Preskoči na vsebino

Preskoči na kazalo

 24. POGLAVJE

Svoje delovanje po Galileji še razširi

Svoje delovanje po Galileji še razširi

MATEJ 4:23–25 MARKO 1:35–39 LUKA 4:42, 43

  • JEZUS S ŠTIRIMI UČENCI POTUJE PO GALILEJI

  • VEST O NJEGOVEM OZNANJEVANJU IN NJEGOVIH DELIH SE RAZŠIRI DALEČ NAOKOLI

Jezus ima v Kafarnaumu, kjer je s svojimi štirimi učenci, zelo natrpan dan. Zvečer mu Kafarnaumčani prinesejo bolnike, da bi jih ozdravil. Za zasebnost nima veliko časa.

Zgodaj zjutraj, ko je še tema, vstane in gre ven. Najde samoten kraj, kjer lahko v miru moli k svojemu Očetu. Toda ni dolgo sam. Ko »Simon in ti, ki so [. . .] z njim,« ugotovijo, da Jezusa ni, pohitijo za njim. Simon, to je Peter, jih najbrž vodi, saj je bil Jezus njegov gost. (Marko 1:36; Luka 4:38)

Ko Jezusa najdejo, Peter reče: »Vsi te iščejo.« (Marko 1:37) Razumljivo je, da Kafarnaumčani želijo, da Jezus ostane pri njih. Resnično cenijo to, kar je naredil, zato ga skušajo »zadržati, da ne bi šel od njih«. (Luka 4:42) Toda ali je Jezus prišel na zemljo predvsem zato, da bi čudežno ozdravljal? In ali naj bi svoje delovanje omejil samo na ta kraj? Kaj o tem sam pove?

Jezus svojim učencem reče: »Pojdimo drugam, v bližnje podeželske kraje, da bom tudi tam oznanjal, kajti zato sem prišel.« Pravzaprav tistim, ki želijo, da ostane, celo reče: »Dobro novico o Božjem kraljestvu moram oznaniti tudi drugim mestom, ker sem bil za to poslan.« (Marko 1:38; Luka 4:43)

Res, glavni razlog, da je Jezus prišel na zemljo, je oznanjevanje Božjega kraljestva. To Kraljestvo bo posvetilo ime njegovega Očeta in trajno rešilo vse človeške težave. Jezus s čudežnim ozdravljanjem dokaže, da ga je poslal Bog. Stoletja pred tem je podobno tudi Mojzes opravljal izjemna dela, da bi dokazal, da je res tisti, ki ga je poslal Bog. (2. Mojzesova 4:1–9, 30, 31)

Jezus tako odide iz Kafarnauma, da bi oznanjeval še v drugih mestih. Spremljajo ga njegovi štirje učenci in ti so: Peter in njegov brat Andrej ter Janez in njegov brat Jakob. Pred tednom dni jih je Jezus povabil, da potujejo z njim in postanejo njegovi prvi sodelavci.

Jezusova oznanjevalska pot po Galileji s temi štirimi učenci je izjemno uspešna! Pravzaprav se vest o Jezusu razširi daleč naokoli. »Vest o njem se je razširila po vsej Siriji«, na področje desetih mest, ki se imenuje Deseteromestje, kakor tudi onstran Jordana. (Matej 4:24, 25) Množice ljudi iz teh področij pa tudi iz Judeje sledijo Jezusu in njegovim učencem. Prinašajo mu takšne, ki so potrebni ozdravitve. Jezus jih ne razočara – ozdravi bolne in iz obsedenih izžene hudobne duhove.