Preskoči na vsebino

Preskoči na kazalo

Kazalo ponazoritev (prilik)

Kazalo ponazoritev (prilik)

Številke označujejo poglavja.

bisere pred svinje 35

bogataš in Lazar 88

bogat človek, ki zgradi žitnice 77

davkar in farizej 94

delavci dobijo za plačilo po en denarij 97

delavci v vinogradu 97

deset devic 112

Dobri pastir 80

dragocen biser 43

dva dolžnika 40

dva sinova, poslana v vinograd 106

farizejski kvas 58

gorčično zrno, Kraljestvo 43

gorčično zrno, vera 89

gradnja stolpa 84

hiša zgrajena na skali 35

hudobni viničarji 106

iver v bratovem očesu 35

izbiranje najvidnejših mest 83

izgubljena drahma 85

izgubljena ovca 63

izgubljeni sin 86

kamela skozi šivankino uho 96

koklja zbira svoja piščeta 110

kraljeva svatba 107

kralj, ki se pripravlja na vojno 84

kralj odpiše velik dolg 64

kvas vmešan v moko 43

mine 100

na gostijo povabiti revne 83

najdena drahma 85

nečisti duh se vrne 42

nepravični oskrbnik 87

novo vino, stari mehovi 28

oče je pripravljen dajati 35

otroci na trgu 39

ovce in kozli 114

položiti roko na plug 65

prava trta 120

precejati komarja, požirati kamelo 109

pšenica in ljuljka 43

pšenično zrno umre, nato rodi 103

ptice in lilije 35

ribiči ljudi 22

sejalec 43

sejalec, ki spi 43

semena padejo na različno zemljo 43

smokva 79

sol zemlje 35

suženj, ki ni pripravljen odpustiti 64

suženj se vrne s polja 89

sužnji čakajo na gospodarjevo vrnitev 78

šivankino uho 96

talenti 113

temelj hiše 35

tesna vrata 35

usmiljeni Samarijan 73

vdova in sodnik 94

viničarji ubijejo lastnikovega sina 106

vlačilna mreža 43

vztrajen prijatelj 74

zaklad, skrit na polju 43

zakrpati staro oblačilo z novim blagom 28

zavrnitev povabil na kosilo 83

zvesti in preudarni suženj 111

zvesti oskrbnik 78

KAZALO OKVIRJEV

»Ko so se jima dopolnili dnevi očiščevanja« 6

Vesela potovanja 10

Kdo so bili Samarijani? 19

Obsedenost z demoni 23

Ponazoritvi glede posta 28

Poučuje s ponavljanjem 35

Njegov pot je kakor kaplje krvi 123

Njiva krvi 127

Bičanje 129

»Na kol« 132