Preskoči na vsebino

Preskoči na kazalo

 13. POGLAVJE

Jakob in Ezav sta se pobotala

Jakob in Ezav sta se pobotala

Jehova je obljubil Jakobu, da ga bo ščitil, tako kot je ščitil Abrahama in Izaka. Jakob se je naselil v kraju, ki se je imenoval Haran. Tam se je poročil, si ustvaril veliko družino in postal zelo bogat.

Kasneje je Jehova rekel Jakobu: »Vrni se v svojo domovino.« Tako se je Jakob z družino odpravil na dolgo pot domov. Kasneje med potjo so k Jakobu prišli njegovi služabniki in mu rekli: »Prihaja tvoj brat Ezav, in to s 400 možmi!« Jakob se je zbal, da bo Ezav naredil kaj hudega njemu in njegovi družini. V molitvi je prosil Jehova: »Reši me, prosim, pred mojim bratom.« Naslednji dan je Jakob za darilo poslal Ezavu veliko ovc, koz, krav, kamel in oslov.

Ko je bil Jakob tisto noč sam, je videl angela! Angel se je z njim začel boriti in to je trajalo vse do jutra. Jakob ni odnehal niti takrat, ko ga je angel poškodoval. Angel mu je rekel: »Izpusti me.« Toda Jakob mu je rekel: »Ne, ne bom te izpustil, dokler me ne blagosloviš.«

Angel je Jakoba nazadnje blagoslovil. Zdaj je Jakob vedel, da mu Ezav ne bo naredil nič hudega, saj mu Jehova tega ne bo pustil.

Zjutraj je Jakob od daleč zagledal Ezava in 400 mož. Jakob je šel naproti svojemu bratu, za njim pa je šla  njegova družina. Ko se je bližal Ezavu, se je pred njim sedemkrat priklonil. Ezav je stekel k njemu in ga objel. Obema so se ulile solze in sta se pobotala. Kaj misliš, kako je Jehova gledal na Jakobovo ravnanje v tem primeru?

Kasneje se je Ezav vrnil na dom, Jakob pa je nadaljeval svojo pot. Jakob je imel 12 sinov. Njihova imena so bila Ruben, Simeon, Levi, Juda, Dan, Neftali, Gad, Aser, Isahar, Zabulon, Jožef in Benjamin. Jehova je po enem od njih, po Jožefu, rešil svoje ljudstvo. Ali veš, kako? Pa poglejva.

»Ljubite svoje sovražnike in molite za tiste, ki vas preganjajo, da boste postali sinovi svojega Očeta, ki je v nebesih.« (Matej 5:44, 45)