Preskoči na vsebino

Preskoči na kazalo

14. LEKCIJA

Zakaj ima Bog organizacijo?

Zakaj ima Bog organizacijo?

1. Zakaj je Bog Izraelce organiziral v narod?

Bog je potomce očaka Abrahama organiziral v narod in jim dal zakone. Ta narod je poimenoval Izrael ter ga pooblastil, da ščiti pravo čaščenje in njegovo besedo. (Psalm 147:19, 20) Tako lahko imajo od Izraela koristi vsi narodi na zemlji. Beri 1. Mojzesova 22:18.

Bog je Izraelce izbral zato, da so bili njegove priče. Njihova zgodovina nam pokaže, kako lahko ljudem koristi, če ubogajo Božje zakone. (5. Mojzesova 4:6) Tako lahko iz zgodovine Izraelcev bolje spoznamo pravega Boga. Beri Izaija 43:10, 12.

2. Zakaj so pravi kristjani organizirani kot skupina?

Izraelski narod je nazadnje izgubil Božjo naklonjenost, zato ga je Jehova nadomestil s krščansko občino. (Matej 21:43; 23:37, 38) Danes priče za Boga Jehova niso Izraelci, temveč so Jehovove priče. Beri Apostolska dela 15:14, 17.

Jezus je svoje sledilce organiziral, da so oznanjevali in pridobivali učence iz vseh narodov. (Matej 10:7, 11; 24:14; 28:19, 20) To delo je danes, ob sklenitvi stvarnosti, na vrhuncu. Prvič v zgodovini je na milijone ljudi iz vseh narodov združenih v pravem čaščenju Jehova. (Razodetje 7:9, 10) Pravi kristjani so organizirani v skupino tudi zato, da se lahko medsebojno spodbujajo in si pomagajo. Po vsem svetu imajo na svojih shodih enak program preučevanja Svetega pisma. Beri Hebrejcem 10:24, 25.

3. Kako se je začela sodobna organizacija Jehovovih prič?

V 1870-ih je majhna skupina preučevalcev Svetega pisma začela znova odkrivati dolgo pozabljene svetopisemske resnice. Vedeli so, da je Jezus krščansko občino organiziral z namenom, da bi oznanjevala. Tako so ti preučevalci pričeli po vsem svetu oznanjati sporočilo o Kraljestvu. Leta 1931 so si nadeli ime Jehovove priče. Beri Apostolska dela 1:8; 2:1, 4; 5:42.

4. Kako so Jehovove priče organizirani danes?

V prvem stoletju je krščanskim občinam v številnih deželah pomagal vodstveni organ, ki je Jezusa priznaval za Glavo občine. (Apostolska dela 16:4, 5) Podobno danes Jehovovim pričam pomaga Vodstveni organ, ki ga sestavljajo izkušeni starešine. Ta organ nadzoruje delo podružničnih uradov Jehovovih prič, v katerih prevajajo, tiskajo in razdeljujejo svetopisemsko literaturo v več kot 600 jezikih. Tako Vodstveni organ preko 100.000 občinam po vsem svetu priskrbuje svetopisemske spodbude in navodila. V vsaki občini usposobljeni moški služijo kot starešine oziroma nadzorniki. Ti moški ljubeče skrbijo za Božjo čredo. Beri 1. Petrovo 5:2, 3.

Jehovove priče smo organizirani zato, da oznanjujemo dobro novico in pridobivamo učence. Podobno kot apostoli tudi mi oznanjujemo po hišah. (Apostolska dela 20:20) Iskrenim ljubiteljem resnice se damo na razpolago, da z njimi preučujemo Sveto pismo. Toda Jehovove priče nismo zgolj organizacija. Smo družina z ljubečim Očetom. Smo bratje in sestre, ki skrbijo drug za drugega. (2. Tesaloničanom 1:3) Ker smo Jehovovi služabniki organizirani tako, da ugajamo Bogu in pomagamo drugim, sestavljamo najsrečnejšo družino na zemlji. Beri Psalm 33:12; Apostolska dela 20:35.