Preskoči na vsebino

Preskoči na kazalo

 SEDEMNAJSTO POGLAVJE

Bogu se približajte z molitvijo

Bogu se približajte z molitvijo
  • Zakaj naj bi molili k Bogu?

  • Kaj moramo delati, da bi nas Bog uslišal?

  • Kako Bog odgovarja na naše molitve?

Tisti, »ki je naredil nebo in zemljo«, je pripravljen poslušati naše molitve.

1., 2. Zakaj naj bi na molitev gledali kot na veliko prednost in zakaj moramo vedeti, kaj o molitvi uči Sveto pismo?

ZEMLJA je v primerjavi s prostranim vesoljem zelo majhna. Pravzaprav so za Jehova, »ki je naredil nebo in zemljo«, narodi kakor kapljica vode v vedru. (Psalm 115:15; Izaija 40:15) Kljub temu Sveto pismo pravi: »Jehova je blizu vsem, ki ga kličejo, vsem, ki ga kličejo v skladu z resnico. Izpolnil bo želje tistim, ki se ga bojijo, njihov klic na pomoč bo slišal.« (Psalm 145:18, 19) Samo pomislite, kaj to pomeni! Vsemogočni Stvarnik nam je blizu in nas sliši, če ga kličemo »v skladu z resnico«. Kako veliko prednost imamo, da lahko molimo k Bogu!

2 Toda če želimo, da bi Jehova prisluhnil našim molitvam, moramo moliti tako, kot je všeč njemu. Kako pa bi lahko to delali, če ne vemo, kaj Sveto pismo uči o molitvi? Zelo pomembno je, da vemo, kaj o tem piše v Svetem pismu, saj nam molitev pomaga, da se zbližamo z Jehovom.

ZAKAJ MOLITI K JEHOVU?

3. Kaj je eden od pomembnih razlogov, zakaj naj bi molili k Jehovu?

3 Eden od pomembnih razlogov, zakaj naj bi molili k Jehovu, je ta, da nas on vabi k temu. Njegova Beseda nas  spodbuja: »Ne bodite preveč zaskrbljeni, ampak v vsem izražajte svoje želje Bogu z molitvijo, ponižno prošnjo in zahvaljevanjem. In Božji mir, ki presega vsako misel, bo po Kristusu Jezusu stražil vaše srce in um.« (Filipljanom 4:6, 7) Zagotovo ne bi hoteli biti ravnodušni do takšne ljubeče priprave, ki nam jo je priskrbel Vrhovni vladar vesolja!

4. Kako si z redno molitvijo okrepimo odnos z Jehovom?

4 Drugi razlog pa je ta, da si z redno molitvijo okrepimo odnos z Jehovom. Pravi prijatelji se ne pogovarjajo samo takrat, ko kaj potrebujejo. Ne, pravi prijatelji se zanimajo drug za drugega. Ko brez zadržkov izražajo svoje misli, skrbi in občutke, se njihovo prijateljstvo krepi. Nekaj podobnega bi lahko rekli tudi za naš odnos z Bogom Jehovom. Med pregledovanjem te knjige ste veliko izvedeli o tem, kaj Sveto pismo uči o Jehovu, njegovi osebnosti in namenih. Za vas je postal resnična oseba. Molitev vam omogoča, da svojemu nebeškemu Očetu izrazite svoje misli in najgloblje občutke. Tako se z njim še bolj zbližate. (Jakob 4:8)

 KATERE ZAHTEVE MORAMO IZPOLNJEVATI?

5. Kaj kaže, da Jehova ne posluša vseh molitev?

5 Ali Jehova posluša vse molitve? Razmislite o tem, kaj je rekel upornim Izraelcem v dneh preroka Izaija: »Čeprav izrekate mnogo molitev, ne poslušam, saj so vaše roke polne krvi.« (Izaija 1:15) Potemtakem se lahko zgodi, da Bog zaradi nekaterih dejanj, ki jih storimo, naših molitev ne posluša. Da bi torej Bog naše molitve uslišal, moramo izpolnjevati nekaj temeljnih zahtev.

