Preskoči na vsebino

Preskoči na kazalo

 22. POGLAVJE

Kraljestvo izpolnjuje Božjo voljo na zemlji

Kraljestvo izpolnjuje Božjo voljo na zemlji

BISTVO POGLAVJA

Kraljestvo izpolnjuje vse Božje obljube glede človeštva in zemlje.

1., 2. a) Zakaj je na raj včasih težko gledati kot na nekaj resničnega? b) Kaj nam lahko pomaga okrepiti zaupanje v Božje obljube?

ZVESTI brat pride na shod. Utrujen je od napornega dneva. Njegov zahtevni šef ni bil z njim prav nič prijazen. Poleg tega je brat pod pritiskom, kako skrbeti za družino, tare pa ga tudi zaskrbljenost, saj je njegova žena hudo zbolela. Ko se prične glasba uvodne pesmi, olajšano zavzdihne. Vesel je, da je v kraljestveni dvorani skupaj s svojimi brati in sestrami. Pesem govori o upanju na življenje v raju. Besedilo ga spodbuja, naj si naslika to upanje in naj si predstavlja, da živi v raju. Ta pesem mu je od nekdaj všeč. Medtem ko jo poje skupaj z družino, ga tolaži upanje na prihodnost.

2 Ali si se tudi ti kdaj počutil tako? Mnogi smo se. Toda priznati moramo, da nam je zaradi življenja v tej stvarnosti na prihajajoči raj morda zelo težko gledati kot na nekaj resničnega. Danes so »kritični časi«, v katerih je težko živeti, in današnji svet je vse prej kot raj. (2. Tim. 3:1) Kaj nam lahko pomaga, da na svoje upanje gledamo kot na resnično? Kako zares vemo, da bo Božje kraljestvo kmalu vladalo vsemu človeštvu? Preglejmo nekaj prerokb, ki jih je izrekel Jehova in katerih izpolnitev je v daljni preteklosti videlo njegovo ljudstvo. Nato bomo pogledali, kako se te in podobne prerokbe vznemirljivo izpolnjujejo v našem času. In nazadnje, ko nam bo to pregledovanje okrepilo vero, se bomo osredinili na to, kaj te prerokbe pomenijo za našo prihodnost.

Kako je Jehova izpolnil svoje obljube v daljni preteklosti

3. Katera obljuba je tolažila Jude, ki so živeli v pregnanstvu v Babilonu?

3 Zamisli si življenje Judov v šestem stoletju pr. n. št. Bili so v pregnanstvu v Babilonu. Mnogi so se tam rodili in odrasli, podobno kot njihovi starši. Babilonci so se posmehovali njihovi veri v Jehova. (Ps. 137:1–3) Zvesti Judje so se desetletja oklepali edinega svetlega upanja: Jehova je namreč obljubil, da bo svoje ljudstvo popeljal nazaj v domovino.  Rekel je, da bodo v njej čudovite razmere. Obnovljeno Judovo deželo je celo primerjal z edenskim vrtom, z rajem! (Beri Izaija 51:3.) Očitno je bil namen teh obljub, da vlijejo zaupanje Božjim služabnikom in jim odstranijo dvome, ki so morda mučili njihovo srce. Kako? Premisli o nekaterih prerokbah.

4. Kaj je Jehova zagotovil Judom glede varnosti v njihovi domovini?

4 Varnost. Ti pregnanci se niso vrnili v dobesedni raj, ampak v oddaljeno deželo, ki je bila 70 let opustošena. Večina te dežele sploh še ni videla. V tistem času so bili v biblijskih deželah levi, volkovi, leopardi in drugi plenilci nekaj povsem običajnega. Judovski družinski poglavarji so se morda spraševali: »Kako bom zaščitil svojo ženo in otroke? Kako bom obranil ovce in govedo?« Takšne skrbi so bile povsem naravne. Sedaj pa pomisli na Božjo obljubo, zapisano v Izaiju 11:6–9, in na to, kako je morala biti zanje tolažilna. (Beri.) S temi prijetnimi pesniškimi besedami je Jehova judovskim pregnancem zagotovil, da bodo oni in njihova živina na varnem. Lev bo jedel slamo v tem smislu, da jim ne bo napadal goveda. Zvestovdanim se ne bo treba bati takšnih plenilcev. Jehova je obljubil, da bo njegovo ljudstvo varno v obnovljeni Judovi deželi, celo v pustinji in gozdovih. (Ezek. 34:25)

