Preskoči na vsebino

Preskoči na kazalo

 17. POGLAVJE

Šolanje oznanjevalcev Kraljestva

Šolanje oznanjevalcev Kraljestva

BISTVO POGLAVJA

Teokratične šole pripravljajo oznanjevalce Kraljestva na izpolnjevanje njihovih nalog.

1.–3. Kako je Jezus poskrbel, da bi se pričevalo v še večjem obsegu? Katera vprašanja se nam porajajo?

JEZUS je dve leti oznanjeval po vsej Galileji. (Beri Matej 9:35–38.) Obiskal je mnogo mest in vasi, poučeval je v sinagogah in oznanjeval dobro novico o Kraljestvu. Kjer koli je oznanjeval, so se k njemu zgrinjale množice. »Žetev je res velika,« je sklenil, potrebovalo pa se je še več delavcev.

2 Jezus je poskrbel, da bi se pričevalo v še večjem obsegu. Kako? Tako, da je svojih 12 apostolov poslal »oznanjat Božje kraljestvo«. (Luk. 9:1, 2) Apostoli so se morda spraševali, kako naj opravljajo to delo. Preden jih je Jezus poslal oznanjevat, jim je ljubeče priskrbel šolanje – nekaj, česar je bil tudi sam deležen pri svojem nebeškem Očetu.

3 Sedaj se nam poraja mnogo vprašanj: Kakšnega šolanja je bil Jezus deležen pri svojem Očetu? Kako je Jezus šolal svoje apostole? Kako pa je danes? Ali Mesijansko kraljestvo šola svoje podložnike za izpolnjevanje njihove oznanjevalske naloge? Če jih, kako to počne?

»Govorim tisto, kar me je naučil Oče«

4. Kdaj in kje je Oče poučeval Jezusa?

4 Jezus je odkrito priznal, da ga je poučeval Oče. Med svojim delovanjem na zemlji je rekel: »Govorim tisto, kar me je naučil Oče.« (Jan. 8:28) Kdaj in kje ga je Oče poučeval? Njegovo šolanje se je očitno pričelo kmalu po tem, ko je bil ustvarjen kot Božji prvorojenec. (Kol. 1:15) V nebesih je skupaj z Očetom preživel nešteto let. Poslušal in opazoval je »Velikega poučevalca«. (Iza. 30:20) Tako je bil Sin deležen edinstvenega pouka o lastnostih, dejanjih in namenih svojega Očeta.

5. Kako je Oče poučil Sina o nalogi, ki jo bo opravljal na zemlji?

5 Jehova je ob svojem času Sina poučil o nalogi, ki jo bo opravljal na zemlji. Razmisli o prerokbi, ki opisuje odnos med Velikim poučevalcem in njegovim prvorojencem.  (Beri Izaija 50:4, 5.) Prerokba pravi, da je Jehova »vsako jutro« prebujal svojega Sina. Ta govorna figura nam v mislih naslika učitelja, ki zgodaj zjutraj prebudi svojega učenca, da bi ga poučeval. Neki svetopisemski priročnik pravi: »Jehova [. . .] ga kakor učenca vzame v šolo ter ga uči, kaj naj oznanjuje in kako.« Jehova je v tej nebeški »šoli« svojega Sina poučeval, kaj naj pove in kaj naj govori. (Jan. 12:49) Prav tako mu je dal navodila, kako naj poučuje. * Medtem ko je bil Jezus na zemlji, je zelo dobro ravnal v skladu s svojim šolanjem. Sam je oznanjeval, pa tudi svoje učence je šolal za to delo.

6., 7. a) Kako je Jezus šolal svoje apostole in za kaj jih je to šolanje usposobilo? b) Kakšno šolanje Jezus danes priskrbuje svojim sledilcem?