6. Katera je glavna zahteva, da bi Bog prisluhnil našim molitvam, in kako jo lahko izpolnimo?

6 Glavna zahteva je to, da živimo po veri. (Beri Marko 11:24.) Apostol Pavel je napisal: »Brez vere je nemogoče biti Bogu po volji, kajti kdor se mu bliža, mora verovati, da obstaja in da nagrajuje tiste, ki ga prizadevno iščejo.« (Hebrejcem 11:6) Imeti pravo vero ne pomeni le vedeti, da Bog obstaja ter da posluša molitve in nanje odgovarja. Vero dokazujemo z deli. To, da verujemo, moramo jasno kazati s svojim vsakodnevnim življenjem. (Jakob 2:26)

7. a) Zakaj bi morali biti spoštljivi, ko molimo k Jehovu? b) Kako lahko v molitvi k Bogu pokažemo ponižnost in iskrenost?

7 Jehova tudi pričakuje, da ljudje k njemu molijo ponižno in iskreno. Ali nimamo vseh razlogov, da smo ponižni, ko se pogovarjamo z Jehovom? Kadar se imajo ljudje priložnost pogovarjati s kraljem ali predsednikom, so ponavadi do njega spoštljivi, saj se zavedajo, kako visok položaj ima. Koliko bolj bi morali biti spoštljivi, ko se pogovarjamo z Jehovom! (Psalm 138:6) Navsezadnje je on »Vsemogočni Bog«. (1. Mojzesova 17:1) Iz tega, kako se v molitvi obračamo k Bogu, bi se moralo videti, da se ponižno zavedamo položaja, ki ga imamo pred njim. Takšna ponižnost nas bo tudi navedla, da bomo molili z iskrenim  srcem ter se ogibali mehaničnih in ponavljajočih se molitev. (Matej 6:7, 8)

8. Kako lahko ravnamo v skladu s tem, za kar molimo?

8 Da bi nas Bog uslišal, moramo v skladu s svojimi molitvami tudi ravnati. Jehova od nas pričakuje, da glede tega, za kar ga prosimo, storimo vse, kar je v naši moči. Če na primer molimo »Daj nam danes kruh za ta dan«, moramo marljivo delati v kateri koli službi, ki nam je na voljo in smo jo zmožni opravljati. (Matej 6:11; 2. Tesaloničanom 3:10) Če molimo za pomoč, da bi premagali kakšno slabost svojega nepopolnega telesa, moramo biti previdni in se ogibati okoliščin, ki bi nas lahko vodile v skušnjavo. (Kološanom 3:5) Poleg teh temeljnih zahtev obstajajo glede molitve tudi vprašanja, na katera moramo dobiti odgovore.

ODGOVORI NA NEKATERA VPRAŠANJA GLEDE MOLITVE

9. H komu naj bi molili in po kom?

9 H komu naj bi molili? Jezus je svoje sledilce poučil, naj molijo k svojemu Očetu, ki je v nebesih. (Matej 6:9) Torej bi morali moliti samo k Bogu Jehovu. Vendar Jehova pričakuje, da tudi njegovemu edinorojenemu Sinu, Jezusu Kristusu, priznavamo položaj, ki ga ima. Kot smo spoznali v 5. poglavju, je bil Jezus poslan na zemljo, da bi nas odkupil greha in smrti. (Janez 3:16; Rimljanom 5:12) Postavljen je bil za velikega duhovnika in sodnika. (Janez 5:22; Hebrejcem 6:20) Zato nam Sveto pismo naroča, naj k Bogu molimo po Jezusu. Sam Jezus je dejal: »Jaz sem pot in resnica in življenje. Nihče ne pride k Očetu drugače kakor po meni.« (Janez 14:6) Da bi bile naše molitve uslišane, moramo torej moliti samo k Jehovu, in to po njegovem Sinu.

10. Zakaj nam med molitvijo ni treba biti v kakšnem posebnem položaju?

 10 Ali bi med molitvijo morali biti v kakšnem posebnem položaju? Ne. Jehova od nas ne pričakuje kakšnega posebnega položaja – ne rok ne telesa. Sveto pismo uči, da lahko molimo v zelo različnih položajih. Lahko sedimo, klečimo, stojimo ali pa smo sklonjeni. (1. kroniška 17:16; Nehemija 8:6; Daniel 6:10; Marko 11:25) Najpomembnejše je, da imamo pravi nagib srca, ne pa da smo v kakem posebnem položaju, ki ga drugi lahko opazijo. Pravzaprav lahko potiho molimo k Bogu, kjer koli že smo, bodisi da opravljamo vsakodnevne dejavnosti ali pa se znajdemo v stiski. Jehova takšne molitve sliši, četudi se ljudje okoli nas niti ne zavedajo, da molimo. (Nehemija 2:1–6)

