Preskoči na vsebino

Preskoči na kazalo

Vprašanja za preučevanje knjige Moja knjiga biblijskih zgodb

Vprašanja za preučevanje knjige Moja knjiga biblijskih zgodb

1. zgodba

Bog začne ustvarjati

 1. Od koga so vse dobre stvari, ki jih imamo? Ali lahko poveš primer?

 2. Kaj je Bog najprej ustvaril?

 3. Zakaj je bil prvi angel nekaj posebnega?

 4. Opiši, kakšna je bila Zemlja na začetku. (Glej sliko.)

 5. Kako je Bog začel pripravljati Zemljo za živali in ljudi?

Dodatna vprašanja:

 1. Beri Jeremija 10:12.

  Katere Božje lastnosti se kažejo v njegovem stvarstvu? (Iza. 40:26; Rim. 11:33)

 2. Beri Kološanom 1:15–17.

  Kakšno vlogo je imel Jezus pri ustvarjanju in kako naj bi zaradi tega gledali nanj? (Kol. 1:15–17)

 3. Beri 1. Mojzesova 1:1–10.

  1. a) Kdo je ustvaril Zemljo? (1. Mojz. 1:1)

  2. b) Kaj se je zgodilo na prvi stvarjenjski dan? (1. Mojz. 1:3–5)

  3. c) Opiši, kaj se je dogajalo med drugim stvarjenjskim dnevom. (1. Mojz. 1:7, 8)

2. zgodba

Prelep vrt

 1. Kako je Bog pripravil Zemljo, da je naš dom?

 2. Naštej najrazličnejše živali, ki jih je ustvaril Bog. (Glej sliko.)

 3. Zakaj je bil edenski vrt nekaj posebnega?

 4. Kakšna naj bi postala vsa Zemlja, kot je to želel Bog?

Dodatna vprašanja:

 1. Beri 1. Mojzesova 1:11–25.

  1. a) Kaj je Bog ustvaril v tretjem stvarjenjskem dnevu? (1. Mojz. 1:12)

  2. b) Kaj se je zgodilo med četrtim stvarjenjskim dnevom? (1. Mojz. 1:16)

  3. c) Kakšne živali je Bog ustvaril peti in šesti dan? (1. Mojz. 1:20, 21, 25)

 2. Beri 1. Mojzesova 2:8, 9.

  Kateri posebni drevesi je Bog posadil v vrt in kaj sta predstavljali?

3. zgodba

Prvi moški in prva ženska

 1. Kako se slika v 3. zgodbi razlikuje od slike v 2. zgodbi?

 2. Kdo je ustvaril prvega človeka in kako se je ta imenoval?

 3. Kakšno delo je Bog dal Adamu?

 4. Zakaj je Bog uspaval Adama?

 5. Kako dolgo bi Adam in Eva lahko živela in kaj je Jehova hotel, da delata?

Dodatna vprašanja:

 1. Beri Psalm 83:18.

  Kako je Bogu ime in kakšen je njegov edinstveni položaj nad zemljo? (Jer. 16:21; Dan. 4:17)

 2. Beri 1. Mojzesova 1:26–31.

  1. a) Kaj je bil vrhunec Jehovovega ustvarjanja šesti dan in kako se je ta stvaritev razlikovala od živali? (1. Mojz. 1:26)

  2. b) Kaj je Jehova priskrbel tako ljudem kot živalim? (1. Mojz. 1:30)

 3. Beri 1. Mojzesova 2:7–25.

  1. a) Kaj vse je spadalo k Adamovi nalogi poimenovanja živali? (1. Mojz. 2:19)

  2. b) Kako nam 1. Mojzesova 2:24 pomaga razumeti Jehovov pogled na zakonsko skupnost, ločitev in razvezo? (Mat. 19:4–6, 9)

4. zgodba

Zakaj sta zapravila svoj dom

 1. Kaj se, kot lahko vidiš na sliki, dogaja z Adamom in Evo?

 2. Zakaj ju je Jehova kaznoval?

 3. Kaj je kača rekla Evi?

 4. Kdo je pripravil kačo, da je govorila Evi?

 5. Zakaj sta Adam in Eva izgubila svoj rajski dom?

Dodatna vprašanja:

 1. Beri 1. Mojzesova 2:16, 17 in 3:1–13, 24.

  1. a) Kako je vprašanje, ki ga je kača postavila Evi, Jehova predstavilo v napačni luči? (1. Mojz. 3:1–5; 1. Jan. 5:3)

  2. b) Zakaj je Eva za nas svarilen zgled? (Fil. 4:8; Jak. 1:14, 15; 1. Jan. 2:16)

  3. c) S čim sta Adam in Eva pokazala, da nista sprejela odgovornosti za svoja dejanja? (1. Mojz. 3:12, 13)

  4. č) Kako sta keruba, ki sta bila postavljena ob vzhodni strani edenskega vrta, podprla Jehovovo vrhovnost? (1. Mojzesova 3:24)

 2. Beri Razodetje 12:9.

  Kako uspešen je Satan pri odvračanju ljudi od Božje vlade? (1. Jan. 5:19)

5. zgodba

Začne se težko življenje

 1. Kako sta Adam in Eva živela zunaj edenskega vrta?

 2. Kaj se je Adamu in Evi pričelo dogajati in zakaj?

 3. Zakaj so se njuni otroci postarali in umrli?

 4. Kakšno bi bilo življenje Adama in Eve ter njunih otrok, če bi ubogala Jehova?

 5. Kako je Evi njena neposlušnost prinesla bolečine?

 6. Kako sta se imenovala prva sinova Adama in Eve?

 7. Kdo so drugi otroci na sliki?

Dodatna vprašanja:

 1. Beri 1. Mojzesova 3:16–23 in 4:1, 2.

  1. a) Kako je na Adamovo življenje vplivalo to, da je bila zemlja prekleta? (1. Mojz. 3:17–19; Rim. 8:20, 22)

  2. b) Zakaj je bilo ime Eva, kar pomeni »mati vseh živečih«, ustrezno? (1. Mojz. 3:20)

  3. c) Kako je bil Jehova uvideven do Adama in Eve tudi po tem, ko sta grešila? (1. Mojz. 3:7, 21)

 2. Beri Razodetje 21:3, 4.

  Česa od tega »kar je bilo« se veseliš, da bo odstranjeno?

6. zgodba

Dobri in hudobni sin

 1. S čim sta se ukvarjala Kajn in Abel?

 2. Kaj sta Kajn in Abel darovala Jehovu?

 3. Zakaj je bil Jehova z Abelovo daritvijo zadovoljen, s Kajnovo pa ne?

 4. Kakšen človek je bil Kajn in kako ga je skušal Jehova navesti na to, da bi se spremenil?

 5. Kaj je Kajn naredil, ko je bil z bratom sam na polju?

 6. Pojasni, kaj se je zgodilo s Kajnom za tem, ko je ubil svojega brata.

Dodatna vprašanja:

 1. Beri 1. Mojzesova 4:2–26.

  1. a) Kako je Jehova opisal nevaren položaj, v katerem je bil Kajn? (1. Mojz. 4:7)

  2. b) Kako je Kajn razkril to, kar je imel v srcu? (1. Mojz. 4:9)

  3. c) Kako Jehova gleda na prelivanje nedolžne krvi? (1. Mojz. 4:10; Iza. 26:21)

 2. Beri 1. Janezovo 3:11, 12.

  1. a) Zakaj se je Kajn raztogotil? Kako je to nam v svarilo? (1. Mojz. 4:4, 5; Preg. 14:30; 28:22)

  2. b) Kako Biblija pokaže, da lahko tudi takrat, ko vsi v družini nasprotujejo Jehovu, mi še vedno ohranimo svojo značajnost? (Ps. 27:10; Mat. 10:21, 22)

 3. Beri Janez 11:25.

  Kaj Jehova zagotavlja glede vseh tistih, ki umrejo zaradi pravičnosti? (Jan. 5:24)

7. zgodba

Pogumen mož

 1. Po čem se je Enoh razlikoval od drugih ljudi?

 2. Zakaj so ljudje v Enohovih dneh počenjali toliko grdobij?

 3. Kakšne grdobije so počenjali? (Glej sliko.)

 4. Zakaj je Enoh moral biti pogumen?

 5. Kako dolgo so ljudje takrat živeli, toda kako dolgo je živel Enoh?

 6. Kaj se je zgodilo potem, ko je Enoh umrl?

Dodatna vprašanja:

 1. Beri 1. Mojzesova 5:21–24, 27.

  1. a) Kakšen odnos je Enoh imel z Jehovom? (1. Mojz. 5:24)

  2. b) Kdo je bil glede na biblijsko poročilo najstarejši človek, ki je kdaj živel, in koliko je bil star, ko je umrl? (1. Mojz. 5:27)

 2. Beri 1. Mojzesova 6:5.

  Kako slabe se postale razmere na zemlji po Enohovi smrti in kako lahko to primerjamo z današnjim časom? (2. Tim. 3:13)

 3. Beri Hebrejcem 11:5.

  Zakaj je bil Enoh »Bogu po volji« in kako je bil za to nagrajen? (1. Mojz. 5:22)

 4. Beri Juda 14, 15.

  Kako so lahko danes kristjani tako pogumni, kakor je bil Enoh, ko opozarjajo ljudi na prihajajočo bitko harmagedon? (2. Tim. 4:2; Heb. 13:6)

8. zgodba

Velikani na zemlji

 1. Kaj se je zgodilo, ko je nekaj Božjih angelov pričelo poslušati Satana?

 2. Zakaj nekateri angeli niso več hoteli opravljati svojega dela v nebesih in so prišli na zemljo?

 3. Zakaj je bilo narobe, da so angeli prišli na zemljo in si nadeli človeška telesa?

 4. Zakaj so se otroci teh angelov razlikovali od drugih otrok?

 5. Kaj, kot je razvidno iz slike, so otroci teh angelov počeli, ko so postali velikani?

 6. Kateri dobri mož je živel na zemlji za Enohom in zakaj ga je imel Bog rad?

Dodatni vprašanji:

 1. Beri 1. Mojzesova 6:1–8.

  Kaj 1. Mojzesova 6:6 odkriva o tem, kako lahko s svojim vedenjem vplivamo na Jehovova čustva? (Ps. 78:40, 41; Preg. 27:11)

 2. Beri Juda 6.

  Kako so angeli, ki v Noetovih dneh »niso ostali na svojem prvotnem položaju«, nam danes v opomin? (1. Kor. 3:5–9; 2. Pet. 2:4, 9, 10)

9. zgodba

Noe zgradi barko

 1. Koliko članov je štela Noetova družina in kako so se imenovali Noetovi trije sinovi?

 2. Katero nenavadno delo je Bog zaupal Noetu in zakaj?

 3. Kako so se odzivali ljudje, ko jim je Noe povedal za barko?

 4. Kaj je Bog naročil Noetu, da naj naredi z živalmi?

 5. Kaj so morali Noe in njegova družina delati po tem, ko je Bog zaprl vrata barke?

Dodatna vprašanja:

 1. Beri 1. Mojzesova 6:9–22.

  1. a) Zaradi česa je bil Noe izreden častilec pravega Boga? (1. Mojz. 6:9, 22)

  2. b) Kako Jehova gleda na nasilje in kako bi to moralo vplivati na našo izbiro razvedrila? (1. Mojz. 6:11, 12; Ps. 11:5)

  3. c) Kako lahko posnemamo Noeta, kadar po Jehovovi organizaciji dobimo navodila? (1. Mojz. 6:22; 1. Jan. 5:3)

 2. Beri 1. Mojzesova 7:1–9.

  Kako nas lahko spodbudi dejstvo, da je Jehova imel nepopolnega Noeta za pravičnega? (1. Mojz. 7:1; Preg. 10:16; Iza. 26:7)

10. zgodba

Velika povodenj

 1. Zakaj nihče več ni mogel v barko, ko je začelo deževati?

 2. Koliko dni in noči je deževalo in do kam je segala voda?

 3. Kaj se je zgodilo z barko, ko je voda pričela prekrivati zemljo?

 4. Ali so velikani preživeli povodenj in kaj se je zgodilo z njihovimi očeti?

 5. Kaj se je zgodilo z barko po petih mesecih?

 6. Zakaj je Noe iz barke spustil vrana?

 7. Kako je Noe vedel, da je voda na zemlji že upadla?

 8. Kaj je Bog rekel Noetu, ko je bil ta s svojo družino v barki že več kot eno leto?

Dodatna vprašanja:

 1. Beri 1. Mojzesova 7:10–24.

  1. a) Kako obsežno je bilo uničenje življenja na zemlji? (1. Mojz. 7:23)

  2. b) Koliko časa je preteklo, preden je voda pričela upadati? (1. Mojz. 7:24)

 2. Beri 1. Mojzesova 8:1–17.

  Kako 1. Mojzesova 8:17 pokaže, da se Jehovov namen, ki ga je na začetku imel za zemljo, ni spremenil? (1. Mojz. 1:22)

 3. Beri 1. Petrovo 3:19, 20.

  1. Kakšno obsodbo so prejeli uporni angeli, ko so se vrnili v nebesa? (Juda 6)

  2. Kako nam poročilo o Noetu in njegovi družini krepi zaupanje, da je Jehova sposoben rešiti svoje ljudstvo? (2. Pet. 2:9)

11. zgodba

Prva mavrica

 1. Kaj, kot je prikazano na sliki, je Noe najprej naredil, ko je stopil iz barke?

 2. Kaj je Bog po povodnji naročil Noetu in njegovi družini?

 3. Kaj je Bog obljubil?

 4. Na kaj bi nas morala spomniti mavrica?

Dodatna vprašanja:

 1. Beri 1. Mojzesova 8:18–22.

  1. a) Kako lahko danes Jehovu dajemo »duh prijetni«? (1. Mojz. 8:21; Heb. 13:15, 16)

  2. b) Kaj je Jehova rekel o tem, kakšno je človekovo srce, in na kaj bi morali biti zaradi tega pozorni? (1. Mojz. 8:21; Mat. 15:18, 19)

 2. Beri 1. Mojzesova 9:9–17.

  1. a) Kakšno zavezo je Jehova sklenil z vsemi živimi bitji na zemlji? (1. Mojz. 9:10, 11)

  2. b) Kako dolgo bo veljala mavrična zaveza? (1. Mojz. 9:16)

12. zgodba

Ljudje gradijo visok stolp

 1. Kdo je bil Nimrod in kako je Bog gledal nanj?

 2. Zakaj ljudje, kot vidimo na sliki, delajo opeko?

 3. Zakaj Jehovu ta gradnja ni bila všeč?

 4. Kako je Bog ustavil gradnjo stolpa?

 5. Kako se je imenovalo mesto in kaj je to ime pomenilo?

 6. Kaj se je zgodilo z ljudmi za tem, ko jim je Bog zmešal jezik?

Dodatna vprašanja:

 1. Beri 1. Mojzesova 10:1, 8.

  Kakšne lastnosti je kazal Nimrod? Kako nam je to v svarilo? (Preg. 3:31)

 2. Beri 1. Mojzesova 11:1–9.

  Zakaj so začeli graditi stolp in zakaj je bil ta projekt obsojen na neuspeh? (1. Mojz. 11:4; Preg. 16:18; Jan. 5:44)

13. zgodba

Abraham – Božji prijatelj

 1. Kakšni ljudje so živeli v mestu Ur?

 2. Kdo je moški na sliki, kdaj se je rodil in kje je živel?

 3. Kaj je Bog naročil Abrahamu, da naj naredi?

 4. Zakaj se je Abraham imenoval Božji prijatelj?

 5. Kdo je šel z Abrahamom, ko je ta zapustil Ur?

 6. Kaj je Bog rekel Abrahamu, ko je prišel v kanaansko deželo?

 7. Kaj je Bog obljubil Abrahamu, ko je bil star 99 let?

Dodatna vprašanja:

 1. Beri 1. Mojzesova 11:27–32.

  1. a) Kakšne sorodstvene vezi so bile med Abrahamom in Lotom? (1. Mojz. 11:27)

  2. b) Čeprav naj bi bil Terah tisti, ki je svojo družino preselil v Kanaan, kako vemo, da je pravzaprav Abraham prevzel pobudo za selitev, in zakaj je to storil? (1. Mojz. 11:31; Apd. 7:2–4)

 2. Beri 1. Mojzesova 12:1–7.

  Kako je Jehova razširil zavezo z Abrahamom, ko je Abraham prispel v kanaansko deželo? (1. Mojz. 12:7)

 3. Beri 1. Mojzesova 17:1–8, 15–17.

  1. a) Katero drugo ime je Bog dal Abramu, ko je bil star 99 let, in zakaj? (1. Mojz. 17:5)

  2. b) Kakšne blagoslove je Jehova obljubil Sari? (1. Mojz. 17:15, 16)

 4. Beri 1. Mojzesova 18:9–19.

  1. a) Kakšne odgovornosti so v 1. Mojzesovi 18:19 navedene za očete? (5. Mojz. 6:6, 7; Efež. 6:4)

  2. b) Kateri dogodek iz Sarinega življenja kaže, da pred Jehovom ne moremo nič skriti? (1. Mojz. 18:12, 15; Ps. 44:21)

14. zgodba

Bog preskusi Abrahamovo vero

 1. Kaj je Bog obljubil Abrahamu in kako je držal svojo obljubo?

 2. Kako je Bog, kot je prikazano na sliki, preskusil Abrahamovo vero?

 3. Kaj je Abraham naredil, čeprav ni razumel razlogov za to, kar mu je Bog zapovedal?

 4. Kaj se je zgodilo, ko je Abraham vzel nož, da bi ubil svojega sina?

 5. Kako močno je Abraham veroval v Boga?

 6. Kaj je Bog priskrbel Abrahamu, da je žrtvoval, in kako je to priskrbel?

Dodatni vprašanji:

 1. Beri 1. Mojzesova 21:1–7.

  Zakaj je Abraham obrezal svojega sina osem dni po rojstvu? (1. Mojz. 17:10–12; 21:4)

 2. Beri 1. Mojzesova 22:1–18.

  Kako je Izak pokazal podrejenost svojemu očetu Abrahamu in kako je bila to predslika nekega prihodnjega dogodka z veliko večjim pomenom? (1. Mojz. 22:7–9; 1. Kor. 5:7; Fil. 2:8, 9)

15. zgodba

Lotova žena se je ozrla

 1. Zakaj sta Abraham in Lot šla vsak po svoji poti?

 2. Zakaj se je Lot odločil, da bo živel v Sodomi?

 3. Kakšni so bili Sodomljani?

 4. Pred čim sta angela posvarila Lota?

 5. Zakaj je Lotova žena postala solnat steber?

 6. Kaj se lahko naučimo iz primera Lotove žene?

Dodatna vprašanja:

