Preskoči na vsebino

Preskoči na kazalo

 26. LEKCIJA

Kako lahko pomagamo vzdrževati kraljestveno dvorano?

Kako lahko pomagamo vzdrževati kraljestveno dvorano?

Estonija

Zimbabve

Mongolija

Portoriko

Vsaka kraljestvena dvorana Jehovovih prič nosi Božje sveto ime. Zato si štejemo v veliko prednost, da lahko sodelujemo pri tem, da je dvorana čista, dostojna in v dobrem stanju, kar je pomemben del našega svetega čaščenja. Pri tem delu lahko sodelujemo vsi.

Po shodu se dajte na razpolago za čiščenje. Po vsakem shodu se bratje in sestre z veseljem lotimo osnovnega čiščenja kraljestvene dvorane. Enkrat tedensko dvorano očistimo temeljiteje. Delo usmerja starešina ali strežni služabnik, pri tem pa si običajno pomaga s seznamom opravil. Odvisno od potreb, posamezniki pometejo, pobrišejo ali posesajo tla, pobrišejo prah, poravnajo stole, očistijo in razkužijo stranišča, pomijejo okna in ogledala, izpraznijo koše za smeti, počistijo okolico ali poskrbijo za dvorišče. Vsaj enkrat letno se določi dan, ko se dvorana očisti generalno. Če nekatere dolžnosti zaupamo otrokom, jih s tem učimo spoštovati naš prostor za čaščenje. (Pridigar 5:1)

Priskočite na pomoč, ko je potrebno kakšno popravilo. Vsako leto se opravi temeljit pregled notranjosti in zunanjosti kraljestvene dvorane. Na temelju tega pregleda se opravlja redno vzdrževanje, tako da dvorana ostane v dobrem stanju in da ne pride do nepotrebnih stroškov. (2. kroniška 24:13; 34:10) Čista in dobro vzdrževana kraljestvena dvorana je prostor, ki je vreden, da v njem častimo našega Boga. Če sodelujemo pri tem delu, kažemo, koliko imamo radi Jehova in koliko cenimo naš prostor za čaščenje. (Psalm 122:1) To tudi naredi dober vtis na sosesko. (2. Korinčanom 6:3)

  • Zakaj ne bi smeli zanemarjati našega prostora za čaščenje?

  • Kako je poskrbljeno za to, da je kraljestvena dvorana čista?