11. Katere osebne stvari je med drugim primerno omeniti v molitvi?

11 Za kaj vse lahko molimo? Sveto pismo pojasnjuje, da nas Jehova »sliši v vsem, kar koli prosimo po njegovi volji«. (1. Janezovo 5:14) Boga lahko potemtakem prosimo za vse, kar je v skladu z njegovo voljo. Ali je njegova volja, da molimo glede osebnih zadev, zaradi katerih smo zaskrbljeni? Vsekakor! Molitev k Jehovu je lahko precej podobna pogovoru s tesnim prijateljem. Z Bogom lahko govorimo brez zadržkov in mu izlijemo svoje srce. (Psalm 62:8) Primerno je, da ga prosimo za svetega duha, saj nam bo ta pomagal delati, kar je prav. (Luka 11:13) Boga lahko prosimo tudi za vodstvo, da bi se modro odločali, in za moč, da bi se lahko uspešno spoprijeli s težavami. (Jakob 1:5) Kadar grešimo, bi ga morali na temelju Kristusove žrtve prositi odpuščanja. (Efežanom 1:3, 7) Seveda pa v molitvi ne bi smeli govoriti samo o tem, kar se tiče nas osebno. Omenjali naj bi tudi druge ljudi – družinske člane in sočastilce. (Apostolska dela 12:5; Kološanom 4:12)

12. Kako lahko v molitvi namenimo glavno pozornost rečem, ki so povezane z našim nebeškim Očetom?

 12 V molitvi bi se morali osrediniti predvsem na reči, ki so povezane z Bogom Jehovom. Nedvomno imamo razloge, da ga iz vsega srca hvalimo in se mu zahvaljujemo za vso njegovo dobroto. (1. kroniška 29:10–13) Jezus nas je z vzorčno molitvijo, ki je zapisana v Mateju 6:9–13, poučil, naj molimo za to, da bi bilo Božje ime posvečeno oziroma bi ga imeli za sveto. (Beri.) Nadalje je omenil, naj molimo za prihod Božjega kraljestva in da bi se Božja volja godila na zemlji tako kakor v nebesih. Jezus se je šele za tem, ko je omenil te pomembne reči v zvezi z Jehovom, osredinil na osebne zadeve. Kadar tudi mi v molitvi namenimo Bogu osrednje mesto, pokažemo, da se ne zanimamo samo za lastno dobro.

13. Kaj Sveto pismo pove o tem, kako dolge naj bi bile molitve, ki jih Bog sprejema?

13 Kako dolge naj bi bile naše molitve? Sveto pismo ne določa, kako dolge naj bi bile zasebne ali javne molitve. Molitev je lahko kratka, na primer pred obrokom, ali pa dolga, v kateri izlijemo svoje srce Jehovu. (1. Samuelova 1:12, 15) Vendar je Jezus obsodil samopravične posameznike, ki so se s svojimi dolgimi molitvami bahali pred drugimi. (Luka 20:46, 47) Takšne molitve na Jehova ne naredijo vtisa. Pomembno je, da molimo iz srca. Zato so molitve, ki jih Bog sprejema, lahko različno dolge, odvisno pač od potreb in okoliščin.

K Bogu lahko molimo, kadar koli želimo.

14. Kaj pomenijo svetopisemske besede, da naj vedno molimo, in kaj je pri tem tolažilnega?

14 Kako pogosto naj bi molili? Sveto pismo nas spodbuja, naj vedno molimo, vztrajamo v molitvi in naj nenehno molimo. (Luka 18:1; Rimljanom 12:12; 1. Tesaloničanom 5:17) Te besede seveda ne pomenijo, da moramo  moliti k Jehovu vsak trenutek dneva. Ne, Sveto pismo nas spodbuja, naj k Jehovu molimo redno in se mu nenehno zahvaljujemo za njegovo dobroto ter ga prosimo za vodstvo, tolažbo in moč. Ali ni tolažilno vedeti, da Jehova ni postavil nobenih omejitev, kako dolgo ali kako pogosto se lahko z njim pogovarjamo v molitvi? Če zares cenimo prednost, da lahko molimo, bomo našli veliko priložnosti za molitev k našemu nebeškemu Očetu.

