna je znesku, s katerim se pokrije nastala škoda. Če kdo na primer povzroči nesrečo, mora plačati znesek, ki povsem ustreza vrednosti tega, kar je bilo poškodovano.

 8 Kako bi bilo mogoče pokriti velikansko izgubo, ki jo je Adam povzročil vsem nam, ter nas osvoboditi sužnjevanja grehu in smrti? Poglejmo, kakšno odkupnino je priskrbel Jehova in kaj lahko ta pomeni za vas.

KAKO JE JEHOVA PRISKRBEL ODKUPNINO

9. Kakšna odkupnina je bila potrebna?

9 Izgubljeno je bilo popolno človeško življenje, zato ne bi moglo biti odkupljeno z nobenim nepopolnim človeškim življenjem. (Psalm 49:7, 8) Potrebna je bila odkupnina, ki bi bila enakovredna temu, kar je bilo izgubljeno. To je v skladu z načelom popolne pravice, ki ga najdemo v Božji Besedi in se glasi: »Duša naj se da za dušo.« (5. Mojzesova 19:21) Kaj bi torej ustrezalo vrednosti popolne človeške duše oziroma življenja, ki ga je Adam izgubil? Za »ustrezno odkupnino« bi bilo potrebno še eno popolno človeško življenje. (1. Timoteju 2:6)

10. Kako je Jehova priskrbel odkupnino?

10 Kako je Jehova priskrbel odkupnino? Na zemljo je poslal enega svojih popolnih duhovnih sinov. Vendar ni poslal katerega koli od njih. Poslal je tistega, ki mu je bil najdragocenejši, svojega edinorojenega Sina. (Beri 1. Janezovo 4:9, 10.) Ta Sin je prostovoljno zapustil svoj dom v nebesih. (Filipljanom 2:7) Kot smo spoznali v prejšnjem poglavju te knjige, je Jehova naredil čudež, ko je življenje svojega Sina prenesel v Marijino maternico. Jezus se je po Božjem svetem duhu rodil kot popoln človek in ni bil grešen. (Luka 1:35)

Jehova je dal svojega edinorojenega Sina v odkupnino za nas.

11. Kako je lahko en človek odkupil milijone ljudi?

11 Kako je lahko en človek odkupil mnoge, pravzaprav milijone ljudi? Če malo razmislimo, kako je sploh prišlo do tega, da so ljudje postali grešni? Spomnite se, da je  Adam, ko je grešil, izgubil nekaj dragocenega – popolno človeško življenje. Zato ga ni mogel prenesti na svoje potomce. Zapustil jim je lahko samo greh in smrt. Jezus, ki ga Sveto pismo imenuje »zadnji Adam«, je prav tako imel popolno človeško življenje, vendar ni nikoli grešil. (1. Korinčanom 15:45) Jezus je, zato da bi nas rešil, v nekem smislu nadomestil Adama. S tem da je žrtvoval svoje popolno življenje in obenem ostal povsem poslušen Bogu, je plačal ceno za Adamov greh. Adamovim potomcem je tako prinesel upanje. (Rimljanom 5:19; 1. Korinčanom 15:21, 22)

12. Kaj se je dokazalo z Jezusovim trpljenjem?

12 Sveto pismo podrobno opisuje trpljenje, ki ga je Jezus prestajal pred svojo smrtjo. Prebičali so ga in pribili na kol. Na koncu je na mučilnem kolu umrl strašne smrti. (Janez 19:1, 16–18, 30; dodatek »Zakaj pravi kristjani pri čaščenju ne uporabljajo križa«) Zakaj je moral Jezus tako zelo trpeti? Kot bomo videli v enem kasnejših poglavij v tej knjigi, je Satan podvomil o tem, da ima Jehova na zemlji sploh kakšnega služabnika, ki bi Mu v preizkušnji ostal zvest. Jezus je s tem, da je kljub hudemu trpljenju ostal zvest, najbolje odgovoril na Satanovo oporekanje. Dokazal je, da popoln človek, ki ima svobodno voljo, lahko ostane popolnoma zvestovdan Bogu ne glede na to, kaj mu naredi Hudič. Jehova je bil zvestobe svojega dragega Sina prav gotovo zelo vesel! (Pregovori 27:11)