5. Katere prerokbe so judovskim pregnancem vlile zaupanje, da bo Jehova obilno poskrbel za njihove potrebe?

5 Obilje. Pojavile pa so se lahko druge skrbi. »Kako bom v obnovljeni domovini lahko preživljal svojo družino? Kje bomo živeli? Se bo zame našlo kako delo in ali bo boljše od garanja v pregnanstvu pod trdo roko zavojevalcev?« Jehova je bil obziren in je po navdihnjenih prerokbah odgovoril tudi na ta vprašanja. Obljubil je, da bo svojemu poslušnemu ljudstvu zagotovo dajal dež. Tako bo »zemlja rojevala kruh, ki bo hranljiv in nasiten«. (Iza. 30:23) Kar se tiče bivališča in smiselnega dela, pa je glede svojih služabnikov obljubil: »Zidali bodo hiše in prebivali v njih, zasajali bodo vinograde in jedli njihov sad. Ne bodo zidali, kdo drug pa prebival, ne bodo zasajali, kdo drug pa jedel.« (Iza. 65:21, 22) Da, v primerjavi z njihovim pregnanstvom v poganskem Babilonu bo življenje v mnogih pogledih res čudovito. Kaj pa glede njihovih najresnejših problemov, zaradi katerih so pravzaprav bili pregnani?

6. Kakšna vrsta bolezni je že dolgo pestila Božje ljudstvo in kaj je Jehova zagotovil pregnancem, ki so se vračali domov?

6 Duhovno zdravje. Božje ljudstvo je veliko pred pregnanstvom duhovno zbolelo. Jehova je po preroku Izaiju glede svojega ljudstva rekel: »Vsa glava je bolna in vse srce je slabotno.« (Iza. 1:5) V duhovnem pogledu so bili slepi in gluhi, saj so odvračali ušesa od Jehovovih nasvetov in zapirali oči pred njegovo svetlobo. (Iza. 6:10; Jer. 5:21; Ezek.  12:2) Ali bi si lahko pregnanci, ki so se vračali domov, obetali varnost, če bi imeli iste probleme? Ali ne bi enostavno spet izgubili Jehovovega odobravanja? Kako pomirjujoča je bila Jehovova obljuba: »Tistega dne bodo gluhi slišali besede knjige in iz mraka in teme bodo spregledale oči slepih.« (Iza. 29:18) Da, Jehova je obljubil, da bo duhovno ozdravil svoje ljudstvo, ki je bilo kaznovano in se je pokesalo. Vse dokler ga bo voljno ubogalo, mu bo dajal življenjsko pomembne smernice in razsvetljenje.

7. Kako se je izpolnilo to, kar je Bog obljubil svojemu pregnanemu ljudstvu? Zakaj bi nam te izpolnitve morale okrepiti vero?

7 Ali je Jehova izpolnil svoje obljube? Na to nam odgovarjajo zgodovinska dejstva. Judje, ki so se vrnili v svojo domovino, so bili blagoslovljeni z varnostjo, obiljem in duhovnim zdravjem. Na primer, Jehova jih je zaščitil pred okoliškimi narodi, ki so bili močnejši in številnejši od njih. Plenilci niso napadali živine Judov. Res je, da so ti Judje doživeli samo delne izpolnitve prerokb glede rajskih razmer, ki so jih zapisali Izaija, Jeremija in Ezekiel. Vseeno pa so bile te izpolnitve, ki jih je videlo Božje ljudstvo, izjemne in ravno to, kar je takrat potrebovalo. Ko razmišljamo, kaj je Jehova storil za svoje ljudstvo v preteklosti, se nam krepi vera. Če so že začetne, delne izpolnitve teh prerokb tako vznemirljive, kakšne bodo šele njihove večje izpolnitve? Premisli, kaj Jehova danes dela za nas.