 1. Beri 1. Mojzesova 13:5–13.

  Kaj se lahko naučimo od Abrahama, kar se tiče reševanja medsebojnih težav? (1. Mojz. 13:8, 9; Rim. 12:10; Fil. 2:3, 4)

 2. Beri 1. Mojzesova 18:20–33.

  Kako nam pogovor med Jehovom in Abrahamom vliva zaupanje, da bosta Jehova in Jezus sodila pravično? (1. Mojz. 18:25, 26; Mat. 25:31–33)

 3. Beri 1. Mojzesova 19:1–29.

  1. a) Kaj iz tega poročila izvemo v zvezi s tem, kako Bog gleda na homoseksualnost? (1. Mojz. 19:5, 13; 3. Mojz. 20:13)

  2. b) Kakšno razliko vidimo med tem, kako se je na Božje smernice odzval Lot in kako Abraham, in kaj se lahko iz tega naučimo? (1. Mojz. 19:15, 16, 19, 20; 22:3)

 4. Beri Luka 17:28–32.

  Kaj je Lotova žena v srcu čutila do gmotnih reči in kako nam je to v svarilo? (Luk. 12:15; 17:31, 32; Mat. 6:19–21, 25)

 5. Beri 2. Petrovo 2:6–8.

  Kako bi morali posnemati Lotovo stališče do brezbožnega sveta, ki nas obdaja? (Ezek. 9:4; 1. Jan. 2:15–17)

16. zgodba

Izak se je poročil z dobro žensko

 1. Kdo sta moški in ženska na sliki?

 2. Kaj je Abraham naredil, da bi svojemu sinu priskrbel ženo, in zakaj?

 3. Kako je bila molitev Abrahamovega služabnika uslišana?

 4. Kaj je Rebeka odgovorila, ko so jo vprašali, ali se želi poročiti z Izakom?

 5. Zaradi česa je bil Izak zopet srečen?

Dodatna vprašanja:

 1. Beri 1. Mojzesova 24:1–67.

  1. a) Katere lepe lastnosti je Rebeka pokazala, ko je pri vodnjaku srečala Abrahamovega služabnika? (1. Mojz. 24:17–20; Preg. 31:17, 31)

  2. b) Kakšen dober zgled je za današnje kristjane Abraham, glede na to, kako je Izaku priskrbel ženo? (1. Mojz. 24:37, 38; 1. Kor. 7:39; 2. Kor. 6:14)

  3. c) Zakaj bi morali najti čas za poglobljeno premišljevanje, kakor je to delal Izak? (1. Mojz. 24:63; Ps. 77:12; Fil. 4:8)

17. zgodba

Dvojčka, ki si nista prav nič podobna

 1. Kdo sta bila Ezav in Jakob? V katerem pogledu si nista bila prav nič podobna?

 2. Koliko sta bila Ezav in Jakob stara, ko je umrl njun dedek Abraham?

 3. S katerim dejanjem je Ezav zelo razžalostil svojo mamo in očeta?

 4. Zakaj se je Ezav hudo razjezil na svojega brata Jakoba?

 5. Kakšna navodila je dal Izak svojemu sinu Jakobu?

Dodatna vprašanja:

 1. Beri 1. Mojzesova 25:5–11, 20–34.

  1. a) Kaj je Jehova prerokoval glede Rebekinih dveh sinov? (1. Mojz. 25:23)

  2. b) Kako se je Jakobovo stališče do prvorojenstva razlikovalo od Ezavovega? (1. Mojz. 25:31–34)

 2. Beri 1. Mojzesova 26:34, 35; 27:1–46 in 28:1–5.

  1. a) S čim je Ezav pokazal, da premalo ceni duhovne reči? (1. Mojz. 26:34, 35; 27:46)

  2. b) Kaj je Izak naročil Jakobu, naj naredi, da bi dobil Božji blagoslov? (1. Mojz. 28:1–4)

 3. Beri Hebrejcem 12:16, 17.

  Kaj se zgodi s tistimi, ki ne cenijo svetih reči, kot to pokaže Ezavov primer?

18. zgodba

Jakob gre v Haran

 1. Kdo je mlada ženska na sliki in kaj je Jakob naredil zanjo?

 2. Kaj je bil Jakob pripravljen narediti, zato da bi se lahko poročil z Rahelo?

 3. Kaj je naredil Laban, ko je prišel čas, da se Jakob poroči z Rahelo?

 4. V kaj je Jakob privolil, da bi Rahela postala njegova žena?

Dodatna vprašanja:

 1. Beri 1. Mojzesova 29:1–30.

  1. a) Kako se je Jakob izkazal kot časten človek, čeprav ga je Laban prevaral? Kaj se lahko naučimo iz tega? (1. Mojz. 25:27; 29:26–28; Mat. 5:37)

  2. b) Kako Jakobov primer pokaže razliko med ljubeznijo in zaljubljenostjo? (1. Mojz. 29:18, 20, 30; Vis. p. 8:6)

  3. c) Katere štiri ženske so postale del Jakobove družine in so mu kasneje rodile sinove? (1. Mojz. 29:23, 24, 28, 29)

19. zgodba

Jakobova velika družina

 1. Kako je bilo ime šestim sinovom, ki jih je imel Jakob s svojo prvo ženo Lejo?

 2. Katera dva sinova je Jakobu rodila Lejina služabnica Zilpa?

 3. Kako sta se imenovala sinova, ki ju je Jakobu rodila Rahelina služabnica Bilha?

 4. Katera dva sinova je rodila Rahela, toda kaj se je zgodilo, ko se je rodil drugi sin?

 5. Koliko sinov je, kot je razvidno iz slike, imel Jakob in kaj je iz njih nastalo?

Dodatni vprašanji:

 1. Beri 1. Mojzesova 29:32–35; 30:1–26 in 35:16–19.

  Kako so v starih časih pogosto poimenovali hebrejske dečke, kot se to vidi iz primera 12 Jakobovih sinov?

 2. Beri 1. Mojzesova 37:35.

  Kako vemo, da je Jakob imel več kot eno hčer, čeprav je po imenu v Bibliji omenjena samo Dina? (1. Mojz. 37:34, 35)

20. zgodba

Dina zaide v težave

 1. Zakaj Abraham in Izak nista hotela, da bi se njuni otroci poročili s kom iz kanaanske dežele?

 2. Ali je bilo Jakobu prav, da si je njegova hči iskala prijateljice med kanaanskimi dekleti?

 3. Kdo je moški na sliki, ki opazuje Dino? Kaj grdega je naredil?

 4. Kaj sta naredila Dinina brata Simeon in Levi, ko sta izvedela, kaj se je zgodilo?

 5. Ali je Jakobu bilo po volji to, kar sta naredila Simeon in Levi?

 6. Kako so se vse te težave za družino sploh pričele?

Dodatna vprašanja:

 1. Beri 1. Mojzesova 34:1–31.

  1. a) Ali je Dina samo enkrat obiskala kanaanske hčere? Pojasni. (1. Mojz. 34:1)

  2. b) Zakaj je bila Dina delno odgovorna za to, da je izgubila svojo nedolžnost? (Gal. 6:7)

  3. c) Kako lahko danes mladi pokažejo, da so si vzeli k srcu Dinin svarilni zgled? (Preg. 13:20; 1. Kor. 15:33; 1. Jan. 5:19)

21. zgodba

Jožefa bratje sovražijo

 1. Zakaj so bili Jožefovi bratje ljubosumni na svojega brata in kaj so naredili?

 2. Kaj so hoteli Jožefu narediti njegovi bratje, toda kaj je rekel Ruben?

 3. Kaj se je zgodilo, ko so mimo prišli izmaelski trgovci?

 4. Kaj so Jožefovi bratje naredili, zato da bi njihov oče mislil, da je Jožef mrtev?

Dodatna vprašanja:

 1. Beri 1. Mojzesova 37:1–35.

  1. a) Kako lahko kristjani posnemamo Jožefa, kadar kdo v občini naredi kakšen prestopek? (1. Mojz. 37:2; 3. Mojz. 5:1; 1. Kor. 1:11)

  2. b) Zakaj so Jožefa njegovi bratje izdali? (1. Mojz. 37:11, 18; Preg. 27:4; Jak. 3:14–16)

  3. c) S čim je Jakob pokazal svojo žalost, kar je normalen del žalovanja? (1. Mojz. 37:35)

22. zgodba

Jožef v zaporu

 1. Koliko je bil star Jožef, ko so ga pripeljali v Egipt, in kaj se je tam zgodilo z njim?

 2. Zaradi česa je Jožef pristal v zaporu?

 3. Kakšno odgovornost je Jožef dobil v zaporu?

 4. Kaj je Jožef v zaporu naredil za faraonovega točaja in peka?

 5. Kaj se je zgodilo za tem, ko je bil točaj izpuščen iz zapora?

Dodatna vprašanja:

 1. Beri 1. Mojzesova 39:1–23.

  Kaj je Jožefa navedlo na to, da je zbežal od Potifarjeve žene, čeprav takrat še ni bil napisan Božji zakon, ki bi obsojal prešuštvo? (1. Mojz. 2:24; 20:3; 39:9)

 2. Beri 1. Mojzesova 40:1–23.

  1. a) Na kratko opiši točajeve sanje in razlago, ki jo je Jehova dal Jožefu. (1. Mojz. 40:9–13)

  2. b) Kakšne sanje je imel pek in kaj so pomenile? (1. Mojz. 40:16–19)

  3. c) Kako zvesti in preudarni suženj danes posnema Jožefovo stališče? (1. Mojz. 40:8; Ps. 36:9; Jan. 17:17; Apd. 17:2, 3)

  4. č) Kako 1. Mojzesova 40:20 osvetli krščanski pogled na praznovanje rojstnih dni? (Prop. 7:1; Mar. 6:21–28)

23. zgodba

Faraonove sanje

 1. Kaj se je neke noči zgodilo faraonu?

 2. Zakaj se je točaj končno spomnil Jožefa?

 3. Kakšne sanje, kot je prikazano na sliki, je imel faraon?

 4. Kaj so po Jožefovih besedah pomenile sanje?

 5. Kako je Jožef postal najpomembnejši mož v Egiptu takoj za faraonom?

 6. Zakaj so Jožefovi bratje prišli v Egipt in kako to, da ga niso prepoznali?

 7. Katerih sanj se je Jožef spomnil in kaj so mu te sanje pomagale razumeti?

Dodatna vprašanja:

 1. Beri 1. Mojzesova 41:1–57.

  1. a) Kako je Jožef usmeril pozornost na Jehova? Kako lahko kristjani danes posnemamo njegov zgled? (1. Mojz. 41:16, 25, 28; Mat. 5:16; 1. Pet. 2:12)

  2. b) Kako so leta obilja v Egiptu, ki so jim sledila leta pomanjkanja, točno prikazala nasprotje med duhovnim stanjem današnjega Jehovovega ljudstva in tako imenovanega krščanstva? (1. Mojz. 41:29, 30; Amos 8:11, 12)

 2. Beri 1. Mojzesova 42:1–8 in 50:20.

  Ali je za Jehovove častilce narobe, da se priklonijo pred človekom, da bi mu izkazali čast in spoštovanje za njegov položaj, če je to v neki državi v navadi? (1. Mojz. 42:6)

24. zgodba

Jožef preizkusi svoje brate

 1. Zakaj je Jožef svoje brate obtožil, da so ovaduhi?

 2. Zakaj je Jakob dovolil svojemu najmlajšemu sinu Benjaminu iti v Egipt?

 3. Kako se je Jožefova srebrna kupa znašla v Benjaminovi torbi?

 4. Kaj je Juda predlagal za to, da bi bil Benjamin izpuščen?

 5. Kako so se Jožefovi bratje spremenili?

Dodatna vprašanja:

 1. Beri 1. Mojzesova 42:9–38.

  Kako so Jožefove besede, zapisane v 1. Mojzesovi 42:18, odličen opomin za tiste, ki imajo odgovornosti v Jehovovi organizaciji? (Neh. 5:15; 2. Kor. 7:1, 2)

 2. Beri 1. Mojzesova 43:1–34.

  1. a) Iz česa se vidi, da je bil Juda tisti, ki je govoril v imenu svojih bratov, čeprav je bil prvorojenec Ruben? (1. Mojz. 43:3, 8, 9; 44:14, 18; 1. let. 5:2)

  2. b) Kako je Jožef očitno preizkušal svoje brate in zakaj? (1. Mojz. 43:33, 34)

 3. Beri 1. Mojzesova 44:1–34.

  1. a) Kako se je Jožef predstavil svojim bratom, kar je bilo del zvijače, da bi zakril, kdo je v resnici? (1. Mojz. 44:5, 15; 3. Mojz. 19:26)

  2. b) Kako so Jožefovi bratje pokazali, da niso več gojili zavisti? (1. Mojz. 44:13, 33, 34)

25. zgodba

Vsa družina se preseli v Egipt

 1. Kaj se je zgodilo, ko se je Jožef razkril svojim bratom?

 2. Kaj je Jožef prijazno pojasnil svojim bratom?

 3. Kaj je rekel faraon, ko je slišal za Jožefove brate?

 4. Kako velika je bila ob selitvi v Egipt Jakobova družina?

 5. Kako se je pričela imenovati Jakobova družina in zakaj?

Dodatni vprašanji:

 1. Beri 1. Mojzesova 45:1–28.

  Kako biblijski zapis o Jožefu kaže, da lahko Jehova to, kar je namenjeno temu, da škoduje njegovim služabnikom, obrne v njihovo korist? (1. Mojz. 45:5–8; Iz. 8:10; Fil. 1:12–14)

 2. Beri 1. Mojzesova 46:1–27.

  Kakšno zagotovilo je Jehova dal Jakobu na poti v Egipt? (1. Mojz. 46:1–4)

26. zgodba

Job je zvest Bogu

 1. Kdo je bil Job?

 2. Kaj je Satan skušal narediti? Ali mu je uspelo?

 3. Kaj je Jehova dovolil Satanu, da naredi, in zakaj?

 4. Zakaj je Jobu njegova žena rekla: »Boga prekolni in umri!« (Glej sliko.)

 5. Kako je Jehova, kot je razvidno iz druge slike, blagoslovil Joba in zakaj?

 6. Kakšne blagoslove bomo prejeli, če bomo zvesti Jehovu, kakor je bil Job?

Dodatna vprašanja:

 1. Beri Job 1:1–22.

  Kako lahko kristjani danes posnemajo Joba? (Job 1:1; Fil. 2:15; 2. Pet. 3:14)

 2. Beri Job 2:1–13.

  Kako se je na Satanove preizkušnje odzval Job in kako se je nanje odzvala Jobova žena? (Job 2:9, 10; Preg. 19:3; Miha 7:7; Mal. 3:14)

 3. Beri Job 42:10–17.

  1. a) Kakšne podobnosti so med nagrado, ki jo je prejel Job, in nagrado, ki jo je za zvestovdano življenje prejel Jezus? (Job 42:12; Fil. 2:9–11)

  2. b) Kako so nam v spodbudo blagoslovi, ki jih je prejel Job, ker je ostal značajen do Boga? (Job 42:10, 12; Heb. 6:10; Jak. 1:2–4, 12; 5:11)

27. zgodba

Egiptu vlada hudoben kralj

 1. Kdo na sliki je moški z bičem in koga pretepa?

 2. Kaj se je po Jožefovi smrti zgodilo z Izraelci?

 3. Zakaj so se Egipčani zbali Izraelcev?

 4. Kakšen ukaz je faraon dal ženskam, ki so pomagale Izraelkam pri porodu?

Dodatna vprašanja:

 1. Beri 2. Mojzesova 1:6–22.

  1. a) Kako je Jehova začel izpolnjevati obljubo, ki jo je dal Abrahamu? (2. Mojz. 1:7; 1. Mojz. 12:2; Apd. 7:17)

  2. b) Kako sta hebrejski babici pokazali, da spoštujeta svetost življenja? (2. Mojz. 1:17; 1. Mojz. 9:6)

  3. c) Kako sta bili babici nagrajeni za svojo zvestobo Jehovu? (2. Mojz. 1:20, 21; Preg. 19:17)

  4. č) Kako je Satan skušal onemogočiti Jehovov namen glede obljubljenega Abrahamovega semena? (2. Mojz. 1:22; Mat. 2:16)

28. zgodba

Kako je bil Mojzes rešen

 1. Kdo je dojenček na sliki in čigav prst drži?

 2. Kaj je Mojzesova mama naredila, da ga je obvarovala pred smrtjo?

 3. Kdo je deklica na sliki in kaj je naredila?

 4. Kaj je predlagala Mirjam, ko je faraonova hči našla otročička?

 5. Kaj je princesa rekla Mojzesovi mami?

Dodatno vprašanje:

 1. Beri 2. Mojzesova 2:1–10.

  Kako je Mojzesova mama imela priložnost vzgajati in poučevati Mojzesa, ko je bil še otrok? In kakšen zgled je to za današnje starše? (2. Mojz. 2:9, 10; 5. Mojz. 6:6–9; Preg. 22:6; Efež. 6:4; 2. Tim. 3:15)

29. zgodba

Zakaj je Mojzes zbežal

 1. Kje je Mojzes odraščal, toda kaj je vedel o svojih starših?

 2. Kaj je Mojzes naredil, ko je bil star 40 let?

 3. Kaj je Mojzes rekel Izraelcu, ki se je pretepal, in kaj mu je ta odgovoril?

 4. Zakaj je Mojzes zbežal iz Egipta?

 5. Kam je Mojzes zbežal in koga je tam srečal?

 6. Kaj je Mojzes delal naslednjih 40 let, po tem ko je zbežal iz Egipta?

Dodatni vprašanji:

 1. Beri 2. Mojzesova 2:11–25.

  Kako je Mojzes kljub temu, da so ga veliko let poučevali o egipčanski modrosti, pokazal, da je zvestovdan Jehovu in njegovemu ljudstvu? (2. Mojz. 2:11, 12; Heb. 11:24)

 2. Beri Apostolska dela 7:22–29.

  Kaj se lahko naučimo iz tega, da je skušal Mojzes sam rešiti Izraelce iz egiptovskega suženjstva? (Apd. 7:23–25; 1. Pet. 5:6, 10)

