Preskoči na vsebino

Preskoči na kazalo

 PETNAJSTO POGLAVJE

Čaščenje, ki Bogu ugaja

Čaščenje, ki Bogu ugaja
  • Ali so Bogu všeč vse religije?

  • Kako lahko prepoznamo pravo religijo?

  • Kdo danes na zemlji prav časti Boga?

1. Kako nam bo koristilo, če bomo prav častili Boga?

BOG JEHOVA se zelo zanima za nas in želi, da bi nam njegove ljubeče smernice koristile. Če ga bomo prav častili, bomo srečni in se bomo v življenju ognili mnogim težavam. Poleg tega nas bo Jehova blagoslavljal in nam pomagal. (Izaija 48:17) Toda na svetu je na stotine religij, ki trdijo, da učijo resnico o Bogu. Vendar se njihovi nauki o tem, kdo je Bog in kaj pričakuje od nas, med seboj zelo razlikujejo.

2. Kako bi lahko izvedeli, kako je prav častiti Jehova, in katera ponazoritev nam pomaga to razumeti?

2 Kako pa bi lahko izvedeli, kako je prav častiti Jehova? Ni vam treba preučiti in med seboj primerjati naukov vseh religij. Spoznati morate le to, kaj Sveto pismo v resnici uči o pravem čaščenju. Naj ponazorimo: V mnogih državah imajo težave zaradi ponarejenih bankovcev. Recimo, da se začnete poklicno ukvarjati s prepoznavanjem ponarejenega denarja. Kako bi se tega lotili? Ali tako, da bi si zapomnili značilnosti vseh različic ponaredkov? Ne. Svoj čas bi pametneje uporabili, če bi preučili prave bankovce. Ko bi enkrat poznali podrobnosti pravih bankovcev, bi zlahka prepoznali ponarejene. Podobno lahko ob tem, ko se učimo, katere so značilnosti prave religije, prepoznamo religije, ki so napačne.

3. Kaj moramo glede na Jezusove besede delati, če želimo, da bi nas Bog odobraval?

 3 Pomembno je, da Jehova častimo tako, kot mu je všeč. Mnogi mislijo, da Bogu ugajajo vse religije, vendar Sveto pismo tega ne uči. Prav tako ni dovolj, če človek samo trdi, da je kristjan. Jezus je rekel: »V nebeško kraljestvo ne bo prišel vsak, ki mi govori ‚Gospod, Gospod‘, temveč ta, ki izpolnjuje voljo mojega Očeta, ki je v nebesih.« Da bi nas Bog odobraval, se moramo torej seznaniti s tem, kaj od nas pričakuje, in tako tudi delati. Jezus je za tiste, ki ne izpolnjujejo Božje volje, rekel, da ravnajo »nezakonito«. (Matej 7:21–23) Kriva religija je podobno kakor ponarejen denar brez prave vrednosti. Še huje pa je, da je v bistvu škodljiva.

4. Kaj pomenijo Jezusove besede glede dveh poti in kam vodi vsaka od njiju?

4 Jehova daje vsakemu posamezniku na zemlji možnost, da dobi večno življenje. Toda da bi lahko večno živeli v raju, moramo Boga prav častiti in že sedaj živeti tako, kakor je všeč njemu. Vendar na žalost tega mnogi nočejo delati. Zato je Jezus rekel: »Vstopite skozi tesna vrata, kajti pot, ki vodi v pokončanje, je široka in prostorna in veliko jih hodi po njej. Toda tesna so vrata in ozka je pot, ki vodi v življenje, in malo jih je, ki jo najdejo.« (Matej 7:13, 14) Prava religija vodi v večno življenje, kriva religija pa v pokončanje. Jehova noče, da bi bil kdo pokončan, zato ljudem po vsej zemlji daje priložnost, da ga spoznajo. (2. Petrovo 3:9) Potemtakem to, kako častimo Boga, zares odloča o tem, ali bomo živeli ali umrli.

KAKO LAHKO PREPOZNAMO PRAVO RELIGIJO

5. Kako lahko prepoznamo tiste, ki živijo v skladu s tem, kar uči prava religija?

5 Kako lahko najdemo »pot, ki vodi v življenje«? Jezus je rekel, da se bo to, ali ljudje pripadajo pravi religiji,  jasno videlo iz tega, kako živijo. »Prepoznali jih boste po njihovih sadovih,« je rekel. »Vsako dobro drevo daje dober sad.« (Matej 7:16, 17) Drugače povedano, tisti, ki pripadajo pravi religiji, bodo prepoznavni po svojem verovanju in vedenju. Pravi častilci sicer niso popolni in delajo napake, vendar se kot skupina trudijo izpolnjevati Božjo voljo. Poglejmo šest značilnosti, po katerih lahko prepoznamo tiste, ki živijo v skladu s tem, kar uči prava religija.