6 Kako je Jezus šolal svoje učence, kot smo omenili na začetku? V 10. poglavju Matejevega evangelija piše, da je svojim učencem priskrbel podrobna navodila. Med drugim jih je poučil o tem: kje naj oznanjujejo (vrstici 5, 6), katero sporočilo naj oznanjujejo (vrstica 7), naj zaupajo Jehovu (vrstici 9, 10), kako naj pristopijo k stanovalcem (vrstice 11–13), kako naj ravnajo, če jih ljudje zavrnejo (vrstici 14, 15), in kako naj se odzovejo na preganjanje (vrstice 16–23). * Jezusovo jasno šolanje je apostole usposobilo za to, da so v prvem stoletju n. št. prednjačili v oznanjevanju dobre novice.

7 Kako pa je danes? Jezus, kralj Božjega kraljestva, je svojim sledilcem zaupal najpomembnejšo nalogo, in sicer, da oznanjujejo »dobro novico o kraljestvu [. . .] po vsej naseljeni zemlji v pričevanje vsem narodom«. (Mat. 24:14) Ali nas Kralj šola za izpolnjevanje te pomembne naloge? Da! Iz nebes skrbi, da smo njegovi sledilci deležni šolanja glede tega, kako naj oznanjujemo, in tega, kako naj izpolnjujemo posebne odgovornosti, ki jih imamo v občini.

Šolanje podložnikov Kraljestva, da postanejo oznanjevalci

8., 9. a) Kaj je bil glavni namen Teokratične strežbene šole? b) Kako ti shod med tednom pomaga, da si na oznanjevanju ­učinkovitejši?

8 Jehovova organizacija že dolgo šola Božje služabnike za to, da postanejo oznanjevalci. To počne po zborih, zborovanjih in občinskih shodih, kot je denimo službeni shod. V štiridesetih letih prejšnjega stoletja pa so bratje, ki so bili na čelu svetovnega središča, začeli pripravljati različne šole, ki bi usposabljale oznanjevalce.

9 Teokratična strežbena šola. Kot smo videli v prejšnjem poglavju, je ta šola pričela potekati leta 1943. Ali je bil cilj te šole zgolj usposabljati učence za to, da so imeli na občinskih shodih učinkovite točke? Ne. Glavni namen šole je bil šolati Božje služabnike, da s svojim darom govora  hvalijo Jehova na oznanjevanju. (Ps. 150:6) Ta šola je vse brate in sestre, ki so v njej sodelovali, usposabljala, da so bili kot oznanjevalci Kraljestva še učinkovitejši. Danes takšno usposabljanje poteka na shodu med tednom.

10., 11. Kdo se sedaj lahko udeleži šole Gilead in kaj je cilj njenega učnega načrta?

10 Watchtowerjeva biblijska šola Gilead. Šola, ki se danes imenuje Watchtowerjeva biblijska šola Gilead, se je pričela 1. februarja 1943. Sprva je bila ustanovljena z namenom, da bi pionirje in druge polnočasne služabnike izšolala za misijonarsko službo kjer koli na svetu. Toda od oktobra 2011 se je lahko udeležijo samo tisti, ki so že v kateri od oblik posebne polnočasne službe – posebni pionirji, potujoči nadzorniki in njihove žene, betelčani in terenski misijonarji, ki te šole še niso obiskali.

11 Kakšen je cilj učnega načrta šole Gilead? Neki brat, ki že veliko let uči v tej šoli, odgovarja: »S temeljitim preučevanjem Božje Besede okrepiti vero učencev in jim pomagati, da razvijejo duhovne lastnosti, s katerimi se bodo lahko uspešno spoprijemali z izzivi svoje dodelitve. Poleg tega je najpomembnejši cilj učnega načrta to, da učencem še bolj okrepi željo po oznanjevanju.« (Efež. 4:11)

12., 13. Kakšen učinek ima šola Gilead na oznanjevanje po vsem svetu? Povej primer.