30. zgodba

Goreči grm

 1. Kako se imenuje gora, ki jo vidiš na sliki?

 2. Opiši, kaj neobičajnega je videl Mojzes, ko je skupaj s svojimi ovcami šel na goro.

 3. Kaj mu je rekel glas iz gorečega grma in čigav glas je to bil?

 4. Kaj je Mojzes odgovoril, ko mu je Bog rekel, da bo vodil Božje ljudstvo iz Egipta?

 5. Kaj je Bog rekel Mojzesu, naj odgovori, če ga bodo ljudje spraševali, kdo ga je poslal?

 6. Kako je Mojzes lahko dokazal, da ga pošilja Bog?

Dodatna vprašanja:

 1. Beri 2. Mojzesova 3:1–22.

  Kako nam to, kar je doživel Mojzes, daje zaupanje, da nas bo Jehova podpiral, tudi če mislimo, da nismo usposobljeni za kakšno teokratično nalogo? (2. Mojz. 3:11, 13; 2. Kor. 3:5, 6)

 2. Beri 2. Mojzesova 4:1–20.

  1. a) Kako se je Mojzesovo stališče v 40 letih, ki jih je preživel v Madianu, spremenilo? Kaj se lahko iz tega naučijo tisti, ki se v občini potegujejo za prednosti? (2. Mojz. 2:11, 12; 4:10, 13; Miha 6:8; 1. Tim. 3:1, 6, 10)

  2. b) Kako nam lahko Mojzesov primer vliva zaupanje, tudi če nas Jehova disciplinira po svoji organizaciji? (2. Mojz. 4:12–14; Ps. 103:14; Heb. 12:4–11)

31. zgodba

Mojzes in Aron gresta k faraonu

 1. Kako so čudeži, ki sta jih naredila Mojzes in Aron, vplivali na Izraelce?

 2. Kaj sta Mojzes in Aron rekla faraonu in kaj je ta odvrnil?

 3. Kaj se je zgodilo, ko je Aron vrgel na tla svojo palico, kot je to razvidno iz slike?

 4. Kaj je Jehova naredil, da je spametoval faraona, in kako se je ta odzval?

 5. Kaj se je zgodilo po deseti nadlogi?

Dodatna vprašanja:

 1. Beri 2. Mojzesova 4:27–31 in 5:1–23.

  Kaj je faraon imel v mislih, ko je rekel »Ne poznam GOSPODA«? (2. Mojz. 5:2; 1. Sam. 2:12; Rim. 1:21)

 2. Beri 2. Mojzesova 6:1–13, 26–30.

  1. a) V kakšnem smislu se Jehova ni razodel Abrahamu, Izaku in Jakobu? (2. Mojz. 3:13, 14; 6:3; 1. Mojz. 12:8)

  2. b) Kako se počutimo, ko vemo, da je Jehova uporabil Mojzesa za opravljanje naloge, čeprav se Mojzes ni čutil dovolj sposobnega za to? (2. Mojz. 6:12, 30; Luk. 21:13–15)

 3. Beri 2. Mojzesova 7:1–13.

  1. a) Kakšen zgled sta Mojzes in Aron dala današnjim Božjim služabnikom, ko sta faraonu pogumno prenašala Jehovove obsodbe? (2. Mojz. 7:2, 3, 6; Apd. 4:29–31)

  2. b) Kako je Jehova pokazal svojo nadvlado nad egipčanskimi bogovi? (2. Mojz. 7:12; 1. let. 29:12)

32. zgodba

Deset nadlog

 1. S pomočjo slik opiši prve tri nadloge, s katerimi je Jehova udaril Egipt.

 2. V čem so se prve tri nadloge razlikovale od ostalih nadlog?

 3. Kaj so prinesle četrta, peta in šesta nadloga?

 4. Opiši sedmo, osmo in deveto nadlogo.

 5. Kaj je Jehova rekel Izraelcem, da naj naredijo pred deseto nadlogo?

 6. Kaj je prinesla deseta nadloga in kaj se je zgodilo po njej?

Dodatna vprašanja:

 1. Beri 2. Mojzesova 7:19–8:23.

  1. a) Kaj so bili egipčanski duhovniki, ki so se ukvarjali z magijo, prisiljeni priznati po tretji nadlogi, čeprav so lahko tudi oni naredili to, kar je Jehova naredil v prvih dveh nadlogah? (2. Mojz. 8:18, 19; Mat. 12:24–28)

  2. b) Kako je bilo iz četrte nadloge razvidno, da je Jehova sposoben zaščititi svoje ljudstvo? Kako se Božje ljudstvo zato počuti, medtem ko pričakuje napovedano »veliko stisko«? (2. Mojz. 8:22, 23; Raz. 7:13, 14; 2. let. 16:9)

 2. Beri 2. Mojzesova 8:24; 9:3, 6, 10, 11, 14, 16, 23–25 in 10:13–15, 21–23.

  1. a) Kateri dve skupini predstavljajo faraon in duhovniki, ki so se ukvarjali z magijo, in česa tudi danes ti skupini nista sposobni narediti? (2. Mojz. 8:10, 18, 19; 9:14)

  2. b) Kako nam 2. Mojzesova 9:16 pomaga razumeti, zakaj Jehova dopušča, da Satan obstaja vse do danes? (Rim. 9:21, 22)

 3. Beri 2. Mojzesova 12:21–32.

  Zakaj se je lahko zaradi pashe rešilo veliko ljudi in na kaj je pasha nakazovala? (2. Mojz. 12:21–23; Jan. 1:29; Rim. 5:18, 19, 21; 1. Kor. 5:7)

33. zgodba

Prehod čez Rdeče morje

 1. Koliko Izraelcev je skupaj s svojimi ženami in otroki odšlo iz Egipta? Kdo je še šel z njimi?

 2. Kako se je faraon počutil po tem, ko je izpustil Izraelce, in kaj je naredil?

 3. Kaj je Jehova naredil, da Egipčani niso mogli napasti njegovega ljudstva?

 4. Kaj se je zgodilo, ko je Mojzes dvignil palico nad Rdeče morje, in kaj so naredili Izraelci?

 5. Kaj se je zgodilo, ko so se Egipčani pognali čez morje za Izraelci?

 6. Kako so Izraelci pokazali, da so srečni in hvaležni Jehovu, da jih je rešil?

Dodatna vprašanja:

 1. Beri 2. Mojzesova 12:33–36.

  Kako je Jehova poskrbel za to, da je bilo njegovemu ljudstvu poplačano za vsa leta suženjstva v Egiptu? (2. Mojz. 3:21, 22; 12:35, 36)

 2. Beri 2. Mojzesova 14:1–31.

  Kako Mojzesove besede, zapisane v 2. Mojzesovi 14:13, 14, vplivajo na današnje Jehovove služabnike, ko pričakujejo harmagedonsko bitko? (2. let. 20:17; Ps. 91:8)

 3. Beri 2. Mojzesova 15:1–8, 20, 21.

  1. a) Zakaj naj bi Jehovu njegovi služabniki peli hvalnice? (2. Mojz. 15:1, 2; Ps. 105:2, 3; Raz. 15:3, 4)

  2. b) Kako lahko današnje kristjanke posnemajo Mirjam in druge ženske, ki so pri Rdečem morju hvalile Jehova? (2. Mojz. 15:20, 21; Ps. 68:11)

34. zgodba

Nova hrana

 1. Kaj, kot je razvidno iz slike, so ljudje pobirali s tal, in kako se je to imenovalo?

 2. Kakšna navodila je Mojzes dal ljudem glede nabiranja mane?

 3. Kaj je Jehova zapovedal ljudem, da naj naredijo šestega dne, in zakaj?

 4. Kakšen čudež je Jehova naredil, če so mano shranili za sedmi dan?

 5. Kako dolgo je Jehova hranil ljudi z mano?

Dodatna vprašanja:

 1. Beri 2. Mojzesova 16:1–36 in 4. Mojzesova 11:7–9.

  1. a) Kaj 2. Mojzesova 16:8 pokaže glede tega, da moramo spoštovati teokratične postavitve v krščanski občini? (Heb. 13:17)

  2. b) Kaj je Izraelce v puščavi dnevno opominjalo na to, da so odvisni od Jehova? (2. Mojz. 16:14–16, 35; 5. Mojz. 8:2, 3)

  3. c) Kakšen simboličen pomen je Jezus pripisal mani in kako nam koristi ta »kruh iz nebes«? (Jan. 6:31–35, 40)

 2. Beri Jozue 5:10–12.

  Koliko let so Izraelci jedli mano, kako jim je bilo to v preizkušnjo in kaj se lahko mi naučimo iz tega? (2. Mojz. 16:35; 4. Mojz. 11:4–6; 1. Kor. 10:10, 11)

35. zgodba

Jehova dá Izraelcem zakone

 1. Kje so se utaborili Izraelci približno dva meseca zatem, ko so zapustili Egipt?

 2. Kaj je Jehova želel od svojega ljudstva in kako se je ljudstvo odzvalo?

 3. Zakaj je Jehova dal Mojzesu dve kamniti plošči?

 4. Ali je Jehova dal Izraelcem poleg desetih zapovedi še kakšne druge zakone?

 5. Kateri dve določili sta po Jezusovih besedah največji?

Dodatni vprašanji:

 1. Beri 2. Mojzesova 19:1–25; 20:1–21; 24:12–18 in 31:18.

  Kako nam besede, zapisane v 2. Mojzesovi 19:8, pomagajo razumeti, kaj spada h krščanski posvetitvi? (Mat. 16:24; 1. Pet. 4:1–3)

 2. Beri 5. Mojzesova 6:4–6; 3. Mojzesova 19:18 in Matej 22:36–40.

  Kako kristjani kažejo, da ljubijo Boga in bližnjega? (Mar. 6:34; Apd. 4:20; Rim. 15:2)

36. zgodba

Zlato têle

 1. Kaj so počeli ljudje na sliki in zakaj?

 2. Zakaj se je Jehova razjezil in kaj je naredil Mojzes, ko je videl, kaj delajo ljudje?

 3. Kaj je Mojzes naročil nekaterim možem, da naj naredijo?

 4. Kaj se naučimo iz te zgodbe?

Dodatna vprašanja:

 1. Beri 2. Mojzesova 32:1–35.

  1. a) Kako ta zapis pokaže Jehovovo stališče do mešanja krive religije s pravim čaščenjem? (2. Mojz. 32:4–6, 10; 1. Kor. 10:7, 11)

  2. b) Glede česa bi morali biti kristjani previdni pri razvedrilu, denimo kar se tiče petja in plesa? (2. Mojz. 32:18, 19; Efež. 5:15, 16; 1. Jan. 2:15–17)

  3. c) Kako je Levijev rod odličen zgled v podpiranju pravičnosti? (2. Mojz. 32:25–28; Ps. 18:25)

37. zgodba

Šotor za bogočastje

 1. Kako se je imenoval prostor na sliki in za kaj se je uporabljal?

 2. Zakaj je Jehova naročil Mojzesu, naj šotor naredijo takšen, da ga bodo brez težav podrli in prestavili?

 3. Kaj je bil zaboj v manjšem prostoru tega šotora in kaj je bilo v njem?

 4. Koga je Jehova izbral za velikega duhovnika? Kakšno delo je opravljal veliki duhovnik?

 5. Naštej tri stvari v večjem prostoru shodnega šotora.

 6. Kateri dve reči sta bili na dvorišču shodnega šotora in za kaj sta se uporabljali?

Dodatna vprašanja:

 1. Beri 2. Mojzesova 25:8–40; 26:1–37; 27:1–8 in 28:1.

  Kaj sta predstavljala keruba na »skrinji pričevanja«? (2. Mojz. 25:20, 22; 4. Mojz. 7:89; 2. kra. 19:15)

 2. Beri 2. Mojzesova 30:1–10, 17–21; 34:1, 2 in Hebrejcem 9:1–5.

  1. a) Zakaj je Jehova poudarjal, da morajo biti duhovniki, ki služijo v shodnem šotoru, telesno čisti? Kako bi moralo to vplivati na nas? (2. Mojz. 30:18–21; 40:30, 31; Heb. 10:22)

  2. b) Kako apostol Pavel pokaže, da v času, ko je napisal pismo hebrejskim kristjanom, shodni šotor in Postavina zaveza nista bila več potrebna? (Heb. 9:1, 9; 10:1)

38. zgodba

Dvanajst oglednikov

 1. Kaj opaziš glede grozda, ki ga vidiš na sliki, in od kod je?

 2. Zakaj je Mojzes poslal 12 oglednikov v kanaansko deželo?

 3. Kaj je Mojzesu poročalo deset oglednikov, ko so se vrnili?

 4. Kako sta dva oglednika pokazala zaupanje v Jehova in kako jima je bilo ime?

 5. Zakaj se je Jehova razjezil in kaj je rekel Mojzesu?

Dodatna vprašanja:

 1. Beri 4. Mojzesova 13:1–33.

  1. a) Kateri možje so bili izbrani za oglednike dežele in katera izredna priložnost se jim je s tem ponudila? (4. Mojz. 13:2, 3, 18–20)

  2. b) Zakaj sta Jozue in Kaleb drugače gledala na reči kot ostali ogledniki? Kaj se naučimo iz tega? (4. Mojz. 13:28–30; Mat. 17:20; 2. Kor. 5:7)

 2. Beri 4. Mojzesova 14:1–38.

  1. a) Na katero svarilo pred godrnjanjem zoper Jehovove zemeljske predstavnike bi morali biti pozorni? (4. Mojz. 14:2, 3, 27; Mat. 25:40, 45; 1. Kor. 10:10)

  2. b) Kako 4. Mojzesova 14:24 kaže, da se Jehova osebno zanima za vsakega svojega služabnika? (1. kra. 19:18; Preg. 15:3)

39. zgodba

Aronova palica se razcveti

 1. Kdo se je uprl Mojzesovi in Aronovi oblast? Kaj so rekli Mojzesu?

 2. Kaj je Mojzes rekel Korahu in njegovim 250 sledilcem, da naj naredijo?

 3. Kaj je Mojzes rekel ljudstvu in kaj se je zgodilo takoj za tem, ko je nehal govoriti?

 4. Kaj se je zgodilo s Korahom in z njegovimi 250 sledilci?

 5. Kaj je naredil Aronov sin Eleazar s kadilnicami mrtvih mož in zakaj?

 6. Zakaj je Jehova povzročil, da je Aronova palica pognala cvetove? (Glej sliko.)

Dodatna vprašanja:

 1. Beri 4. Mojzesova 16:1–49.

  1. a) Kaj so naredili Korah in njegovi sledilci? Zakaj je bil to upor zoper Jehova? (4. Mojz. 16:9, 10, 18; 3. Mojz. 10:1, 2; Preg. 11:2)

  2. b) Kakšno napačno gledišče so gojili Korah in 250 »prvakov v občini«? (4. Mojz. 16:1–3; Preg. 15:33; Iza. 49:7)

 2. Beri 4. Mojzesova 17:1–11 in 26:10.

  1. a) Na kaj je kazalo to, da je Aronova palica pognala cvetove? Zakaj je Jehova dal navodilo, naj se palica spravi v skrinjo zaveze? (4. Mojz. 17:5, 8, 10)

  2. b) Kaj pomembnega se lahko naučimo iz tega, kar se je zgodilo z Aronovo palico? (4. Mojz. 17:10; Apd. 20:28; Fil. 2:14; Heb. 13:17)

40. zgodba

Mojzes udari po skali

 1. Kako je Jehova skrbel za Izraelce, medtem ko so bili v puščavi?

 2. Zakaj so se Izraelci pritoževali, ko so se utaborili v Kadesu?

 3. Kako je Jehova priskrbel vodo za ljudi in živali?

 4. Kdo je mož na sliki, ki kaže nase, in zakaj to dela?

 5. Zakaj se je Jehova razjezil na Mojzesa in Arona? Kako ju je kaznoval?

 6. Kaj se je zgodilo na gori Hor? Kdo je postal veliki duhovnik izraelskega ljudstva?

Dodatna vprašanja:

 1. Beri 4. Mojzesova 20:1–13, 22–29 in 5. Mojzesova 29:5.

  1. a) Kaj se naučimo iz tega, kako je Jehova skrbel za Izraelce v puščavi? (5. Mojz. 29:5; Mat. 6:31; Heb. 13:5; Jak. 1:17)

  2. b) Kako je Jehova gledal na to, da ga Mojzes in Aron nista posvetila pred Izraelom? (4. Mojz. 20:12; 1. Kor. 10:12; Raz. 4:11)

  3. c) Kaj se lahko naučimo iz tega, kako se je Mojzes odzval na Jehovovo discipliniranje? (4. Mojz. 12:3; 20:12, 27, 28; 5. Mojz. 32:4; Heb. 12:7–11)

41. zgodba

Bakrena kača

 1. Kaj se je vilo po palici, kot je razvidno iz slike? Zakaj je Jehova rekel Mojzesu, naj kačo postavi na palico?

 2. Kako so ljudje kazali nehvaležnost za vse, kar je Bog naredil zanje?

 3. Kaj je ljudstvo prosilo Mojzesa, da naj naredi, po tem ko jim je Jehova za kazen poslal strupene kače?

 4. Zakaj je Jehova naročil Mojzesu, da naj naredi bakreno kačo?

 5. Kaj se lahko naučimo iz te zgodbe?

Dodatna vprašanja:

 1. Beri 4. Mojzesova 21:4–9.

  1. a) Kako nam je pritoževanje Izraelcev nad tem, kako je Jehova skrbel za njih, v svarilo? (4. Mojz. 21:5, 6; Rim. 2:4)

  2. b) Kako so Izraelci v kasnejših stoletjih uporabljali bakreno kačo in kaj je naredil kralj Ezekija? (4. Mojz. 21:9; 2. kra. 18:1–4)

 2. Beri Janez 3:14, 15.

  Kako je postavitev bakrene kače na drog dobro predstavljala dogodek, ko je bil Jezus Kristus pribit na kol? (Gal. 3:13; 1. Pet. 2:24)

42. zgodba

Oslica spregovori

 1. Kdo je bil Balak in zakaj je poslal po Balaama?

 2. Zakaj se je Balaamova oslica ulegla na tla?

 3. Kaj je Balaam slišal oslico govoriti?

 4. Kaj je Balaamu rekel angel?

 5. Kaj se je zgodilo, ko je skušal Balaam prekleti Izrael?

Dodatna vprašanja:

 1. Beri 4. Mojzesova 21:21–35.

  Zakaj je Izrael porazil amorejskega kralja Sihona in basanskega kralja Oga? (4. Mojz. 21:21, 23, 33, 34)

 2. Beri 4. Mojzesova 22:1–40.

  Zakaj je skušal Balaam prekleti Izraelce in kaj se lahko naučimo iz tega? (4. Mojz. 22:16, 17; Preg. 6:16, 18; 2. Pet. 2:15; Juda 11)

