Preskoči na vsebino

Preskoči na kazalo

Posnemajmo Jezusa . . .

Posnemajmo Jezusa . . .

V SOČUTNOSTI

Jezus kot popoln človek mnogih stisk in skrbi, ki so jih imeli drugi ljudje, ni izkusil. Kljub temu je zelo čutil z ljudmi. Zanje se je res potrudil, naredil je več, kot se je to morda zdelo potrebno. Sočutje ga je navedlo, da je drugim pomagal. Razmislite o zgledih sočutnosti v poglavjih 32, 37, 57, 99.

V DOSTOPNOSTI

Ljudje vseh starosti – mladi in stari – so čutili, da lahko pridejo k Jezusu, ker ni dajal vtisa, da je prezaposlen ali preveč pomemben, da bi se ukvarjal z njimi. Ljudje so bili ob njem sproščeni, saj so čutili, da se zanje osebno zanima. To lahko spoznate iz poglavij 25, 27, 95.

V MOLITVI

Jezus se je redno obračal k svojemu Očetu v iskreni molitvi, tako zasebno kot takrat, ko je bil s pravimi častilci. Molil je velikokrat, ne samo pred jedjo. Molil je, da bi se svojemu Očetu zahvaljeval, mu izrekal hvalo in pri njem iskal vodstvo pred pomembnimi odločitvami. Razmislite o zgledih, ki jih najdete v poglavjih 24, 34, 91, 122, 123.

V NESEBIČNOSTI

Jezus je celo takrat, ko bi lahko počival in se sprostil, potrebe drugih postavil pred svoje lastne. Ni imel stališča »najprej jaz«. Tudi v tem nam je dal zgled, ki ga lahko natančno posnemamo. Preučite, kako se ta zgled kaže v poglavjih 19, 41, 52.

V ODPUŠČANJU

Jezus ni le učil, da je treba odpuščati, ampak je tudi sam odpuščal učencem in drugim ljudem. Poglobljeno premišljujte o zgledih, ki jih najdete v poglavjih 26, 40, 64, 85, 131.

V GOREČNOSTI

Glede Mesija je bilo napovedano, da ga bo večina Judov zavrnila in da ga bodo njegovi sovražniki ubili. Zato bi Jezus zlahka postal do sebe prizanesljiv in bi za druge naredil zgolj tisto najnujnejše. Delal pa je ravno nasprotno. Goreče je podpiral pravo čaščenje. S tem je vsem svojim sledilcem, ki se spoprijemajo z ravnodušnostjo ali celo nasprotovanjem, dal zgled v gorečnosti. Glejte poglavja 16, 72, 103.

V PONIŽNOSTI

Jezus je nepopolne ljudi prekašal v marsičem, na primer v znanju in modrosti. Ker je bil popoln, je gotovo imel takšne fizične in umske sposobnosti, kakršnih ni imel nobeden od ljudi okoli njega. Kljub temu je ponižno služil drugim. Pouk o tem lahko najdete v poglavjih 10, 62, 66, 94, 116.

V POTRPEŽLJIVOSTI

Jezus je bil vedno potrpežljiv z apostoli in drugimi, kadar jim ni uspelo posnemati njegovega zgleda ali udejanjiti tega, kar je povedal. Potrpežljivo je ponovil nauke, ki so jih potrebovali, da bi se lahko še bolj zbližali z Jehovom. Razmislite o zgledih Jezusove potrpežljivosti v poglavjih 74, 98, 118, 135.