Preskoči na vsebino

Preskoči na kazalo

 5. POGLAVJE

Kralj na Kraljestvo posveti z lučjo

Kralj na Kraljestvo posveti z lučjo

BISTVO POGLAVJA

Božje ljudstvo razume pomembne resnice o Kraljestvu, o vladarjih Kraljestva in njegovih podložnikih ter o tem, kaj pomeni biti zvestovdan.

1., 2. V katerem smislu se je Jezus izkazal kot moder vodnik?

PREDSTAVLJAJ si, da te izkušen turistični vodnik vodi po čudovitem mestu. Mesto je zate in za tiste, ki so s teboj, povsem novo, zato si pozoren na vsako vodnikovo besedo. Občasno skupaj z ostalimi turisti poln pričakovanja sprašuješ o mestnih znamenitostih, ki si jih boste še ogledali. Vendar ti vodnik ničesar ne pove, vse dokler ne napoči pravi trenutek, in to je pogosto takrat, ko skupina od daleč zagleda eno od znamenitosti. Vse bolj si navdušen nad njegovo modrostjo, saj ti ravno ob pravem času pove to, kar moraš vedeti.

2 Pravi kristjani smo v podobnih okoliščinah kot ti turisti. Želimo izvedeti kar največ o Božjem kraljestvu, najbolj čudovitem mestu, »mestu, ki ima prave temelje«. (Heb. 11:10) Ko je bil Jezus na zemlji, je svoje sledilce osebno vodil in jih tako usmerjal h globljemu razumevanju tega Kraljestva. Ali je odgovoril na vsa njihova vprašanja in jim naenkrat povedal vse o tem Kraljestvu? Ne. Rekel je: »Še veliko vam imam povedati, pa tega sedaj ne morete nositi.« (Jan. 16:12) Jezus kot najmodrejši vodnik svojim učencem ni nikoli povedal ničesar, s čimer bi jim naložil breme, ki ga še niso bili pripravljeni nositi.

3., 4. a) Kako je Jezus še naprej poučeval svoje zveste sledilce o Božjem kraljestvu? b) Kaj bomo pregledali v tem poglavju?

3 Jezus je besede, zapisane v Janezu 16:12, izrekel zadnjo noč svojega življenja na zemlji. Kako bo po svoji smrti še naprej poučeval zveste sledilce o Božjem kraljestvu? Svojim apostolom je zagotovil: »Duh resnice [. . .] vas bo vodil k vsej resnici.« * (Jan. 16:13) Svetega duha si lahko predstavljamo kot potrpežljivega vodnika. Jezus po duhu poučuje svoje sledilce o tem, kar morajo vedeti o Božjem kraljestvu, in to ravno ob pravem času.

4 Razmislimo o tem, kako je Jehovov sveti duh vodil iskrene kristjane h globljemu razumevanju tega Kraljestva. Najprej bomo pregledali naše razumevanje tega, kdaj je Božje kraljestvo pričelo vladati. Nato pa bomo pregledali, kdo so  vladarji v tem Kraljestvu in kdo njegovi podložniki ter kakšno je njihovo upanje. Na koncu pa bomo videli, kako so si Kristusovi sledilci pridobili jasnejše razumevanje glede tega, kaj pomeni biti zvestovdan temu Kraljestvu.

Razumevanje prelomnega leta

5., 6. a) Katere zgrešene zamisli so imeli Preučevalci Biblije glede ustanovitve Kraljestva in glede žetve? b) Zakaj takšne zgrešene zamisli ne bi smele porajati dvomov o tem, da je Jezus vodil svoje sledilce?

5 Kot smo videli v drugem poglavju te knjige, so Preučevalci Biblije desetletja poudarjali, da bo imelo leto 1914 edinstveno vlogo pri izpolnitvi svetopisemskih prerokb. Vendar so v tistem času verjeli, da se je Kristusova navzočnost pričela leta 1874, da je Kristus pričel vladati v nebesih leta 1878 in da bo Kraljestvo dokončno ustanovljeno oktobra leta 1914. Žetev naj bi potekala med letoma 1874 in 1914 ter svoj vrhunec dosegla takrat, ko bi bili maziljenci zbrani v nebesa. Ali te zgrešene zamisli porajajo dvome o tem, da je Jezus po svetem duhu vodil zveste posameznike? Sploh ne!