 3. Beri 4. Mojzesova 23:1–30.

  Kako je Balaam, čeprav je govoril, da časti Jehova, s svojimi dejanji kazal, da ne ravna tako? (4. Mojz. 23:3, 11–14; 1. Sam. 15:22)

 4. Beri 4. Mojzesova 24:1–25.

  Kako nam ta biblijski zapis okrepi vero v izpolnitev Jehovovega namena? (4. Mojz. 24:10; Iz. 54:17)

43. zgodba

Jozue postane vodja

 1. Kdo sta moža na sliki, ki stojita poleg Mojzesa?

 2. Kaj je Jehova rekel Jozuetu?

 3. Zakaj se je Mojzes povzpel na vrh gore Nébo in kaj mu je Jehova rekel?

 4. Koliko je bil Mojzes star, ko je umrl?

 5. Zakaj je bilo ljudstvo žalostno, toda kakšen razlog so imeli za veselje?

Dodatna vprašanja:

 1. Beri 4. Mojzesova 27:12–23.

  Katero veliko odgovornost je Jozue dobil od Jehova? Kako Jehova danes skrbi za svoje ljudstvo? (4. Mojz. 27:15–19; Apd. 20:28; Heb. 13:7)

 2. Beri 5. Mojzesova 3:23–29.

  Zakaj Jehova ni dovolil Mojzesu in Aronu vstopiti v Obljubljeno deželo in kaj se lahko mi naučimo iz tega? (5. Mojz. 3:25–27; 4. Mojz. 20:12, 13)

 3. Beri 5. Mojzesova 31:1–8, 14–23.

  Kako je iz poslovilnih besed, ki jih je Mojzes izrekel Izraelcem, razvidno, da je ponižno sprejel Jehovovo discipliniranje? (5. Mojz. 31:6–8, 23)

 4. Beri 5. Mojzesova 32:45–52.

  Kako bi morala Božja Beseda vplivati na naše življenje? (5. Mojz. 32:47; 3. Mojz. 18:5; Heb. 4:12)

 5. Beri 5. Mojzesova 34:1–12.

  Kaj je iz 5. Mojzesove 34:10 razvidno glede odnosa, ki ga je imel Mojzes z Jehovom, čeprav ga ni nikoli dobesedno videl? (2. Mojz. 33:11, 20; 4. Mojz. 12:8)

44. zgodba

Rahaba skrije oglednike

 1. Kje je živela Rahaba?

 2. Kdo sta moža na sliki in zakaj sta bila v Jerihi?

 3. Kaj je kralj Jerihe zapovedal Rahabi, da naj naredi? Kaj mu je ona odgovorila?

 4. Kako je Rahaba pomagala oglednikoma in kaj ju je prosila?

 5. Kaj sta oglednika obljubila Rahabi?

Dodatni vprašanji:

 1. Beri Jozue 2:1–24.

  Kako se je izpolnila Jehovova obljuba, zapisana v 2. Mojzesovi 23:27, 28, ko so Izraelci prišli oblegat Jeriho? (Joz. 2:9–11)

 2. Beri Hebrejcem 11:31.

  Kako Rahabin zgled kaže na to, kako pomembna je vera? (Rim. 1:17; Heb. 10:39; Jak. 2:25)

45. zgodba

Prehod čez reko Jordan

 1. Kakšen čudež je naredil Jehova, da so lahko Izraelci prečkali Jordan?

 2. Kako so morali Izraelci dokazati svojo vero, da so lahko prečkali Jordan?

 3. Zakaj je Jehova naročil Jozuetu, naj iz reke vzame 12 velikih kamnov?

 4. Kaj se je zgodilo takoj, ko so duhovniki stopili iz reke?

Dodatna vprašanja:

 1. Beri Jozue 3:1–17.

  1. a) Kaj, kot kaže ta zapis, moramo delati, da bi prejeli Jehovovo pomoč in blagoslov? (Joz. 3:13, 15; Preg. 3:5; Jak. 2:22, 26)

  2. b) Kakšna je bila reka Jordan, ko so jo Izraelci prečkali, da bi prišli v Obljubljeno deželo? Kako se je ob tej priložnosti poveličalo Jehovovo ime? (Joz. 3:15; 4:18; Ps. 66:5–7)

 2. Beri Jozue 4:1–18.

  Zakaj so Izraelci morali iz Jordana vzeti 12 kamnov in jih postaviti v Gilgal? (Joz. 4:19–24)

46. zgodba

Obzidje Jerihe

 1. Kaj je Jehova naročil vojščakom in duhovnikom, da naj delajo šest dni?

 2. Kaj so morali narediti sedmi dan?

 3. Kaj, kot vidiš na sliki, se je zgodilo z obzidjem Jerihe?

 4. Zakaj je z okna visela rdeča vrv?

 5. Kaj je Jozue naročil vojščakom, da naj naredijo z ljudmi in mestom? Kaj so morali narediti s srebrom, zlatom, bakrom in železom?

 6. Kaj sta morala narediti dva oglednika?

Dodatna vprašanja:

 1. Beri Jozue 6:1–25.

  1. a) Kako je korakanje Izraelcev okoli Jerihe na sedmi dan podobno oznanjevalskim dejavnostim Jehovovih prič v teh zadnjih dneh? (Joz. 6:15, 16; Iza. 60:22; Mat. 24:14; 1. Kor. 9:16)

  2. b) Kako se je prerokba, zapisana v Jozuetu 6:26, izpolnila kakih 500 let kasneje in kaj se iz tega naučimo o Jehovovi besedi? (1. kra. 16:34; Iza. 55:11)

47. zgodba

Tat v Izraelu

 1. Kdo je moški na sliki, ki zakopava dragotine iz Jerihe, in kdo mu pomaga?

 2. Zakaj je bilo to, kar so naredili Ahan in člani njegove družine, hud greh?

 3. Kaj je Jehova rekel, ko je Jozue vprašal, zakaj so bili Izraelci poraženi v boju zoper mesto Aj?

 4. Kaj se je zgodilo z Ahanom in njegovo družino, ko so jih pripeljali pred Jozueta?

 5. Kaj pomembnega se naučimo iz tega, da je bil Ahan kaznovan?

Dodatna vprašanja:

 1. Beri Jozue 7:1–26.

  1. a) Kaj so Jozuetove molitve odkrile glede odnosa, ki ga je imel s Stvarnikom? (Joz. 7:7–9; Ps. 119:145; 1. Jan. 5:14)

  2. b) Na kaj kaže to, kar se je zgodilo Ahanu, in kako nam je to v svarilo? (Joz. 7:11, 14, 15; Preg. 15:3; 1. Tim. 5:24; Heb. 4:13)

 2. Beri Jozue 8:1–29.

  Kakšno osebno odgovornost imamo do krščanske občine? (Joz. 7:13; 3. Mojz. 5:1; Preg. 28:13)

48. zgodba

Pametni Gibeonci

 1. Po čem so se Gibeonci razlikovali od Kanaancev iz bližnjih mestih?

 2. Kaj, kot je prikazano na sliki, so Gibeonci delali in zakaj?

 3. Kaj so Jozue in izraelski starešine obljubili Gibeoncem, toda kaj so ugotovili tri dni kasneje?

 4. Kaj se je zgodilo, ko so kralji iz drugih mest slišali, da so Gibeonci sklenili mir z Izraelci?

Dodatna vprašanja:

 1. Beri Jozue 9:1–27.

  1. a) Katere lastnosti je Jehova pokazal, ko je prizanesel Gibeoncem, čeprav je izraelskemu narodu naročil, naj »iztrebi vse prebivalce« v deželi? (Joz. 9:22, 24; Mat. 9:13; Apd. 10:34, 35; 2. Pet. 3:9)

  2. b) V čem je Jozue odličen zgled za današnje kristjane, ko je ravnal po zavezi, ki jo je sklenil z Gibeonci? (Joz. 9:18, 19; Mat. 5:37; Efež. 4:25)

 2. Beri Jozue 10:1–5.

  Kako velika množica danes posnema Gibeonce? Čigava tarča je zaradi tega postala? (Joz. 10:4; Zah. 8:23; Mat. 25:35–40; Raz. 12:17)

49. zgodba

Sonce obstane

 1. Kaj je glede na sliko rekel Jozue in zakaj?

 2. Kako je Jehova pomagal Jozuetu in njegovim vojščakom?

 3. Koliko hudobnih kraljev je Jozue porazil in koliko časa je potreboval za to?

 4. Zakaj je Jozue razdelil deželo Kanaan?

 5. Koliko je bil Jozue star, ko je umrl, in kaj se je za tem zgodilo z ljudstvom?

Dodatna vprašanja:

 1. Beri Jozue 10:6–15.

  O čem smo lahko danes prepričani, ker vemo, da je Jehova za Izraelce ustavil sonce in luno? (Joz. 10:8, 10, 12, 13; Ps. 18:3; Preg. 18:10)

 2. Beri Jozue 12:7–24.

  Kdo je v resnici porazil 31 kanaanskih kraljev in zakaj je to pomembno za nas danes? (Joz. 12:7; 24:11–13; 5. Mojz. 31:8; Luk. 21:9, 25–28)

 3. Beri Jozue 14:1–5.

  Kako je bila dežela razdeljena med Izraelove rodove in na kaj to kaže glede dediščine v raju? (Joz. 14:2; Iza. 65:21; Ezek. 47:21–23; 1. Kor. 14:33)

 4. Beri Sodniki 2:8–13.

  Kdo danes, podobno kot Jozue v Izraelu, preprečuje odpadništvo? (Sodn. 2:8, 10, 11; Mat. 24:45–47; 2. Tes. 2:3–6; Titu 1:7–9; Raz. 1:1; 2:1, 2)

50. zgodba

Dve pogumni ženski

 1. Kdo so bili sodniki in kako je bilo ime nekaterim od njih?

 2. Kakšno posebno prednost je imela Debora in kaj je k temu spadalo?

 3. Kakšno sporočilo je Debora posredovala sodniku Baraku, ko sta Izraelu grozila kralj Jabin in njegov vojskovodja Sisera? Kdo je po Deborinih besedah imel zasluge za to zmago?

 4. Kako je Jaela pokazala, da je pogumna ženska?

 5. Kaj se je zgodilo po smrti kralja Jabina?

Dodatna vprašanja:

 1. Beri Sodniki 2:14–22.

  Kako so si Izraelci nakopali Jehovovo jezo in kaj se lahko mi naučimo iz tega? (Sodn. 2:20; Preg. 3:1, 2; Ezek. 18:21–23)

 2. Beri Sodniki 4:1–24.

  Kaj se lahko iz Deborinega in Jaelinega zgleda današnje kristjanke naučijo, kar se tiče vere in poguma? (Sodn. 4:4, 8, 9, 14, 21, 22; Preg. 31:30; 1. Kor. 16:13)

 3. Beri Sodniki 5:1–31.

  O čem lahko molimo glede prihajajoče vojne harmagedon, omenjeno pa je tudi v zmagoslavni pesmi Baraka in Debore? (Sodn. 5:3, 31; 1. let. 16:8–10; Raz. 7:9, 10; 16:16; 19:19–21)

51. zgodba

Ruta in Naomi

 1. Zakaj je bila Naomi v moabski deželi?

 2. Kdo sta bili Ruta in Orfa?

 3. Kako sta se Ruta in Orfa odzvali, ko jima je Naomi rekla, naj se vrneta k svojemu ljudstvu?

 4. Kdo je bil Boaz in kako je pomagal Ruti in Naomi?

 5. Kako je bilo ime otroku, ki se je rodil Boazu in Ruti? Zakaj bi si ga morali zapomniti?

Dodatna vprašanja:

 1. Beri Ruta 1:1–17.

  1. a) Kako je Ruta na lep način pokazala zvestovdano ljubezen? (Ruta 1:16, 17)

  2. b) V čem je Rutino razmišljanje dobro odsevalo stališče, ki ga imajo danes »druge ovce« do maziljencev na zemlji? (Jan. 10:16; Zah. 8:23)

 2. Beri Ruta 2:1–23.

  Kako je Ruta odličen zgled za današnje mlade ženske? (Ruta 2:17, 18; Preg. 23:22; 31:15)

 3. Beri Ruta 3:5–13.

  1. a) Kako je Boaz gledal na Rutino pripravljenost, da se poroči z njim in ne s kakšnim mlajšim moškim?

  2. b) Kaj se iz Rutinega ravnanja naučimo o zvestovdani ljubezni? (Ruta 3:10; 1. Kor. 13:4, 5)

 4. Beri Ruta 4:7–17.

  Kako lahko današnji krščanski možje posnemajo Boaza? (Ruta 4:9, 10; 1. Tim. 3:1, 12, 13; 5:8)

52. zgodba

Gideon in njegovih 300 mož

 1. V kakšnih težavah so bili Izraelci in zakaj?

 2. Zakaj je Jehova rekel Gideonu, da njegova vojska šteje preveč mož?

 3. Koliko mož je ostalo za tem, ko je Gideon rekel vsem tistim, ki jih je bilo strah, naj gredo domov?

 4. Iz slike pojasni, kako je Jehova zmanjšal število Gideonovih vojakov na samo 300 mož.

 5. Kako je Gideon razporedil svojih 300 mož in kako so Izraelci dobili bitko?

Dodatna vprašanja:

 1. Beri Sodniki 6:36–40.

  1. a) Kako se je Gideon prepričal, kakšna je Jehovova volja?

  2. b) Kako danes izvemo, kakšna je Jehovova volja? (Preg. 2:3–6; Mat. 7:7–11; 2. Tim. 3:16, 17)

 2. Beri Sodniki 7:1–25.

  1. a) Kaj se lahko naučimo od 300 mož, ki so bili ves čas oprezni, v nasprotju s tistimi, ki so pokazali brezbrižnost? (Sodn. 7:3, 6; Rim. 13:11, 12; Efež. 5:15–17)

  2. b) Tristo mož se je učilo tako, da so gledali Gideona. Kako se lahko mi podobno učimo, če gledamo Večjega Gideona, Jezusa Kristusa? (Sodn. 7:17; Mat. 11:29, 30; 28:19, 20; 1. Pet. 2:21)

  3. c) Kako nam Sodniki 7:21 pomagajo biti zadovoljni s kakršno koli nalogo, ki jo imamo v Jehovovi organizaciji? (1. Kor. 4:2; 12:14–18; Jak. 4:10)

 3. Beri Sodniki 8:1–3.

  Kaj se o reševanju osebnih nesoglasij s kakšnim bratom ali sestro lahko naučimo iz tega, kako je Gideon rešil spor z Efraimci? (Preg. 15:1; Mat. 5:23, 24; Luk. 9:48)

53. zgodba

Jeftejeva obljuba

 1. Kdo je bil Jefte in v katerem času je živel?

 2. Kaj je Jefte obljubil Jehovu?

 3. Zakaj je Jefte postal žalosten, ko se je po zmagi nad Amonci vrnil domov?

 4. Kaj je rekla Jeftejeva hči, ko je izvedela za očetovo obljubo?

 5. Zakaj so ljudje imeli radi Jeftejevo hčer?

Dodatna vprašanja:

 1. Beri Sodniki 10:6–18.

  Na kaj nas opozarja poročilo o Izraelovi nezvestobi Jehovu? (Sodn. 10:6, 15, 16; Rim. 15:4; Raz. 2:10)

 2. Beri Sodniki 11:1–11, 29–40.

  1. a) Kako vemo, da to, da je Jefte svojo hčer daroval kot »žgalno žrtev«, ni pomenilo, da jo je daroval na ognju kot človeško žrtev? (Sodn. 11:31; 3. Mojz. 16:24; 5. Mojz. 18:10, 12)

  2. b) Kako je Jefte daroval svojo hčer kot žrtev?

  3. c) Kaj se lahko naučimo iz tega, kakšno stališče je imel Jefte do obljube, ki jo je dal Jehovu? (Sodn. 11:35, 39; Prop. 5:4, 5; Mat. 16:24)

  4. č) V čem je Jeftejeva hči odličen zgled za mlade kristjane, ki si prizadevajo za polnočasno službo? (Sodn. 11:36; Mat. 6:33; Fil. 3:8)

54. zgodba

Najmočnejši mož

 1. Kako se je imenoval najmočnejši mož, ki je kdaj živel, in kdo mu je dal moč?

 2. Kaj je nekega dne Samson naredil z velikim levom, kot lahko vidiš na sliki?

 3. Katero skrivnost je Samson zaupal Dalili, kot je prikazano na sliki, in kako je to pripeljalo do tega, da so Filistejci prijeli Samsona?

 4. Kako je Samson na dan svoje smrti ubil 3000 hudobnih Filistejcev?

Dodatna vprašanja:

 1. Beri Sodniki 13:1–14.

  Kako sta Manoah in njegova žena dober zgled staršem pri vzgoji otrok? (Sodn. 13:8; Ps. 127:3; Efež. 6:4)

 2. Beri Sodniki 14:5–9 in 15:9–16.

  1. a) Kaj poročila o tem, da je Samson ubil leva, strgal nove vrvi, s katerimi je bil zvezan, in z oslovsko čeljustjo ubil 1000 mož, razkrivajo o delovanju Jehovovega svetega duha?

  2. b) Kako nam Jehovov duh pomaga danes? (Sodn. 14:6; 15:14; Zah. 4:6; Apd. 4:31)

 3. Beri Sodniki 16:18–31.

  Kako je na Samsona vplivala slaba družba in kaj se lahko iz tega naučimo? (Sodn. 16:18, 19; 1. Kor. 15:33)

55. zgodba

Majhen deček služi Bogu

 1. Kako je ime dečku na sliki in kdo so drugi?

 2. Za kaj je Ana nekega dne molila, ko je bila v Jehovovem šotoru? Kako je Jehova uslišal njeno molitev?

 3. Koliko je bil star Samuel, ko sta ga starša odpeljala, da bi služil v Jehovovem šotoru, in kaj mu je mama naredila vsako leto?

 4. Kako sta se imenovala Elijeva sinova in kakšna človeka sta bila?

 5. Kako je Jehova klical Samuela in kakšno sporočilo mu je dal?

 6. Kaj je postal Samuel, ko je odrasel, in kaj se je zgodilo, ko se je postaral?

Dodatna vprašanja:

 1. Beri 1. Samuelova 1:1–28.

  1. a) Kakšen odličen zgled je družinskim poglavarjem Elkana, kar se tiče tega, da je dobro skrbel za duhovnost svoje družine? (1. Sam. 1:3, 21; Mat. 6:33; Fil. 1:10)

  2. b) Kaj se lahko naučimo iz Aninega zgleda glede spoprijemanja s hudimi problemi? (1. Sam. 1:10, 11; Ps. 55:22; Rim. 12:12)

 2. Beri 1. Samuelova 2:11–36.

  Kako je Eli bolj spoštoval svoja sinova kot Jehova in kako nam je to lahko v svarilo? (1. Sam. 2:22–24, 27, 29; 5. Mojz. 21:18–21; Mat. 10:36, 37)

 3. Beri 1. Samuelova 4:16–18.

  Katere štiri slabe novice z bojišča je prejel Eli in kako je to vplivalo nanj?

