Preskoči na vsebino

Preskoči na kazalo

 20. LEKCIJA

Kako deluje današnji Vodstveni organ?

Kako deluje današnji Vodstveni organ?

Vodstveni organ v prvem stoletju

Branje pisma vodstvenega organa

V prvem stoletju je majhna skupina »apostolov in starešin v Jeruzalemu« služila kot vodstveni organ in je za celotno občino maziljenih kristjanov sprejemala pomembne odločitve. (Apostolska dela 15:2) Člani skupine so prišli do soglasnega sklepa, ker so se o določeni temi pogovarjali na temelju Svetih spisov in ker so se pustili voditi Božjemu duhu. (Apostolska dela 15:25) Po tem vzorcu se ravna tudi danes.

Bog ga uporablja, da izpolnjuje Njegovo voljo. Maziljeni bratje, ki služijo v Vodstvenem organu, se zelo zanimajo za Božjo Besedo ter imajo veliko izkušenj glede reševanja vprašanj verske narave in tega, kako naj bi se opravljalo naše delo. Vsak teden se sestanejo ter razpravljajo o potrebah bratov in sester po svetu. Podobno kot v prvem stoletju dajejo na Bibliji temelječa navodila, ki jih posredujejo bodisi po pismih, potujočih nadzornikih ali kom drugem. To Božjemu ljudstvu pomaga, da razmišlja in ravna enotno. (Apostolska dela 16:4, 5) Vodstveni organ vodi pripravo duhovne hrane, vse spodbuja k temu, da se kar najbolj posvetijo oznanjevanju Kraljestva, in nadzira postavljanje bratov na odgovorne položaje.

Pusti se voditi Božjemu duhu. Vodstveni organ se po vodstvo obrača k Najvišjemu v vsem vesolju, Jehovu, in h Glavi občine, Jezusu. (1. Korinčanom 11:3; Efežanom 5:23) Njegovi člani se nimajo za voditelje Božjega ljudstva. Skupaj z vsemi maziljenimi kristjani »gredo za Jagnjetom [Jezusom], kamor koli gre«. (Razodetje 14:4) Člani Vodstvenega organa so zelo hvaležni, da molimo zanje.

  • Kdo je bil del vodstvenega organa v prvem stoletju?

  • Kako današnji Vodstveni organ išče Božje vodstvo?