Preskoči na vsebino

Preskoči na kazalo

 96. POGLAVJE

Jezus odgovori bogatemu mlademu oblastniku

Jezus odgovori bogatemu mlademu oblastniku

MATEJ 19:16–30 MARKO 10:17–31 LUKA 18:18–30

  • BOGAT MOŠKI SPRAŠUJE O VEČNEM ŽIVLJENJU

Jezus je na svoji poti proti Jeruzalemu trenutno še vedno v Pereji. K njemu priteče bogat mladenič in pade predenj na kolena. Ta moški je »oblastnik«, morda je predstojnik sinagoge ali pa član sanhedrina. Jezusa vpraša: »Dobri učitelj, kaj moram storiti, da bom podedoval večno življenje?« (Luka 8:41; 18:18; 24:20)

Jezus odvrne: »Zakaj me imenuješ dobri? Nihče ni dober razen enega, Boga.« (Luka 18:19) Verjetno je mladenič besedo »dobri« uporabil kot formalni naziv, kar običajno delajo rabini. Čeprav je Jezus kot učitelj res dober, pa da moškemu vedeti, da naziv »dobri« pripada le Bogu.

»Če pa hočeš priti v življenje, izpolnjuj zapovedi,« mu svetuje Jezus. Mladenič ga vpraša: »Katere?« Jezus navede pet od desetih zapovedi, in sicer zapovedi glede umora, prešuštva, kraje, krivega pričevanja in spoštovanja staršev. Nato doda še pomembnejšo zapoved: »Ljubi svojega bližnjega kakor samega sebe.« (Matej 19:17–19)

»Vse to že izpolnjujem,« odvrne moški. »Kaj mi še manjka?« (Matej 19:20) Morda meni, da mu za to, da bi izpolnil pogoje za večno življenje, manjka kakšno dobro, junaško dejanje. Moški se Jezusu priljubi, saj zazna, da je njegova prošnja iskrena. (Marko 10:21) Toda mladeniča nekaj ovira.

Navezan je na svoje premoženje, zato mu Jezus reče: »Eno ti še manjka: pojdi, prodaj, kar imaš, in daj revnim, pa boš imel zaklad v nebesih. Potem pridi in hodi za menoj.« Res je, ta moški bi lahko svoj denar razdal ubogim, ki mu ne morejo povrniti, in postal Jezusov učenec. Toda oblastnik žalosten odide, in ko Jezus gleda za njim, se mu verjetno zasmili. Moškega navezanost na bogastvo oziroma na njegovo  »veliko premoženje« zaslepi, tako da ne vidi resničnega zaklada. (Marko 10:21, 22) Jezus reče: »Kako težko bodo tisti, ki imajo denar, prišli v Božje kraljestvo!« (Luka 18:24)

Ravnokar povedane besede učence osupnejo. Osupne pa jih tudi to, kar Jezus pove v nadaljevanju: »Lažje namreč kamela pride skozi šivankino uho kakor bogataš v Božje kraljestvo.« Zato vprašajo: »Kdo pa sploh more biti rešen?« Ali je rešitev tako velik izziv, da je človeku nedosegljiva? Jezus pogleda naravnost vanje in jim odgovori: »Kar je pri ljudeh nemogoče, je pri Bogu mogoče.« (Luka 18:25–27)

Peter omeni, da so se sami odločili drugače kot ta bogati moški, saj reče: »Glej! Mi smo zapustili vse in šli za teboj. Kaj bomo torej dobili mi?« Jezus pove, kako bodo za svojo pravilno odločitev na koncu nagrajeni: »Ob prenovljenju, ko bo Sin človekov sédel na svoj veličastni prestol, boste tudi vi, ki ste hodili za menoj, sedeli na dvanajstih prestolih in sodili dvanajstere Izraelove rodove.« (Matej 19:27, 28)

Jasno je, da ima Jezus s prenovljenjem v mislih prihodnost, ko bodo na zemlji ponovno vzpostavljene razmere, kakršne so bile v edenskem vrtu. Peter in drugi učenci bodo nagrajeni s tem, da bodo skupaj z Jezusom vladali nad rajsko zemljo. Ta nagrada je prav gotovo vredna vsake njihove morebitne žrtve!

Nagrad pa ne bodo deležni le v prihodnosti. Njegovi učenci nekatere od njih uživajo že zdaj. Jezus reče: »Resnično vam povem, da ni nikogar, ki je zaradi Božjega kraljestva zapustil hišo, ženo, brate, starše ali otroke, pa ne bi v tem času dobil mnogokrat več in v prihodnji stvarnosti večno življenje.« (Luka 18:29, 30)

Res je, kamor koli njegovi učenci gredo, lahko uživajo v pristnem prijateljstvu s sočastilci, s katerimi so v tesnejšem in dragocenejšem odnosu kot s svojimi družinskimi člani. Žal pa se zdi, da je bogati mladi oblastnik zapravil ta blagoslov in tudi nagrado življenja v Božjem nebeškem kraljestvu.

Jezus doda: »Toda mnogi, ki so prvi, bodo zadnji, in zadnji bodo prvi.« (Matej 19:30) Kaj hoče s tem reči?

Bogati mladi oblastnik spada med »prve«, saj je eden od judovskih voditeljev. Ker upošteva Božje zapovedi, veliko obeta in bi se od njega morda lahko veliko pričakovalo. Vendar postavlja v življenju bogastvo in premoženje pred vse drugo. V nasprotju z njim pa preprosto ljudstvo dežele v Jezusovih naukih prepoznava resnico in pot do življenja. Ti so bili tako rekoč »zadnji«, sedaj pa bodo postali »prvi«. Veselijo se lahko tega, da bodo skupaj z Jezusom sedeli na prestolih v nebesih in vladali nad rajsko zemljo.