6 Ponovno razmislimo o uvodni ponazoritvi. Ali bi prenagljena pričakovanja turistov in njihova nestrpna vprašanja zasejala dvom o tem, ali je njihov turistični vodnik res zanesljiv? Težko verjetno! Podobno je z Božjim ljudstvom. Včasih si prizadeva razumeti podrobnosti glede Jehovovega namena, preden nastopi čas, da mu sveti duh razkrije takšne resnice. Vendar je jasno, da ga Jezus vodi. Zvesti posamezniki torej voljno pustijo popraviti svoje razumevanje in ponižno spremenijo svoje poglede. (Jak. 4:6)

7. S kakšnimi žarki duhovne luči je bilo blagoslovljeno Božje ljudstvo?

7 V letih po letu 1919 je bilo Božje ljudstvo blagoslovljeno z vse močnejšimi žarki duhovne luči. (Beri Psalm 97:11.) Leta 1925 je v angleškem Stražnem stolpu izšel članek z naslovom »Rojstvo naroda«, ki je bil pravi mejnik. Predstavil je prepričljive svetopisemske dokaze, da je bilo Mesijansko kraljestvo rojeno leta 1914 in da se je s tem izpolnilo preroško videnje iz 12. poglavja Razodetja. To videnje govori o Božji nebeški ženi, ki rojeva. * Članek je nadalje pokazal, da so preganjanje in težave, ki so se zgrnile na Jehovovo ljudstvo v vojnih letih, jasno znamenje, da je bil Satan vržen iz nebes. Zato je silno jezen, »saj ve, da ima malo časa«. (Raz. 12:12)

8., 9. a) Kako je prišla v ospredje pomembnost Božjega kraljestva? b) O katerih vprašanjih bomo razpravljali?

8 Kako pomembno je Kraljestvo? Od leta 1928 naprej je revija Stražni stolp pričela poudarjati, da je Kraljestvo pomembnejše od tega, kot da ljudje po odkupnini dosežejo rešitev. Prav zares, Jehova bo po Mesijanskem kraljestvu posvetil svoje ime, upravičil svojo vrhovno oblast in izpolnil svoj namen, ki ga ima z ljudmi.

9 Kdo bo s Kristusom vladal v tem Kraljestvu? Kdo bodo podložniki tega Kraljestva na zemlji? In s katerim delom bi morali biti zaposleni Kristusovi sledilci?

 Žetev se osredinja na maziljence

10. Kaj Božje ljudstvo že dolgo ve glede skupine 144.000 maziljencev?

10 Desetletja pred letom 1914 so pravi kristjani že razumeli, da bo 144.000 zvestih Kristusovih sledilcev s Kristusom vladalo v nebesih. * Takratni Preučevalci Biblije so vedeli, da je ta številka dobesedna in da so se člani tega razreda pričeli zbirati že v prvem stoletju n. št.

11. Kako so bodoči člani Kristusove neveste vedno bolj razumeli svojo nalogo, ki jo imajo na zemlji?

11 Kakšna pa naj bi bila naloga bodočih članov Kristusove neveste, dokler so še na zemlji? Jasno jim je bilo, da je Jezus poudarjal oznanjevanje in to delo povezoval z obdobjem žetve. (Mat. 9:37; Jan. 4:35) Kot smo videli v drugem poglavju, so nekaj časa menili, da bo obdobje žetve trajalo 40 let in bo svoj vrhunec doseglo, ko bodo maziljenci zbrani v nebesa. Ker pa se je to delo nadaljevalo še po tem, ko je teh 40 let minilo, je bilo treba nekatere stvari še bolj razjasniti. Sedaj vemo, da se je obdobje žetve pričelo leta 1914. V tem obdobju se pšenica ločuje od ljuljke, torej maziljeni kristjani se ločujejo od navideznih kristjanov. Prišel je čas, ko se je bilo treba osrediniti na zbiranje preostalih članov tega nebeškega razreda!

Leto 1914 je zaznamovalo pričetek obdobja žetve. (Glej odstavek 11.)

12., 13. Kako se v zadnjih dneh izpolnjujeta Jezusovi ponazoritvi o desetih devicah in talentih?

