Preskoči na vsebino

Preskoči na kazalo

 55. POGLAVJE

Jehovov angel je zaščitil Ezekija

Jehovov angel je zaščitil Ezekija

Asirski imperij je že zavzel desetrodovno, Izraelovo kraljestvo. Zdaj pa je asirski kralj Senaherib hotel zavzeti še dvorodovno, Judovo kraljestvo, zato je začel osvajati mesta na Judovem. Toda najbolj si je želel zavzeti mesto Jeruzalem. Ampak Senaherib ni vedel, da Jeruzalem ščiti Jehova.

Judov kralj Ezekija je Senaheribu dal veliko denarja, da bi Jeruzalem pustil pri miru. In čeprav je Senaherib vzel denar, je svojo mogočno vojsko vseeno poslal nad Jeruzalem. Bolj ko so se Asirci približevali mestu, bolj so bili Jeruzalemčani prestrašeni. Vendar jim je Ezekija rekel: »Ne bojte se. Asirci so močni, toda Jehova nas bo naredil močnejše, kot so oni.«

Senaherib je k Jeruzalemčanom poslal svojega služabnika, rabšaka, da bi se norčeval iz njih. Rabšak je stal zunaj mesta in vpil: »Jehova vam ne more pomagati. Ne pustite se prevarati Ezekiju. Ni boga, ki bi vas lahko zaščitil pred nami.«

Ezekija je vprašal Jehova, kaj naj stori. Jehova mu je odgovoril: »Ne boj se zaradi rabšakovih besed. Senaherib ne bo zavzel Jeruzalema.« Nato je Ezekija prejel nekaj pisem od Senaheriba. V pismih je pisalo: »Nehaj se upirati. Jehova te ne more rešiti.« Ezekija je zato molil: »Jehova, prosimo, reši nas, da bodo vsi vedeli, da si ti edini pravi Bog.« Jehova je Ezekiju dejal: »Asirski kralj ne bo prišel v Jeruzalem. Branil bom svoje mesto.«

Senaherib je bil prepričan, da bo Jeruzalem kmalu njegov. Toda ponoči je Jehova v asirski vojaški tabor, ki je bil zunaj mesta, poslal svojega angela.  Angel je pobil 185.000 vojakov! Kralj Senaherib je tako izgubil svoje najmočnejše vojake. Ni imel druge izbire, kot da se poražen vrne domov. Jehova je zaščitil Ezekija in Jeruzalem, prav kakor je obljubil. Če bi bil ti takrat v Jeruzalemu, ali bi zaupal v Jehova?

»Jehovov angel tabori okrog tistih, ki se bojijo Boga, in jih rešuje.« (Psalm 34:7)