Preskoči na vsebino

Preskoči na kazalo

 3. UČNA ENOTA

Uporaba vprašanj

Uporaba vprašanj

Matej 16:13–16

POVZETEK: Postavljaj obzirna vprašanja, da vzbudiš in ohranjaš zanimanje, razpravljaš s poslušalci in poudariš pomembne točke.

KAKO TO NAREDITI:

  • Vzbudi in ohranjaj zanimanje. Postavljaj retorična vprašanja, ki poslušalce spodbudijo k razmišljanju ali vzbudijo radovednost.

  • Razpravljaj o določeni temi. Poslušalcem pomagaj, da ti sledijo pri razvijanju teme, tako da postaviš več vprašanj, ki vodijo do logičnega sklepa.

  • Poudari pomembne točke. Postavi kakšno zanimivo vprašanje, da vpelješ glavno misel. Zatem ko razpravljaš o pomembnih točkah ali v zaključku tega, kar si povedal, postavi vprašanja za ponovitev.