 4. Beri 1. Samuelova 8:4–9.

  S čim so Izraelci zelo razjezili Jehova in kako lahko mi danes zvestovdano podpiramo njegovo Kraljestvo? (1. Sam. 8:5, 7; Jan. 17:16; Jak. 4:4)

56. zgodba

Savel – prvi izraelski kralj

 1. Kaj, kot lahko vidiš na sliki, je naredil Samuel in zakaj?

 2. Zakaj je bil Savel všeč Jehovu in kakšen človek je bil?

 3. Kako je bilo ime Savlovemu sinu in kaj je on počel?

 4. Zakaj je Savel kar sam daroval daritev, ne da bi počakal Samuela?

 5. Kaj se lahko naučimo iz zapisa o Savlu?

Dodatna vprašanja:

 1. Beri 1. Samuelova 9:15–21 in 10:17–27.

  Kako je Savlu skromnost pomagala, da se ni prenagljeno odzval, ko so neki moški nespoštljivo govorili o njem? (1. Sam. 9:21; 10:21, 22, 27; Preg. 17:27)

 2. Beri 1. Samuelova 13:5–14.

  Kakšen greh je Savel storil v Gilgalu? (1. Sam. 10:8; 13:8, 9, 13)

 3. Beri 1. Samuelova 15:1–35.

  1. a) Kateri hud greh je Savel storil v povezavi z Agagom, kraljem Amalekovcev? (1. Sam. 15:2, 3, 8, 9, 22)

  2. b) Kako je skušal Savel opravičiti svoja dejanja in zvaliti krivdo na druge? (1. Sam. 15:24)

  3. c) Katero svarilo bi morali upoštevati, ko dobimo nasvet? (1. Sam. 15:19–21; Ps. 141:5; Preg. 9:8, 9; 11:2)

57. zgodba

Bog izbere Davida

 1. Kako je ime dečku na sliki in kako vemo, da je bil pogumen?

 2. Kje je živel David? Kako je bilo ime njegovemu očetu in kako njegovemu dedu?

 3. Zakaj je Jehova rekel Samuelu, naj gre v Jesejevo hišo v Betlehemu?

 4. Kaj se je zgodilo, ko je Jesej pripeljal svojih sedem sinov k Samuelu?

 5. Kaj je Jehova rekel Samuelu, ko je prišel David?

Dodatna vprašanja:

 1. Beri 1. Samuelova 17:34, 35.

  Kako ti dogodki kažejo, da je bil David pogumen in da se je zanašal na Jehova? (1. Sam. 17:37)

 2. Beri 1. Samuelova 16:1–14.

  1. a) Kako nam Jehovove besede iz 1. Samuelove 16:7 pomagajo, da smo nepristranski in da drugih ne sodimo po videzu? (Apd. 10:34, 35; 1. Tim. 2:4)

  2. b) Kako je iz Savlovega primera razvidno, da lahko takrat, ko Jehova človeku odvzame svetega duha, praznino zapolni hudi duh oziroma notranja želja po slabem? (1. Sam. 16:14; Mat. 12:43–45; Gal. 5:16)

58. zgodba

David in Goljat

 1. Kako je Goljat izzival izraelsko vojsko?

 2. Kako velik je bil Goljat in kakšno nagrado je kralj Savel obljubil tistemu, ki bo ubil Goljata?

 3. Kaj je David odgovoril Savlu, ko mu je ta rekel, da se ne more boriti z Goljatom, saj je še otrok?

 4. Kako se iz tega, kar je David odgovoril Goljatu, vidi, da je zaupal Jehovu?

 5. S čim, kot je razvidno iz slike, je David ubil Goljata? Kaj se je za tem zgodilo s Filistejci?

Dodatna vprašanja:

 1. Beri 1. Samuelova 17:1–54.

  1. a) V čem se je skrivala Davidova neustrašenost in kako lahko posnemamo njegov pogum? (1. Sam. 17:37, 45; Efež. 6:10, 11)

  2. b) Zakaj bi se morali kristjani ogibati tekmovalnega duha, kakršnega je imel Goljat, ko sodelujemo v kakšnih igrah ali se rekreiramo? (1. Sam. 17:8; Gal. 5:26; 1. Tim. 4:8)

  3. c) Kako Davidove besede kažejo, da je verjel v Božjo podporo? (1. Sam. 17:45–47; 2. let. 20:15)

  4. č) Kako ta pripoved ne le opiše spopad med dvema nasprotnima vojskama, temveč tudi pokaže, da je boj v resnici potekal med krivimi bogovi in pravim Bogom, Jehovom? (1. Sam. 17:43, 46, 47)

  5. d) Kako maziljeni preostanek kaže, da zaupa Jehovu, prav kakor je David? (1. Sam. 17:37; Jer. 1:17–19; Raz. 12:17)

59. zgodba

Zakaj mora David zbežati

 1. Zakaj je bil Savel ljubosumen na Davida, toda v čem je bil Savlov sin Jonatan drugačen?

 2. Kaj se je zgodilo nekega dne, ko je David Savlu igral na harfo?

 3. Kaj je Savel rekel Davidu, da mora narediti, preden se lahko poroči z njegovo hčerko Mihalo, in zakaj je Savel to rekel?

 4. Kaj se je zgodilo že tretjič, ko je David Savlu igral na harfo, kot je to razvidno iz slike?

 5. Kako je Mihala pomagala Davidu, da si je rešil življenje? Kaj je moral potem David delati sedem let?

Dodatna vprašanja:

 1. Beri 1. Samuelova 18:1–30.

  1. a) Kako je nezlomljiva ljubezen med Jonatanom in Davidom predpodabljala medsebojno ljubezen »drugih ovc« in »male črede«? (1. Sam. 18:1; Jan. 10:16; Luk. 12:32; Zah. 8:23)

  2. b) Kako 1. Samuelova 18:4 pokaže, da se je Jonatan na izreden način podredil tistemu, ki je bil izbran za kralja, kljub temu da bi moral v normalnih okoliščinah Jonatan naslediti Savla?

  3. c) Kako Savlov primer pokaže, da lahko ljubosumje vodi v resen greh, in kako nam je to v svarilo? (1. Sam. 18:7–9, 25; Jak. 3:14–16)

 2. Beri 1. Samuelova 19:1–17.

  Kako je Jonatan tvegal svoje življenje, ko je govoril s Savlom? (1. Sam. 19:1, 4–6; Preg. 16:14)

60. zgodba

Abigaila in David

 1. Kako je ime ženski na sliki, ki prihaja Davidu naproti, in kakšna ženska je ona?

 2. Kdo je bil Nabal?

 3. Zakaj je David poslal nekaj mož, da bi Nabala prosili za uslugo?

 4. Kaj je Nabal odgovoril Davidovim možem in kako se je odzval David?

 5. Kako je Abigaila pokazala, da je pametna ženska?

Dodatna vprašanja:

 1. Beri 1. Samuelova 22:1–4.

  V čem je bila Davidova družina lep zgled, kako bi morali kot krščanski bratje in sestre podpirati drug drugega? (Preg. 17:17; 1. Tes. 5:14)

 2. Beri 1. Samuelova 25:1–43.

  1. a) Zakaj je Nabal opisan s tako zaničljivimi besedami? (1. Sam. 25:2–5, 10, 14, 21, 25)

  2. b) Kaj se lahko današnje krščanske žene naučijo iz Abigailinega zgleda? (1. Sam. 25:32, 33; Preg. 31:26; Efež. 5:24)

  3. c) Kateri slabi stvari je Abigaila preprečila Davidu, da bi ju naredil? (1. Sam. 25:31, 33; Rim. 12:19; Efež. 4:26)

  4. č) Kako Davidov odziv na Abigailine besede pomaga današnjim moškim, da si pridobijo Jehovov pogled na ženske? (Apd. 21:8, 9; Rim. 2:11; 1. Pet. 3:7)

61. zgodba

David postane kralj

 1. Kaj sta David in Abisaj naredila, medtem ko je Savel spal v svojem taboru?

 2. Kaj je David vprašal Savla?

 3. Kam se je odpravil David za tem, ko je šel od Savla?

 4. Kaj je Davida tako zelo potrlo, da je napisal čudovito pesem?

 5. Koliko je bil David star, ko so ga postavili za kralja v Hebronu? Kako je bilo ime nekaterim njegovim sinovom?

 6. Kje je David kasneje vladal kot kralj?

Dodatna vprašanja:

 1. Beri 1. Samuelova 26:1–25.

  1. a) Kakšno stališče je imel David do teokratičnega reda, kot je to razvidno iz njegovih besed, zapisanih v 1. Samuelovi 26:11? (Ps. 37:7; Rim. 13:2)

  2. b) Kako nam lahko Davidove besede, zapisane v 1. Samuelovi 26:23, pomagajo ohraniti pravilen pogled, kadar si iskreno prizadevamo biti srčno dobrotljivi, drugi pa tega ne cenijo? (1. kra. 8:32; Ps. 18:20)

 2. Beri 2. Samuelova 1:26.

  Kako se lahko današnji kristjani »med seboj močno ljubi[jo]«, tako kot sta se ljubila David in Jonatan? (1. Pet. 4:8; Kol. 3:14; 1. Jan. 4:12)

 3. Beri 2. Samuelova 5:1–10.

  1. a) Koliko let je David vladal kot kralj in kako je bilo to obdobje vladanja razdeljeno? (2. Sam. 5:4, 5)

  2. b) Kdo ima zasluge za to, da je bil David uspešen? Kako je to v opomin nam danes? (2. Sam. 5:10; 1. Sam. 16:13; 1. Kor. 1:31; Fil. 4:13)

62. zgodba

Nesreča v Davidovi hiši

 1. Kaj se je z Jehovovo pomočjo končno zgodilo z deželo Kanaan?

 2. Kaj se je nekega večera zgodilo, ko je bil David na strehi svoje palače?

 3. Zakaj je bil Jehova zelo jezen na Davida?

 4. Koga je Jehova poslal, da je Davidu povedal za njegove grehe, kot je to razvidno iz slike? Kaj naj bi se po besedah tega moža zgodilo z Davidom?

 5. Kakšne težave je imel David?

 6. Kdo je za Davidom postal izraelski kralj?

Dodatna vprašanja:

 1. Beri 2. Samuelova 11:1–27.

  1. a) Kako nam je v zaščito to, da smo zaposleni v Jehovovi službi?

  2. b) Kako je David zapadel v greh in kako je to v svarilo današnjim Jehovovim služabnikom? (2. Sam. 11:2; Mat. 5:27–29; 1. Kor. 10:12; Jak. 1:14, 15)

 2. Beri 2. Samuelova 12:1–18.

  1. a) Kaj se lahko starešine in starši naučijo iz tega, kako je Natan pristopil k Davidu, da bi mu svetoval? (2. Sam. 12:1–4; Preg. 12:18; Mat. 13:34)

  2. b) Zakaj je bil Jehova usmiljen do Davida? (2. Sam. 12:13; Ps. 32:5; 2. Kor. 7:9, 10)

63. zgodba

Modri kralj Salomon

 1. Kaj je Jehova vprašal Salomona in kaj mu je ta odgovoril?

 2. Kaj je Jehova obljubil Salomonu, ker mu je bila všeč njegova prošnja?

 3. S katero veliko težavo sta k Salomonu prišli dve ženski?

 4. Kako je Salomon rešil ta problem, kot je razvidno iz slike?

 5. Kakšno je bilo Salomonovo vladanje in zakaj?

Dodatna vprašanja:

 1. Beri 1. kraljev 3:3–28.

  1. a) Kaj se lahko iz Salomonovih iskrenih besed, zapisanih v 1. kraljev 3:7, danes naučijo moški, ki so jim v Božji organizaciji zaupane odgovornosti? (Ps. 119:105; Preg. 3:5, 6)

  2. b) V čem je Salomonova prošnja lep zgled tega, za katere reči je primerno moliti? (1. kra. 3:9, 11; Preg. 30:8, 9; 1. Jan. 5:14)

  3. c) Kako nam Salomonova rešitev spora med dvema ženskama vliva zaupanje glede prihodnje vladavine Večjega Salomona, Jezusa Kristusa? (1. kra. 3:28; Iz. 9:6, 7; 11:2–4)

 2. Beri 1. kraljev 4:29–34.

  1. a) Kako je Jehova odgovoril na Salomonovo prošnjo za poslušno srce? (1. kra. 4:29)

  2. b) Kakšno stališče bi morali imeti do preučevanja Božje Besede, glede na trud, ki so ga ljudje vložili v to, da bi poslušali Salomonovo modrost? (1. kra. 4:29, 34; Jan. 17:3; 2. Tim. 3:16)

64. zgodba

Salomon zgradi tempelj

 1. Koliko časa je Salomon potreboval, da je zgradil Jehovov tempelj, in zakaj je bila gradnja tako draga?

 2. Koliko glavnih prostorov je imel tempelj in kaj je bilo v notranji sobi templja?

 3. Kaj je Salomon izrekel v svoji molitvi, ko je bil tempelj dokončan?

 4. Kako je Jehova pokazal, da je bil zadovoljen s Salomonovo molitvijo?

 5. Na kaj so Salomona navedle njegove žene in kaj se je zgodilo z njim?

 6. Zakaj se je Jehova razjezil na Salomona in kaj mu je rekel?

Dodatna vprašanja:

 1. Beri 1. letopisov 28:9, 10.

  Za kaj bi si morali v svojem vsakodnevnem življenju prizadevati glede na Davidove besede, zapisane v 1. letopisov 28:9, 10? (Ps. 19:14; Fil. 4:8, 9)

 2. Beri 2. letopisov 6:12–21, 32–42.

  1. a) Kako je Salomon pokazal, da Najvišji Bog ne prebiva v stavbah, ki jih je naredil človek? (2. let. 6:18; Apd. 17:24, 25)

  2. b) Kaj Salomonove besede, ki jih najdemo v 2. letopisov 6:32, 33, povedo o Jehovu? (Apd. 10:34, 35; Gal. 2:6)

 3. Beri 2. letopisov 7:1–5.

  Izraelovi sinovi so videli Jehovovo slavo, kar jih je spodbudilo, da so Jehova hvalili. Kako bi moralo na nas vplivati razmišljanje o blagoslovih, ki jih Jehova izliva na svoje ljudstvo? (2. let. 7:3; Ps. 22:22; 34:1; 96:2)

 4. Beri 1. kraljev 11:9–13.

  Kako nam Salomonova življenjska pot pokaže, da je pomembno ostati zvest do konca? (1. kra. 11:4, 9; Mat. 10:22; Raz. 2:10)

65. zgodba

Kraljestvo se razdeli

 1. Kako je ime možema, ki ju vidiš na sliki, in kdo sta?

 2. Kaj je Ahija naredil z oblačilom, ki ga je imel na sebi, in kaj je to pomenilo?

 3. Kaj je Salomon skušal narediti Jeroboamu?

 4. Zakaj je ljudstvo postavilo Jeroboama za kralja nad desetimi rodovi?

 5. Zakaj je Jeroboam naredil dve zlati teleti in kaj se je kmalu za tem pričelo dogajati z deželo?

 6. Kaj se je zgodilo z dvorodovnim kraljestvom in Jehovovim templjem v Jeruzalemu?

Dodatna vprašanja:

 1. Beri 1. kraljev 11:26–43.

  Kakšen človek je bil Jeroboam in kaj mu je Jehova obljubil, če se bo držal Božjih zakonov? (1. kra. 11:28, 38)

 2. Beri 1. kraljev 12:1–33.

  1. a) Kaj se lahko starši in starešine naučijo iz Roboamovega slabega zgleda glede zlorabe oblasti? (1. kra. 12:13; Prop. 7:7; 1. Pet. 5:2, 3)

  2. b) Kje naj bi današnji mladi iskali zanesljivo vodstvo, ko sprejemajo pomembne odločitve v življenju? (1. kra. 12:6, 7; Preg. 1:8, 9; 2. Tim. 3:16, 17; Heb. 13:7)

  3. c) Kaj je navedlo Jeroboama, da je naredil dve središči za čaščenje teleta, in kako je s tem pokazal veliko pomanjkanje vere v Jehova? (1. kra. 11:37; 12:26–28)

  4. č) Kdo je ljudi iz desetrodovnega kraljestva vodil v upor zoper pravo čaščenje? (1. kra. 12:32, 33)

66. zgodba

Hudobna kraljica Jezabela

 1. Kdo je bila Jezabela?

 2. Zakaj je bil kralj Ahab nekega dne žalosten?

 3. Kaj je naredila Jezabela, da je za svojega moža Ahaba dobila Nabotov vinograd?

 4. Koga je Jehova poslal, da je kaznoval Jezabelo?

 5. Kaj se je zgodilo, ko je Jehu prišel do Jezabeline palače, kot je to razvidno iz slike?

Dodatna vprašanja:

 1. Beri 1. kraljev 16:29–33 in 18:3, 4.

  Kako slabe so bile razmere v Izraelu v času kralja Ahaba? (1. kra. 16:33)

 2. Beri 1. kraljev 21:1–16.

  1. a) Kako je Nabot pokazal pogum in zvestovdanost do Jehova? (1. kra. 21:1–3; 3. Mojz. 25:23–28)

  2. b) Kaj se lahko iz Ahabovega primera naučimo glede spoprijemanja z razočaranjem? (1. kra. 21:4; Rim. 5:3–5)

 3. Beri 2. kraljev 9:30–37.

  Kaj se lahko naučimo iz tega, kako goreče je Jehu izvrševal Jehovovo voljo? (2. kra. 9:4–10; 2. Kor. 9:1, 2; 2. Tim. 4:2)

67. zgodba

Josafat zaupa Jehovu

 1. Kdo je bil Josafat in kdaj je živel?

 2. Zakaj je bilo Izraelce strah in kaj so mnogi od njih naredili?

 3. Kako je Jehova odgovoril na Josafatovo molitev?

 4. Kaj je Jehova povzročil, da se je zgodilo še pred pričetkom bitke?

 5. Kaj se naučimo od Josafata?

Dodatna vprašanja:

 1. Beri 2. letopisov 20:1–30.

  1. a) Kaj, kot je pokazal Josafat, bi morali narediti zvesti Božji služabniki, kadar se znajdejo v kakšnih nevarnih okoliščinah? (2. let. 20:12; Ps. 25:15; 62:1)

  2. b) Jehova je vedno uporabljal posredniški kanal za sporazumevanje s svojim ljudstvom. Kdo danes predstavlja ta posredniški kanal? (2. let. 20:14, 15; Mat. 24:45–47; Jan. 15:15)

  3. c) Kako bodo razmere takrat, ko bo Bog pričel »vojno velikega dne Boga Vsemogočnega«, podobne razmeram v Josafatovih dneh? (2. let. 20:15, 17; 32:8; Raz. 16:14, 16)

  4. č) Kako danes pionirji in misijonarji prispevajo k svetovnemu oznanjevalskemu delu, s čimer posnemajo levite? (2. let. 20:19, 21; Rim. 10:13–15; 2. Tim. 4:2)

68. zgodba

Dva dečka, ki sta ponovno zaživela

 1. Kdo so trije ljudje na sliki in kaj se je zgodilo z dečkom?

 2. Kaj je Elija molil glede dečka in kaj se je zgodilo za tem?

 3. Kako je bilo ime Elijevemu pomočniku?

 4. Zakaj je moral Elizej oditi na dom neke ženske v Sunamu?

 5. Kaj je Elizej naredil in kaj se je zgodilo z mrtvim otrokom?

 6. Kakšno moč ima Jehova, kot je razvidno iz tega, kar je naredil po Eliju in Elizeju?

Dodatna vprašanja:

 1. Beri 1. kraljev 17:8–24.

  1. a) Kako sta bili preizkušeni Elijeva poslušnost in vera? (1. kra. 17:9; 19:1–4, 10)

  2. b) Kako je vdova iz Sarepte pokazala, da ima močno vero? (1. kra. 17:12–16; Luk. 4:25, 26)

  3. c) Kako izkušnja vdove iz Sarepte pričuje o resničnosti Jezusovih besed, zapisanih v Mateju 10:41, 42? (1. kra. 17:10–12, 17, 23, 24)

 2. Beri 2. kraljev 4:8–37.

  1. a) Kaj se od ženske iz Sunama naučimo o gostoljubnosti? (2. kra. 4:8; Luk. 6:38; Rim. 12:13; 1. Jan. 3:17)

  2. b) Kako smo lahko danes prijazni do Božjih služabnikov? (Apd. 20:35; 28:1, 2; Gal. 6:9, 10; Heb. 6:10)

69. zgodba

Deklica pomaga mogočnemu možu

 1. Kaj deklica na sliki govori ženski?

 2. Kdo je ženska na sliki in kaj deklica počne v njeni hiši?

 3. Kakšno navodilo je Elizej dal svojemu služabniku, da ga sporoči Naamanu, in zakaj se je Naaman razjezil?

 4. Kaj se je zgodilo za tem, ko je Naaman prisluhnil svojim služabnikom?

 5. Zakaj je Elizej zavrnil Naamanov dar, toda kaj je naredil Gehazi?

 6. Kaj se je zgodilo z Gehazijem in kaj se lahko naučimo iz tega?

Dodatna vprašanja:

 1. Beri 2. kraljev 5:1–27.

  1. a) Kako lahko zgled izraelske deklice spodbudi današnje mlade? (2. kra. 5:3; Ps. 8:2; 148:12, 13)

  2. b) Zakaj je dobro, da imamo v mislih zgled Naamana, kadar dobimo kakšen biblijski nasvet? (2. kra. 5:15; Heb. 12:5, 6; Jak. 4:6)

  3. c) Kaj se lahko naučimo, če primerjamo Elizeja in Gehazija? (2. kra. 5:9, 10, 14–16, 20; Mat. 10:8; Apd. 5:1–5; 2. Kor. 2:17)

70. zgodba

Jona in velika riba

 1. Kdo je bil Jona in kaj mu je Jehova naročil, da naj naredi?

 2. Kaj je Jona naredil, ker ni hotel iti tja, kamor ga je Jehova poslal?

 3. Kaj je Jona naročil mornarjem, naj naredijo, da bo vihar ponehal?

 4. Kaj se je zgodilo z Jonom, ko se je potopil v morje, kot je to razvidno iz slike?

 5. Kako dolgo je bil Jona v veliki ribi in kaj je počel tam?

 6. Kam je Jona šel za tem, ko ga je riba izbljuvala na kopno? Kaj se iz tega naučimo?

Dodatna vprašanja:

 1. Beri Jona 1:1–17.

  Kako je Jona gledal na nalogo, da naj oznanjuje Ninivljanom? (Jona 1:2, 3; Preg. 3:7; Prop. 8:12)

 2. Beri Jona 2:1, 2, 10.

  Kako nam to, kar se je zgodilo Jonu, vliva zaupanje, da bo Jehova odgovoril na naše molitve? (Ps. 22:24; 34:6; 1. Jan. 5:14)

 3. Beri Jona 3:1–10.

  1. a) Kako nam je v spodbudo dejstvo, da je Jehova še naprej uporabljal Jona, čeprav ta na začetku ni izpolnil svoje naloge? (Ps. 103:14; 1. Pet. 5:10)

  2. b) Kaj se iz Jonove izkušnje z Ninivljani naučimo o tem, če vnaprej sodimo ljudi na našem področju? (Jona 3:6–9; Prop. 11:6; Apd. 13:48)

71. zgodba

Bog obljubi raj

 1. Kdo je bil Izaija, kdaj je živel in kaj mu je Jehova pokazal?

 2. Kaj pomeni beseda »raj« in na kaj te spominja?

 3. Kaj je Jehova naročil Izaiju, da naj napiše o tem novem raju?

 4. Zakaj sta Adam in Eva izgubila svoj prelepi dom?

 5. Kaj Jehova obljublja tistim, ki ga imajo radi?

Dodatna vprašanja:

 1. Beri Izaija 11:6–9.

  1. a) Kako Božja Beseda slika mir, ki bo v novem svetu obstajal med živalmi in ljudmi? (Ps. 148:10, 13; Iza. 65:25; Ezek. 34:25)

  2. b) Kako se Izaijeve besede v duhovnem smislu danes izpolnjujejo na Jehovovem ljudstvu? (Rim. 12:2; Efež. 4:23, 24)

  3. c) Kdo je zaslužen za to, da ljudje spreminjajo svojo osebnost že danes, kakor jo bodo tudi v prihodnosti? (Iza. 48:17, 18; Gal. 5:22, 23; Fil. 4:7)

 2. Beri Razodetje 21:3, 4.

  1. a) Kako Sveto pismo pokaže, da Bog prebiva z ljudmi na zemlji v figurativnem smislu in ne dobesedno? (3. Mojz. 26:11, 12; 2. let. 6:18; Iza. 66:1; Raz. 21:2, 3, 22–24)

  2. b) Kakšnih solza in bolečine ne bo več? (Luk. 8:49–52; Rim. 8:21, 22; Raz. 21:4)

72. zgodba

Bog pomaga kralju Ezekiju

 1. Kdo je mož na sliki in zakaj je v velikih težavah?

 2. Čigava pisma je Ezekija položil pred Boga in za kaj je prosil v molitvi?

 3. Kakšen kralj je bil Ezekija in kakšno sporočilo mu je Jehova poslal po preroku Izaiju?

 4. Kaj je Jehovov angel naredil z Asirci, kot je razvidno iz slike?

 5. Dvorodovno kraljestvo je še nekaj časa živelo v miru. Toda kaj se je zgodilo po Ezekijevi smrti?

Dodatna vprašanja:

 1. Beri 2. kraljev 18:1–36.

  1. a) Kako je asirski predstavnik Rabsak skušal Izraelcem oslabiti vero? (2. kra. 18:19, 21; 2. Mojz. 5:2; Ps. 64:3)

  2. b) Kako Jehovove priče posnemajo Ezekija, kadar jim kdo nasprotuje? (2. kra. 18:36; Ps. 39:1; Preg. 26:4; 2. Tim. 2:24)

 2. Beri 2. kraljev 19:1–37.

  1. a) Kako današnje Jehovovo ljudstvo v času stiske posnema Ezekija? (2. kra. 19:1, 2; Preg. 3:5, 6; Heb. 10:24, 25; Jak. 5:14, 15)

  2. b) Kakšen trojni poraz je doživel kralj Senaherib in koga on preroško ponazarja? (2. kra. 19:32, 35, 37; Raz. 20:2, 3)

 3. Beri 2. kraljev 21:1–6, 16.

  Zakaj lahko rečemo, da je bil kralj Manasej eden najbolj hudobnih kraljev, ki je kdaj vladal v Jeruzalemu? (2. let. 33:4–6, 9)

73. zgodba

Zadnji dobri izraelski kralj

 1. Koliko je bil star Josija, ko je postal kralj? Kaj je pričel delati po sedmih letih kraljevanja?

 2. Kaj vidiš, da Josija dela na prvi sliki?

 3. Kaj je veliki duhovnik našel, ko so možje obnavljali tempelj?

 4. Zakaj je Josija raztrgal svoje oblačilo?

 5. Kakšno sporočilo je Jehova posredoval Josiju po prerokinji Huldi?

Dodatna vprašanja:

 1. Beri 2. letopisov 34:1–28.

  1. a) Kakšen zgled je Josija za tiste, ki so morda imeli težko otroštvo? (2. let. 33:21–25; 34:1, 2; Ps. 27:10)

  2. b) Kaj pomembnega je Josija naredil za pospeševanje čistega čaščenja v 8., 12. in 18. letu svojega vladanja? (2. let. 34:3, 8)

  3. c) Kaj se lahko iz zgleda kralja Josija in velikega duhovnika Hilkija naučimo glede vzdrževanja naših prostorov za čaščenje? (2. let. 34:9–13; Preg. 11:14; 1. Kor. 10:31)

74. zgodba

Mož, ki se ne boji

 1. Kdo je mladi mož na sliki?

 2. Kako je Jeremija gledal na to, da je postal prerok, toda kaj mu je Jehova rekel?

 3. Kaj je Jeremija kar naprej govoril ljudem?

 4. Kako so si duhovniki prizadevali ustaviti Jeremija, toda kako je on pokazal, da ga ni strah?

 5. Kaj se je zgodilo, ko so Izraelci še kar naprej počenjali grdobije?

Dodatna vprašanja:

 1. Beri Jeremija 1:1–8.

  1. a) Kaj, kot kaže Jeremijev primer, usposobi človeka za služenje Jehovu? (2. Kor. 3:5, 6)

  2. b) Kako je Jeremijev zgled spodbuda za današnje mlade kristjane? (Prop. 12:1; 1. Tim. 4:12)

 2. Beri Jeremija 10:1–5.

  Katero učinkovito ponazoritev je Jeremija povedal, da bi pokazal, kako nesmiselno je zaupati malikom? (Jer. 10:5; Iza. 46:7; Hab. 2:19)

 3. Beri Jeremija 26:1–16.

  1. a) Kako si danes maziljeni preostanek, ko razglaša opozorilno sporočilo, jemlje k srcu zapoved, ki jo je Jehova dal Jeremiju, naj ne izpusti niti ene besede? (Jer. 26:2; 5. Mojz. 4:2; Apd. 20:27)

  2. b) Kako lahko Jehovove priče danes posnemajo Jeremija, ko razglašajo narodom Jehovova opozorila? (Jer. 26:8, 12, 14, 15; 2. Tim. 4:1–5)

 4. Beri 2. kraljev 24:1–17.

  Kakšne žalostne posledice so utrpeli ljudje iz Judovega kraljestva, ker so bili nezvesti Jehovu? (2. kra. 24:2–4, 14)

75. zgodba

Štirje mladi fantje v Babilonu

 1. Kdo so štirje mladi fantje na sliki in zakaj so v Babilonu?

 2. Kakšne načrte je imel Nebukadnezar za te fante in kaj je naročil svojim služabnikom?

 3. Kakšno prošnjo je imel Daniel zase in za svoje tri prijatelje glede hrane in pijače?

 4. Kakšni so bili videti Daniel in njegovi trije prijatelji, ko so deset dni jedli zelenjavo, v primerjavi z drugimi fanti?

 5. Kako je prišlo do tega, da so Daniel in njegovi trije prijatelji pomagali v kraljevi palači? V katerem pogledu so bili boljši od duhovnikov in modrijanov?

Dodatna vprašanja:

 1. Beri Daniel 1:1–21.

  1. a) Kaj moramo delati, če se hočemo upreti skušnjavam in premagati slabosti? (Dan. 1:8; 1. Mojz. 39:7, 10; Gal. 6:9)

  2. b) Kako bi lahko bili danes mladi v skušnjavi ali pa pod pritiskom, da bi se vdajali temu, kar imajo nekateri za »kraljevo jed« oziroma užitke? (Dan. 1:8; Preg. 20:1; 2. Kor. 6:17–7:1)

  3. c) Kaj nam biblijsko poročilo o štirih hebrejskih mladeničih pomaga razumeti, kar zadeva pridobivanje svetne izobrazbe? (Dan. 1:20; Iza. 54:13; 1. Kor. 3:18–20)

76. zgodba

Jeruzalem je uničen

 1. Kaj se na sliki dogaja z Jeruzalemom in Izraelci?

 2. Kdo je bil Ezekiel in katere ostudne reči mu je Jehova pokazal?

 3. Kaj je Jehova obljubil, da bo naredil, ker ga Izraelci niso spoštovali?

 4. Kaj je naredil kralj Nebukadnezar, ko so se mu Izraelci uprli?

 5. Zakaj je Jehova dovolil, da so Izraelci doživeli to strašno uničenje?

 6. Zakaj v izraelski deželi ni bilo nikogar več in koliko časa je to trajalo?

Dodatna vprašanja:

 1. Beri 2. kraljev 25:1–26.

  1. a) Kdo je bil Zedekija? Kaj se mu je zgodilo? Kako se je s tem izpolnila biblijska prerokba? (2. kra. 25:5–7; Ezek. 12:13–15)

  2. b) Koga je Jehova štel za odgovornega za vso nezvestobo Izraelcev? (2. kra. 25:9, 11, 12, 18, 19; 2. let. 36:14, 17)

 2. Beri Ezekiel 8:1–18.

  Kako tako imenovano krščanstvo posnema odpadniške Izraelce, ki so častili sonce? (Ezek. 8:16; Iza. 5:20, 21; Jan. 3:19–21; 2. Tim. 4:3)

77. zgodba

Niso se priklonili

 1. Kaj je babilonski kralj Nebukadnezar zapovedal ljudstvu?

 2. Zakaj se Danielovi trije prijatelji niso priklonili pred zlato podobo?

 3. Kako so trije Hebrejci pokazali zaupanje v Jehova, ko jim je Nebukadnezar dal še eno priložnost, da se priklonijo?

 4. Kaj je Nebukadnezar ukazal svojim možem, da naj naredijo s Sadrahom, Mesahom in Abednegom?

 5. Kaj je Nebukadnezar videl, ko je pogledal v peč?

 6. Zakaj je kralj hvalil Boga Sadraha, Mesaha in Abednega? In kako so nam oni za zgled?

Dodatni vprašanji:

 1. Beri Daniel 3:1–30.

  1. a) Kakšno stališče, ki so ga pokazali trije mladi Hebrejci, bi morali posnemati vsi Božji služabniki, ko je preizkušena njihova značajnost? (Dan. 3:17, 18; Mat. 10:28; Rim. 14:7, 8)

  2. b) Kaj pomembnega je Bog Jehova naučil Nebukadnezarja? (Dan. 3:28, 29; 4:34, 35)

78. zgodba

Roka, ki piše po steni

 1. Kaj se je zgodilo, ko je imel babilonski kralj veliko pojedino in je iz Jehovovega templja v Jeruzalemu vzel posode in čaše?

 2. Kaj je Baltazar rekel svojim modrijanom in česa oni niso mogli narediti?

 3. Kaj je kralju rekla njegova mati, da naj naredi?

 4. Zaradi česa je Bog poslal roko, da je pisala po steni, kot je to Daniel pojasnil kralju?

 5. Kako je Daniel pojasnil pomen besed na steni?

 6. Kaj se je zgodilo, ko je Daniel še govoril?

Dodatna vprašanja:

 1. Beri Daniel 5:1–31.

  1. a) Primerjaj strah pred Bogom s strahom, ki ga je Baltazar občutil, ko je videl roko pisati po steni. (Dan. 5:6, 7; Ps. 19:9; Rim. 8:35–39)

  2. b) Kako je Daniel pokazal velik pogum, ko je govoril z Baltazarjem in njegovimi veljaki? (Dan. 5:17, 18, 22, 26–28; Apd. 4:29)

  3. c) Kako 5. poglavje Danielove knjige poveličuje Jehovovo vesoljno vrhovnost? (Dan. 4:17, 25; 5:21)

79. zgodba

Daniel v levnjaku

 1. Kdo je bil Darij in kako je gledal na Daniela?

 2. Kaj so nekateri ljubosumni možje rekli Dariju, da naj naredi?

 3. Kaj je Daniel storil, ko je izvedel za novi zakon?

 4. Zakaj je bilo Dariju tako hudo, da ni mogel spati, in kaj je naredil naslednje jutro?

 5. Kaj je Daniel odgovoril Dariju?

 6. Kaj se je zgodilo s hudobnimi možmi, ki so poskušali ubiti Daniela? Kaj je Darij napisal vsemu ljudstvu v kraljestvu?

Dodatna vprašanja:

 1. Beri Daniel 6:1–28.

  1. a) Kako nas zarota zoper Daniela spomni na to, kako skušajo nasprotniki zatreti delo Jehovovih prič v sodobnem času? (Dan. 6:7; Ps. 94:20; Iza. 10:1; Rim. 8:31)

  2. b) Kako lahko današnji Božji služabniki posnemajo Daniela v tem, da se podrejajo »višjim oblastem«? (Dan. 6:5, 10; Rim. 13:1; Apd. 5:29)

  3. c) Kako lahko posnemamo Danielov zgled v tem, da Jehovu služimo »neprestano«? (Dan. 6:16, 20; Fil. 3:16; Raz. 7:15)

80. zgodba

Božje ljudstvo odide iz Babilona

 1. Kaj, kot je razvidno iz slike, počnejo Izraelci?

 2. Kako je Cir izpolnil Jehovovo prerokbo, ki jo je zapisal Izaija?

 3. Kaj je Cir rekel Izraelcem, ki se niso mogli vrniti v Jeruzalem?

 4. Kaj je Cir dal ljudem, da so odnesli s seboj v Jeruzalem?

 5. Kako dolgo so Izraelci potovali nazaj v Jeruzalem?

 6. Koliko časa je bila dežela povsem brez prebivalcev?

Dodatna vprašanja:

