Preskoči na vsebino

Preskoči na kazalo

 112. POGLAVJE

Pouk glede čuječnosti – device

Pouk glede čuječnosti – device

MATEJ 25:1–13

  • JEZUS POVE PONAZORITEV O DESETIH DEVICAH

Jezus svojim apostolom odgovarja na vprašanje glede znamenja svoje prihodnje navzočnosti in sklenitve stvarnosti. S tem v mislih jim zdaj nameni moder opomin, tako da jim pove še eno ponazoritev. Njeno izpolnitev bodo lahko videli tisti, ki bodo živeli v času njegove navzočnosti.

Ponazoritev začne z besedami: »Nebeško kraljestvo [bo] podobno desetim devicam, ki so vzele svoje svetilke in šle ženinu naproti. Pet jih je bilo nespametnih, pet pa preudarnih.« (Matej 25:1, 2)

Jezus ne želi reči, da je polovica učencev, ki podedujejo nebeško Kraljestvo, nespametna, druga polovica pa preudarna. Reči hoče, da se imajo vsi njegovi učenci glede Kraljestva možnost odločiti, ali bodo čuječi ali pa bodo pustili, da jih kaj premoti. Vendar je Jezus prepričan, da lahko vsak njegov služabnik ostane zvest in prejme Očetove blagoslove.

V ponazoritvi gre vseh deset devic ven, da bi pozdravile ženina in se pridružile svatovskemu sprevodu. Ob njegovem prihodu naj bi s svetilkami osvetljevale pot in ga počastile, ko bo svojo nevesto peljal v hišo, ki je pripravljena zanjo. Kako pa se stvari iztečejo?

Jezus pove: »Nespametne so namreč s seboj vzele svetilke, niso pa vzele olja, medtem  ko so preudarne skupaj s svetilkami vzele tudi posodice z oljem. Ker pa je ženin zamujal, so vse zadremale in pozaspale.« (Matej 25:3–5) Ženin ne pride točno takrat, kot se pričakuje. Zdi se, da zelo zamuja, in device medtem zaspijo. Apostoli se morda spomnijo, kaj je Jezus povedal o človeku plemenitega rodu, ki je odšel in se »čez čas [. . .], potem ko si je zagotovil kraljevsko oblast, vrnil«. (Luka 19:11–15)

V ponazoritvi o desetih devicah Jezus opiše, kaj se zgodi, ko ženin končno pride: »Točno opolnoči pa nastane vpitje: ‚Ženin je tu! Pojdite mu naproti.‘« (Matej 25:6) Kako pa je z devicami glede njihove pripravljenosti in čuječnosti?

Jezus nadaljuje: »Tedaj so vse device vstale in si pripravile svetilke. Nespametne so preudarnim rekle: ‚Dajte nam nekaj svojega olja, ker nam bodo svetilke zdaj zdaj ugasnile.‘ Preudarne pa so odgovorile: ‚Potem ga morda ne bo dovolj za nas in za vas. Pojdite raje k prodajalcem olja in si ga kupite.‘« (Matej 25:7–9)

Pet nespametnih devic torej ni čuječih in ni pripravljenih na ženinov prihod. Nimajo dovolj olja za svoje svetilke, zato morajo nekako priti do njega. Jezus pripoveduje: »Medtem ko so ga kupovale, pa je prišel ženin, in device, ki so bile pripravljene, so šle z njim na svatbo in vrata so se zaprla. Potem so prišle še ostale device in rekle: ‚Gospod, gospod, odpri nam!‘ On pa jim je odgovoril: ‚Resnično vam povem: ne poznam vas.‘« (Matej 25:10–12) Res žalosten razplet zanje, ker niso bile pripravljene in čuječe!

Apostoli lahko vidijo, da Jezus govori o sebi, ko omenja ženina. Nekoč prej je namreč sebe že primerjal z ženinom. (Luka 5:34, 35) Kaj pa modre device? Ko je Jezus govoril o »mali čredi«, ki ji bo dano Kraljestvo, je izrekel besede: »Naj bodo vaša ledja opasana in svetilke prižgane.« (Luka 12:32, 35) Zato lahko apostoli ugotovijo, da Jezus v tej ponazoritvi o devicah pravzaprav govori o zvestih učencih, kakršni so oni sami. Kaj torej želi Jezus sporočiti s to ponazoritvijo?

Glede tega jih ne pusti v dvomih. Svojo ponazoritev sklene takole: »Bedite torej, ker ne veste ne dneva ne ure.« (Matej 25:13)

Jasno je, da Jezus svoje zveste sledilce opozarja, da bodo morali v zvezi z njegovo navzočnostjo upoštevati poziv »Bedite«. On bo prišel, zato morajo biti pripravljeni in čuječi – kakor pet preudarnih devic – da ne bi izpred oči izgubili dragocenega upanja in zgrešili nagrade, ki je lahko njihova.