Preskoči na vsebino

Preskoči na kazalo

 22. LEKCIJA

Kakšno delo se opravlja v podružničnem uradu?

Kakšno delo se opravlja v podružničnem uradu?

Salomonovi otoki

Kanada

Južna Afrika

Člani betelske družine delajo v najrazličnejših oddelkih in tako skrbijo za oznanjevanje v eni ali več deželah. Lahko delajo v prevajalskih timih, tiskajo revije, vežejo knjige, skrbijo za literaturo, delajo v avdio-video produkciji ali skrbijo za druge potrebe dežele.

Dejavnosti nadzira podružnični odbor. Vodstveni organ je nadzor nad delovanjem posamezne podružnice zaupal podružničnemu odboru, ki ga sestavljajo trije ali več dobro usposobljenih starešin. Člani odbora obveščajo Vodstveni organ o napredku v deželi oziroma deželah, ki delujejo pod njihovim vodstvom, in o kakršnih koli težavah, ki se utegnejo pojaviti. Na podlagi takšnih poročil se Vodstveni organ lažje odloči, katere teme je treba v prihodnosti obravnavati v publikacijah ter na shodih in zborih. Predstavniki Vodstvenega organa redno obiskujejo podružnice in članom odbora posredujejo smernice glede tega, kako naj opravljajo svoje naloge. (Pregovori 11:14) Med obiskom predstavnika svetovnega središča je pripravljen tudi posebni program, del katerega je njegov govor, s katerim spodbudi prisotne.

Podružnica podpira krajevne občine. Odgovorni bratje v podružničnem uradu so pooblaščeni za to, da odobrijo ustanovitve novih občin. Ti bratje tudi usmerjajo delovanje pionirjev, misijonarjev in okrajnih nadzornikov, ki služijo na področju, za katero je odgovorna podružnica. Organizirajo zbore in zborovanja ter gradnjo novih kraljestvenih dvoran, skrbijo pa tudi za to, da se občinam dostavi potrebna literatura. Vse, kar se dela v podružnici, prispeva k temu, da oznanjevanje poteka urejeno. (1. Korinčanom 14:33, 40)

  • Kako podružnični odbori pomagajo Vodstvenemu organu?

  • Katere naloge se opravljajo v podružničnem uradu?