Preskoči na vsebino

Preskoči na kazalo

 98. POGLAVJE

Širjenje krščanstva med mnoge narode

Širjenje krščanstva med mnoge narode

Apostoli so ubogali Jezusovo zapoved, naj razširijo dobro novico po vsej zemlji. Leta 47 n. št. so bratje v mestu Antiohija poslali Pavla in Barnaba na oznanjevalsko potovanje. Navdušeno sta oznanjevala po vsej Mali Aziji in pri tem obiskala kraje, kot so Derba, Listra in Ikonij.

Oznanjevala sta vsakemu, naj je bil bogat ali reven, mlajši ali starejši. Mnogi ljudje so sprejeli resnico o Kristusu. Ko sta Pavel in Barnaba oznanjevala Sergiju Pavlu, upravitelju na Cipru, ju je skušal ustaviti neki čarovnik. Pavel je dejal čarovniku: »Jehova te bo kaznoval.« Čarovnik je takoj postal slep. Ko je to videl upravitelj Sergij Pavel, je začel verovati.

Pavel in Barnaba sta oznanjevala vsepovsod – po hišah, na tržnicah, ulicah in v sinagogah. V Listri sta ozdravila nekega moškega, ki ni mogel hoditi. Ljudje, ki so videli ta čudež, so mislili, da sta bogova, in so ju hoteli častiti. Toda Pavel in Barnaba sta jih ustavila z besedami: »Častiti morate samo Boga! Midva sva le človeka.« Nato so prišli nekateri Judje in zbranim ljudem grdo govorili o Pavlu. Zaradi tega so ga ljudje kamenjali, odvlekli ven iz mesta in ga pustili tam, saj so mislili, da je mrtev. Toda Pavel je bil še živ! Sokristjani so mu hitro prišli pomagat in ga odpeljali nazaj v mesto. Kasneje se je Pavel vrnil v Antiohijo.

Leta 49 n. št. je šel Pavel na drugo oznanjevalsko potovanje. Najprej se je vrnil v Malo Azijo, da bi videl brate, nato pa je  šel dobro novico oznanjevat še dlje – v Evropo. Šel je v Atene, Efez, Filipe, Tesaloniko in druge kraje. Z njim so potovali tudi sokristjani Sila, Luka in mladi Timotej. Ustanavljali so občine in jim pomagali, da so postale močne. Pavel je eno leto in pol živel v Korintu in spodbujal kristjane, ki so tam živeli. Oznanjeval je, poučeval in napisal pisma mnogim občinam. Poleg tega si je služil denar tako, da je izdeloval šotore. Čez nekaj časa se je vrnil v Antiohijo.

Kasneje, leta 52 n. št., je šel Pavel na tretje oznanjevalsko potovanje, ki ga je začel v Mali Aziji. Šel je vse do Filipov na severu in nato do Korinta na jugu. Več let je ostal v Efezu in tam poučeval ljudi, jih ozdravljal in pomagal občini. Poleg tega je imel vsak dan javne govore. Mnogi so ga poslušali in spremenili svoje življenje. Tako je Pavel oznanjeval dobro novico v mnogih deželah, nazadnje pa je šel v Jeruzalem.

»Pojdite torej in mi pridobivajte učence med ljudmi iz vseh narodov.« (Matej 28:19)