Učim se iz Svetega pisma

S to publikacijo se boste podali na potovanje skozi čas – od biblijskega poročila o ustvaritvi, Jezusovega rojstva in delovanja pa vse do prihodnjega Kraljestva.

Pismo Vodstvenega organa

Kako lahko uporabljate to knjigo?

1. POGLAVJE

Bog je naredil nebo in zemljo

Sveto pismo pravi, da je Bog ustvaril nebo in zemljo. Zakaj je Bog najprej naredil enega angela in šele nato vse drugo?

2. POGLAVJE

Bog je naredil prvega moškega in prvo žensko

Bog je ustvaril prvega moškega in prvo žensko in ju nastanil v edenskem vrtu. Imela sta možnost ustvariti si družino in razširiti raj po vsej zemlji.

3. POGLAVJE

Adam in Eva nista ubogala Boga

Zakaj je bilo eno od dreves v edenskem vrtu posebno? Zakaj je Eva vzela in jedla sadež z njega?

4. POGLAVJE

Jeza se je končala z umorom

Bog je Abelovo daritev sprejel, Kajnove pa ne. Ko je Kajn to videl, se je zelo razjezil in je naredil nekaj strašnega.

5. POGLAVJE

Noetova barka

Ko so se hudobni angeli poročili z ženskami na zemlji, so se jim rodili sinovi, ki so bili velikani in so druge ustrahovali. Povsod je bilo nasilje. Noe pa je bil drugačen – rad je imel Boga in ga je ubogal.

6. POGLAVJE

Nov začetek za osem preživelih

Ko je Bog poslal potop, je 40 dni in 40 noči padal dež. Noe in njegova družina so bili v barki vsega skupaj več kot eno leto. Nazadnje so lahko šli ven.

7. POGLAVJE

Stolp v Babelu

Ljudje so se odločili zgraditi mesto in stolp, ki bi mu vrh segal do neba. Zakaj je Bog naenkrat povzročil, da so pričeli govoriti različne jezike?

8. POGLAVJE

Abraham in Sara sta ubogala Boga

Zakaj sta Abraham in Sara zapustila svoj dom v mestu Ur, da bi se s šotorom selila iz kraja v kraj po Kanaanu?

9. POGLAVJE

Končno sta dobila sina!

Kako bo Bog izpolnil to, kar je obljubil Abrahamu? Kateri Abrahamov sin bo imel vlogo pri tem – Izak ali Izmael?

10. POGLAVJE

Spomnimo se Lotove žene

Bog je povzročil, da sta nad Sodomo in Gomoro deževala ogenj in žveplo. Zakaj sta bili ti mesti uničeni? Zakaj bi se morali spomniti Lotove žene?

11. POGLAVJE

Preizkus vere

Bog je rekel Abrahamu: »Vzemi, prosim, svojega sina edinca in mi ga daruj na gori v deželi Moriji.« Kako je Abraham opravil ta preizkus vere?

12. POGLAVJE

Jakob je dobil dediščino

Izak in Rebeka sta imela dvojčka, ki jima je bilo ime Ezav in Jakob. Ezav se je rodil prvi, zato mu je pripadala posebna dediščina. Zakaj se ji je odrekel za skledo enolončnice?

13. POGLAVJE

Jakob in Ezav sta se pobotala

Kako je Jakob dosegel, da ga je angel blagoslovil? In kako se je pobotal z Ezavom?

14. POGLAVJE

Suženj, ki je ubogal Boga

Jožef je delal, kar je prav, vendar je vseeno zelo trpel. Zakaj?

15. POGLAVJE

Jehova ni pozabil na Jožefa

Jožef je bil daleč stran od svoje družine, vendar je Bog dokazal, da ga podpira.

16. POGLAVJE

Kdo je bil Job?

Ubogal je Jehova tudi, ko mu ni bilo lahko.

17. POGLAVJE

Mojzes se je odločil, da bo služil Jehovu

Dojenčku Mojzesu je njegova mama z genialno zamislijo rešila življenje.

18. POGLAVJE

Goreči grm

Zakaj grm, ki je bil v plamenih, ni zgorel?

19. POGLAVJE

Prve tri nadloge

Faraon je svojemu ljudstvu nakopal nesrečo, ker iz prevelikega ponosa ni hotel narediti nekaj čisto enostavnega.

20. POGLAVJE

Naslednjih šest nadlog

V čem so bile te nadloge drugačne od prvih treh?

21. POGLAVJE

Deseta nadloga

Ta nadloga je bila tako huda, da se je tudi ponosni faraon nazadnje vdal.

