Preskoči na vsebino

Preskoči na kazalo

 DODATEK

Pokrivanje glave – kdaj in zakaj?

Pokrivanje glave – kdaj in zakaj?

Kdaj in zakaj naj bi si kristjanka pokrila glavo, ko gre za čaščenje Boga? Preglejmo, kaj je v navdihnjeni razpravi o tem povedal apostol Pavel. Dal nam je napotke, ki jih potrebujemo, da bi bile naše odločitve pravilne in Bogu v čast. V 1. Korinčanom 11:3–16 nam je razkril tri dejavnike, vredne razmisleka: 1. dejavnosti, pri katerih naj bi si kristjanka pokrila glavo, 2. okoliščine, ko je prav, da to stori, in 3. motivi za upoštevanje tega merila.

Dejavnosti. Pavel omenja dve: molitev in prerokovanje. (4. in 5. vrstica) Molitev je seveda del čaščenja, pri katerem se obračamo na Jehova. Prerokovanje pa se danes nanaša na vsakršno poučevanje, ki temelji na Svetem pismu in ga opravlja krščanski služabnik. Ali želi Pavel povedati, da si mora kristjanka pokriti glavo vsakič, ko moli ali poučuje svetopisemsko resnico? Ne. To je odvisno od okoliščin.

Okoliščine. Pavlove besede merijo na dve okoliščini oziroma področji – na družino in občino. Takole pravi: »Ženski je glava moški [. . .], vsaka ženska pa, ki moli ali prerokuje z nepokrito glavo, sramoti svojo glavo.« (3. in 5. vrstica) V družinski ureditvi je Jehova postavil moža, da je glava ženi. Če žena pri tem, ko bi opravljala odgovornosti, ki  jih je Jehova namenil možu, ne bi primerno priznavala moževe oblasti, bi moža sramotila. Če mora denimo imeti svetopisemski tečaj v navzočnosti svojega moža, bo spoštovanje do njegove oblasti pokazala s tem, da si bo pokrila glavo. Tako bo storila ne glede na to, ali je mož krščen ali ni, saj je on glava družine. * Če je takrat, ko moli ali poučuje, navzoč njen mladoletni sin, ki je krščen, si prav tako pokrije glavo. Pa ne zato, ker bi bil on glava družine, ampak zato, ker je Bog podelil oblast krščenim moškim članom krščanske občine.

Pavel je omenil, kako je s tem v občini, ko je rekel: »Če pa se kdo hoče prerekati v prid kakemu drugemu običaju, mi drugega običaja nimamo in Božje občine tudi ne.« (16. vrstica) V krščanski občini je glavarstvo podeljeno krščenim moškim. (1. Timoteju 2:11–14; Hebrejcem 13:17) Samo moški so postavljeni za starešine in strežne služabnike. Bog jih je pooblastil, da skrbijo za njegovo čredo. (Apostolska dela 20:28) Včasih pa se morda pojavijo okoliščine, ko mora kristjanka opraviti kako nalogo, ki bi jo sicer izpolnil usposobljen krščeni moški. Tako mora denimo kdaj voditi shod za terensko službo, ker ni na voljo nobenega usposobljenega krščenega moškega oziroma ta ni navzoč. Ali pa vodi vnaprej dogovorjen svetopisemski tečaj v navzočnosti krščenega moškega. * To delo pravzaprav spada med dejavnosti krščanske občine, zato si bo pokrila glavo in tako pokazala, da opravlja nalogo, ki je sicer dodeljena moškemu.

Po drugi strani pa na mnogih področjih čaščenja ni treba, da si sestra pokrije glavo. Tega ji na primer ni treba  storiti takrat, ko komentira na krščanskih shodih, ko skupaj z možem ali drugim krščenim moškim sodeluje v oznanjevanju od vrat do vrat ali ko preučuje oziroma moli z nekrščenimi otroki. Seveda se lahko pojavijo še druga vprašanja, in če sestra o čem ni prepričana, lahko témo dodatno razišče. * Če ima tudi potem še vedno pomisleke in če ji vest narekuje, da bi si morala pokriti glavo (kot je razvidno iz slike), to lahko stori.

Motivi. V 10. vrstici najdemo dva razloga, zakaj kristjanka želi izpolnjevati to zahtevo: »Zaradi angelov naj bi ženska imela znamenje podrejenosti na svoji glavi.« Najprej si poglejmo prvi razlog, ki se vidi iz besedne zveze »znamenje podrejenosti«. Ženska s pokrito glavo pokaže, da priznava oblast, ki jo je Jehova v občini dal krščenim moškim. Tako torej kaže, da ljubi Boga Jehova in da mu je zvestovdana. Drugi razlog razberemo iz besed »zaradi angelov«. Kako ženska s pokrivanjem glave vpliva na ta mogočna duhovna bitja?

Angeli z zanimanjem opazujejo, kako Božjo oblast priznava Jehovova organizacija, tako v nebesih kot na zemlji. Pri tem jim koristijo tudi zgledi nepopolnih ljudi. Navsezadnje se morajo angeli prav tako podrejati Jehovovi ureditvi – to pa je preizkušnja, ki je v preteklosti kar nekaj duhovnih bitij ni prestalo. (Juda 6) Angeli lahko vidijo, da ima včasih kaka kristjanka več izkušenj, znanja in je bolj  inteligentna od kakega krščenega moškega v občini, pa se vseeno voljno podreja njegovi oblasti. Nekatere sestre so maziljene kristjanke in bodo kasneje postale Kristusove sodedinje. Te ženske bodo potem služile celo na višjem položaju od angelov in bodo vladale s Kristusom v nebesih. Kako čudovit zgled so ženske za angele! Res, vse sestre imajo edinstveno prednost, da s ponižno poslušnostjo pred milijoni zvestih angelov kažejo, da so vdane in podredljive!

^ odst. 3 Krščanska žena običajno ne moli na glas, ko je navzoč njen verujoči mož, razen v neobičajnih okoliščinah, denimo ko mož ne more govoriti zaradi bolezni.

^ odst. 1 Sestri si ni treba pokriti glave, kadar vodi vnaprej dogovorjen svetopisemski tečaj v navzočnosti nekrščenega oznanjevalca, ki ni njen mož.

^ odst. 2 Za več informacij, prosimo, glej Stražni stolp, 15. februar 2015, stran 30, 15. julij 2002, strani 26 in 27, ter 1. januar 1978, strani 27–30.