Preskoči na vsebino

Preskoči na kazalo

 25. LEKCIJA

Zakaj in kako gradimo kraljestvene dvorane?

Zakaj in kako gradimo kraljestvene dvorane?

Bolivija

Nigerija, prej in potem

Tahiti

Kot kaže sam naziv »kraljestvena dvorana«, je osrednja svetopisemska tema, ki se obravnava v teh prostorih, Božje kraljestvo, o katerem je oznanjeval Jezus. (Luka 8:1)

So središče pravega čaščenja. Kraljestvene dvorane so prostori, v katerih se Jehovove priče organizirajo za oznanjevanje dobre novice o Kraljestvu. (Matej 24:14) So različnih velikosti in videza, vendar so vse preproste. V marsikateri od njih se zbira več kot ena občina. V zadnjih letih smo zgradili več deset tisoč novih kraljestvenih dvoran (povprečno pet na dan), saj je število oznanjevalcev in občin vse večje. Kako je to mogoče? (Matej 19:26)

Gradimo jih s prispevki, darovanimi v skupni sklad. Ti prispevki se pošljejo v podružnični urad, tako da je lahko ta denar na voljo občinam, ki želijo zgraditi ali obnoviti kraljestveno dvorano.

Brezplačno jih gradijo najrazličnejši prostovoljci. V številnih državah so organizirane skupine za gradnjo kraljestvenih dvoran. Skupine služabnikov za gradnjo in prostovoljci se znotraj države selijo z enega gradbišča na drugo (tudi na oddaljenih področjih) in pomagajo krajevnim občinam pri gradnji njihovih kraljestvenih dvoran. V drugih deželah so usposobljeni Priče postavljeni za to, da na dodeljenem področju nadzirajo gradnjo in obnovo kraljestvenih dvoran. Čeprav pri gradnji prostovoljno pomagajo krajevni Priče, ki so strokovno usposobljeni za tovrstna dela, pa na vsakem gradbišču zelo veliko dela opravijo člani krajevne občine. Vse to je mogoče zaradi Jehovovega duha in ker se Njegov narod trudi iz vse duše. (Psalm 127:1; Kološanom 3:23)

  • Zakaj se naši prostori za čaščenje imenujejo kraljestvene dvorane?

  • Zaradi česa je mogoče, da se po vsem svetu gradijo kraljestvene dvorane?