22. POGLAVJE

Čudež pri Rdečem morju

Faraon je sicer ostal živ, ko je prišla deseta nadloga, toda ali je preživel ta čudež, ki ga je povzročil Bog?

23. POGLAVJE

Obljuba, ki so jo dali Jehovu

Ko so bili Izraelci utaborjeni pri gori Sinaj, so Bogu dali posebno obljubo.

24. POGLAVJE

Prelomili so obljubo

Medtem ko je Jehova Mojzesu dajal deset zapovedi, je ljudstvo storilo strašen greh.

25. POGLAVJE

Boga so pričeli častiti v svetem šotoru

V tem posebnem šotoru je bila skrinja zaveze.

26. POGLAVJE

Dvanajst oglednikov

Jozue in Kaleb sta bila drugačna od ostalih desetih mož, ki so si ogledovali kanaansko deželo.

27. POGLAVJE

Uprli so se Jehovu

Korah, Datan, Abiram in še drugih 250 mož niso dojeli pomembnega dejstva glede Jehova.

28. POGLAVJE

Balaamova oslica je spregovorila

Oslica je videla nekoga, ki je bil Balaamovim očem neviden.

29. POGLAVJE

Jehova je izbral Jozueta

Bog je dal Jozuetu navodila, ki lahko koristijo tudi nam danes.

30. POGLAVJE

Rahaba je skrila oglednika

Obzidje Jerihe se je zrušilo. Toda Rahabina hiša je ostala cela, čeprav je bila del obzidja.

31. POGLAVJE

Jozue in Gibeonci

Jozue je molil k Bogu: »Sonce, ustavi se!« Ga je Bog uslišal?

32. POGLAVJE

Nov vodja in dve pogumni ženski

Po Jozuetovi smrti so Izraelci začeli častiti malike. Življenje je bilo težko, vendar so sodnik Barak, prerokinja Debora in Jaela, ki je uporabila šotorski klin, prinesli olajšanje!

33. POGLAVJE

Ruta in Naomi

Dve ženski, ki sta obe postali vdovi, sta se vrnili v Izrael. Ena od njiju, Ruta, je šla delat na polja, kjer jo je opazil Boaz.

34. POGLAVJE

Gideon je premagal Madijance

Izraelci so rotili Jehova za pomoč, ker so jim Madijanci grenili življenje. Kako je Gideonova mala vojska porazila sovražnikovo vojsko, ki je štela 135.000 vojakov?

35. POGLAVJE

Ana je molila, da bi dobila sina

Elkana je peljal Ano, Penino in otroke na čaščenje k svetemu šotoru v Šilo. Tam je Ana molila, da bi dobila sina. Čez čas je rodila Samuela!

36. POGLAVJE

Jeftejeva obljuba

Kaj je Jefte obljubil in zakaj? Kako se je na Jeftejevo obljubo odzvala njegova hči?

37. POGLAVJE

Jehova je spregovoril s Samuelom

Sinova velikega duhovnika Elija sta bila duhovnika pri svetem šotoru, toda nista ubogala Božjih zakonov. Mladi Samuel pa je bil drugačen, zato je Jehova govoril z njim.

38. POGLAVJE

Samson je dobil moč od Jehova

Bog je dal Samsonu moč, da se je bojeval s Filistejci. Toda ker je Samson naredil veliko napako, so ga Filistejci ujeli.

39. POGLAVJE

Prvi kralj v Izraelu

Bog je dal Izraelcem sodnike, da so jih vodili, vendar so hoteli kralja. Samuel je za prvega kralja pomazilil Savla, ki pa ga je Jehova kasneje zavrgel. Zakaj?

40. POGLAVJE

David in Goljat

Jehova izbere Davida za novega kralja v Izraelu in David pokaže, zakaj je dobra izbira.

41. POGLAVJE

David in Savel

Zakaj eden od njiju sovraži drugega in kako ravna tisti, ki je osovražen?

42. POGLAVJE

Jonatan je bil pogumen in zvestovdan

Kraljev sin postane dober Davidov prijatelj.

43. POGLAVJE

Greh, ki ga je storil kralj David

Slaba odločitev je prinesla veliko težav.

44. POGLAVJE

Tempelj za Jehova

Bog ugodi prošnji kralja Salomona in ga bogato blagoslovi.

45. POGLAVJE

Kraljestvo se je razdelilo

Številni Izraelci nehajo služiti Jehovu.

46. POGLAVJE

Preizkus na gori Karmel

Kdo je pravi Bog? Jehova ali Baal?

