Preskoči na vsebino

Preskoči na kazalo

 95. POGLAVJE

Pouk o razvezi in ljubezni do otrok

Pouk o razvezi in ljubezni do otrok

MATEJ 19:1–15 MARKO 10:1–16 LUKA 18:15–17

  • JEZUS POVE, KAKŠEN JE BOŽJI POGLED NA RAZVEZO

  • DAR SAMSKOSTI

  • TREBA JE BITI KAKOR MAJHNI OTROCI

Jezus s svojimi učenci odide iz Galileje, prečka Jordan in skozi Perejo potuje proti jugu. Ko je bil nazadnje v Pereji, je farizejem povedal, kako Bog gleda na razvezo. (Luka 16:18) Farizeji spet načnejo to temo, da bi Jezusa izkušali.

Mojzes je napisal, da se sme mož od svoje žene razvezati, če na njej najde »kaj nespodobnega«. (5. Mojzesova 24:1) Glede tega, kaj je temelj za razvezo, obstajajo različna mnenja. Nekateri so prepričani, da se je mogoče razvezati že zaradi malenkosti. Zato farizeji vprašajo: »Ali je možu dovoljeno iz katerega koli vzroka razvezati se od žene?« (Matej 19:3)

Jezus se tega vprašanja spretno loti. Ne sklicuje se na to, kaj menijo ljudje, ampak opiše, kako si je zakonsko zvezo zamislil Bog: »Ali niste brali, da ju je ta, ki ju je ustvaril, na začetku ustvaril kot moškega in žensko in rekel ‚Zato bo moški zapustil očeta in mater ter se bo držal svoje žene, in ta dva bosta eno telo‘? Tako nista več dva, temveč eno telo. Kar je torej Bog združil, naj noben človek ne ločuje.« (Matej 19:4–6) Ko je Bog sklenil zakonsko zvezo med Adamom in Evo, ni nakazal nobene možnosti, da bi se lahko razvezala.

Farizeji hočejo z Jezusom še razpravljati, zato rečejo: »Zakaj je potem Mojzes predpisal, naj se ženi da odslovilno pismo in se od nje razveže?« (Matej 19:7) Jezus jim odgovori: »Mojzes vam je zaradi zakrknjenosti vašega srca dopustil razvezati se od žene, od začetka pa ni bilo tako.« (Matej 19:8) Ta »začetek« se ne nanaša na Mojzesove dni, ampak na čas, ko je Bog v Edenu vpeljal zakonsko zvezo.

Jezus nato pove pomembno resnico: »Povem vam, da vsak, ki se od svoje žene razveže, razen če se zaradi nečistovanja [grško porneía], in se poroči z drugo, prešuštvuje.« (Matej 19:9) Nečistovanje oziroma spolna nemorala je torej edina svetopisemska podlaga za razvezo.

To učence navede, da rečejo: »Če pa je z možem in njegovo ženo tako, potem se ni priporočljivo poročiti.« (Matej 19:10) Jasno je, da mora vsak, ki se želi poročiti, razmisliti tudi o tem, da poroka pomeni začetek trajne zveze!

Glede samskosti Jezus pojasni, da se nekateri že rodijo kot evnuhi, zaradi česar so nezmožni za zakonske intimnosti. Druge za evnuhe naredijo ljudje, tako da jih skopijo. Nekateri pa svojo željo po spolnosti zatirajo sami, in sicer zato, da bi se lahko bolj posvetili delu, ki je povezano s Kraljestvom. Jezus svoje poslušalce spodbudi: »Kdor je pripravljen tako živeti [v samskosti], naj tako živi.« (Matej 19:12)

Zdaj ljudje začnejo k Jezusu prinašati svoje majhne otroke. Toda učenci jih zaradi tega oštevajo, saj morda želijo preprečiti, da Jezusa ne bi vznemirjali. Ko Jezus to vidi, se razjezi in jim reče: »Pustite otročičem, naj pridejo k meni. Ne branite jim, kajti takšnim pripada Božje kraljestvo. Resnično vam povem: kdor Božjega kraljestva ne sprejme kakor majhen otrok, nikakor ne bo prišel vanj.« (Marko 10:14, 15; Luka 18:15)

Zares odličen pouk! Da bi prišli v Božje kraljestvo, moramo biti krotki in se pripravljeni učiti kot majhni otroci. Jezus pokaže, da ima otroke rad, saj jih vzame v naročje in jih blagoslavlja. In enako ima srčno rad tudi vsakega, ki »Božje kraljestvo [. . .] sprejme kakor majhen otrok«. (Luka 18:17)