Preskoči na vsebino

Preskoči na kazalo

 15. LEKCIJA

Kakšno vlogo imajo starešine v občini?

Kakšno vlogo imajo starešine v občini?

Finska

Poučevanje

Pastirjevanje

Oznanjevanje

V naši organizaciji ni plačane duhovščine. Namesto tega imamo usposobljene nadzornike, ki so postavljeni zato, »da bi pasli Božjo občino«, s čimer posnemamo vzorec prvih krščanskih občin. (Apostolska dela 20:28) Ti starešine so duhovno zreli moški, ki imajo v občini odgovorne naloge in ji pastirjujejo, vendar »ne pod prisilo, temveč voljno, niti ne iz ljubezni do nepoštenega dobička, temveč z vso vnemo«. (1. Petrovo 5:1–3) Kaj vse delajo za nas?

Skrbijo za nas in nas ščitijo. Starešine vodijo občino in se trudijo, da bi jo duhovno ščitili. Ker se zavedajo, da jim je to pomembno delo zaupal Bog, se ne povzdigujejo nad druge v občini, ampak skrbijo za njihovo blaginjo in veselje. (2. Korinčanom 1:24) Tako kot pastir marljivo skrbi za vsako svojo ovco, se tudi starešine trudijo, da bi dobro poznali slehernega člana občine. (Pregovori 27:23)

Učijo nas, kako izpolnjevati Božjo voljo. Starešine vsak teden vodijo občinske shode, zato da bi nam krepili vero. (Apostolska dela 15:32) Ti predani moški prav tako prednjačijo v oznanjevanju, sodelujejo z nami in nas urijo v vseh vejah oznanjevanja.

Osebno nas spodbujajo. Da bi starešine lahko skrbeli za naše duhovne potrebe, nas morda obiščejo na našem domu ali se pogovorijo z nami v kraljestveni dvorani ter nam tako pomagajo in nas tolažijo na temelju Svetega pisma. (Jakob 5:14, 15)

Skoraj vsi starešine poleg tega, da imajo zadolžitve v občini, hodijo tudi v službo in skrbijo za družinske odgovornosti, za kar sta potrebna čas in pozornost. Ti marljivi bratje si zaslužijo naše spoštovanje. (1. Tesaloničanom 5:12, 13)

  • Kakšno vlogo imajo občinski starešine?

  • Kako starešine kažejo, da se osebno zanimajo za nas?