Preskoči na vsebino

Preskoči na kazalo

 11. LEKCIJA

Pisali so o Jezusu

Pisali so o Jezusu

Ali vidiš može na sliki? – To so Matej, Marko, Luka, Janez, Peter, Jakob, Juda in Pavel. Vsi ti možje so živeli takrat kot Jezus in so pisali o njem. Pa jih bolje spoznajva.

Kaj veš o teh možeh?

Trije od teh mož so bili apostoli, ki so z Jezusom oznanjevali. Ali veš kateri trije? – Matej, Janez in Peter. Apostola Matej in Janez sta zelo dobro poznala Jezusa in vsak od njiju je napisal knjigo o njegovem življenju. Apostol Janez je napisal tudi svetopisemsko knjigo  Razodetje in tri pisma, ki se imenujejo 1. Janezovo, 2. Janezovo in 3. Janezovo pismo. Apostol Peter je napisal dve pismi, ki sta del Svetega pisma. Imenujeta se 1. Petrovo in 2. Petrovo pismo. Peter je v svojem drugem pismu pisal o tem, kako je Jehova spregovoril iz nebes in za Jezusa rekel: »To je moj sin. Rad ga imam in ponosen sem nanj.«

Tudi drugi možje, ki jih vidiš na sliki, nas v knjigah, ki so jih napisali, učijo o Jezusu. Eden izmed njih je Marko. Najverjetneje je bil zraven, ko so vojaki prišli po Jezusa. Videl je vse, kar se je zgodilo. Med možmi je tudi Luka. Bil je zdravnik in verjetno je postal kristjan šele potem, ko je Jezus umrl.

Druga dva pisca Svetega pisma, ki ju vidiš, sta Jezusova mlajša brata. Ali veš, kako jima je ime? – To sta Jakob in Juda. Najprej nista verovala v Jezusa. Mislila sta celo, da se je Jezusu malo zmešalo. Vendar sta kasneje pričela verovati vanj in postala kristjana.

Zadnji svetopisemski pisec, ki ga vidiš na sliki, je Pavel. Preden je postal kristjan, se je imenoval Savel. Sovražil je kristjane in do njih je bil zelo hudoben. Ali veš, zakaj je Pavel želel postati kristjan? – Nekega dne je potoval v Damask, ko je nenadoma zaslišal glas iz nebes. Bil je Jezus! Pavla je vprašal: »Zakaj si tako hudoben do tistih, ki verujejo vame?« Po tem dogodku se je Pavel spremenil in postal kristjan. Napisal je 14 knjig, ki so del Svetega pisma in si sledijo od pisma Rimljanom do pisma Hebrejcem.

Sveto pismo beremo vsak dan, kajne? – Tako spoznamo veliko stvari o Jezusu. Bi se rad še več naučil o njem? –