Preskoči na vsebino

Preskoči na kazalo

 14. UČNA ENOTA

Glavne točke naj bodo jasno razvidne

Glavne točke naj bodo jasno razvidne

Hebrejcem 8:1

POVZETEK: Poslušalcem pomagaj, da sledijo tvojemu govoru, in jasno pokaži, kako se vsaka glavna točka navezuje na tvoj cilj in temo.

KAKO TO NAREDITI:

  • Imej cilj. Razmisli, kaj je cilj tvojega govora. Ali želiš poslušalce s čim seznaniti, jih prepričati ali spodbuditi? Govor nato razvijaj v skladu s tem ciljem. Poskrbi, da boš vse glavne točke razvijal tako, da boš dosegel ta cilj.

  • Poudari temo govora. Temo skozi govor večkrat poudari, tako da ponoviš ključne besede teme ali uporabiš sopomenke.

  • Glavne točke naj bodo jasne in preproste. Izberi le tiste točke, ki so povezane s temo. Imej samo toliko glavnih točk, da boš lahko z njimi v dodeljenem času učinkovito poučeval. Vsako jasno navedi, med njimi naredi premor in poskrbi, da bodo med seboj logično povezane.