12 Kakšen učinek ima šola Gilead na oznanjevanje po vsem svetu? Od leta 1943 se je v tej šoli izšolalo več kot 8500 posameznikov. * Ti misijonarji služijo v več kot 170 deželah. Znanje, ki so si ga pridobili, s pridom uporabljajo. Pri oznanjevanju so zgled gorečnosti. Poleg tega tudi druge šolajo, da postanejo goreči oznanjevalci. V mnogih primerih so bili ravno misijonarji na čelu oznanjevanja na področjih, kjer je bilo le nekaj oznanjevalcev Kraljestva ali pa sploh nobenega.

13 Razmisli o tem, kaj se je zgodilo na Japonskem, kjer je med drugo svetovno vojno javno oznanjevanje skoraj zamrlo. Do avgusta 1949 je bilo manj kot 10 domačih oznanjevalcev. Do konca istega leta pa je na Japonskem prizadevno oznanjevalo tudi 13 misijonarjev, izšolanih na Gileadu. Zatem je prišlo še mnogo več misijonarjev. Sprva so si prizadevali oznanjevati le v večjih mestih. Kasneje pa so oznanjevali tudi drugod. Svoje učence in druge so navdušeno spodbujali k pioniranju. Njihovo goreče prizadevanje je obrodilo bogate rezultate. Danes je na Japonskem več kot 216.000 oznanjevalcev Kraljestva in skoraj 40 odstotkov teh je pionirjev! *

14. Neizpodbiten dokaz česa so teokratične šole? (Glej tudi okvir » Šole, ki usposabljajo oznanjevalce Kraljestva«.)

14 Druge teokratične šole. Pionirska šola, Biblijska šola za krščanske zakonske pare in Biblijska šola za samske brate pomagajo učencem, da se še bolj duhovno okrepijo in  goreče prednjačijo v oznanjevanju. * Vse omenjene teokratične šole so neizpodbiten dokaz, da naš Kralj popolnoma usposablja svoje podložnike za opravljanje njihove službe. (2. Tim. 4:5)

Šolanje bratov za opravljanje posebnih nalog

15. V čem želijo moški, ki imajo odgovorne naloge, posnemati Jezusa?

15 Spomni se Izaijeve prerokbe, ki govori o tem, kako je Bog poučeval Jezusa. V tej nebeški »šoli« se je Sin naučil »odgovoriti utrujenemu«. (Iza. 50:4) Jezus je udejanjal ta pouk. Medtem ko je bil na zemlji, je poživil tiste, ki so trdo delali in so bili obremenjeni. (Mat. 11:28–30) Moški, ki imajo odgovorne naloge, želijo biti kakor Jezus in poživiti svoje brate in sestre. Zato so bile ustanovljene različne šole, ki tem bratom pomagajo še učinkoviteje služiti sovernikom.

16., 17. Kaj je cilj Kraljestvene strežbene šole? (Glej tudi podčrtno opombo.)

16 Kraljestvena strežbena šola. Prvi razred te šole je pouk pričel 9. marca 1959 v South Lansingu (New York).  Potujoči nadzorniki in sluge skupščine so bili povabljeni, da se udeležijo enomesečnega tečaja. Kasneje so ta tečaj iz angleščine prevedli v druge jezike in tako so se v tej šoli postopoma pričeli šolati tudi drugi bratje po svetu. *

Brat Lloyd Barry poučuje v Kraljestveni strežbeni šoli na Japonskem. (1970)

17 V angleškem Letopisu Jehovovih prič 1962 je glede cilja Kraljestvene strežbene šole pisalo: »V tem svetu, v katerem primanjkuje časa, mora biti nadzornik v skupščini Jehovovih prič nekdo, ki zna svoje življenje organizirati tako, da nameni primerno pozornost vsem članom skupščine in je zanje blagoslov. Po drugi strani pa to ne more biti brat, ki zaradi skupščine zanemarja svojo družino. Uporabljati mora zdrav razum. Slugam skupščine po vsem svetu je dana zares čudovita priložnost, da lahko skupaj obiščejo Kraljestveno strežbeno šolo in so deležni pouka, ki jim bo pomagal opravljati naloge, za katere mora po Svetem pismu skrbeti nadzornik.« (1. Tim. 3:1–7; Titu 1:5–9)