47. POGLAVJE

Jehova je okrepil Elija

Kaj misliš, ali lahko okrepi tudi tebe?

48. POGLAVJE

Vdovin sin je bil obujen

Dva čudeža v eni hiši!

49. POGLAVJE

Zlobno kraljico je doletela kazen

Jezabela skuje zaroto, da bi z umorom Nabota prišla do njegovega vinograda. Njeno hudobno ravnanje ni skrito Jehovovim očem.

50. POGLAVJE

Jehova se je bojeval za Jozafata

Ko Judovce ogrožajo sovražni narodi, se dobri kralj Jozafat v molitvi obrne po pomoč na Boga.

51. POGLAVJE

Bojevnik in majhna deklica

Mlada Izraelka svoji gospodarici pove za Jehovovo veliko moč, in zgodi se čudež!

52. POGLAVJE

Jehovova ognjena vojska

Kako Elizejev služabnik spozna, kaj pomenijo besede »Teh, ki so z nami, je več kakor tistih, ki so z njimi«?

53. POGLAVJE

Jojada je bil pogumen

Zvesti duhovnik se postavi po robu hudobni kraljici.

54. POGLAVJE

Jehova je bil potrpežljiv z Jonom

Kako je prišlo do tega, da je enega od Božjih prerokov pogoltnila velika riba? Kako je bil rešen? In česa ga je Jehova naučil?

55. POGLAVJE

Jehovov angel je zaščitil Ezekija

Sovražniki Judovega kraljestva pravijo, da Jehova ne bo zaščitil svojega ljudstva, vendar se motijo!

56. POGLAVJE

Josija je imel zelo rad Božjo postavo

Josija pri osmih letih postane kralj in pomaga ljudstvu častiti Jehova.

57. POGLAVJE

Jehova je poslal Jeremija oznanjevat

Besede tega mladega preroka so zelo razjezile starešine na Judovem.

58. POGLAVJE

Uničenje Jeruzalema

Judovci ne nehajo častiti krivih bogov, zato jih Jehova zapusti.

59. POGLAVJE

Štirje fantje, ki so ubogali Jehova

Mladi judovski fantje so odločeni ostati zvesti Jehovu, tudi na dvoru v Babilonu.

60. POGLAVJE

Kraljestvo za vselej

Daniel pojasni pomen Nebukadnezarjevih nenavadnih sanj.

61. POGLAVJE

Niso počastili podobe

Šadrah, Mešah in Abednego nočejo počastiti zlate podobe, ki jo je postavil babilonski kralj.

62. POGLAVJE

Sanje o velikem drevesu

Nebukadnezarju je bila v sanjah napovedana njegova prihodnost.

63. POGLAVJE

Napis na steni

Kdaj se pojavijo te skrivnostne besede in kaj pomenijo?

64. POGLAVJE

Daniel med levi

Moli k Jehovu vsak dan, kakor je to delal Daniel.

65. POGLAVJE

Estera je rešila svoje ljudstvo

Bila je sirota in tujka, vendar je postala kraljica.

66. POGLAVJE

Ezra je ljudstvo učil Božjo postavo

Potem ko so Izraelci poslušali Ezra, so izrekli posebno zaobljubo Bogu.

67. POGLAVJE

Jeruzalemsko obzidje

Nehemija je izvedel, da njegovi sovražniki načrtujejo napad. Zakaj ga ni bilo strah?

68. POGLAVJE

Elizabeta je dobila otroka

Zakaj je bilo Elizabetinemu možu rečeno, da do otrokovega rojstva ne bo mogel govoriti?

69. POGLAVJE

Gabriel je obiskal Marijo

Sporočilo, ki ga je imel zanjo, ji je spremenilo življenje.

70. POGLAVJE

Angeli so pastirjem oznanili Jezusovo rojstvo

Pastirji, ki so slišali novico o Jezusovem rojstvu, so se hitro odzvali.

71. POGLAVJE

Jehova je zaščitil Jezusa

Hudobni kralj je hotel ubiti Jezusa.

72. POGLAVJE

Jezus v mladih letih

Zakaj so bili učitelji v templju začudeni nad njim?

73. POGLAVJE

Janez je pripravil pot Mesiju

Janez odraste v preroka. Ljudi uči, da prihaja Mesija. Kako se ljudje odzovejo na njegovo sporočilo?

74. POGLAVJE

Jezus je postal Mesija

Kaj ima Janez v mislih, ko reče, da je Jezus Božje Jagnje?

75. POGLAVJE

Hudič je s skušnjavami preizkusil Jezusa

Hudič je trikrat s skušnjavami preizkusil Jezusa. Katere so bile te tri skušnjave? Kako se je Jezus odzval?