12 Od leta 1919 naprej Kristus vodi zvestega in preudarnega sužnja, tako da poudarja oznanjevanje. Jezus je dal oznanjevalsko nalogo maziljenim sledilcem že v prvem stoletju. (Mat. 28:19, 20) Prav tako je pokazal, katere lastnosti bodo potrebovali, da bi jo izpolnili. S čim je to pokazal? S ponazoritvijo o desetih devicah je poudaril, da bodo morali maziljenci ostati budni oziroma duhovno čuječi, če bodo želeli doseči svoj končni cilj, to je veliko poročno slavje v nebesih. Zvesti maziljenci v nebesih pa so predstavljeni kot nebeška nevesta, ki jo sestavlja 144.000 posameznikov. (Raz. 21:2) Nato je s ponazoritvijo o talentih pokazal, da bodo njegovi maziljeni služabniki marljivo oznanjevali in si tako prizadevali izpolnjevati nalogo, ki jim je bila zaupana. (Mat. 25:1–30)

 13 Maziljenci so dokazali, da so bili v zadnjem stoletju budni in prizadevni. Njihova budnost bo nedvomno nagrajena! Vendar ali naj bi se med veliko žetvijo zbiral samo preostanek 144.000 Kristusovih sovladarjev?

Kraljestvo zbira svoje zemeljske podložnike!

14., 15. O katerih štirih skupinah je razpravljala knjiga Dopolnjena skrivnost?

14 Zvesti moški in ženske so bili dolgo zelo radovedni glede »velike množice«, ki je omenjena v Razodetju 7:9–14. To ni nič presenetljivega. Dokler ni napočil čas, da Kristus razkrije identiteto te velike skupine, se je veliko zamisli o njej zelo razlikovalo od jasnih in preprostih resnic, ki jih danes poznamo in so nam pri srcu.

15 Leta 1917 je v knjigi The Finished Mystery (Dopolnjena skrivnost) pisalo, da obstajata »dve stopnji oziroma vrsti nebeške rešitve in dve stopnji oziroma vrsti zemeljske rešitve«. Kdo naj bi pripadal vsaki od štirih skupin ljudi, ki so imeli različno upanje na rešitev? Prva skupina naj bi bili 144.000, ki bodo vladali skupaj s Kristusom. Druga skupina naj bi bila velika množica. Takrat so menili, da so bili to navidezni kristjani, ki so bili še vedno člani cerkva tako imenovanega krščanstva. Imeli so nekaj vere, vendar ne dovolj, da bi bili popolnoma značajni. Zato bi v nebesih prejeli nižji položaj. Na zemlji pa naj bi tretja skupina, ki bi jo sestavljale »starodavne pomembne osebnosti«, na primer Abraham, Mojzes in drugi, imela oblast nad četrto skupino, preostalim človeštvom.

16. Kako je leta 1923 in 1932 duhovna luč zasijala še močneje?

16 Kako je sveti duh vodil Kristusove sledilce k razumevanju, ki ga danes tako cenimo? Do tega je prišlo postopoma, z vedno močnejšo duhovno lučjo. Že leta 1923 je angleški Stražni stolp usmeril pozornost na skupino ljudi, ki nimajo nebeškega upanja in bodo živeli na zemlji pod Kristusovo vlado. Leta 1932 je angleški Stražni stolp razpravljal o Jonadabu, ki se je pridružil Božjemu maziljenemu izraelskemu kralju Jehuju, da bi ga podprl v vojni proti krivemu čaščenju. (2. kra. 10:15–17) Članek je govoril o tem, da v sodobnem času obstaja razred ljudi, podobnih Jonadabu. Dodal je še, da bo Jehova ta razred rešil »v harmagedonu«, da bi živel tukaj na zemlji.

17. a) Na kakšen izreden način je leta 1935 zasijala duhovna luč? b) Kako je na zveste kristjane vplivalo novo razumevanje glede velike množice? (Glej okvir » Globok vzdih olajšanja«.)