Kako je Jehova pričel izpolnjevati svoje obljube v našem času

8. V kateri »deželi« danes živi Božje ljudstvo?

8 Jehovovo ljudstvo ne sestavlja dobesednega naroda niti ne živi v eni sami državi. Maziljeni kristjani pravzaprav tvorijo duhovni narod, »Božji Izrael«. (Gal. 6:16) Njihovi tovariši, »druge ovce«, so skupaj z njimi v duhovni »deželi«, v kateri enotno častijo Boga Jehova. To čaščenje je njihov način življenja. (Jan. 10:16; Iza. 66:8) Kaj pa je »dežela«, ki nam jo je dal Jehova? Duhovni raj. V njem se Božje obljube o rajskih razmerah, kakršne so bile v Edenu, čudovito duhovno izpolnjujejo. Premisli o nekaterih primerih.

9., 10. a) Kako se prerokba iz Izaija 11:6–9 izpolnjuje danes? b) Kaj dokazuje, da med Božjim ljudstvom vlada mir?

9 Varnost. V prerokbi, zapisani v Izaiju 11:6–9, najdemo zelo lep opis sloge in miru – divje živali bodo v miru z ljudmi in domačimi živalmi. Ali se ta opis danes duhovno izpolnjuje? Da! V deveti vrstici izvemo, zakaj ta bitja ne bodo storila nič žalega ali pogubnega. Prerokba pravi, da »bo zemlja polna spoznanja o Jehovu, kakor vode pokrivajo morsko globočino«. Ali »spoznanje o Jehovu« spremeni vedenje živali? Ne, ljudje so tisti, ki se spremenijo, ker spoznavajo Najvišjega Boga in se učijo posnemati njegovo  miroljubno ravnanje. Zato smo lahko v današnjem duhovnem raju priča ganljivi izpolnitvi te prerokbe. Pod vlado Kraljestva se Kristusovi sledilci učijo opustiti svoje nasilne, živalske lastnosti ter živeti v miru in slogi s svojimi duhovnimi brati in sestrami.

10 V tej publikaciji smo denimo obravnavali krščansko nevtralnost. Pregledali smo svetopisemski temelj za naše razumevanje kot tudi to, s kakšnim preganjanjem se Božje ljudstvo spoprijema zaradi nevtralnega stališča. Ali ni nekaj izrednega, da v tem nasilnem svetu obstaja številen »narod«, ki kljub grožnjam s smrtjo noče sodelovati v nobeni obliki nasilja? To je izjemen dokaz, da podložniki Mesijanskega kralja prav zares uživajo mir, kakršnega je opisal Izaija! Jezus je napovedal, da bodo njegovi sledilci znani po medsebojni ljubezni. (Jan. 13:34, 35) Kristus po svojem »zvestem in preudarnem sužnju« potrpežljivo uči vse prave kristjane v občini, da so miroljubni, ljubeči in prijazni. (Mat. 24:45–47)

11., 12. Kakšne vrste lakota je prizadela današnji svet, toda kako Jehova obilno oskrbuje svoje ljudstvo?

11 Obilje. Svet trpi duhovno lakoto. V Svetem pismu je zapisano to svarilo: »‚Glej, prihajajo dnevi,‘ govori Vrhovni gospod Jehova, ‚ko bom v deželo poslal lakoto, toda ne  bodo lačni kruha in ne žejni vode, ampak bodo lačni in žejni Jehovovih besed.‘« (Amos 8:11) Ali tudi državljani Božjega kraljestva trpijo lakoto? Jehova je napovedal, da bo med njegovim ljudstvom in sovražniki vidno nasprotje: »Moji služabniki bodo jedli, vi pa boste lačni. Glejte, moji služabniki bodo pili, vi pa boste žejni. Glejte, moji služabniki se bodo veselili, vi pa se boste sramovali.« (Iza. 65:13) Ali vidiš izpolnitev teh besed?

