Preskoči na vsebino

Preskoči na kazalo

 10. POGLAVJE

Kralj duhovno prečiščuje svoje ljudstvo

Kralj duhovno prečiščuje svoje ljudstvo

BISTVO POGLAVJA

Zakaj in kako Jezus duhovno prečiščuje svoje sledilce.

1.–3. Kaj je Jezus storil, ko je videl, da drugi oskrunjajo tempelj?

JEZUS je zelo spoštoval tempelj v Jeruzalemu, ker je vedel, kaj predstavlja. Tempelj je bil dolgo časa središče pravega čaščenja na zemlji. Toda to čaščenje – čaščenje svetega Boga Jehova – mora biti čisto in neomadeževano. Predstavljaj si torej, kako se je Jezus počutil, ko je 10. nisana leta 33 n. št. prišel v tempelj in videl, da ga drugi oskrunjajo. Kaj se je tam dogajalo? (Beri Matej 21:12, 13.)

2 Na Dvoru Nejudov so pohlepni trgovci in menjalci denarja izkoriščali častilce, ki so prišli Jehovu darovat žrtve. * Jezus je iz templja »izgnal vse, ki so v njem prodajali in kupovali. Menjalcem je prevrnil mize.« (Primerjaj Nehemija 13:7–9.) Te sebične može je javno obtožil, da iz hiše njegovega Očeta delajo »razbojniško jamo«. S tem je pokazal, da spoštuje tempelj in to, kar predstavlja. Čaščenje njegovega Očeta je moralo ostati čisto!

3 Jezus je stoletja kasneje, potem ko je bil ustoličen za mesijanskega kralja, ponovno očistil tempelj – vse tiste, ki želijo danes na sprejemljiv način častiti Jehova. Kateri tempelj je torej očistil?

Prečiščevanje »Lévijevih sinov«

4., 5. a) Kako je Jehova od leta 1914 do začetka leta 1919 prečiščeval Jezusove maziljene sledilce? b) Ali se je s tem prečiščevanje Božjega ljudstva končalo? Pojasni.

4 Kot smo videli v drugem poglavju te publikacije, je Jezus po ustoličenju leta 1914 prišel s svojim Očetom pregledat duhovni tempelj – ureditev za čisto čaščenje. * Kralj je po pregledu ugotovil, da je treba maziljene kristjane, »Lévijeve sinove«, nekoliko prečistiti. (Mal. 3:1–3) Od leta 1914 do začetka leta 1919 je Jehova prečiščeval svoje ljudstvo. Dovolil je, da so njegovi služabniki prestali različne preizkušnje in stiske, ki so jih prečistile. Na srečo so ti maziljenci izšli iz ognjenih preizkušenj prečiščeni in željni, da dokažejo svojo podporo Mesijanskemu kralju!

 5 Ali se je s tem prečiščevanje Božjega ljudstva končalo? Ne. V zadnjih dneh Jehova po Mesijanskem kralju še naprej pomaga svojim služabnikom ostati čisti, tako da lahko ostanejo v duhovnem templju. V naslednjih dveh poglavjih bomo videli, kako jih prečiščuje na moralnem in organizacijskem področju. Najprej pa preglejmo duhovno prečiščevanje. Prav zares nam okrepi vero, ko razmišljamo o tem, kako vse Jezus pomaga svojim sledilcem ostati duhovno čisti. To dela tako na jasno razpoznaven način kot tudi na nam neviden način.

»Ostanite čisti«

6. Kako nam to, kar je Jehova zapovedal judovskim pregnancem, pomaga razumeti, kaj je duhovna čistost?

6 Kaj je duhovna čistost? V odgovor preglejmo Jehovove preroške besede, namenjene judovskim pregnancem, ki so bili v šestem stoletju pr. n. št. pripravljeni na odhod iz Babilona. (Beri Izaija 52:11.) Ti pregnanci so se vračali domov v Jeruzalem predvsem zato, da bi obnovili tempelj in pravo čaščenje. (Ezra 1:2–4) Jehova je želel, da se njegovo ljudstvo otrese vseh sledi babilonske religije. Bodimo pozorni, da jim je dal kar nekaj zapovedi: »Ničesar nečistega se ne dotikajte«, »Odidite iz njega« in »Ostanite čisti«. Jehovovo čisto čaščenje ne sme biti omadeževano s krivim čaščenjem. Kaj torej lahko sklenemo? Duhovna čistost pomeni, da je posameznik ločen od naukov krive vere in se ne ravna po njih.