15. Zakaj naj bi na koncu osebne ali javne molitve rekli »amen«?

15 Zakaj naj bi na koncu molitve rekli »amen«? Beseda »amen« pomeni »seveda« oziroma »tako naj bo«. Svetopisemski zgledi kažejo, da je na koncu osebne ali javne molitve pravilno reči »amen«. (1. kroniška 16:36; Psalm 41:13) Kadar molimo sami in na koncu rečemo »amen«, potrdimo, da smo bili iskreni pri tem, kar smo povedali. Kadar pa potiho ali naglas rečemo »amen« na koncu javne molitve, pokažemo, da se strinjamo s tem, kar je bilo povedano. (1. Korinčanom 14:16)

KAKO BOG ODGOVARJA NA NAŠE MOLITVE

16. O čem smo lahko prepričani glede molitve?

16 Ali Jehova zares odgovarja na molitve? Seveda! Imamo trden temelj za prepričanost, da odgovarja na iskrene molitve milijonov ljudi. (Psalm 65:2) Jehova lahko na naše molitve odgovarja zelo različno.

17. Zakaj lahko rečemo, da Bog na naše molitve odgovarja po svojih angelih in zemeljskih služabnikih?

17 Jehova na molitve odgovarja po svojih angelih in zemeljskih služabnikih. (Hebrejcem 1:13, 14) Velikokrat se je že zgodilo, da so posamezniki molili k Bogu za pomoč, da bi razumeli Sveto pismo, in kmalu zatem so prišli v stik s kom od Jehovovih služabnikov. Takšna doživetja so  dokaz, da oznanjevanje Kraljestva usmerjajo angeli. (Razodetje 14:6) Jehova na naše molitve, ki jih izrečemo takrat, ko nekaj res potrebujemo, lahko odgovori tako, da spodbudi kakega kristjana, da nam priskoči na pomoč. (Pregovori 12:25; Jakob 2:16)

Jehova lahko na naše molitve odgovori tako, da spodbudi kakega kristjana, da nam priskoči na pomoč.

18. Kako Jehova po svetem duhu in svoji Besedi odgovarja na molitve svojih služabnikov?

18 Bog Jehova pa na molitve svojih služabnikov odgovarja tudi po svetem duhu in svoji Besedi, Svetem  pismu. Kadar v molitvi prosimo za pomoč, da bi se spoprijeli s preizkušnjami, nam utegne odgovoriti tako, da nas po svojem svetem duhu vodi in krepi. (2. Korinčanom 4:7) Odgovor na molitve, v katerih prosimo za vodstvo, pogosto dobimo v Svetem pismu, s katerim nam Jehova pomaga, da se lahko modro odločamo. Na koristne svetopisemske stavke lahko naletimo med osebnim preučevanjem Svetega pisma in med branjem krščanskih publikacij, kot je denimo ta knjiga. Na svetopisemske misli, ki bi jih morali pretehtati, smo lahko opozorjeni na krščanskem shodu ali pa nam jih omeni občinski starešina, ki se zanima za naše dobro. (Galačanom 6:1)

19. Kaj bi morali imeti v mislih, če se včasih zdi, da na molitev nismo dobili odgovora?

19 Če se zdi, da Jehova odlaša z odgovorom na naše molitve, to ni nikoli zato, ker nam ne bi znal odgovoriti. Zapomniti si moramo, da Jehova na molitve odgovarja v skladu s svojo voljo in ob svojem času. On dosti bolj kakor mi pozna naše potrebe in ve, kako poskrbeti zanje. Pogosto dopusti, da prosimo, iščemo in trkamo. (Luka 11:5–10) Bogu s takšno vztrajnostjo pokažemo, da si to, za kar ga  prosimo, zelo močno želimo in da imamo pristno vero. Poleg tega lahko Jehova na naše molitve odgovori tako, da tega ne opazimo takoj. Na primer, na našo molitev glede določene preizkušnje mogoče ne odgovori tako, da težavo odpravi, temveč nam da moč, da lahko vztrajamo. (Beri Filipljanom 4:13.)

20. Zakaj naj bi povsem izkoristili dragoceno prednost, da lahko molimo?

20 Kako zelo smo lahko hvaležni, da je Stvarnik prostranega vesolja blizu vsem, ki ga v molitvi kličejo tako, kot je prav! (Beri Psalm 145:18.) Zato povsem izkoristimo dragoceno prednost, da lahko molimo. Tako se bomo lahko veselili možnosti, da se z Jehovom, Poslušalcem molitev, še bolj zbližamo.