12 Duhovna hrana doteka k nam kakor vse širša in vse globlja reka. To naraščajočo reko duhovnega pouka v tem duhovno sestradanem svetu predstavljajo naše svetopisemske publikacije, avdio- in videoposnetki, naši shodi in zborovanja ter gradivo, objavljeno na našem spletnem mestu. (Ezek. 47:1–12; Joel 3:18) Ali nisi navdušen, ko vidiš, kako se Jehovove obljube glede obilja izpolnjujejo v tvojem vsakodnevnem življenju? Ali se redno hraniš pri Jehovovi mizi?

Naše občine nam pomagajo, da smo v duhovnem smislu dobro nahranjeni, varni in zdravi.

13. Kako vidiš izpolnitev Jehovove obljube glede tega, da oči slepih spregledajo in se gluhim odprejo ušesa?

13 Duhovno zdravje. Duhovna slepota in gluhota sta danes že pandemični. (2. Kor. 4:4) Toda Kristus po vsem svetu zdravi okvare in bolezni. Ali vidiš, kako oči slepih spregledajo in se gluhim odprejo ušesa? Če vidiš, kako si ljudje pridobivajo točno spoznanje o resnici iz Božje Besede in se zato odvrnejo od verskih laži, zaradi katerih so bili včasih slepi in gluhi za resnico, potem si priča izpolnitvi naslednje obljube: »Tistega dne bodo gluhi slišali besede knjige in iz mraka in teme bodo spregledale oči slepih.« (Iza. 29:18) Stotisoči po vsem svetu se vsako leto veselijo takšne duhovne ozdravitve. Vsak, ki zapusti Babilon Veliki in začne skupaj z nami častiti Jehova v duhovnem raju, je živ dokaz, da se Jehovove obljube izpolnjujejo!

14. Poglobljeno premišljevanje o katerih dokazih nam bo okrepilo vero?

14 V vsakem poglavju te knjige so predstavljeni močni dokazi glede tega, da je Kristus v tem času konca privedel svoje sledilce v pravi duhovni raj. Še naprej poglobljeno premišljujmo, kako vse smo danes blagoslovljeni v tem raju. To nam bo še bolj okrepilo vero v Jehovove obljube glede prihodnosti.

»Naj pride tvoje kraljestvo«

15. Zakaj smo lahko prepričani, da bo zemlja postala raj?

15 Jehovov namen je že od nekdaj vso zemljo spremeniti v raj. Jehova je Adama in Evo postavil v rajski vrt. Naročil jima je, naj zemljo napolnita s svojimi potomci in skrbita za vsa bitja na njej. (1. Mojz. 1:28) Toda Adam in Eva sta se Satanu pridružila pri uporu in svojim potomcem nakopala nepopolnost, greh in smrt. Kljub temu se Božji namen  ni nikoli spremenil. Besede, ki jih Jehova izreče, se vedno v celoti izpolnijo. (Beri Izaija 55:10, 11.) Potemtakem smo lahko prepričani, da bodo potomci Adama in Eve napolnili zemljo, si jo podredili in ljubeče skrbeli za Jehovovo stvarstvo. Ves svet bo spremenjen v raj. Takrat se bodo dokončno izpolnile prerokbe, prvotno izrečene judovskim pregnancem in govorijo o življenju v rajskih razmerah! Razmisli o naslednjih primerih.

16. Kako Sveto pismo opisuje varnost, ki bo vladala v raju?

16 Varnost. Končno se bo ganljivi opis iz Izaija 11:6–9 povsem izpolnil tudi v dobesednem smislu. Moški, ženske in otroci bodo varni, in to povsod, kamor koli bodo šli. Ogrožalo jih ne bo nobeno bitje, ne človek ne žival. Predstavljaj si čas, ko boš na ves svet gledal kot na dom, kjer boš lahko povsem varno plaval v rekah, jezerih in morjih, prečkal gorske verige in se sprehajal po travnikih. Ko bo padla noč, te ne bo strah. Izpolnile se bodo besede iz Ezekiela 34:25, in tako bo Božje ljudstvo lahko celo v pustinji prebivalo na varnem in spalo v gozdovih.