7. Po katerem posredniku Jezus pomaga svojim sledilcem ostati duhovno čisti?

7 Jezus je kmalu po tem, ko je bil ustoličen za kralja, postavil jasno razpoznavnega posrednika, po katerem svojim sledilcem pomaga ostati duhovno čisti. Ta posrednik je zvesti in preudarni suženj, ki ga je Kristus postavil leta 1919. (Mat. 24:45) Do tega leta so se Preučevalci Biblije že očistili mnogih krivih verskih naukov. Toda potrebno jih je bilo še dodatno duhovno prečistiti. Kristus je po zvestem sužnju svoje sledilce postopno razsvetlil glede različnih običajev in navad, ki so jih morali opustiti. (Preg. 4:18) Preglejmo nekaj takšnih primerov.

Ali naj bi kristjani praznovali božič?

8. Kaj so Preučevalci Biblije že dolgo vedeli glede božiča, toda česa še vedno niso jasno razumeli?

8 Preučevalci Biblije so že dolgo vedeli, da ima božič poganske korenine in da se Jezus ni rodil 25. decembra. Leta 1881 je v angleškem decembrskem Sionskem stražnem stolpu pisalo: »Milijoni so bili iz poganstva pripeljani v cerkev. Vendar so povečini spremenili samo ime, saj so poganski duhovniki postali krščanski duhovniki in poganskim praznikom so nadeli krščanska imena. Božič je eden takšnih  praznikov.« Angleški Stražni stolp je leta 1883 v članku »Kdaj se je Jezus rodil?« razpravljal o tem, da se je Jezus rodil na začetku oktobra. * Toda Preučevalci Biblije takrat še niso jasno razumeli, da bi morali nehati praznovati božič. Celo betelska družina v Brooklynu ga je še naprej praznovala. Po letu 1926 pa so se stvari začele spreminjati. Zakaj?

9. Kaj so Preučevalci Biblije razumeli glede božiča?

9 Preučevalci Biblije so po skrbnem in podrobnem preiskovanju te teme razumeli, da izvor božiča in z njim povezane navade pravzaprav sramotijo Boga. V članku »Izvor božiča« v angleškem Zlatem veku, 14. december 1927, je pisalo, da je božič poganski praznik, ki se osredinja na užitke in zajema malikovanje. Članek je jasno poudaril, da Kristus ni zapovedal tega praznika. Poleg tega je glede božiča odločno sklenil: »Dejstvo, da so svet, mesene želje in Hudič naklonjeni temu, da se ga praznuje, je dokončen in prepričljiv razlog, da ga tisti, ki so popolnoma predani služenju Jehovu, ne praznujejo.« Ne preseneča torej, da betelska družina od tistega decembra naprej nikoli več ni praznovala božiča!

10. a) Katera temeljita razlaga glede božiča je bila predstavljena decembra leta 1928? (Glej tudi okvir » Izvor in namen božiča«.) b) Kako je bilo Božje ljudstvo opozorjeno pred drugimi prazniki in praznovanji, ki naj bi se jih ogibalo? (Glej okvir » Razkrinkani drugi prazniki in praznovanja«.)

10 Naslednje leto so Preučevalci Biblije prejeli še temeljitejšo razlago glede božiča. Po radiu so 12. decembra 1928 prenašali govor brata Richarda H. Barberja, člana betelske družine. V govoru je brat razkril nečisti izvor tega praznika. Kako se je Božje ljudstvo odzvalo na jasne smernice, ki  so jih dobili iz svetovnega središča? Brat Charles Brandlein se je spominjal, kako je z družino nehal praznovati božič. Rekel je: »Ali nam je bilo težko opustiti te poganske stvari? Nikakor! [. . .] Bilo je tako, kot če bi slekli umazano obleko in jo vrgli stran.« S podobnimi občutki se je tega spominjal tudi brat Henry A. Cantwell, ki je kasneje služil kot potujoči nadzornik: »Veseli smo bili, da se nam je uspelo nečemu odpovedati in tako dokazati svojo ljubezen do Jehova.« Kristusovi zvestovdani sledilci so rade volje naredili potrebne spremembe in niso več obhajali praznika, ki izvira iz nečistega čaščenja. * (Jan. 15:19; 17:14)

11. Kako lahko pokažemo, da podpiramo Mesijanskega kralja?

11 Ti zvesti Preučevalci Biblije so nam zares dali lep zgled! Ko razmišljamo o njihovem zgledu, je dobro, da se vsak od nas vpraša: »Kako se odzovem na smernice, ki jih dobimo od zvestega sužnja? Ali jih s hvaležnostjo sprejmem in upoštevam?« Ko se z veseljem podrejamo tem smernicam, kažemo, da podpiramo Mesijanskega kralja, ki po zvestem sužnju deli času primerno duhovno hrano. (Apd. 16:4, 5)

Ali naj bi kristjani uporabljali križ?