18. V kakšnem smislu imajo vsi Božji služabniki korist od Kraljestvene strežbene šole?

 18 Vsi Božji služabniki imamo korist od Kraljestvene strežbene šole. V kakšnem smislu? Kadar starešine in strežni služabniki udejanjajo to, kar so se naučili v tej šoli, so kakor Jezus poživitev sovernikom. Ali ne ceniš prijazne besede skrbnega starešina ali strežnega služabnika, njegove pripravljenosti, da ti prisluhne, ali njegovega spodbudnega obiska? (1. Tes. 5:11) Takšni usposobljeni moški so res pravi blagoslov za svojo občino!

19. Katere druge šole nadzoruje učni odbor in s kakšnim namenom so zasnovane?

19 Druge teokratične šole. Učni odbor Vodstvenega organa nadzoruje tudi druge šole za usposabljanje bratov, ki imajo v organizaciji različne odgovornosti. Te šole so zasnovane zato, da pomagajo odgovornim bratom, in sicer občinskim starešinam, potujočim nadzornikom in članom podružničnih odborov, da še učinkoviteje izpolnjujejo mnoge svoje odgovornosti. Te svetopisemske šole brate spodbujajo, da skrbijo za svojo duhovnost in udejanjajo svetopisemska načela pri odnosih z dragocenimi ovcami, ki so jih od Jehova dobili v oskrbo. (1. Pet. 5:1–3)

Prvi razred Strežnospopolnjevalne šole v Malaviju (2007)

20. Zakaj je Jezus lahko rekel, da smo vsi »poučeni od Jehova«, in kaj si odločen delati?

20 Mesijanski kralj povsem očitno skrbi za to, da so njegovi sledilci deležni dobrega šolanja. Vsakršno šolanje prihaja od zgoraj: Jehova je šolal svojega Sina, Sin pa šola svoje sledilce. Zato je Jezus lahko rekel, da smo vsi »poučeni od Jehova«. (Jan. 6:45; Iza. 54:13) Bodimo odločeni, da se bomo kar najbolj okoristili šolanja, ki nam ga zagotavlja naš Kralj. Ohranimo v mislih, da je glavni cilj vsake od omenjenih šol ta, da nam pomaga ostati duhovno močni, saj bomo tako lahko temeljito opravili svojo službo.

^ odst. 5 Kako vemo, da je Oče naučil Sina, kako naj poučuje? Razmisli o tem: Jezus je svoje poučevanje obogatil z mnogimi ponazoritvami. S tem se je izpolnila prerokba, ki je bila zapisana stoletja pred njegovim rojstvom. (Ps. 78:2; Mat. 13:34, 35) Jasno je, da je Avtor te prerokbe, Jehova, že veliko vnaprej odločil, da bo njegov Sin poučeval s ponazoritvami oziroma prilikami. (2. Tim. 3:16, 17)

^ odst. 6 Mesece kasneje je Jezus »določil še sedemdeset drugih in jih po dva in dva poslal« oznanjevat. Tudi njim je priskrbel šolanje. (Luk. 10:1–16)

^ odst. 12 Nekateri učenci so se na Gileadu šolali več kot enkrat.

^ odst. 13 Za več informacij o tem, kakšen učinek imajo diplomanti Gileada na oznanjevanje po svetu, glej 23. poglavje knjige Jehovah’s Witnesses—Proclaimers of God’s Kingdom.

^ odst. 14 Zadnji dve šoli je nadomestila Šola za oznanjevalce Kraljestva.

^ odst. 16 Sedaj lahko vsi starešine obiščejo Kraljestveno strežbeno šolo. Šolske lekcije so različno dolge, šola pa poteka vsakih nekaj let. Od leta 1984 šolo obiskujejo tudi strežni služabniki.