Preskoči na vsebino

Preskoči na kazalo

 33. POGLAVJE

Izpolnitev Izaijeve prerokbe

Izpolnitev Izaijeve prerokbe

MATEJ 12:15–21 MARKO 3:7–12

  • MNOŽICE PRITISKAJO NA JEZUSA

  • JEZUS IZPOLNI IZAIJEVO PREROKBO

Ko Jezus izve, da ga farizeji in pripadniki Herodove stranke nameravajo ubiti, se skupaj s svojimi učenci umakne h Galilejskemu jezeru. K njemu pridejo množice od vsepovsod: iz Galileje, iz obmorskih mest Tira in Sidona, z vzhodnega brega Jordana, iz Jeruzalema in iz Idumeje, ki leži bolj na jugu. Jezus mnoge ozdravi. Zato mnogi od tistih, ki so hudo bolni, silijo k njemu. Ne počakajo, da bi se jih Jezus dotaknil, ampak se ga želijo dotakniti sami. (Marko 3:9, 10)

Ljudi je toliko, da Jezus svojim učencem naroči, naj zanj pripravijo majhen čoln, tako da lahko odrine od brega in množice ne morejo pritiskati nanj. Poleg tega jih lahko iz čolna poučuje ali pa se z njim prepelje na drug konec obrežja, da bi pomagal še več ljudem.

Učenec Matej zapiše, da se z Jezusovim delovanjem izpolnjuje »to, kar je bilo rečeno po preroku Izaiju«. (Matej 12:17) Katero prerokbo Jezus s tem izpolnjuje?

»Glej! Moj služabnik, ki sem ga izbral, moj ljubljeni, ki je moji duši v veselje! Nanj bom položil svojega duha, in on bo narodom razjasnil, kaj je pravica. Ne bo se prepiral, ne vpil, in nihče ne bo na širokih poteh slišal njegovega glasu. Nalomljenega trsta ne bo zdrobil in tlečega lanenega stenja ne bo ugasnil, dokler pravice ne privede do zmage. Zares, v njegovo ime bodo upali narodi.« (Matej 12:18–21; Izaija 42:1–4)

Ta ljubljeni služabnik, ki ga Bog priznava, je seveda Jezus. Jezus razkrije, kaj je resnična pravica, ki jo sicer zastirajo lažna verska izročila. Farizeji zaradi napačnega naobračanja Božje postave ne bi na šabat pomagali niti bolnemu človeku. Jezus pa s tem, da razodeva Božjo pravico in dokazuje, da je nad njim Božji duh, ljudi osvobaja bremena krivičnih izročil. Zato ga hočejo verski voditelji ubiti. Kako žalostno!

Kaj pa pomenijo besede »Ne bo se prepiral, ne vpil, in nihče ne bo na širokih poteh slišal njegovega glasu«? Jezus niti ljudem, ki jih ozdravi, niti demonom ne dovoli, da o njem »govorijo naokoli«. (Marko 3:12) Ne želi, da bi ljudje zanj izvedeli iz glasnega govorjenja po ulicah ali pa iz izkrivljenih poročil, ki bi se o njem navdušeno prenašala od ust do ust.

 Poleg tega Jezus svoje tolažilno sporočilo prinaša tistim, ki so v prenesenem pomenu podobni nalomljenemu trstu, upognjeni in potlačeni. Ti so kakor tleči stenj, katerega zadnja življenjska iskra je že skoraj ugasnila. Jezus nalomljenega trsta ne zlomi in tlečega lanenega stenja ne ugasne. Krotke ljudi zna nežno in ljubeče poživljati. Zares, Jezus je tisti, v katerega lahko upajo narodi!