Simbol križa s krono (Glej odstavka 12 in 13.)

12. Kako so Preučevalci Biblije mnoga leta gledali na križ?

12 Preučevalci Biblije so mnoga leta na križ gledali kot na sprejemljiv krščanski simbol. Seveda pa niso menili, da bi ga morali častiti, saj so razumeli, da je malikovanje  napačno. (1. Kor. 10:14; 1. Jan. 5:21) V angleškem Stražnem stolpu je že leta 1883 odkrito pisalo, da se »Bogu gnusi vsakršno malikovanje«. Vendar Preučevalci Biblije sprva niso nasprotovali temu, kar je bila zanje primerna uporaba križa. Kot razpoznavni znak so denimo ponosno nosili priponko, na kateri je bil križ s krono. Ta simbol jim je pomenil, da bodo prejeli krono življenja, če bodo ostali zvesti do smrti. Leta 1891 je postal del naslovnice Stražnega stolpa.

13. Kakšen razjasnjen pogled glede križa so dobili Kristusovi sledilci? (Glej tudi okvir » Postopno razumevanje glede uporabe križa«.)

13 Preučevalcem Biblije je bil simbol križa s krono zelo pri srcu. Proti koncu dvajsetih let prejšnjega stoletja pa so Kristusovi sledilci postopoma dobivali vse jasnejši pogled na uporabo križa. Leta 1928 so v Detroitu (Michigan, ZDA) organizirali zbor. Brat Grant Suiter, ki je kasneje služil v Vodstvenem organu, se je tega zbora spominjal takole: »Na zboru je bilo rečeno, da priponke s simbolom križa s krono niso samo nepotrebne, ampak celo nesprejemljive.« V naslednjih letih je duhovna luč posijala še jasneje. Postalo je očitno, da križ v neomadeževanem in duhovno čistem čaščenju nima kaj iskati.

14. Kako so se Božji služabniki odzvali na vse jasnejše razumevanje glede uporabe križa?

14 Kako so se Božji služabniki odzvali na vse jasnejše razumevanje glede uporabe križa? Ali so se še naprej oklepali simbola križa s krono, ki so ga imeli tako radi? »Ko smo spoznali, kaj predstavlja, smo se mu z lahkoto odrekli,« je povedala Lela Roberts, dolgoletna Jehovova služabnica. Neka druga zvesta sestra, Ursula Serenco, je izrazila občutke mnogih, ko je rekla: »Zelo radi smo imeli ta simbol, ki je za nas predstavljal smrt našega Gospoda in krščansko predanost. Sedaj pa smo razumeli, da je pravzaprav poganski. V skladu s Pregovori 4:18 smo bili hvaležni, da je luč še močneje posijala na pot.« Kristusovi zvestovdani sledilci niso hoteli imeti nobenega opravka z nečistimi krivoverskimi običaji!

15., 16. Kako lahko pokažemo, da smo odločeni ohraniti zemeljsko dvorišče Jehovovega duhovnega templja čisto?

15 Danes smo odločeni ravnati enako. Razumemo, da Kristus svojega zvestega in preudarnega sužnja uporablja kot jasno razpoznavnega posrednika in po njem pomaga svojim sledilcem ostati duhovno čisti. Ko nas torej po duhovni hrani opozarja na praznovanja, navade ali običaje, ki so omadeževani s krivo vero, nemudoma in poslušno ukrepamo. Podobno kot naši bratje in sestre, ki so živeli v zgodnjih letih Kristusove navzočnosti, smo tudi mi odločeni ohraniti zemeljsko dvorišče Jehovovega duhovnega templja čisto.

16 Kristus pa v zadnjih dneh deluje tudi na nam neviden način, ko občine Jehovovega ljudstva ščiti pred posamezniki, ki bi jih lahko duhovno pokvarili. Kako to dela? Poglejmo.

 Ločevanje hudobnih od pravičnih

17., 18. Kaj v ponazoritvi o vlačilni mreži pomeni to, da se: a) spusti vlačilna mreža, b) ujamejo raznovrstne ribe, c) dobre ribe zbirajo v posode in č) neprimerne ribe pomečejo proč?

