Preskoči na vsebino

Preskoči na kazalo

 DODATEK

Kdo je nadangel Mihael?

Kdo je nadangel Mihael?

DUHOVNEGA bitja z imenom Mihael Sveto pismo ne omenja pogosto. Toda kadar ga omeni, ima ta dejavno vlogo. V Danielovi knjigi se Mihael bojuje s hudobnimi angeli; v Judovem pismu se prereka s Satanom; v Razodetju se vojskuje s Hudičem in njegovimi demoni. Mihael s tem, da brani Jehovovo oblast in se bojuje proti njegovim sovražnikom, ravna v skladu s pomenom svojega imena. Mihael namreč pomeni »Kdo je kakor Bog?«. Toda kdo je Mihael?

Včasih so nekateri ljudje znani po več imenih. Očak Jakob je bil na primer znan po imenu Izrael, apostolu Petru pa je bilo ime tudi Simon. (1. Mojzesova 49:1, 2; Matej 10:2) Enako je v Svetem pismu nakazano, da je Mihael drugo ime za Jezusa Kristusa. Tako se je imenoval, preden je prišel na zemljo, pa tudi po vrnitvi v nebesa. Poglejmo si svetopisemske razloge za takšen sklep.

Nadangel. Božja Beseda Mihaela imenuje »nadangel«. (Juda 9) Ta izraz pomeni »glavni angel« in se v Svetem pismu pojavlja samo v ednini, nikoli v množini. To kaže na to, da obstaja samo en takšen angel. Poleg tega Sveto pismo nakazuje, da je Jezus tisti, ki ima položaj nadangela. V 1. Tesaloničanom 4:16 glede obujenega Gospoda Jezusa Kristusa piše: »Sam Gospod se bo spustil iz nebes z ukazovalnim pozivom, z glasom nadangela.« Jezusov glas je torej opisan kot  glas nadangela. Potemtakem ta svetopisemski stavek pokaže, da je nadangel Mihael sam Jezus.

Vojskovodja. Sveto pismo pravi: »Mihael in njegovi angeli so se bojevali z zmajem [...] in njegovimi angeli.« (Razodetje 12:7) Mihael torej vodi vojsko zvestih angelov. V Razodetju pa je kot vodja vojske zvestih angelov opisan Jezus. (Razodetje 19:14–16) Poleg tega apostol Pavel določno omenja »Gospoda Jezusa« in njegove »mogočne angele«. (2. Tesaloničanom 1:7) Sveto pismo potemtakem govori tako o Mihaelu in njegovih angelih kot tudi o Jezusu in njegovih angelih. (Matej 13:41; 16:27; 24:31; 1. Petrovo 3:22) Božja Beseda nikjer ne namiguje na to, da bi v nebesih obstajali dve vojski zvestih angelov in bi eno vodil Mihael, drugo pa Jezus. Zato lahko logično sklenemo, da Mihael ni nihče drug kot Jezus Kristus v vlogi, ki jo ima v nebesih. *

^ odst. 1 Za več informacij o tem, da se ime Mihael nanaša na Božjega Sina, glej Insight on the Scriptures, 2. knjiga, strani 393 in 394, in knjigo Dopovedovanje iz Svetega pisma, strani 129 in 130; oboje izdali Jehovove priče.