Preskoči na vsebino

Preskoči na kazalo

 45. POGLAVJE

Kraljestvo se je razdelilo

Kraljestvo se je razdelilo

Vse dokler je Salomon častil Jehova, je v Izraelu vladal mir. Toda Salomon je imel veliko žen, ki so bile iz drugih dežel in so častile malike. Počasi se je Salomon spremenil in tudi sam pričel častiti malike. Zaradi tega je bil Jehova jezen. Salomonu je rekel: »Izraelovo kraljestvo ne bo več pripadalo tvoji družini. Razdelil ga bom na dva dela. Večji del kraljestva bom dal enemu od tvojih služabnikov, tvoji družini pa bo ostal le manjši del.«

Jehova je še na drug način pokazal, da misli resno to storiti. Eden od Salomonovih služabnikov je bil Jeroboam. Ko je nekega dne potoval, je srečal preroka Ahija. Ahija je raztrgal svoje oblačilo na 12 kosov in Jeroboamu rekel: »Jehova bo Salomonovi družini vzel Izraelovo kraljestvo in ga razdelil na dvoje. Vzemi deset kosov tega oblačila, saj boš kraljeval nad desetimi rodovi.« Ko je kralj Salomon slišal za to, je hotel Jeroboama ubiti! Zato je Jeroboam zbežal v Egipt. Čez nekaj časa je Salomon umrl, namesto njega pa je zakraljeval njegov sin Roboam. Takrat je Jeroboam menil, da njegovo življenje ni več v nevarnosti in se lahko vrne v Izrael.

 Starejši Izraelci so Roboamu svetovali: »Če boš lepo ravnal z ljudstvom, ti bo zvesto.« Njegovi mladi prijatelji pa so mu rekli: »Z ljudstvom moraš biti strog. Naj dela še bolj trdo, kot je prej!« Roboam je upošteval nasvet mladih prijateljev. Ker je grdo ravnal z ljudmi, so se mu ti uprli. Deset rodov si je za kralja postavilo Jeroboama in tako je nastalo kraljestvo, ki je bilo znano kot Izraelovo kraljestvo. Ostala dva rodova sta bila zvesta Roboamu in tako je nastalo kraljestvo, ki je bilo znano kot Judovo kraljestvo. Dvanajst Izraelovih rodov je bilo sedaj razdeljenih.

Jeroboam ni hotel, da bi njegovo ljudstvo hodilo častit Jehova v Jeruzalem, ki je bil v Roboamovem kraljestvu. Ali veš zakaj? Jeroboam se je bal, da bi ga ljudstvo zapustilo in se pridružilo Roboamu. Zato je naredil dve zlati teleti in svojemu ljudstvu rekel: »Jeruzalem je predaleč. Boga lahko častite kar tukaj.« Ljudstvo je začelo častiti zlati teleti in tako je znova pozabilo Jehova.

»Ne dajte se vpreči v jarem z neverniki, saj bi to bila neenaka zveza. Kaj imata namreč skupnega pravičnost in nezakonitost? [...] Ali kaj imata skupnega vernik in nevernik?« (2. Korinčanom 6:14, 15)