6., 7. Kako Božji služabniki gledajo na Sveto pismo in kakšen zgled nam je dal Jezus?

6 Nauki Božjih služabnikov temeljijo na Svetem pismu. Sveto pismo sámo pravi: »Celotni Sveti spisi so navdihnjeni od Boga in koristni za poučevanje, opominjanje, popravljanje, za vzgajanje v pravičnosti, da bi bil Božji človek povsem primeren, popolnoma usposobljen za vsako dobro delo.« (2. Timoteju 3:16, 17) Apostol Pavel je sokristjanom napisal: »Božje besede, ki ste jo slišali in prejeli od nas, niste sprejeli kot človeško besedo, temveč kot takšno, kakršna v resnici je, kot Božjo besedo.« (1. Tesaloničanom 2:13) Zato verovanje in običaji prave religije ne temeljijo na človeških pogledih ali tradiciji. Izvirajo iz Božje navdihnjene Besede, Svetega pisma.

7 Jezus Kristus nam je dal dober zgled s tem, da je svoje nauke temeljil na Božji Besedi. V molitvi k svojemu nebeškemu Očetu je dejal: »Tvoja beseda je resnica.« (Janez 17:17) Jezus je zaupal Božji Besedi in vse, kar je učil, se je skladalo s Svetimi spisi. Pogosto je rekel: »Pisano je.« (Matej 4:4, 7, 10) Nato pa je citiral kak svetopisemski stavek. Podobno tudi danes Božji služabniki ne učijo lastnih zamisli. Verjamejo, da je Sveto pismo Božja Beseda, in to, kar učijo, trdno temelji na tem, kar piše v tej knjigi.

8. Kaj spada k čaščenju Jehova?

 8 Tisti, ki pripadajo pravi religiji, častijo samo Jehova in razglašajo njegovo ime. Jezus je izjavil: »Jehova, svojega Boga, časti in samo njemu opravljaj sveto službo.« (Matej 4:10) Zato Božji služabniki častijo Jehova, in nikogar drugega. To pomeni, da ljudem govorijo, kako je pravemu Bogu ime in kakšen je. V Psalmu 83:18 piše: »Edino ti, ki ti je ime Jehova, [si] Najvišji nad vso zemljo.« Jezus je pokazal, kako lahko drugim pomagamo spoznati Boga, ko je v molitvi dejal: »Tvoje ime sem razodel ljudem, ki si mi jih dal iz sveta.« (Janez 17:6) Podobno tudi danes pravi častilci druge učijo o tem, kako je Bogu ime, ter o njegovih namenih in lastnostih.

9., 10. Kako vse si pravi kristjani izkazujejo ljubezen?

9 Božje ljudstvo si med seboj izkazuje pristno, nesebično ljubezen. Jezus je rekel: »Če bo med vami vladala ljubezen, bodo vsi vedeli, da ste moji učenci.« (Janez 13:35) Prvi kristjani so si med seboj izkazovali takšno ljubezen. Ljubezen, kakršno Bog pričakuje od nas, premaguje rasne, družbene in narodnostne pregrade ter med ljudmi stke trdno vez in jih združi v pravo bratovščino. (Beri Kološanom 3:14.) Pripadniki krivih religij nimajo takšne ljubeče bratovščine. Kako to vemo? Med seboj se pobijajo zaradi narodnostnih ali etničnih razlik. Pravi kristjani ne primejo za orožje, da bi ubijali svoje krščanske brate in sestre oziroma kogar koli drugega. V Svetem pismu piše: »Božje otroke in Hudičeve otroke se prepozna po tem: nihče, ki ne ravna pravično, ne izvira od Boga, pa tudi ta ne, ki ne ljubi svojega brata. [...] Naj bi ljubili drug drugega; ne kakor Kajn, ki je izviral od Hudobnega in je svojega brata ubil.« (1. Janezovo 3:10–12; 4:20, 21)

10 Pristna ljubezen seveda ne pomeni le tega, da drugih ne ubijamo. Pravi kristjani nesebično žrtvujejo svoj čas,  moči in denarna sredstva, da si med seboj pomagajo in se spodbujajo. (Hebrejcem 10:24, 25) V času stiske si priskočijo na pomoč ter so pošteni v ravnanju do drugih. Pravzaprav v svojem življenju udejanjajo svetopisemski nasvet, ki pravi: »Delajmo dobro vsem.« (Galačanom 6:10)