17. Zakaj smo lahko prepričani, da bo Jehova obilno poskrbel za naše potrebe, ko bo Kraljestvo vladalo vsej zemlji?

17 Obilje. Zamisli si čas, ko ne bo več revščine, nedohranjenosti, lakote ali socialnih služb. Duhovno obilje, ki ga Božje ljudstvo danes uživa, je zagotovilo, da bo Mesijanski kralj nahranil svoje podložnike v vseh pogledih. Ko je bil Jezus na zemlji, je v malem pokazal, da lahko izpolni takšne obljube, saj je samo z nekaj hlebci in ribami nahranil na tisoče lačnih ljudi. (Mat. 14:17, 18; 15:34–36; Mar. 8:19, 20) Ko bo Božje kraljestvo vladalo vsej zemlji, se bodo dobesedno izpolnile prerokbe, kot denimo ta: »On pa bo dajal dežja za vaše seme, s katerim sejete tla, in bo storil, da bo zemlja rojevala kruh, ki bo hranljiv in nasiten. Tistega dne se bo vaša živina pasla na prostranem pašniku.« (Iza. 30:23)

18., 19. a) Kaj tebi pomeni prerokba, zapisana v Izaiju 65:20–22? b) V kakšnem smislu bodo naši dnevi kakor »dnevi drevesa«?

18 Danes si mnogi težko predstavljajo, da bi imeli lastno udobno stanovanje ali nagrajujoče delo, ki bi jim prinašalo zadovoljstvo. V tej pokvarjeni družbi se mnogim zdi, da morajo veliko in trdo delati, njihova družina ali oni sami pa imajo od tega le malo koristi, saj si vse zasluge za opravljeno delo lastijo bogati in pohlepni. Predstavljaj si, kako bo živeti, ko se bo po vsem svetu izpolnila naslednja prerokba: »Zidali bodo hiše in prebivali v njih, zasajali bodo vinograde in jedli njihov sad. Ne bodo zidali, kdo drug pa prebival, ne bodo zasajali, kdo drug pa jedel. Kajti kolikor je dni drevesa, toliko bo dni mojega ljudstva, in moji izbranci bodo uživali sadove svojih rok.« (Iza. 65:20–22)

 19 Kaj pomeni, da bodo naši dnevi kakor »dnevi drevesa«? Ali ne čutiš strahospoštovanja, ko stojiš ob kakem mogočnem drevesu in premišljuješ, kako dolgo že raste na tem mestu? Morda je tu stalo že veliko prej, preden so se rodili tvoji prastarši. Mogoče te prešine, da bi te takšno drevo najverjetneje preživelo, če bi za vedno ostal nepopoln. Dolgo in mirno bi raslo še celo po tem, ko bi za tabo ostal zgolj spomin. Jehova je res zelo prijazen, saj nam zagotavlja, da bodo v prihajajočem raju naši dnevi dolgi in mirni! (Ps. 37:11, 29) Prišel bo dan, ko se nam bodo celo dolgo živeča drevesa zdela minljiva kakor trava, ki zraste in uvene, mi pa bomo živeli večno!

20. Kako bodo zvestovdani podložniki Kraljestva postopoma popolnoma ozdraveli?

20 Popolno zdravje. Bolezen in smrt danes mečeta mračno senco prav na vsakogar. V nekem smislu smo vsi bolni – okuženi smo z neozdravljivo boleznijo, ki se imenuje greh. Edino zdravilo je Kristusova odkupna žrtev. (Rim. 3:23; 6:23) Jezus bo s svojimi sovladarji med tisočletnim kraljevanjem pomagal ljudem, da jim bo ta žrtev povsem koristila. Iz zvestih ljudi bo postopoma izkoreninil vse sledi greha. Povsem se bo izpolnila Izaijeva prerokba, ki pravi: »Noben prebivalec ne bo rekel: ‚Bolan sem.‘ Ljudstvu, ki prebiva v deželi, bo pregreha oproščena.« (Iza. 33:24) Predstavljaj si čas, ko ne bo nihče slep, gluh ali pohabljen. (Beri Izaija 35:5, 6.) Ni fizične, duševne ali čustvene bolezni, ki je Jezus ne bo mogel ozdraviti. Zvestovdani podložniki Kraljestva bodo popolnoma zdravi!

