Preskoči na vsebino

Preskoči na kazalo

Uvod v 5. del

Uvod v 5. del

Izraelci so dva meseca po tem, ko so šli skozi Rdeče morje, prišli do gore Sinaj. Tam je Jehova z njimi sklenil zavezo in so tako postali njegov posebni narod. Ščitil jih je in jim dajal vse, kar so potrebovali. Poskrbel je, da so imeli mano za jesti, da se jim oblačila niso izrabila in da so taborili na varnih krajih. Če ste oče ali mama, pomagajte svojemu otroku razumeti, zakaj je Jehova dal Izraelcem Postavo, sveti šotor in duhovništvo. Poudarite, kako pomembno je držati svojo obljubo, ostati ponižen in biti vedno zvestovdan Jehovu.

V TEM RAZDELKU

23. POGLAVJE

Obljuba, ki so jo dali Jehovu

Ko so bili Izraelci utaborjeni pri gori Sinaj, so Bogu dali posebno obljubo.

24. POGLAVJE

Prelomili so obljubo

Medtem ko je Jehova Mojzesu dajal deset zapovedi, je ljudstvo storilo strašen greh.

25. POGLAVJE

Boga so pričeli častiti v svetem šotoru

V tem posebnem šotoru je bila skrinja zaveze.

26. POGLAVJE

Dvanajst oglednikov

Jozue in Kaleb sta bila drugačna od ostalih desetih mož, ki so si ogledovali kanaansko deželo.

27. POGLAVJE

Uprli so se Jehovu

Korah, Datan, Abiram in še drugih 250 mož niso dojeli pomembnega dejstva glede Jehova.

28. POGLAVJE

Balaamova oslica je spregovorila

Oslica je videla nekoga, ki je bil Balaamovim očem neviden.