11. Zakaj je pomembno, da priznavamo Jezusa Kristusa kot tistega, po katerem je Bog priskrbel rešitev?

11 Pravi kristjani priznavajo Jezusa Kristusa kot tistega, po katerem je Bog priskrbel rešitev. V Svetem pismu piše: »Po nikomer drugem ne bo rešitve, ker pod nebom ni drugega imena, ki bi bilo dano ljudem, po katerem bi se mi mogli rešiti.« (Apostolska dela 4:12) Kot smo videli v 5. poglavju, je Jezus dal svoje življenje v odkupnino za poslušne ljudi. (Matej 20:28) Poleg tega je Jezus od Boga postavljeni kralj nebeškega Kraljestva, ki bo vladalo čez vso zemljo. Bog od nas pričakuje, da ubogamo Jezusa in se ravnamo po njegovih naukih, če želimo dobiti večno življenje. Zato Sveto pismo pravi: »Kdor veruje v Sina, ima večno življenje. Kdor pa Sina ne posluša, življenja ne bo videl.« (Janez 3:36)

12. Kaj spada k temu, da nismo del sveta?

12 Pravi častilci niso del sveta. Jezus je na sojenju pred rimskim oblastnikom Pilatom dejal: »Moje kraljestvo ni del tega sveta.« (Janez 18:36) Jezusovi pravi sledilci so, ne glede na to, v kateri državi živijo, podložniki Jezusovega nebeškega Kraljestva, zato so glede političnih zadev v svetu povsem nevtralni. Ne vpletajo se v spore tega sveta. Kljub temu se ne vmešavajo, če se drugi odločijo pridružiti kakšni politični stranki, kandidirati na volitvah oziroma voliti. In čeprav so Božji pravi častilci nevtralni, kar se tiče politike, spoštujejo zakone. Zakaj? Ker jim Božja Beseda zapoveduje, naj bodo podrejeni vladnim »višjim oblastem«. (Rimljanom 13:1) Lahko se zgodi, da to, kar od pravih častilcev pričakuje Bog, pride v navzkriž s tem, kar od njih pričakuje kak politični  sistem. Takrat pravi kristjani posnemajo zgled apostolov, ki so dejali: »Pokorni moramo biti Bogu, ne pa ljudem.« (Apostolska dela 5:29; Marko 12:17)

13. Kako Jezusovi pravi sledilci gledajo na Božje kraljestvo in kaj zaradi tega delajo?

13 Jezusovi pravi sledilci oznanjujejo, da je Božje kraljestvo edino upanje za človeštvo. Jezus je napovedal: »Ta dobra novica  o kraljestvu se bo oznanjala po vsej naseljeni zemlji v pričevanje vsem narodom, in tedaj bo prišel konec.« (Matej 24:14) Pravi sledilci Jezusa Kristusa ljudi ne spodbujajo, naj se glede rešitve svojih problemov zanašajo na človeške vladarje, temveč razglašajo, da je Božje nebeško kraljestvo edino upanje za človeštvo. (Psalm 146:3) Jezus nas je učil moliti za prihod te popolne vlade, ko je rekel: »Naj pride tvoje kraljestvo. Naj se zgodi tvoja volja, kakor v nebesih tako tudi na zemlji.« (Matej 6:10) Božja Beseda je za nebeško Kraljestvo napovedala: »Vsa ta kraljestva bo zdrobilo in uničilo, sámo pa bo ostalo na veke.« (Daniel 2:44; Razodetje 16:14; 19:19–21)

14. Katera verska skupina po vašem mnenju ustreza zahtevam za pravo čaščenje?

14 V zvezi s tem, kar smo pravkar pregledali, se vprašajte: Katera verska skupina vse svoje nauke temelji na Svetem pismu in razglaša Jehovovo ime? Katera skupina kaže ljubezen, kakršno pričakuje Bog, dejavno dokazuje, da verjame v Jezusa, ni del sveta ter razglaša, da je Božje kraljestvo edino pravo upanje za človeštvo? Katera od vseh verskih skupin na svetu ustreza vsem tem zahtevam? Dejstva jasno kažejo, da so to Jehovove priče. (Beri Izaija 43:10–12.)

KAJ BOSTE STORILI?