17 Leta 1935 je duhovna luč zasijala na izreden način. Na zborovanju v Washingtonu je bilo za veliko množico rečeno, da je zemeljski razred in da so to ovce iz Jezusove prilike o ovcah in kozlih. (Mat. 25:33–40) Velika množica naj bi bila del »drugih ovc«, o katerih je Jezus rekel: »Tudi te moram pripeljati.« (Jan. 10:16) Ko je govornik, J. F. Rutherford, rekel  »Prosim, naj vstanejo vsi tisti, ki upajo, da bodo večno živeli na zemlji«, je več kot polovica prisotnih skočila na noge! »Poglejte!« je rekel. »Velika množica!« Mnogi so bili močno ganjeni, ker so končno razumeli svoje upanje glede prihodnosti.

18. Na kaj se Kristusovi sledilci pri oznanjevanju osredinjajo in kakšen je rezultat?

18 Vse od takrat Kristus vodi svoje sledilce, da si prizadevajo zbirati pripadnike te velike množice, ki bo preživela veliko stisko. Zbiranje velike množice sprva ni bilo tako izrazito. Brat Rutherford je nekoč celo pripomnil: »Videti je, da ‚velika množica‘ navsezadnje le ne bo tako velika.« Danes seveda vemo, kako zelo je Jehova od takrat blagoslovil žetev! Pod vodstvom Jezusa in svetega duha so maziljenci in njihovi tovariši, »druge ovce«, postali prav to, kar je Jezus napovedal, in sicer »ena čreda«, ki skupaj služi »pod enim pastirjem«.

Brat Rutherford ni mogel predvideti, kako številčna bo postala velika množica. (Z leve proti desni: Nathan H. Knorr, Joseph F. Rutherford in Hayden C. Covington)

19. Kako lahko sodelujemo pri tem, da se povečuje velika množica?

19 Velika večina zvestih ljudi bo večno živela v raju na zemlji pod vladavino Kristusa in njegovih 144.000 sovladarjev. Ali nam ni v veselje opazovati, kako Kristus vodi Božje ljudstvo k takšnemu jasnemu svetopisemskemu upanju glede prihodnosti? Res imamo veliko prednost, da lahko s tem upanjem seznanjamo tiste, ki jih srečamo na oznanjevanju! Bodimo dejavni, kolikor nam le dopuščajo okoliščine. Tako bo velika množica še naprej številčno rasla in se bo Jehovovemu imenu razlegal vedno večji vzklik hvale. (Beri Luka 10:2.)

Velika množica nenehno številčno raste.

Kaj pomeni biti zvestovdan Kraljestvu

20. Iz katerih delov je sestavljena Satanova organizacija in kako je to povezano s krščansko zvestovdanostjo?

20 Ko se je Božje ljudstvo še naprej poučevalo o Kraljestvu, je moralo prav tako popolnoma razumeti, kaj pomeni biti zvestovdan tej nebeški vladi. Zato je leta 1922 angleški Stražni stolp poudaril, da delujeta dve organizaciji, Jehovova in Satanova, ter da je Satanova organizacija sestavljena iz treh delov – trgovskega, verskega in političnega. Tisti, ki so zvestovdani Božjemu kraljestvu, ki mu vlada Kristus, ne smejo delati kompromisov glede svoje zvestovdanosti, tako da bi se neprimerno vpletali v katerega od delov Satanove organizacije. (2. Kor. 6:17) Kaj to pomeni?

21. a) Kako zvesti suženj svari Božje ljudstvo pred trgovskim svetom? b) Kaj je leta 1963 angleški Stražni stolp razkril o »Babilonu Velikem«?

21 Duhovna hrana, ki jo priskrbuje zvesti suženj, dosledno razkriva pokvarjenost trgovskega sveta in svari Božje ljudstvo, naj se ne vda pridobitništvu, ki se zelo bohoti. (Mat. 6:24) Naše publikacije se prav tako osredinjajo na verski del Satanove organizacije. Leta 1963 je angleški Stražni stolp jasno pokazal, da »Babilon Veliki« ne predstavlja samo tako imenovanega krščanstva, ampak celotni svetovni  imperij krive religije. In kot bomo bolj podrobno videli v desetem poglavju te knjige, se je Božjemu ljudstvu v vsaki deželi in kulturi pomagalo, da je odšlo iz tega imperija in se očistilo vseh krivih verskih običajev. (Raz. 18:2, 4)

22. Kako so mnogi Božji služabniki med prvo svetovno vojno razumeli opomin, zapisan v Rimljanom 13:1?

22 Kako pa je s političnim delom Satanove organizacije? Ali lahko pravi kristjani sodelujejo v vojnah in spopadih med narodi? Med prvo svetovno vojno so Preučevalci Biblije na splošno razumeli, da Kristusovi sledilci ne smejo ubijati soljudi. (Mat. 26:52) Toda za mnoge je opomin, zapisan v Rimljanom 13:1, naj bomo podrejeni »višjim oblastem«, pomenil, da se morajo pridružiti vojski, si nadeti vojaško uniformo in celo nositi orožje; ko pa bi se od njih zahtevalo, naj ubijejo sovražnika, morajo streljati v zrak.