13. Kako je bila plačana odkupnina?

13 Kako je bila plačana odkupnina? Jehova je dopustil, da so 14. dne judovskega meseca nisana leta 33. n. št. njegovega popolnega in brezgrešnega Sina ubili. Jezus je tako svoje popolno človeško življenje žrtvoval »enkrat za vselej«. (Hebrejcem 10:10) Jehova ga je tretji dan po njegovi smrti obudil nazaj v duhovno življenje. Jezus je v nebesih  Bogu predložil vrednost svojega popolnega človeškega življenja, ki ga je daroval v odkupnino za Adamove potomce. (Hebrejcem 9:24) Jehova je vrednost Jezusove žrtve sprejel kot odkupnino, potrebno za to, da bi bilo človeštvo lahko odrešeno sužnjevanja grehu in smrti. (Beri Rimljanom 3:23, 24.)

KAJ LAHKO ODKUPNINA POMENI ZA NAS

14., 15. Kaj moramo storiti, da bi nam bili »odpuščeni grehi«?

14 Odkupnina nam omogoča, da smo lahko kljub grešnosti deležni neprecenljivih blagoslovov. Poglejmo si nekaj sedanjih in prihodnjih koristi tega največjega Božjega darila.

15 Odpuščanje grehov. Zaradi podedovane nepopolnosti si moramo zelo prizadevati, da bi delali, kar je prav. Vsakdo od nas se kdaj pregreši v besedi ali dejanju. Toda po Jezusovi odkupni žrtvi so nam lahko »odpuščeni grehi«. (Kološanom 1:13, 14) Da bi nam bilo odpuščeno, se moramo iskreno pokesati. Poleg tega se moramo ponižno obrniti k Jehovu in ga prositi za odpuščanje na temelju vere v odkupno žrtev njegovega Sina. (Beri 1. Janezovo 1:8, 9.)

16. Kaj nam omogoča, da lahko Boga častimo s čisto vestjo, in kaj dragocenega nam daje takšna vest?

16 Čista vest pred Bogom. Slaba vest zlahka vodi v brezup in povzroči, da se počutimo nevredne. Vendar nam Jehova na temelju odkupnine, ki omogoča odpuščanje grehov, prijazno daje možnost, da ga kljub svoji nepopolnosti častimo s čisto vestjo. (Hebrejcem 9:13, 14) Zaradi tega lahko z Jehovom govorimo brez zadržkov in se mu neovirano bližamo v molitvi. (Hebrejcem 4:14–16) Čista vest nam daje notranji mir, povečuje naše samospoštovanje in prispeva k sreči.

17. Katerih blagoslovov smo lahko deležni, ker je Jezus umrl za nas?

 17 Upanje na večno življenje v raju na zemlji. »Plačilo za greh je namreč smrt,« piše v Rimljanom 6:23. Ista vrstica dodaja: »Toda dar, ki ga daje Bog, je večno življenje po Kristusu Jezusu, našem Gospodu.« V tretjem poglavju te knjige smo razpravljali o blagoslovih, ki jih bomo deležni v raju na zemlji. (Razodetje 21:3, 4) Vseh teh prihodnjih blagoslovov, tudi večnega življenja in popolnega zdravja, smo lahko deležni zaradi tega, ker je Jezus umrl za nas. Da pa bi te blagoslove dobili, moramo pokazati, da smo hvaležni za odkupnino, ki nam je bila podarjena.

KAKO LAHKO POKAŽETE CENJENJE?

