Preskoči na vsebino

Preskoči na kazalo

 139. POGLAVJE

Jezus obnovi raj in dokonča svojo nalogo

Jezus obnovi raj in dokonča svojo nalogo

1. KORINČANOM 15:24–28

  • KAJ ČAKA OVCE IN KAJ KOZLE

  • MNOGI BODO ŽIVELI V RAJU NA ZEMLJI

  • JEZUS DOKAŽE, DA JE POT, RESNICA, ŽIVLJENJE

Jezus se je kmalu po krstu soočil s sovražnikom, ki je bil odločen narediti vse, da bi Jezusu spodletelo, še preden bi začel delovati. Hudič ga je večkrat zapovrstjo poskušal navesti, da bi podlegel skušnjavi. Kasneje je Jezus o tem hudobnem bitju rekel: »Prihaja vladar tega sveta, in ta nad menoj nima oblasti.« (Janez 14:30)

Apostol Janez je v videnju videl, kaj čaka »zmaja, prakačo, ki se imenuje Hudič in Satan«. Ta hudobni sovražnik človeštva naj bi bil vržen iz nebes, in je silno jezen, »saj ve, da ima malo časa«. (Razodetje 12:9, 12) Kristjani imajo dober razlog za prepričanje, da živijo v tem obdobju »malo časa« in da bo »zmaj, prakača,« kmalu vržen v brezno in bo nedejaven tisoč let med Jezusovim kraljevanjem v Božjem kraljestvu. (Razodetje 20:1, 2)

Kaj se bo v tem obdobju dogajalo na zemlji, ki je naš dom? Kdo bo živel na njej in v kakšnih razmerah? Na to je odgovoril sam Jezus. V svoji ponazoritvi o ovcah in kozlih je pokazal, kakšna prihodnost čaka pravične, ovcam podobne ljudi, ki sodelujejo z njegovimi brati in jim delajo dobro. Jasno je tudi pokazal, kaj čaka tiste, ki delajo ravno nasprotno, tiste, ki so podobni kozlom. Rekel je: »Ti [kozli] bodo odšli v večno iztrebljenje, pravični [ovce] pa v večno življenje.« (Matej 25:46)

To nam pomaga razumeti besede, ki jih je Jezus izrekel zločincu, ki je visel na kolu poleg njega. Jezus temu moškemu ni ponudil iste nagrade, kot jo je obljubil svojim zvestim apostolom, namreč da bodo del nebeškega Kraljestva. Skesanemu hudodelcu je obljubil: »Resnično ti povem danes, boš z menoj v raju.« (Luka 23:43) Tako je ta moški lahko upal na življenje v raju  – čudovitem, vrtu podobnem parku. Logično je torej, da bodo v tem raju tudi tisti, ki se danes izkažejo za ovce in ki so na poti »v večno življenje«.

To se ujema z opisom, ki ga je glede razmer, ki bodo takrat vladale na zemlji, ponudil apostol Janez. Rekel je: »Božji šotor je med ljudmi in Bog bo prebival z njimi, oni pa bodo njegova ljudstva. In Bog sam bo z njimi. Obrisal jim bo vse solze z oči in smrti ne bo več, pa tudi žalovanja, vpitja in bolečine ne bo več. To, kar je bilo, je minilo.« (Razodetje 21:3, 4)

Da pa bo zločinec lahko živel v raju, bo moral biti obujen od mrtvih. In od mrtvih ne bo obujen samo on. Jezus je to jasno pokazal, ko je rekel: »Prihaja ura, ob kateri bodo vsi, ki so v grobovih, slišali njegov glas in prišli ven: kateri so delali dobro, na vstajenje življenja, in kateri so delali hudo, na vstajenje obsodbe.« (Janez 5:28, 29)

Kaj pa bo z zvestimi apostoli in omejenim številom drugih ljudi, ki bodo skupaj z Jezusom v nebesih? V Svetem pismu beremo: »Bodo Božji in Kristusovi duhovniki in bodo kraljevali s Kristusom tisoč let.« (Razodetje 20:6) Skupino Kristusovih sovladarjev bodo sestavljali moški in ženske z zemlje. Zato bodo kot vladarji v nebesih gotovo sočutni in razumevajoči do ljudi, ki bodo živeli na zemlji. (Razodetje 5:10)

Jezus bo v dobro ljudi na zemlji uveljavil svojo odkupno žrtev in jih osvobodil prekletstva podedovanega greha. Skupaj s svojimi sovladarji bo zvesto človeštvo pripeljal do popolnosti. Ljudje bodo takrat uživali življenje, kakršno jim je Bog prvotno namenil, ko je Adamu in Evi naročil, naj se množita in napolnita zemljo. Celo smrti, ki je posledica Adamovega greha, ne bo več!

Tako bo Jezus izpolnil vse, kar je Jehova pričakoval od njega. Ob koncu svojega tisočletnega vladanja bo Kraljestvo in popolno človeško družino izročil svojemu Očetu. Glede tega Jezusovega čudovitega dejanja ponižnosti je apostol Pavel napisal: »Ko pa mu bo vse podrejeno, takrat se bo tudi Sin sam podredil tistemu, ki mu je vse podredil, da bi bil Bog vsakemu vse.« (1. Korinčanom 15:28)

Nobenega dvoma ni: Jezus ima in bo imel ključno vlogo pri izpolnjevanju Božjih veličastnih namenov. In ko se bodo ti nameni skozi vso večnost še naprej odkrivali, bo vselej ravnal popolnoma v skladu s tem, kar je rekel glede samega sebe: »Jaz sem pot in resnica in življenje.« (Janez 14:6)