Preskoči na vsebino

Preskoči na kazalo

 59. POGLAVJE

Štirje fantje, ki so ubogali Jehova

Štirje fantje, ki so ubogali Jehova

Ko je Nebukadnezar v Babilon odpeljal Judovce, ki so bili iz pomembnih družin, jim je za nadzornika postavil dvorjana Ašpenaza. Ašpenazu je naročil, naj med njimi poišče najbolj zdrave in najbolj pametne fante. Te fante je čakalo triletno šolanje, ki jih je pripravilo na to, da bodo visoki uradniki v Babilonu. Fantje so se morali naučiti brati, pisati in govoriti akadščino, ki je bila jezik v Babilonu. Od njih se je prav tako pričakovalo, da so jedli enako hrano, kakršno so jedli kralj in njegovi dvorjani. Štirje izmed teh fantov so bili Daniel, Hananija, Mišael in Azarija. Ašpenaz jim je dal nova, babilonska imena, in sicer Beltšazar, Šadrah, Mešah in Abednego. Ali so zaradi  babilonskega šolanja nehali služiti Jehovu?

Ti štirje fantje so bili odločeni, da bodo ubogali Jehova. Vedeli so, da ne smejo jesti jedi, kakršne je jedel kralj, saj so bile nekatere glede na Jehovovo postavo prepovedane. Zato so Ašpenazu rekli: »Prosimo te, da nas ne siliš jesti hrane, kakršno jé kralj.« Ašpenaz pa jim je dejal: »Če je ne boste jedli in se boste kralju zdeli bolni, me bo dal usmrtiti!«

Daniel je imel predlog. Njihovemu skrbniku je rekel: »Prosim, deset dni nam dovoli, da uživamo samo zelenjavo in vodo. Nato nas primerjaj s fanti, ki jedo kraljevo hrano.« Skrbnik se je strinjal.

Po desetdnevnem preizkusu so bili Daniel in njegovi trije prijatelji videti bolj zdravi kot ostali fantje. Jehova je bil zadovoljen, ker so ga ubogali. Danielu je celo dal modrost in sposobnost, da je razumel pomen videnj in sanj.

Ko je bilo šolanje končano, je Ašpenaz pripeljal vse fante pred Nebukadnezarja. Kralj se je pogovarjal z njimi in opazil, da so Daniel, Hananija, Mišael in Azarija bolj pametni kot drugi. Te štiri je izbral za služenje na svojem dvoru. Kadar je šlo za pomembne zadeve, jih je kralj velikokrat vprašal za nasvet. Z Jehovovo pomočjo so bili bolj modri od vseh kraljevih modrecev in čarovnikov.

Čeprav so bili Daniel, Hananija, Mišael in Azarija v tuji deželi, niso pozabili, da so del Jehovovega ljudstva. Kaj pa ti? Ali se boš vedno spominjal Jehova, tudi če tvojih staršev ne bo zraven?

»Naj nihče nikoli ne gleda zviška nate zaradi tvoje mladosti. Ampak bodi zvestim za zgled v govorjenju, vedenju, ljubezni, veri in čistosti.« (1. Timoteju 4:12)