15. Kaj Bog poleg tega, da verjamemo v njegov obstoj, še pričakuje od nas?

15 Samo to, da človek verjame v Boga, še ni dovolj, da bi mu ugajal. Navsezadnje v Svetem pismu piše, da v obstoj Boga verjamejo tudi demoni. (Jakob 2:19) Vendar je jasno, da ne delajo tega, kar želi Bog, in da jih on ne odobrava. Da bi nas Bog odobraval, ni dovolj, da samo verujemo v njegov obstoj, temveč moramo tudi izpolnjevati njegovo voljo. Poleg tega moramo zapustiti krivo religijo in se okleniti pravega čaščenja.

16. Kaj bi morali ukreniti, da ne bi sodelovali s krivo religijo?

 16 Apostol Pavel je pojasnil, da ne smemo sodelovati pri krivem čaščenju. Napisal je: »‚Odidite izmed njih in se ločite,‘ pravi Jehova, ‚in nečistega se več ne dotikajte‘; ‚in jaz vas bom sprejel.‘« (2. Korinčanom 6:17; Izaija 52:11) Pravi kristjani se zato ogibajo vsega, kar je povezano s krivim čaščenjem.

17., 18. Kaj je »Babilon Veliki« in zakaj je nujno oditi iz njega?

17 Sveto pismo pokaže, da so vse oblike krive religije del »Babilona Velikega«. * (Razodetje 17:5) To ime nas spomni na starodavno mesto Babilon, v katerem je po potopu v Noetovih dneh nastala kriva religija. Mnogi nauki in običaji, ki so sedaj splošno razširjeni v krivi religiji, so že davno tega nastali v Babilonu. Babilonci so denimo častili trojice oziroma triade bogov. Danes je Trojica osrednji nauk številnih religij. Toda Sveto pismo jasno uči, da obstaja samo en pravi Bog, Jehova, in da je Jezus Kristus njegov Sin. (Janez 17:3) Babilonci so tudi verjeli, da imamo ljudje neumrljivo dušo, ki živi še potem, ko telo umre, in da duša trpi v kraju muk. Danes nauk o neumrljivi duši ali duhu, ki trpi v peklenskem ognju, uči večina religij.

18 Čaščenje, značilno za starodavni Babilon, se je razširilo po vsej zemlji, zato sodobni Babilon Veliki lahko povsem ustrezno označimo za svetovni imperij krive religije. Bog je napovedal, da bo ta imperij krive religije nenadoma doletel konec. Ali sedaj razumete, zakaj je tako pomembno, da v nobenem pogledu nimate nič skupnega z Babilonom Velikim? Bog Jehova želi, da hitro odidete iz njega, dokler je še čas. (Beri Razodetje 18:4, 8.)

Ko boste služili Jehovu skupaj z njegovim ljudstvom, boste pridobili veliko več, kot bi lahko sploh kdaj izgubili.

19. Kaj boste pridobili, če boste služili Jehovu?

 19 Zaradi vaše odločitve, da ne boste več del krive religije, se bodo nekateri morda odločili, da se ne bodo več družili z vami. Toda ko boste služili Jehovu skupaj z njegovim ljudstvom, boste pridobili veliko več, kot bi lahko sploh kdaj izgubili. Tako kot Jezusovi prvi učenci, ki so pustili druge reči in šli za Jezusom, boste tudi vi sčasoma dobili mnogo duhovnih bratov in sester. Postali boste del velike svetovne družine, sestavljene iz milijonov pravih kristjanov, ki kažejo pristno ljubezen. In imeli boste čudovito upanje na večno življenje »v prihodnji stvarnosti«. (Beri Marko 10:28–30.) Tisti, ki vas bodo zaradi vašega verovanja zapustili, bodo morda čez čas raziskali, kaj Sveto pismo uči, in postali Jehovovi častilci.

20. Kaj bo prihodnost prinesla tistim, ki pripadajo pravi religiji?

20 Sveto pismo uči, da bo Bog kmalu odstranil to hudobno stvarnost in jo nadomestil s pravičnim novim svetom, ki mu bo vladalo Božje kraljestvo. (2. Petrovo 3:9, 13) Ta svet bo zares prečudovit! V tej pravični novi stvarnosti bo samo ena religija, ena prava oblika čaščenja. Ali se vam ne zdi modro, da naredite potrebne korake in se že sedaj začnete družiti s pravimi častilci?

^ odst. 17 Več o tem, zakaj Babilon Veliki predstavlja svetovni imperij krive religije, si lahko preberete v dodatku »Kaj je ‚Babilon Veliki‘?«.