Preskoči na vsebino

Preskoči na kazalo

 114. POGLAVJE

Kristus v kraljevski moči sodi ovcam in kozlom

Kristus v kraljevski moči sodi ovcam in kozlom

MATEJ 25:31–46

  • JEZUS POVE PONAZORITEV O OVCAH IN KOZLIH

Jezus je na Oljski gori ravnokar povedal ponazoritvi o desetih devicah in o talentih. Kaj pa pove v sklepu svojega odgovora na vprašanje apostolov glede znamenja njegove navzočnosti in sklenitve stvarnosti? Pove še eno ponazoritev, ponazoritev o ovcah in kozlih.

Jezus najprej ponazoritev postavi v čas in prostor. Apostolom reče: »Ko bo Sin človekov prišel v svoji slavi in vsi angeli z njim, tedaj bo sédel na svoj veličastni prestol.« (Matej 25:31) Jezus ne pusti nobenega dvoma glede tega, da je osrednji lik v tej ponazoritvi on sam. Zase je že večkrat rekel, da je »Sin človekov«. (Matej 8:20; 9:6; 20:18, 28)

Kdaj se bo ta ponazoritev izpolnila? Takrat ko Jezus pride »v svoji slavi« skupaj z angeli in sede »na svoj veličastni prestol«. Že enkrat prej je govoril o tem, da bo Sin človekov prišel »na nebeških oblakih z močjo in veliko slavo« in s svojimi angeli. Kdaj se bo to zgodilo? »Takoj po stiski.« (Matej 24:29–31; Marko 13:26, 27; Luka 21:27) Ta ponazoritev naj bi se torej izpolnila enkrat v prihodnosti, ko bo Jezus prišel v svoji slavi. Kaj bo takrat naredil?

Jezus pojasni: »Ko bo Sin človekov prišel [. . .] bodo [pred njim] zbrani vsi narodi, in on bo ločeval ljudi, kakor pastir ločuje ovce od kozlov. Ovce bo postavil sebi na desno, kozle pa sebi na levo.« (Matej 25:31–33)

Jezus glede ovc, ki so postavljene na milostno stran, reče: »Tedaj bo kralj tistim na svoji desni rekel: ‚Vi, ki vas je moj Oče blagoslovil, pridite in podedujte kraljestvo, ki vam je pripravljeno že od ustanovitve sveta.‘« (Matej 25:34) Zakaj kralj ovcam izkaže naklonjenost?

Sam pojasni: »Ko sem namreč postal lačen, ste mi dali jesti, in ko sem bil žejen, ste mi dali piti. Neznanec sem bil, pa ste me gostoljubno sprejeli, nag, pa ste me oblekli. Zbolel sem, pa ste poskrbeli zame, bil sem v ječi, pa ste prišli k meni.« Ko ovce oziroma »pravični« vprašajo, v katerem pogledu so storili te dobre stvari, jim kralj odgovori: »Kar koli ste storili enemu najneznatnejših med mojimi brati, ste storili meni.« (Matej 25:35, 36, 40, 46) Teh dobrih del ne naredijo v nebesih, saj tam ni bolnih ali lačnih. Torej gre gotovo za dela, ki jih naredijo v dobro Kristusovih bratov na zemlji.

Kako pa je s kozli, ki so postavljeni na levo stran? Jezus reče: »Tistim na svoji levi pa bo [kralj] rekel: ‚Pojdite proč od mene, prekleti, v večni ogenj, ki je pripravljen za Hudiča in njegove angele. Bil sem namreč lačen, pa mi niste dali jesti. Bil sem žejen, pa mi niste dali piti. Bil sem tujec, pa me niste gostoljubno sprejeli. Bil sem nag, pa me niste oblekli. Bil sem bolan in v ječi, pa niste skrbeli zame.‘« (Matej 25:41–43) Kozli si takšno sodbo zaslužijo zato, ker s Kristusovimi brati na zemlji niso lepo ravnali, čeprav bi morali.

Apostoli izvedo, da ima ta prihodnji čas sodbe trajne, pravzaprav večne posledice. Jezus jim namreč razloži: »Tedaj jim bo [kralj] odgovoril: ‚Resnično vam povem: česar niste storili enemu od teh najneznatnejših, tudi meni niste storili.‘ Ti bodo odšli v večno iztrebljenje, pravični pa v večno življenje.« (Matej 25:45, 46)

Na podlagi odgovora, ki ga je Jezus dal apostolom, imajo njegovi sledilci o marsičem razmišljati. Ta odgovor pa jim tudi pomaga, da preiščejo svoje stališče in dejanja.