Preskoči na vsebino

Preskoči na kazalo

Pot, resnica, življenje

Pot, resnica, življenje

Gotovo ste veseli, kadar slišite kakšno dobro novico. In res, vam in vašim ljubljenim je na voljo zelo dobra novica.

Ta dobra novica je zapisana v Svetem pismu, v knjigi, ki jo je Stvarnik vsega vesolja, Bog Jehova, dal napisati že pred davnimi leti. V tej publikaciji se bomo osredinili na štiri svetopisemske knjige, ki vsebujejo zelo dobro novico za vse nas. Te knjige so poimenovane po možeh, ki jih je Bog uporabil, da so jih napisali. Ti možje so Matej, Marko, Luka in Janez.

Mnogi tem štirim pripovedim pravijo štirje evangeliji. Vse štiri pripovedi sporočajo evangelij oziroma dobro novico o Jezusu, namreč da je on tisti, po katerem Bog omogoča rešitev, in da bo kot kralj Božjega nebeškega kraljestva prinesel trajne blagoslove vsem, ki vanj verujejo. (Marko 10:17, 30; 13:13)

ZAKAJ ŠTIRJE EVANGELIJI?

Morda se sprašujete, zakaj je Bog navdihnil štiri pripovedi o Jezusovem življenju in naukih.

To, da imamo več posameznih pripovedi o tem, kaj je Jezus govoril in delal, je koristno. Naj ponazorimo. Zamislite si, da štirje moški stojijo blizu slavnega učitelja. Eden stoji pred učiteljem in ima mitnico. Drugi stoji na desni in je zdravnik. Tretji posluša na levi, je ribič in učiteljev najtesnejši prijatelj. Četrti pa stoji za učiteljem, je opazovalec in mlajši od ostalih. Vsi štirje so pošteni možje, vendar jih kot posameznike zanimajo oziroma jim pritegnejo pozornost različne stvari. Če vsak od njih piše pripoved o tem, kar učitelj govori in dela, bodo v teh štirih pripovedih verjetno predstavljene različne podrobnosti ali dogodki. Če preučimo vse štiri pripovedi in imamo pri tem v mislih te različne vidike, lahko dobimo celotno sliko tega, kar je učitelj povedal in naredil. To ponazarja, kako nam lahko koristi, da imamo štiri različne pripovedi o življenju Velikega učitelja, Jezusa.

Pa se spet vrnimo k ponazoritvi. Davkar želi trkati na srce ljudem judovskega porekla, zato v pripovedi zbere skupaj nekaj takšnih naukov ali  dogodkov, s katerimi bi lahko pomagal temu ciljnemu občinstvu. Zdravnik poudari ozdravljenje bolnih ali pohabljenih, zato izpusti nekatere stvari, ki jih je zapisal davkar, oziroma jih predstavi v drugačnem zaporedju. Tesni prijatelj se bolj posveti učiteljevim občutkom in lastnostim. Pripoved mlajšega moškega je krajša in bolj jedrnata. Vseeno pa je pripoved vsakega od njih točna. S tem je lepo ponazorjeno, kako lahko to, da imamo vse štiri pripovedi o Jezusu in njegovem življenju, obogati naše razumevanje njegove dejavnosti, njegovih naukov in njegove osebnosti.

Ljudje morda govorijo o »Matejevem evangeliju« ali o »Janezovem evangeliju«. To sicer ni napačno, saj vsaka od teh pripovedi vsebuje »dobro novico o Jezusu Kristusu«. (Marko 1:1) Vendar pa v širšem smislu obstaja samo en evangelij oziroma dobra novica o Jezusu, ki nam je na voljo v štirih pripovedih.

Mnogi proučevalci Božje Besede so že primerjali in uskladili dogodke in dejstva, ki jih najdemo v Mateju, Marku, Luku in Janezu. Tega se je okoli leta 170 n. št. lotil sirski pisec Tacijan. Te štiri knjige je ocenil za točne in navdihnjene ter iz njih sestavil Diatessaron, usklajeno pripoved o Jezusovem življenju in delovanju.

Podobno je zasnovana knjiga Jezus – pot, resnica, življenje, le da je točnejša in celovitejša. Slednje je mogoče zato, ker sedaj bolje razumemo izpolnitev mnogih prerokb in ponazoritev, ki jih je Jezus povedal. Sedaj je to, kar je govoril in delal, kakor tudi zaporedje dogodkov bolj jasno. Tudi arheološka odkritja so osvetlila nekatere podrobnosti napisanega in zorni kot piscev. Seveda pa nihče ne more biti dogmatičen glede tega, kako so si dogodki sledili. Vendar knjiga Jezus – pot, resnica, življenje predstavi dogodke tako, kot je to razumno in logično.

POT, RESNICA, ŽIVLJENJE

Medtem ko uživate v branju te knjige, skušajte imeti v mislih njeno glavno sporočilo za vas in vaše ljubljene. Ne pozabite, da je sam Jezus Kristus apostolu Tomažu rekel: »Jaz sem pot in resnica in življenje. Nihče ne pride k Očetu drugače kakor po meni.« (Janez 14:6)

Knjiga Jezus – pot, resnica, življenje vam bo pomagala spoznati, da je Jezus res »pot«. Samo po njem se lahko v molitvi bližamo k Bogu Jehovu. Poleg tega je Jezus pot, po kateri se lahko z Bogom spravimo. (Janez 16:23; Rimljanom 5:8) Torej smo lahko le po Jezusu v dobrem odnosu z Bogom.

Jezus je »resnica«. Govoril in živel je v skladu z resnico; bil je tako rekoč poosebljena resnica. Izpolnil je mnogo prerokb, ki so tako »postale po njem ‚Da‘«. (2. Korinčanom 1:20; Janez 1:14) Te prerokbe nam pomagajo spoznati, da ima Jezus osrednjo vlogo pri izpolnitvi Božjega namena. (Razodetje 19:10)

Jezus Kristus je tudi »življenje«. Z odkupno žrtvijo, torej s tem, da je daroval svoje popolno življenje in kri, nam je omogočil, da lahko prejmemo »pravo življenje«, to je »večno življenje«. (1. Timoteju 6:12, 19; Efežanom 1:7; 1. Janezovo 1:7) Da je »življenje«, bo dokazal tudi milijonom, ki so zdaj mrtvi, vendar bodo obujeni z obetom na večno življenje v raju na zemlji. (Janez 5:28, 29)

Vsak od nas bi moral razumeti in ceniti Jezusovo vlogo v Božjem namenu. Naj vam bo v veselje še več spoznati o Jezusu, ki je »pot in resnica in življenje«.