Preskoči na vsebino

Preskoči na kazalo

 4. LEKCIJA

Kako se lahko učite o Bogu

Kako se lahko učite o Bogu

O Jehovu se lahko učite tako, da berete Biblijo. Pred mnogo časa je Bog izbral nekatere ljudi, da so zapisali njegove misli. Ti spisi so imenovani Biblija. Danes se o Bogu učimo tako, da jo beremo. Ta vsebuje Jehovovo besedo oziroma sporočilo, zato se imenuje tudi Božja Beseda. Temu, kar v njej piše, lahko verjamemo, saj Jehova nikoli ne laže. »Ni mogoče, da bi Bog lagal.« (Hebrejcem 6:18) V Božji Besedi je resnica. (Janez 17:17)

Biblija je eno najdragocenejših daril, kar nam jih je dal Bog. Je kakor pismo ljubečega očeta svojim otrokom. Pripoveduje nam o Božji obljubi, da bo zemljo spremenil v čudovit življenjski prostor: raj. Pove nam, kaj je Bog naredil za svoje zveste otroke v preteklosti, kaj dela sedaj in kaj bo zanje storil v prihodnosti. Obenem pa nam tudi pomaga reševati težave in najti srečo. (2. Timoteju 3:16, 17)

 Jehovove priče so Božji prijatelji; pomagali vam bodo razumeti, kaj uči Biblija. Preprosto jim recite, da bi radi preučevali Biblijo. Za to ne zahtevajo plačila. (Matevž 10:8) Poleg tega lahko obiskujete krščanske shode. Ti so na krajih, namenjenih bogočastju, imenovanih kraljestvene dvorane. Z obiskovanjem krščanskih shodov boste v spoznanju Boga hitro napredovali.

O Bogu se lahko učite od stvari, ki jih je naredil. Biblija na primer pravi: ‚Bog je ustvaril nebesa in zemljo.‘ (1. Mojzesova 1:1) Ko je Jehova ustvarjal »nebesa«, je naredil tudi sonce. Kaj nam to pove o Bogu Jehovu? Da ima veliko moč. Samo on je lahko naredil nekaj tako mogočnega, kot je sonce. Pove pa nam tudi, da je Jehova moder, saj je bila za ustvaritev sonca, ki oddaja toploto in svetlobo ter nikoli ne izgori, potrebna modrost.

Jehovovo stvarstvo odkriva njegovo ljubezen do nas. Razmislimo o vseh mogočih vrstah sadja, kar ga je na zemlji. Jehova bi nam lahko priskrbel samo eno vrsto, ali pa sploh nobene. Toda ne. Dal nam je mnogo vrst sadja zelo raznolikih oblik, velikosti, barv in okusov. To odkriva, da je Jehova Bog, ki ni le ljubeč, temveč tudi zelo velikodušen, pozoren in prijazen. (Psalm 104:24)