Preskoči na vsebino

Preskoči na kazalo

 DODATEK

Resnica o Očetu, Sinu in svetem duhu

Resnica o Očetu, Sinu in svetem duhu

LJUDJE, ki verjamejo v nauk o Trojici, pravijo, da je Bog sestavljen iz treh oseb – Očeta, Sina in svetega duha. Vsaka od teh treh oseb naj bi bila enakovredna drugima dvema, vsemogočna in brez začetka. Nauk o Trojici torej uči, da je Oče Bog, Sin Bog in sveti duh Bog, vendar so vsi trije en sam Bog.

 Mnogi, ki verjamejo v Trojico, priznavajo, da tega nauka ne znajo pojasniti. Vseeno pa morda menijo, da o njem uči Sveto pismo. Omembe vredno je, da se beseda »trojica« v Svetem pismu nikjer ne pojavi. Toda ali lahko v njem najdemo zamisel o Trojici? Da bi odgovorili na to vprašanje, si poglejmo svetopisemski stavek, ki ga zagovorniki nauka o Trojici pogosto navajajo kot dokaz za ta nauk.

»BESEDA JE BILA BOG«

V Janezu 1:1 piše: »V začetku je bila Beseda in Beseda je bila pri Bogu in Beseda je bila Bog.« (Slovenski standardni prevod) Kasneje v tem poglavju apostol Janez jasno pokaže, da je ta »Beseda« Jezus. (Janez 1:14) Toda ker je Beseda imenovan Bog, nekateri sklepajo, da morata biti Sin in Oče del istega Boga.

Ne pozabite, da je bil ta del Svetega pisma prvotno napisan v grščini. Kasneje so prevajalci grško besedilo prevedli v druge jezike. Vendar mnogi svetopisemski prevajalci niso uporabili besedne zveze »Beseda je bila Bog«. Zakaj ne? Ker so na podlagi svojega poznavanja svetopisemske grščine sklenili, da bi se besedna zveza »Beseda je bila Bog« morala prevesti drugače. Kako pa? Navajamo nekaj zgledov: »Logos [Beseda] je bil božanski.« (A New Translation of the Bible) »Beseda je bil bog.« (The New Testament in an Improved Version) »Beseda je bil pri Bogu in je bil enake narave kakor on.« (The Translator’s New Testament) Glede na te prevode Beseda in Bog nista ena in ista oseba. * Beseda je namreč zaradi svojega visokega položaja, ki ga ima med Jehovovimi stvarjenji, imenovan »bog«. Na tem mestu izraz »bog« pomeni »mogočen«.

SPOZNAJTE VEČ DEJSTEV

Večina ljudi ne zna svetopisemske grščine. Kako lahko potem vemo, kaj je apostol Janez v resnici hotel povedati? Premislite o naslednjem zgledu: Učitelj v šoli svojim učencem pojasni neko temo. Učenci imajo zatem glede tega, kako razumeti  učiteljevo pojasnilo, različna mnenja. Kako bi lahko učenci rešili to težavo? Učitelja bi lahko prosili za več informacij. Nedvomno bi jim dodatna dejstva pomagala temo bolje razumeti. Podobno lahko tudi vi, da bi doumeli pomen Janeza 1:1, nadaljnje informacije glede Jezusovega položaja poiščete v samem Janezovem evangeliju. Dodatna dejstva o tej temi vam bodo pomagala priti do pravega sklepa.

Razmislite denimo o tem, kaj je Janez napisal v 18. vrstici prvega poglavja: »[Vsemogočnega] Boga ni še nikoli nihče videl.« Jezusa oziroma Sina pa so ljudje videli, saj Janez pravi: »Tako je Beseda [Jezus] postal meso in je prebival med nami. Videli smo njegovo slavo.« (Janez 1:14) Kako bi lahko bil potem Sin del Vsemogočnega Boga? Janez tudi pravi, da je Beseda bil »pri Bogu«. Toda kako je lahko nekdo pri neki osebi in je hkrati tudi sam ta oseba? Poleg tega, kot piše v Janezu 17:3, Jezus dela jasno razliko med seboj in svojim nebeškim Očetom. Svojega Očeta imenuje »edini pravi Bog«. Janez proti koncu svojega evangelija vse skupaj povzame z naslednjimi besedami: »Ta pa so bila napisana, da bi vi verjeli, da je Jezus res Kristus, Božji Sin.« (Janez 20:31) Verjetno ste opazili, da je Jezusa imenoval Božji Sin, in ne Bog. Ta dodatna informacija, ki jo je Janez napisal, pokaže, kako naj bi razumeli besede iz Janeza 1:1. Jezus oziroma Beseda je »bog« v tem smislu, da ima visok položaj, ne pa da je enak Vsemogočnemu Bogu.

PREVERITE DEJSTVA

Razmislite še enkrat o učitelju in njegovih učencih. Predstavljajte si, da so nekateri še vedno v dvomih, čeprav so slišali učiteljevo dodatno pojasnilo. Kaj bi lahko storili? Za dodatne informacije glede iste teme bi se lahko obrnili na drugega učitelja. Če drugi učitelj potrdi pojasnilo prvega učitelja, bo večina učencev nedvomno zadovoljna z odgovorom. Podobno lahko ravnate vi. Če niste prepričani, kaj je svetopisemski pisec Janez v resnici hotel povedati o odnosu med Jezusom in Vsemogočnim Bogom, bi se lahko za dodatne informacije obrnili  na drugega svetopisemskega pisca. Premislite na primer, kaj je napisal Matej. Glede konca te stvarnosti je citiral Jezusove besede: »Za tisti dan in uro pa ne ve nihče, ne angeli v nebesih ne Sin, ampak samo Oče.« (Matej 24:36) Kako te besede potrjujejo, da Jezus ni Vsemogočni Bog?

Jezus je rekel, da Oče ve več kakor Sin. Toda če bi bil Jezus del Vsemogočnega Boga, bi vedel isto kakor njegov Oče. Potemtakem si Sin in Oče ne moreta biti enaka. Kljub temu bodo nekateri dejali: »Jezus je imel dve naravi. Tukaj govori kot človek.« In četudi bi bilo to res, kaj bi lahko rekli za svetega duha? Če je del istega Boga kakor Oče, zakaj Jezus ni dejal, da sveti duh ve to, kar ve Oče?

Med nadaljnjim preučevanjem Svetega pisma boste spoznali še mnoge druge svetopisemske odlomke, ki se nanašajo na to temo. Ti odlomki podpirajo resnico o Očetu, Sinu in svetem duhu. (Psalm 90:2; Apostolska dela 7:55; Kološanom 1:15)

^ odst. 3 Za nadaljnje informacije glede Janeza 1:1 glej Stražni stolp, 1. november 2008, članek z naslovom »Ali je Beseda bil ‚Bog‘ ali ‚bog‘?«; izdali Jehovove priče.