18. Zakaj bi morali biti Jehovu hvaležni za to, da je priskrbel odkupnino?

18 Zakaj bi morali biti Jehovu zelo hvaležni za odkupnino? Darilo je še zlasti dragoceno takrat, ko darovalec zanj žrtvuje veliko časa, truda ali denarja. Kadar vidimo, da je darilo izraz tega, da nas ima darovalec iskreno rad, smo zelo ganjeni. Odkupnina je najdragocenejše od vseh daril, saj se je Bog, da bi nam jo priskrbel, odločil za največjo žrtev, kar jih je bilo kdaj danih. »Bog je namreč svet tako  ljubil, da je dal svojega edinorojenega Sina,« piše v Janezu 3:16. Odkupnina je najočitnejši dokaz tega, da nas ima Jehova rad. Poleg tega pa je tudi dokaz Jezusove ljubezni, saj je v našo korist prostovoljno daroval svoje življenje. (Beri Janez 15:13.) To darilo, odkupnina, bi nas torej moralo prepričati, da nas imata Jehova in njegov Sin rada kot posameznike. (Galačanom 2:20)

S spoznavanjem Jehova lahko pokažete, da cenite njegovo darilo, odkupnino.

19., 20. Kako vse lahko pokažete, da cenite Božje darilo, odkupnino?

19 Kako lahko torej pokažete, da cenite to Božje darilo, odkupnino? Kot prvo, spoznavajte Velikega dajalca, Jehova. (Janez 17:3) To lahko delate tako, da preučujete Sveto pismo in si pri tem pomagate s to publikacijo. Bolj ko boste spoznavali Jehova, močnejša bo vaša ljubezen do njega. Ta ljubezen pa bo potem v vas vzbudila željo, da bi mu ugajali. (1. Janezovo 5:3)

20 Pokažite vero v Jezusovo odkupno žrtev. Glede Jezusa v Svetem pismu piše: »Kdor veruje v Sina, ima večno življenje.« (Janez 3:36) Kako pa lahko pokažemo vero v Jezusa? Takšna vera se ne kaže le z besedami. V Jakobu 2:26 piše, da je »vera brez del mrtva«. Da, prava vera se dokazuje z »deli« oziroma z našim ravnanjem. Svojo vero v Jezusa lahko med drugim kažemo tako, da se ga trudimo čim bolj posnemati v govorjenju, pa tudi ravnanju. (Janez 13:15)

21., 22. a) Zakaj bi morali biti navzoči na vsakoletnem obhajanju Gospodove večerje? b) Kaj bo pojasnjeno v 6. in 7. poglavju?

21 Bodite navzoči na vsakoletnem obhajanju Gospodove večerje. Na večer 14. nisana leta 33 n. št. je Jezus vpeljal posebno slovesnost, ki jo Sveto pismo imenuje »Gospodova večerja«. (1. Korinčanom 11:20; Matej 26:26–28) Ta dogodek se imenuje tudi slovesnost v spomin na Kristusovo smrt. Jezus jo je vpeljal zato, da bi apostoli, kasneje  pa tudi vsi drugi pravi kristjani, lažje ohranili v mislih, da je umrl kot popoln človek in s tem dal svoje življenje v odkupnino. Jezus je glede te slovesnosti zapovedal: »To delajte meni v spomin.« (Luka 22:19) Obhajanje spominske slovesnosti nas spominja na veliko ljubezen, ki sta jo v zvezi z odkupnino pokazala Jehova in Jezus. To, da cenimo odkupnino, lahko pokažemo s tem, da smo navzoči na vsakoletni slovesnosti v spomin na Jezusovo smrt. *

22 Odkupnina, ki jo je Jehova priskrbel, je resnično neprecenljivi dar. (2. Korinčanom 9:14, 15) To dragoceno darilo lahko koristi celo tistim, ki so umrli. Kako je to mogoče, bo pojasnjeno v 6. in 7. poglavju.

^ odst. 21 Za več informacij o pomenu Gospodove večerje glej dodatek »Gospodova večerja – slovesnost, ki je Bogu v čast«.