17 Kralj Jezus Kristus budno pazi na občine Božjega ljudstva po vsem svetu. Na načine, ki jih ne moremo popolnoma razumeti, skupaj z angeli ločuje hudobne od pravičnih. To delo je opisal v svoji ponazoritvi o vlačilni mreži. (Beri Matej 13:47–50.) Kaj ta ponazoritev pomeni?

Vlačilna mreža predstavlja oznanjevanje Kraljestva, ki se opravlja v morju človeštva. (Glej odstavek 18.)

18 Spuščanje vlačilne mreže v morje. Vlačilna mreža predstavlja oznanjevanje Kraljestva, ki se opravlja v morju človeštva. Raznovrstne ribe, ki se ujamejo. Dobra novica privlači raznovrstne ljudi – tiste, ki naredijo potrebne korake in postanejo pravi kristjani, pa tudi mnoge druge, ki sprva morda pokažejo nekaj zanimanja, vendar se ne postavijo na stran čistega čaščenja. * Zbiranje dobrih rib v posode. Odkritosrčni posamezniki se zbirajo v posode, ki predstavljajo občine. V teh občinah lahko na čist način častijo Jehova. Metanje neprimernih rib proč. Kristus v zadnjih dneh skupaj z angeli ločuje hudobne od pravičnih. * Zato tistim, ki nimajo prav naravnanega srca – to so tisti, ki ne želijo opustiti napačnega verovanja ali navad – ne dovoli, da kvarno vplivajo na občine. *

19. Kaj meniš o tem, kar Kristus dela, da bi zaščitil čistost Božjega ljudstva in pravega čaščenja?

19 Ali ni tolažilno vedeti, da naš Kralj, Jezus Kristus, ščiti tiste, ki so pod njegovo oskrbo? Ali nas ne pomiri tudi dejstvo, da je danes še vedno tako vnet za pravo čaščenje, pa tudi za prave častilce, kakor je bil v prvem stoletju n. št., ko je očistil tempelj? Res smo zelo hvaležni, da Kristus ščiti duhovno čistost Božjega ljudstva in pravega čaščenja! Kralja in njegovo Kraljestvo lahko torej podpiramo tako, da se povsem ogibamo krive vere.

^ odst. 2 Judje, ki so pripotovali v Jeruzalem, so morali letni tempeljski davek plačati v predpisani valuti. Menjalci denarja so jim za menjavo kovancev v zahtevano valuto zaračunavali provizijo. Poleg tega so morda obiskovalci morali kupiti živali, ki so jih nato žrtvovali. Jezus je trgovcem rekel, da so razbojniki, verjetno zato, ker so prodajali po pretirano visokih cenah ali pa za svoje storitve zaračunavali oderuško provizijo.

^ odst. 4 Jehovovo ljudstvo na zemlji časti Jehova na zemeljskem dvorišču njegovega velikega duhovnega templja.

^ odst. 8 V tem članku je pisalo, da se zimski datum Jezusovega rojstva »ne sklada s poročilom, da so bili pastirji s svojimi čredami na prostem«. (Luk. 2:8)

^ odst. 10 Brat Frederick W. Franz je 14. novembra 1927 v svojem pismu napisal: »Letos ne bomo praznovali božiča. Betelska družina se je odločila, da ga ne bo nikoli več praznovala.« Nekaj mesecev kasneje, 6. februarja 1928, je brat Franz napisal: »Gospod nas postopoma očiščuje zablod Hudičeve babilonske organizacije.«

^ odst. 18 Razmisli na primer o tem, da je bilo leta 2013 najvišje število oznanjevalcev 7,965.954, na vsakoletni slovesnosti v spomin na Kristusovo smrt pa je bilo 19,241.252 navzočih.

^ odst. 18 Ločevanje dobrih rib od neprimernih ni isto kot ločevanje ovc od kozlov. (Mat. 25:31–46) Do ločevanja oziroma končne sodbe ovc in kozlov bo prišlo med prihajajočo veliko stisko. Do takrat pa se lahko posamezniki, ki so podobni neprimernim ribam, vrnejo k Jehovu in so zbrani v občine, predstavljene s posodami. (Mal. 3:7)

^ odst. 18 Na koncu bodo neprimerni posamezniki simbolično vrženi v ognjeno peč, kar pomeni, da bodo uničeni.