76. POGLAVJE

Jezus je očistil tempelj

Zakaj Jezus izžene živali iz templja in menjalcem denarja prevrne mize?

77. POGLAVJE

Ženska pri vodnjaku

Samarijanka je presenečena, da Jezus govori z njo. Zakaj? Kaj ji Jezus pove, česar ni še nikomur drugemu?

78. POGLAVJE

Jezus je oznanjeval sporočilo o Kraljestvu

Jezus povabi nekatere svoje učence, da postanejo »ribiči ljudi«. Kasneje 70 svojih sledilcev uči oznanjevati dobro novico.

79. POGLAVJE

Jezus je naredil veliko čudežev

Kamor koli gre, pridejo k njemu po pomoč bolni, in on jih ozdravi. Poleg tega celo obudi neko deklico.

80. POGLAVJE

Jezus je izbral dvanajst apostolov

Za katero nalogo jih je izbral? Ali se spomnite njihovih imen?

81. POGLAVJE

Govor na gori

Jezus uči zbrano množico o dragocenih resnicah.

82. POGLAVJE

Jezus je svoje učence učil, kako naj molijo

Za katere stvari je rekel svojim učencem, da naj prosijo?

83. POGLAVJE

Jezus je priskrbel hrano več tisoč ljudem

Kaj se iz tega čudeža naučimo o Jezusu in Jehovu?

84. POGLAVJE

Jezus je hodil po vodi

Ali si lahko predstavljaš, kako je ta čudež vplival na apostole?

85. POGLAVJE

Jezus je ozdravljal na šabat

Zakaj nekateri niso bili veseli tega?

86. POGLAVJE

Jezus je obudil Lazarja

Ko je Jezus videl Marijo objokano, je tudi sam začel jokati. Toda kmalu so se njune solze žalosti spremenile v veselje.

87. POGLAVJE

Jezusova zadnja večerja

Ko je Jezus z apostoli še zadnjič večerjal, jim je dal pomembna navodila.

88. POGLAVJE

Jezusa so aretirali

Juda Iškarijot pripelje množico nasilnih ljudi, ki imajo s seboj meče in palice, zato da bi aretirali Jezusa.

89. POGLAVJE

Peter je rekel, da ne pozna Jezusa

Kaj se zgodi na dvorišču Kajfove hiše? In kaj se v hiši zgodi Jezusu?

90. POGLAVJE

Jezus je umrl na Golgoti

Zakaj Pilat ukaže, da je treba Jezusa usmrtiti?

91. POGLAVJE

Jezus je bil obujen

Kaj osupljivega se zgodi v dneh po Jezusovi smrti?

92. POGLAVJE

Jezus se je prikazal učencem na ribolovu

Kaj stori, da bi pritegnil njihovo pozornost?

93. POGLAVJE

Jezus se je vrnil v nebesa

Vendar je pred tem dal svojim učencem nekaj zelo pomembnih navodil.

94. POGLAVJE

Učenci so dobili svetega duha

Katero čudežno sposobnost so dobili po svetem duhu?

95. POGLAVJE

Nič jih ni moglo ustaviti

Verski voditelji, ki so dali ubiti Jezusa, skušajo zdaj utišati njegove učence. Vendar jim ne uspe.

96. POGLAVJE

Jezus je izbral Savla

Savel je nasilen sovražnik kristjanov, vendar bo kmalu drugače.

97. POGLAVJE

Kornelij je dobil svetega duha

Zakaj pošlje Bog Petra na dom tega moškega, ki ni Jud?

98. POGLAVJE

Širjenje krščanstva med mnoge narode

Apostol Pavel in njegovi misijonarski sodelavci so bili prvi, ki so oznanjevali v daljnih deželah.

99. POGLAVJE

Ječar je začel verovati

Kakšno vlogo imajo v tej zgodbi demon, potres in meč?

100. POGLAVJE

Pavel in Timotej

Bila sta prijatelja in mnogo let skupaj služila Bogu.

101. POGLAVJE

Pavla so poslali v Rim

Potovanje je polno nevarnosti, toda nobena ovira ne more upočasniti tega apostola.

102. POGLAVJE

Videnja, ki jih je dobil Janez

Jezus mu je v več videnjih razkril, kaj se bo zgodilo v prihodnosti.

103. POGLAVJE

»Naj pride tvoje kraljestvo«

Razodetje, ki ga je dobil Janez, pokaže, kako vse se bo spremenilo življenje, ko bo na zemlji vladalo Božje kraljestvo.