23., 24. Kako smo med drugo svetovno vojno razumeli stavek iz Rimljanom 13:1 in do katerega točnejšega razumevanja je sveti duh vodil Kristusove sledilce?

23 Ravno ko je leta 1939 izbruhnila druga svetovna vojna, je bila v angleškem Stražnem stolpu objavljena obširna razprava glede nevtralnosti. Članek je jasno pokazal, da kristjani z ničimer ne bodo sodelovali v nobeni vojni in spopadu med narodi Satanovega sveta. Kako času primerna smernica! Kristusovi sledilci so bili tako zaščiteni pred strašno krivdo za kri, ki so si jo v vojni nakopali narodi. Toda v začetku leta 1929 so naše publikacije tudi razlagale, da višje oblasti, o katerih piše v Rimljanom 13:1, niso svetne oblasti, ampak da sta to Jehova in Jezus. Pridobiti so si morali točnejše razumevanje.

 24 Sveti duh je Kristusove sledilce vodil, da so si leta 1962 pridobili prav takšno razumevanje. Tega leta so v angleškem Stražnem stolpu, v izdajah 15. november in 1. december, izšli prelomni članki, ki so razpravljali o vrsticah iz Rimljanom 13:1–7. Navsezadnje je Božje ljudstvo razumelo načelo o relativni podložnosti, ki ga je Jezus razkril s svojimi zelo znanimi besedami: »Dajte torej cesarju, kar je cesarjevega, Bogu pa, kar je Božjega.« (Luk. 20:25) Pravi kristjani sedaj razumejo, da so višje oblasti politične vlade tega sveta in da jim morajo biti podložni. Vendar je takšna podložnost relativna. Kadar svetne oblasti od nas zahtevajo, naj ne ubogamo Boga Jehova, odgovorimo tako, kot so odgovorili apostoli v preteklosti: »Pokorni moramo biti Bogu, ne pa ljudem.« (Apd. 5:29) V 13. in 14. poglavju te knjige bomo izvedeli več o tem, kako Božje ljudstvo udejanja načelo krščanske nevtralnosti.

Kakšno prednost imamo, da lahko oznanjujemo svetopisemsko upanje na večno življenje!

25. Zakaj si hvaležen za to, da te sveti duh vodi tako, da razumeš stvari, povezane z Božjim kraljestvom?

25 Samo pomisli o vsem, kar smo Kristusovi sledilci v zadnjem stoletju spoznali o Kraljestvu. Spoznali smo, kdaj je bilo Božje kraljestvo ustanovljeno v nebesih in kako pomembno je. Imamo jasno sliko o tem, da imajo lahko zvesti ljudje bodisi nebeško bodisi zemeljsko upanje. Vemo pa tudi, kako pokazati zvestovdanost Božjemu kraljestvu, medtem ko smo relativno podložni svetnim oblastem. Vprašaj se: »Ali bi poznal katero od teh dragocenih resnic, če Jezus Kristus ne bi vodil svojega zvestega sužnja na zemlji, da te resnice razume in nas o njih pouči?« Res smo zelo blagoslovljeni, da nas vodita Kristus in sveti duh!

^ odst. 3 Glede na neki priročnik grška beseda, ki je v tej vrstici prevedena z »voditi«, pomeni »pokazati pot«.

^ odst. 7 Pred tem so mislili, da se videnje nanaša na vojno med poganskim Rimom in papeškim Rimom.

^ odst. 10 Junija 1880 je v angleškem Sionskem stražnem stolpu pisalo, da bodo skupino 144.000 maziljencev sestavljali dobesedni Judje, ki se bodo spreobrnili do leta 1914. Vendar je bilo konec leta 1880 objavljeno razumevanje, ki je bližje temu, ki ga imamo danes.