 1. Beri Izaija 44:28 in 45:1–4.

  1. a) Kako je Jehova poudaril, da se bo prerokba glede Cira zagotovo izpolnila? (Iza. 55:10, 11; Rim. 4:17)

  2. b) Kaj Izaijeva prerokba glede Cira pokaže o sposobnosti Boga Jehova, da vnaprej napove, kaj se bo dogajalo v prihodnosti? (Iza. 42:9; 45:21; 46:10, 11; 2. Pet. 1:20)

 2. Beri Ezra 1:1–11.

  Kako lahko danes »podpira[mo] roke« tistih, ki imajo možnost stopiti v vrste polnočasnih služabnikov, s čimer posnemamo zgled tistih, ki se niso mogli vrniti v Jeruzalem? (Ezra 1:4, 6; Rim. 12:13; Kol. 4:12)

81. zgodba

Zaupanje v Božjo pomoč

 1. Koliko ljudi je potovalo iz Babilona v Jeruzalem, toda kaj jih je tam čakalo?

 2. Kaj so Izraelci po tem, ko so prispeli, pričeli graditi? Kaj so delali njihovi sovražniki?

 3. Kdo sta bila Hagaj in Zaharija? Kaj sta rekla ljudstvu?

 4. Zakaj je Tatenaj poslal pismo v Babilon? Kakšen odgovor je dobil?

 5. Kaj je naredil Ezra, ko je izvedel, da je treba dokončati Božji tempelj?

 6. Za kaj je Ezra molil, kot je razvidno iz slike? Kako je bila njegova molitev uslišana? Kaj se iz tega naučimo?

Dodatna vprašanja:

 1. Beri Ezra 3:1–13.

  Kaj bi morali še naprej delati, če bi se kdaj znašli na področju, kjer ni nobene občine Božjega ljudstva? (Ezra 3:3, 6; Apd. 17:16, 17; Heb. 13:15)

 2. Beri Ezra 4:1–7.

  Kakšen zgled je dal Zerubabel Jehovovemu ljudstvu glede tega, kako bi morali gledati na medverstvo? (2. Mojz. 34:12; 1. Kor. 15:33; 2. Kor. 6:14–17)

 3. Beri Ezra 5:1–5, 17 in 6:1–22.

  1. a) Zakaj nasprotniki niso mogli ustaviti gradnje templja? (Ezra 5:5; Iza. 54:17)

  2. b) Kako ravnanje judovskih starešin spodbuja krščanske starešine, da iščejo Jehovovo vodstvo, ko jim kdo nasprotuje? (Ezra 6:14; Ps. 32:8; Rim. 8:31; Jak. 1:5)

 4. Beri Ezra 8:21–23, 28–36.

  V čem bi bilo prav, da posnemamo Ezra, preden se odločimo, kako bomo ravnali v določenem primeru? (Ezra 8:23; Ps. 127:1; Preg. 10:22; Jak. 4:13–15)

82. zgodba

Mardohej in Estera

 1. Kdo sta bila Mardohej in Estera?

 2. Zakaj je Ahasver hotel drugo ženo in katero je izbral?

 3. Kdo je bil Haman in kaj ga je zelo razjezilo?

 4. Kateri zakon je bil izdan in kaj je Estera naredila, ko je od Mardoheja prejela sporočilo?

 5. Kaj se je zgodilo s Hamanom in kaj z Mardohejem?

 6. Kako so bili Izraelci rešeni pred svojimi sovražniki?

Dodatna vprašanja:

 1. Beri Estera 2:12–18.

  S čim je Estera pokazala, da je vredno gojiti »mirnega in blagega duha«? (Est. 2:15; 1. Pet. 3:1–5)

 2. Beri Estera 4:1–17.

  Estera je dobila priložnost, da ukrepa v prid pravemu čaščenju. Kakšno priložnost imamo danes, da kažemo predanost in zvestovdanost Jehovu? (Est. 4:13, 14; Mat. 5:14–16; 24:14)

 3. Beri Estera 7:1–6.

  Zakaj so mnogi v današnjem Božjem ljudstvu v nevarnosti pred preganjanjem, podobno kot je bila Estera? (Est. 7:4; Mat. 10:16–22; 1. Pet. 2:12)

83. zgodba

Jeruzalemsko obzidje

 1. Kako so se Izraelci počutili, ker je bil Jeruzalem brez obzidja?

 2. Kdo je bil Nehemija?

 3. Kaj je Nehemija delal? Zakaj je bilo to delo tako pomembno?

 4. Katera novica je Nehemija potrla in kaj je naredil?

 5. Kako je bil kralj Artakserks zelo dober do Nehemija?

 6. Kako je Nehemija uredil gradnjo, da je sovražniki Izraelcev niso mogli ustaviti?

Dodatna vprašanja:

 1. Beri Nehemija 1:4–6 in 2:1–20.

  Kako je Nehemija iskal Jehovovo vodstvo? (Neh. 2:4, 5; Rim. 12:12; 1. Pet. 4:7)

 2. Beri Nehemija 3:3–5.

  Kaj se lahko starešine in strežni služabniki naučijo iz tega, kako so ravnali Tekojčani in kako njihovi »imenitniki«? (Neh. 3:5, 27; 2. Tes. 3:7–10; 1. Pet. 5:5)

 3. Beri Nehemija 4:1–23.

  1. a) Zaradi česa so Izraelci kjub močnemu nasprotovanju še naprej gradili? (Neh. 4:6, 8, 9; Ps. 50:15; Iza. 65:13, 14)

  2. b) Kako nas spodbuja zgled Izraelcev?

 4. Beri Nehemija 6:15.

  Kaj se iz dejstva, da je bilo jeruzalemsko obzidje dokončano v dveh mesecih, naučimo o tem, kakšno moč ima vera? (Ps. 56:3, 4; Mat. 17:20; 19:26)

84. zgodba

Angel obišče Marijo

 1. Kdo je ženska na sliki?

 2. Kaj je Gabrijel povedal Mariji?

 3. Kako je Gabriel pojasnil Mariji, da bo rodila otroka, čeprav ni imela moža?

 4. Kaj se je zgodilo, ko je Marija obiskala svojo sorodnico Elizabeto?

 5. Kaj si je Jožef mislil, ko je izvedel, da bo Marija rodila, toda zakaj si je premislil?

Dodatna vprašanja?

 1. Beri Luka 1:26–56.

  1. a) Ali je glede na Luka 1:35 nepopolnost, podedovana od Adama, kakor koli vplivala na Marijino jajčece, ko je bilo življenje Božjega sina preneseno iz duhovnega področja? (Hag. 2:11–13; Jan. 6:69; Heb. 7:26; 10:5)

  2. b) Kako je bila Jezusu izkazana čast že pred njegovim rojstvom? (Luk. 1:41–43)

  3. c) Kakšen odličen zgled je Marija za današnje kristjane, ki prejmejo posebne službene prednosti? (Luk. 1:38, 46–49; 17:10; Preg. 11:2)

 2. Beri Matej 1:18–25.

  Kako je Jezus, ko je bil človek, izpolnil pomen imena Emanuel, čeprav to ni bilo njegovo osebno ime? (Mat. 1:22, 23; Jan. 14:8–10; Heb. 1:1–3)

85. zgodba

Jezus se rodi v hlevu

 1. Kdo je otročiček na sliki in kam ga bo Marija položila?

 2. Zakaj se je Jezus rodil v hlevu?

 3. Kdo so možje na sliki, ki vstopajo v hlev? Kaj jim je angel rekel?

 4. Zakaj je bil Jezus nekaj posebnega?

 5. Zakaj se Jezus lahko imenuje Božji Sin?

Dodatna vprašanja:

 1. Beri Luka 2:1–20.

  1. a) Kakšno vlogo je pri izpolnitvi prerokbe o Jezusovem rojstvu imel cesar Avgust? (Luk. 2:1–4; Miha 5:2)

  2. b) Kako lahko posameznik postane del tistih, ki se imenujejo »ljudje, ki jih on [Bog] priznava«? (Luk. 2:14; Mat. 16:24; Jan. 17:3; Apd. 3:19; Heb. 11:6)

  3. c) Če so skromni judovski pastirji imeli razlog za veselje zaradi rojstva Rešitelja, koliko večji razlog za veselje imajo današnji Božji služabniki? (Luk. 2:10, 11; Efež. 3:8, 9; Raz. 11:15; 14:6)

86. zgodba

Možje, ki jih je vodila zvezda

 1. Kdo so možje na sliki? Zakaj eden od njih kaže na svetlo zvezdo?

 2. Zakaj se je kralj Herod razburil in kaj je naredil?

 3. Kam je svetla zvezda vodila može? Zakaj so se domov vrnili po drugi poti?

 4. Kakšno zapoved je dal Herod in zakaj?

 5. Kaj je Jehova rekel Jožefu, da naj naredi?

 6. Kdo je na nebu prižgal novo zvezdo in zakaj?

Dodatno vprašanje:

 1. Beri Matej 2:1–23.

  Koliko je bil Jezus star in kje je živel, ko so ga prišli obiskat astrologi? (Mat. 2:1, 11, 16)

87. zgodba

Mladi Jezus v templju

 1. Koliko je bil Jezus star in kje je bil, kot prikazuje slika?

 2. Kam je Jožef vsako leto peljal svojo družino?

 3. Zakaj sta se Jožef in Marija, ko so bili že en dan na poti proti domu, vrnila v Jeruzalem?

 4. Kje sta Jožef in Marija našla Jezusa? Čemu so se ljudje čudili?

 5. Kaj je Jezus rekel svoji mami Mariji?

 6. Kako lahko posnemamo Jezusa, ko se učimo o Bogu?

Dodatna vprašanja:

 1. Beri Luka 2:41–52.

  1. a) V čem sta Jožef in Marija lep zgled za današnje starše, čeprav je Postava samo moškim zapovedovala, da naj gredo na letne praznike? (Luk. 2:41; 5. Mojz. 16:16; 31:12; Preg. 22:6)

  2. b) Kakšen lep zgled je dal Jezus današnjim mladim v podrejanju svojim staršem? (Luk. 2:51; 5. Mojz. 5:16; Preg. 23:22; Kol. 3:20)

 2. Beri Matej 13:53–56.

  Kateri štirje Jezusovi telesni bratje so omenjeni v Bibliji? Kako sta dva od njih kasneje imela pomembno vlogo v krščanski občini? (Mat. 13:55; Apd. 12:17; 15:6, 13; 21:18; Gal. 1:19; Jak. 1:1; Juda 1)

88. zgodba

Janez krsti Jezusa

 1. Kdo sta moška na sliki?

 2. Kako se človek krsti?

 3. Koga je Janez običajno krščeval?

 4. Iz katerega posebnega razloga je Jezus prosil Janeza, da naj ga krsti?

 5. Kako je Bog pokazal, da odobrava Jezusov krst?

 6. Kaj se je zgodilo, ko je Jezus odšel za 40 dni na samoten kraj?

 7. Kdo so bili nekateri od Jezusovih prvih sodelavcev oziroma učencev? Kateri je bil Jezusov prvi čudež?

Dodatna vprašanja:

 1. Beri Matej 3:13–17.

  Kakšen zgled je dal Jezus svojim učencem, kar se tiče krsta? (Ps. 40:7, 8; Mat. 28:19, 20; Luk. 3:21, 22)

 2. Beri Matej 4:1–11.

  Kako nam je to, da je Jezus spretno navajal iz Pisem, v spodbudo, da redno preučujemo Biblijo? (Mat. 4:5–7; 2. Pet. 3:17, 18; 1. Jan. 4:1)

 3. Beri Janez 1:29–51.

  H komu je Janez Krstnik usmerjal svoje učence? Kako ga lahko posnemamo? (Jan. 1:29, 35, 36; 3:30; Mat. 23:10)

 4. Beri Janez 2:1–12.

  Kako je Jezusov prvi čudež pokazal, da Jehova svojim služabnikom ne odreka nič dobrega? (Jan. 2:9, 10; Ps. 84:11; Jak. 1:17)

89. zgodba

Jezus očisti tempelj

 1. Zakaj so v templju prodajali živali?

 2. Zakaj se je Jezus razjezil?

 3. Kaj je Jezus naredil, kot lahko vidiš na sliki? Kaj je rekel tistim, ki so prodajali golobe?

 4. Na kaj so se spomnili Jezusovi učenci, ko so ga opazovali?

 5. Skozi katero pokrajino je moral Jezus, ko se je vračal proti Galileji?

Dodatno vprašanje:

 1. Beri Janez 2:13–25.

  Kakšen je primeren pogled na trgovske dejavnosti v kraljestveni dvorani glede na to, kako se je Jezus razjezil na menjalce denarja? (Jan. 2:15, 16; 1. Kor. 10:24, 31–33)

90. zgodba

Ženska pri vodnjaku

 1. Zakaj se je Jezus ustavil pri vodnjaku v Samariji? Kaj je tam rekel neki ženski?

 2. Zakaj je bila ženska presenečena? Kaj ji je Jezus dejal in zakaj?

 3. O kakšni vodi je ženska mislila, da je Jezus govoril, toda kakšno vodo je imel on v mislih?

 4. Zakaj je bila ženska začudena nad tem, kaj je Jezus vedel o njej? Kako je prišel do teh informacij?

 5. Kaj se lahko naučimo iz pripovedi o ženski pri vodnjaku?

Dodatna vprašanja:

 1. Beri Janez 4:5–43.

  1. a) Kakšno stališče bi morali podobno kot Jezus imeti do ljudi drugih ras ali drugačnega družbenega položaja? (Jan. 4:9; 1. Kor. 9:22; 1. Tim. 2:3, 4; Titu 2:11)

  2. b) Kako človeku duhovno koristi to, da postane Jezusov učenec? (Jan. 4:14; Iza. 58:11; 2. Kor. 4:16)

  3. c) Kako lahko pokažemo podobno cenjenje, kot ga je pokazala Samarijanka, ki je navdušeno govorila drugim o tem, kar se je naučila? (Jan. 4:7, 28; Mat. 6:33; Luk. 10:40–42)

91. zgodba

Jezus uči na gori

 1. Kje, kot je razvidno iz slike, je Jezus učil? Kdo so tisti, ki sedijo tik ob njem?

 2. Kako je bilo ime 12 apostolom?

 3. Kaj je Kraljestvo, o katerem je Jezus oznanjeval?

 4. Za kaj je Jezus učil moliti učence?

 5. Kaj je Jezus rekel glede tega, kako naj bi se ljudje vedli drug do drugega?

Dodatna vprašanja:

 1. Beri Matej 5:1–12.

  Kako lahko pokažemo, da se zavedamo svojih duhovnih potreb? (Mat. 5:3; Rim. 10:13–15; 1. Tim. 4:13, 15, 16)

 2. Beri Matej 5:21–26.

  Kako Matej 5:23, 24 kaže, da odnos, ki ga imamo z brati in s sestrami, vpliva na naš odnos z Jehovom? (Mat. 6:14, 15; Ps. 133:1; Kol. 3:13; 1. Jan. 4:20)

 3. Beri Matej 6:1–8.

  Katere so nekatere oblike samopravičnosti, ki bi se jih kristjani morali ogibati? (Luk. 18:11, 12; 1. Kor. 4:6, 7; 2. Kor. 9:7)

 4. Beri Matej 6:25–34.

  Kaj je Jezus učil glede tega, da moramo zaupati Jehovu, da bo poskrbel za naše gmotne potrebe? (2. Mojz. 16:4; Ps. 37:25; Fil. 4:6)

 5. Beri Matej 7:1–11.

  Kaj se naučimo iz slikovite ponazoritve, zapisane v Mateju 7:5? (Preg. 26:12; Rim. 2:1; 14:10; Jak. 4:11, 12)

92. zgodba

Jezus obuja mrtve

 1. Kdo je oče deklice na sliki? Zakaj sta bila z ženo zelo obupana?

 2. Kaj je naredil Jair, ko je našel Jezusa?

 3. Kaj se je zgodilo, ko je Jezus šel na Jairov dom? Kakšno sporočilo je medtem dobil Jair?

 4. Zakaj so se ljudje v Jairovi hiši posmehovali Jezusu?

 5. Kaj je Jezus storil za tem, ko je s tremi apostoli ter z dekličinimi starši stopil v sobo, kjer je ležala deklica?

 6. Koga je Jezus še obudil od mrtvih? Kaj to pokaže?

Dodatna vprašanja:

 1. Beri Luka 8:40–56.

  Kako je bil Jezus sočuten in razumen do ženske, ki je krvavela? Kaj se lahko iz tega naučijo krščanski starešine? (Luk. 8:43, 44, 47, 48; 3. Mojz. 15:25–27; Mat. 9:12, 13; Kol. 3:12–14)

 2. Beri Luka 7:11–17.

  Zakaj je lahko tistim, ki jim je umrl kdo od ljubljenih, v veliko tolažbo to, kako je Jezus ravnal z vdovo iz Naina? (Luk. 7:13; 2. Kor. 1:3, 4; Heb. 4:15)

 3. Beri Janez 11:17–44.

  Kako je Jezus pokazal, da je normalno žalovati za ljubljenim človekom, ki je umrl? (Jan. 11:33–36, 38; 2. Sam. 18:33; 19:1–4)

93. zgodba

Jezus nahrani množico

 1. Kaj strašnega se je zgodilo Janezu Krstniku? Kako se je zaradi tega počutil Jezus?

 2. Kako je Jezus nahranil množico, ki mu je sledila? Koliko hrane je ostalo?

 3. Zakaj je bilo ponoči učence strah? Kaj se je zgodilo Petru?

 4. Kako je Jezus nekoč pozneje zopet nahranil tisoče ljudi?

 5. Zakaj bo čudovito, ko bo Jezus vladal nad zemljo kot Božji kralj?

Dodatna vprašanja:

 1. Beri Matej 14:1–32.

  1. a) Kaj iz Mateja 14:23–32 izvemo o Petrovi osebnosti?