21. Kaj se bo zgodilo s smrtjo in zakaj te ta obljuba tolaži?

21 Kaj pa lahko rečemo o smrti – pogosti posledici bolezni in neizbežni posledici greha? To je naš »zadnji sovražnik«, nasprotnik, proti kateremu se vsak nepopoln človek prej ali slej izkaže nemočnega. (1. Kor. 15:26) Ali je smrt zastrašujoč sovražnik tudi za Jehova? Bodi pozoren na to, kaj je Izaija prerokoval: »Smrt bo požrl za vedno in Vrhovni gospod Jehova bo obrisal solze z vseh obrazov.« (Iza. 25:8) Si lahko zamisliš ta čas? Nič več pogrebov, pokopališč in solz žalosti! Ravno nasprotno – ko bo Jehova izpolnjeval svojo vznemirljivo obljubo in obujal mrtve, bodo tekle solze veselja! (Beri Izaija 26:19.) Neštete rane, ki jih je povzročila smrt, bodo končno zaceljene.

22. Kaj se bo zgodilo, ko bo Mesijansko kraljestvo dokončno izpolnilo Božjo voljo na zemlji?

22 Ob koncu tisočletja bo Kraljestvo dokončno izpolnilo Božjo voljo na zemlji, Kristus pa bo vladanje predal svojemu Očetu. (1. Kor. 15:25–28) Človeštvo, ki bo takrat že popolno, bo pripravljeno na končni preizkus, ko bo Satan izpuščen iz brezna nedejavnosti. Zatem pa bo Kristus  končno uničil to zlobno kačo in vse tiste, ki jo podpirajo. (1. Mojz. 3:15; Raz. 20:3, 7–10) Toda pred vsemi, ki zvestovdano ljubijo Jehova, bo svetel obet. Verjetno nobene besede ne bi mogle tega lepše opisati kot besede, ki jih najdemo v navdihnjeni obljubi, in sicer da bodo zvesti dobili »veličastno svobodo Božjih otrok«. (Rim. 8:21)

Kraljestvo bo izpolnilo vse Jehovove obljube glede človeštva in zemlje.

23., 24. a) Zakaj se bodo Božje obljube zagotovo izpolnile? b) Kaj si odločen delati?

23 Te obljube ne temeljijo zgolj na upanju, željah ali sanjah. Jehovove obljube se bodo zagotovo izpolnile! Zakaj? Spomni se na Jezusove besede, ki smo jih obravnavali v uvodnem poglavju te knjige. Jezus je svoje sledilce učil, naj k Jehovu molijo takole: »Naj pride tvoje kraljestvo. Naj se zgodi tvoja volja, kakor v nebesih tako tudi na zemlji.« (Mat. 6:9, 10) Božje kraljestvo ni plod človeške domišljije. Je resničnost! V tem trenutku vlada v nebesih. Že celo stoletje izpolnjuje Jehovove obljube na načine, ki jih jasno vidimo v krščanski občini. Zato smo lahko prepričani, da se bodo izpolnile vse Jehovove obljube, ko bo Božje kraljestvo prišlo in s svojo veliko močjo vplivalo na zemljo!

24 Vemo, da bo Božje kraljestvo prišlo. Vemo, da se bo izpolnila vsaka Jehovova obljuba. Zakaj? Zato ker BOŽJE KRALJESTVO VLADA! Vsak od nas naj bi se vprašal: »Ali Kraljestvo vlada tudi meni?« Naredimo vse, kar lahko, da bi že danes živeli kot zvestovdani podložniki tega Kraljestva, zato da nam bo lahko njegovo popolno in pravično vladanje koristilo večno!