  2. b) Kako biblijska poročila kažejo, da je Peter dozorel in ni več ravnal prenagljeno? (Mat. 14:27–30; Jan. 18:10; 21:7; Apd. 2:14, 37–40; 1. Pet. 5:6, 10)

 2. Beri Matej 15:29–38.

  Kako je Jezus pokazal cenjenje do gmotnih reči, ki jih je priskrbel njegov Oče? (Mat. 15:37; Jan. 6:12; Kol. 3:15)

 3. Beri Janez 6:1–21.

  Kako lahko kristjani posnemamo Jezusov zgled, kar se tiče spoštovanja oblasti? (Jan. 6:15; Mat. 22:21; Rim. 12:2; 13:1–4)

94. zgodba

Jezus ima rad otroke

 1. O čem so se apostoli prepirali, ko so bili na dolgem potovanju?

 2. Zakaj je Jezus poklical fantiča in ga postavil pred apostole?

 3. V katerem pogledu bi se apostoli morali naučiti, da bi bili kot otroci?

 4. Kako je Jezus nekaj mesecev kasneje pokazal, da ima rad otroke?

Dodatna vprašanja:

 1. Beri Matej 18:1–4.

  Zakaj je Jezus učil s ponazoritvami? (Mat. 13:34, 36; Mar. 4:33, 34)

 2. Beri Matej 19:13–15.

  Katere lastnosti otrok moramo posnemati, če želimo biti deležni blagoslovov Kraljestva? (Ps. 25:9; 138:6; 1. Kor. 14:20)

 3. Beri Marko 9:33–37.

  Kaj je Jezus svoje učence učil glede želje po pomembnem položaju? (Mar. 9:35; Mat. 20:25, 26; Gal. 6:3; Fil. 2:5–8)

 4. Beri Marko 10:13–16.

  Kako dostopen je bil Jezus? Kaj se lahko krščanski starešine naučijo iz njegovega zgleda? (Mar. 6:30–34; Fil. 2:1–4; 1. Tim. 4:12)

95. zgodba

Kako je Jezus učil

 1. Kaj je Jezusa vprašal neki moški in zakaj?

 2. Kako je Jezus včasih učil? Kaj že vemo o Judih in Samarijanih?

 3. Kaj se je v zgodbi, ki jo je Jezus pripovedoval, zgodilo z Judom, ki je potoval v Jeriho?

 4. Kaj se je zgodilo, ko sta mimo prišla judovski duhovnik in levit?

 5. Kdo je človek na sliki, ki pomaga ranjenemu Judu?

 6. Kaj je Jezus, ko je končal zgodbo, vprašal moža? Kaj je ta odgovoril?

Dodatna vprašanja:

 1. Beri Luka 10:25–37.

  1. a) Kako je Jezus nekemu poznavalcu Postave raje z dopovedovanjem pomagal priti do pravilnega sklepa, kakor pa da bi mu naravnost odgovoril? (Luk. 10:26; Mat. 16:13–16)

  2. b) Kako je Jezus uporabljal ponazoritve, da bi svojim poslušalcem pomagal premagati predsodke? (Luk. 10:36, 37; 18:9–14; Titu 1:9)

96. zgodba

Jezus ozdravlja bolne

 1. Kaj je Jezus delal, ko je potoval po deželi?

 2. Kaj je Jezus po več kot treh letih, odkar se je krstil, povedal svojim apostolom?

 3. Kdo so ljudje na sliki? Kaj je Jezus naredil za žensko?

 4. Zakaj je bilo verske voditelje sram, ko so slišali Jezusov odgovor na njihovo nasprotovanje?

 5. Kaj je Jezus, ko je bil skupaj z apostoli blizu Jerihe, naredil za dva slepa moška?

 6. Zakaj je Jezus delal čudeže?

Dodatna vprašanja:

 1. Beri Matej 15:30, 31.

  Kako čudovito se je Jehovova moč razkrivala po Jezusu? Kako naj bi to vplivalo na naše razumevanje Jehovovih obljub za novi svet? (Ps. 37:29; Iza. 33:24)

 2. Beri Luka 13:10–17.

  Kako dejstvo, da je Jezus na šabat naredil nekaj najizrednejših čudežev, kaže, kakšno olajšanje bo človeštvu prinesel med svojim tisočletnim vladanjem? (Luk. 13:10–13; Ps. 46:9; Mat. 12:8; Kol. 2:16, 17; Raz. 21:1–4)

 3. Beri Matej 20:29–34.

  Kako ta zapis kaže, da Jezus ni bil nikoli prezaposlen, da bi pomagal ljudem? Kaj se lahko naučimo iz tega? (5. Mojz. 15:7; Jak. 2:15, 16; 1. Jan. 3:17)

97. zgodba

Jezus pride kot kralj

 1. Kaj je Jezus, ko je prišel v majhno vas blizu Jeruzalema, naročil svojima učencema?

 2. Kaj, kot vidimo na sliki, se je zgodilo, ko je bil Jezus blizu Jeruzalema?

 3. Kaj so naredili otroci, ko so videli, da je Jezus ozdravljal slepe in hrome?

 4. Kaj je Jezus rekel jeznim duhovnikom?

 5. Kako smo lahko kakor otroci, ki so slavili Jezusa?

 6. Kaj so hoteli vedeti Jezusovi učenci?

Dodatna vprašanja:

 1. Beri Matej 21:1–17.

  1. a) Kako se je to, ko je Jezus prišel v Jeruzalem kot kralj, razlikovalo od tega, kako so v mesto prišli zmagujoči rimski generali? (Mat. 21:4, 5; Zah. 9:9; Fil. 2:5–8; Kol. 2:15)

  2. b) Kaj se lahko mladi naučijo od izraelskih dečkov, ki so takrat, ko je Jezus prišel v tempelj, citirali besede iz Psalma 118? (Mat. 21:9, 15; Ps. 118:25, 26; 2. Tim. 3:15; 2. Pet. 3:18)

 2. Beri Janez 12:12–16.

  Kaj simbolizirajo palmove veje, s katerimi so ljudje pozdravljali Jezusa? (Jan. 12:13; Fil. 2:10; Raz. 7:9, 10)

98. zgodba

Na Oljski gori

 1. Kateri mož na sliki je Jezus? Kdo so možje, ki so z njim?

 2. Kaj so duhovniki v templju skušali narediti Jezusu? Kaj jim je on rekel?

 3. Kaj so apostoli spraševali Jezusa?

 4. Zakaj je Jezus povedal svojim apostolom, kaj se bo godilo na zemlji, ko bo vladal kot kralj v nebesih?

 5. Kaj je Jezus rekel, da se bo dogajalo, preden bo naredil konec vsej hudobiji na zemlji?

Dodatna vprašanja:

 1. Beri Matej 23:1–39.

  1. a) Kaj Jezusove besede iz Mateja 23:8–11 kažejo glede rabe laskavih nazivov v krščanski občini, čeprav Sveto pismo nakazuje, da raba nazivov ni nujno napačna? (Apd. 26:25; Rim. 13:7; 1. Pet. 2:13, 14)

  2. b) Kaj so farizeji delali, zato da ljudje ne bi mogli postati kristjani? Kako v današnjem času verski voditelji uporabljajo podobne taktike? (Mat. 23:13; Luk. 11:52; Jan. 9:22; 12:42; 1. Tes. 2:16)

 2. Beri Matej 24:1–14.

  1. a) Kako je v Mateju 24:13 poudarjena zdržljivost?

  2. b) Kaj pomeni izraz »konec«, zapisan v Mateju 24:13? (Mat. 16:27; Rim. 14:10–12; 2. Kor. 5:10)

 3. Beri Marko 13:3–10.

  Katera beseda v Marku 13:10 kaže na to, da je nujno oznanjevati dobro novico? Kako bi morale Jezusove besede vplivati na nas? (Rim. 13:11, 12; 1. Kor. 7:29–31; 2. Tim. 4:2)

99. zgodba

V zgornji izbi

 1. Zakaj so bili Jezus in njegovih 12 apostolov v veliki zgornji izbi, kot to kaže slika?

 2. Kdo je mož, ki odhaja, in kaj bo naredil?

 3. Kateri posebni obed je začel Jezus, ko so končali večerjo za praznovanje pashe?

 4. Na kateri dogodek je pasha spomnila Izraelce? Na kaj ta posebni obed spomni Jezusove sledilce?

 5. Kaj je po Gospodovi večerji Jezus rekel svojim učencem? Kaj so zatem naredili?

Dodatna vprašanja:

 1. Beri Matej 26:14–30.

  1. a) Kako Matej 26:15 pokaže, da je Juda namerno izdal Jezusa?

  2. b) Iz katerih dveh razlogov je bila prelita Jezusova kri? (Mat. 26:27, 28; Jer. 31:31–33; Efež. 1:7; Heb. 9:19, 20)

 2. Beri Luka 22:1–39.

  V kakšnem smislu je šel Satan v Juda? (Luk. 22:3; Jan. 13:2; Apd. 1:24, 25)

 3. Beri Janez 13:1–20.

  1. a) Ali je glede na zapis v Janezu 13:2 Judu mogoče pripisati krivdo za to, kar je naredil? Kaj se lahko iz tega naučijo Božji služabniki? (1. Mojz. 4:7; 2. Kor. 2:11; Gal. 6:1; Jak. 1:13, 14)

  2. b) Kako izreden pouk je priskrbel Jezus? (Jan. 13:15; Mat. 23:11; 1. Pet. 2:21)

 4. Beri Janez 17:1–26.

  V kakšnem smislu je Jezus molil za svoje sledilce, da bi bili »eno«? (Jan. 17:11, 21–23; Rim. 13:8; 14:19; Kol. 3:14)

100. zgodba

Jezus v vrtu

 1. Kam so iz zgornje izbe šli Jezus in njegovi apostoli? Kaj je Jezus naročil apostolom?

 2. Kaj so delali apostoli, ko je Jezus prišel do njih, in kolikokrat se je to zgodilo?

 3. Kdo je prišel v vrt in kaj, kot je razvidno iz slike, je naredil Juda Iškarijot?

 4. Zakaj je Juda poljubil Jezusa? Kaj je naredil Peter?

 5. Kaj je Jezus rekel Petru? Zakaj ni Jezus prosil Boga, da bi poslal angele?

Dodatna vprašanja:

 1. Beri Matej 26:36–56.

  1. a) Kaj se krščanski starešine lahko naučijo iz tega, kako je Jezus svetoval svojim učencem? (Mat. 20:25–28; 26:40, 41; Gal. 5:17; Efež. 4:29, 31, 32)

  2. b) Kako je Jezus gledal na uporabo orožja zoper bližnjega? (Mat. 26:52; Luk. 6:27, 28; Jan. 18:36)

 2. Beri Luka 22:39–53.

  Ali je takrat, ko je v Getsemanskem vrtu prišel k Jezusu angel, da bi ga okrepčal, to bil znak, da je Jezusu vera upadla? Pojasni. (Luk. 22:41–43; Iza. 49:8; Mat. 4:10, 11; Heb. 5:7)

 3. Beri Janez 18:1–12.

  Kako je Jezus zaščitil svoje učence pred nasprotniki? Kaj se lahko naučimo iz tega primera? (Jan. 10:11, 12; 18:1, 6–9; Heb. 13:6; Jak. 2:25)

101. zgodba

Jezusa ubijejo

 1. Kdo je bil v prvi vrsti odgovoren za Jezusovo smrt?

 2. Kaj so naredili apostoli, ko so Jezusa odvlekli verski voditelji?

 3. Kaj se je zgodilo v hiši velikega duhovnika Kajfa?

 4. Zakaj je Peter odšel in se razjokal?

 5. Kaj so vpili višji duhovniki, ko se je Jezus vrnil k Pilatu?

 6. Kaj se je zgodilo z Jezusom v petek zgodaj popoldan? Kaj je obljubil razbojniku, ki je visel poleg njega na kolu?

 7. Kje bo raj, o katerem je govoril Jezus?

Dodatna vprašanja:

 1. Beri Matej 26:57–75.

  Kako so člani judovskega višjega sodišča pokazali, da imajo hudobno srce? (Mat. 26:59, 67, 68)

 2. Beri Matej 27:1–50.

  Zakaj lahko rečemo, da Judovo kesanje ni bilo iskreno? (Mat. 27:3, 4; Mar. 3:29; 14:21; 2. Kor. 7:10, 11)

 3. Beri Luka 22:54–71.

  Kaj se lahko naučimo iz tega, da je Peter zatajil Jezusa v noči, ko so ga izdali in aretirali? (Luk. 22:60–62; Mat. 26:31–35; 1. Kor. 10:12)

 4. Beri Luka 23:1–49.

  Kako se je Jezus odzval na krivico, ki se mu je zgodila? Kaj se lahko naučimo iz tega? (Luk. 23:33, 34; Rim. 12:17–19; 1. Pet. 2:23)

 5. Beri Janez 18:12–40.

  Kaj je razvidno iz dejstva, da si je Peter, čeprav ga je za kratek čas ohromil strah pred ljudmi, opomogel in postal izjemen apostol? (Jan. 18:25–27; 1. Kor. 4:2; 1. Pet. 3:14, 15; 5:8, 9)

 6. Beri Janez 19:1–30.

  1. a) Kakšen uravnovešen pogled na gmotne reči je imel Jezus? (Jan. 2:1, 2, 9, 10; 19:23, 24; Mat. 6:31, 32; 8:20)

  2. b) Kako so bile Jezusove zadnje besede zmagoslavni razglas, da podpira Jehovovo vrhovnost? (Jan. 16:33; 19:30; 2. Pet. 3:14; 1. Jan. 5:4)

102. zgodba

Jezus je živ

 1. Kdo je ženska na sliki, kdo sta moška in kje so?

 2. Zakaj je Pilat obljubil duhovnikom, da bo poslal vojščake, da bodo stražili Jezusov grob?

 3. Kaj je zgodaj zjutraj tretji dan po Jezusovi smrti naredil angel? Kaj so naredili duhovniki?

 4. Zakaj so bile nekatere ženske presenečene, ko so prišle k Jezusovemu grobu?

 5. Zakaj sta Peter in Janez pohitela k Jezusovemu grobu? Kaj sta tam videla?

 6. Kaj se je zgodilo z Jezusovim truplom? Kaj je Jezus naredil, da je svojim učencem pokazal, da je živ?

Dodatna vprašanja:

 1. Beri Matej 27:62–66 in 28:1–15.

  Kako so višji duhovniki, farizeji in starešine v času Jezusovega vstajenja grešili proti svetemu duhu? (Mat. 12:24, 31, 32; 28:11–15)

 2. Beri Luka 24:1–12.

  Kako poročilo o Jezusovem vstajenju kaže, da so za Jehova ženske zanesljive priče? (Luk. 24:4, 9, 10; Mat. 28:1–7)

 3. Beri Janez 20:1–12.

  Kako je iz Janeza 20:8, 9 razvidno, da moramo biti potrpežljivi, kadar ne razumemo povsem izpolnitve kakšne biblijske prerokbe? (Preg. 4:18; Mat. 17:22, 23; Luk. 24:5–8; Jan. 16:12)

103. zgodba

V zaklenjeni sobi

 1. Kaj je Marija rekla moškemu, za katerega je mislila, da je vrtnar? Po čem je spoznala, da je ta moški v resnici Jezus?

 2. Kaj se je zgodilo z učencema na poti v Emavs?

 3. Kaj osupljivega se je zgodilo, ko sta učenca povedala apostolom, da sta videla Jezusa?

 4. Kolikokrat se je Jezus prikazal svojim učencem?

 5. Kaj je Tomaž rekel, ko je slišal, da so učenci videli Gospoda? Kaj se je zgodilo osem dni kasneje?

Dodatni vprašanji:

 1. Beri Janez 20:11–29.

  Ali je Jezus z besedami, ki so zapisane v Janezu 20:23, hotel reči, da so ljudje pooblaščeni za odpuščanje grehov? Pojasni. (Ps. 49:2, 7; Iza. 55:7; 1. Tim. 2:5, 6; 1. Jan. 2:1, 2)

 2. Beri Luka 24:13–43.

  Kako lahko pripravimo svoje srce, da je dojemljivo za biblijske resnice? (Luk. 24:32, 33; Ezra 7:10; Mat. 5:3; Apd. 16:14; Heb. 5:11–14)

104. zgodba

Jezus se vrne v nebesa

 1. Koliko učencev je ob neki priložnosti videlo Jezusa? Kaj jim je Jezus pripovedoval?

 2. Kaj je Božje kraljestvo? Kako bo živeti na zemlji, ko bo Jezus tisoč let vladal kot kralj?

 3. Koliko dni se je Jezus prikazoval svojim učencem? Za kaj je potem prišel čas, da je naredil?

 4. Kaj je Jezus naročil svojim učencem, tik preden jih je zapustil?

 5. Kaj se dogaja na sliki? Kaj se je zgodilo, da Jezusa njegovi učenci niso mogli več videti?

Dodatna vprašanja:

 1. Beri 1. Korinčanom 15:3–8.

  Zakaj je lahko Pavel tako prepričljivo govoril o Jezusovem vstajenju? O čem lahko prepričljivo govorijo današnji kristjani? (1. Kor. 15:4, 7, 8; Iza. 2:2, 3; Mat. 24:14; 2. Tim. 3:1–5)

 2. Beri Apostolska dela 1:1–11.

  Kako daleč se je razširilo oznanjevalsko delo, kot je bilo napovedano v Apostolskih delih 1:8? (Apd. 6:7; 9:31; 11:19–21; Kol. 1:23)

105. zgodba

Čakanje v Jeruzalemu

 1. Kaj se je zgodilo Jezusovim učencem, ki so čakali v Jeruzalemu, kot je to razvidno iz slike?

 2. Kakšno presenečenje je čakalo mnoge, ki so prišli v Jeruzalem?

 3. Kaj je Peter pojasnil ljudem?

 4. Kako so se počutili za tem, ko so poslušali Petra? Kaj jim je Peter naročil, naj delajo?

 5. Koliko ljudi se je krstilo na binkošti leta 33 n. št.?

Dodatna vprašanja:

 1. Beri Apostolska dela 2:1–47.

  1. a) Kako so Petrove besede, zapisane v Apostolskih delih 2:23, 36, pokazale, da je bil celoten judovski narod odgovoren za Jezusovo smrt? (1. Tes. 2:14, 15)

  2. b) Kako je dal Peter dober zgled v dopovedovanju iz Pisem? (Apd. 2:16, 17, 29, 31, 36, 39; Kol. 4:6)

  3. c) Kako je Peter uporabil prvega od »ključev nebeškega kraljestva«, ki mu jih je Jezus obljubil? (Apd. 2:14, 22–24, 37, 38; Mat. 16:19)

106. zgodba

Osvobojeni iz ječe

 1. Kaj se je nekega popoldneva zgodilo Petru in Janezu, ko sta šla v tempelj?

 2. Kaj je Peter rekel nekemu hromcu? Kaj mu je Peter dal, kar je bilo veliko vrednejše od denarja?

 3. Zakaj so bili verski voditelji jezni ter kaj so naredili Petru in Janezu?

 4. Kaj je Peter rekel verskim voditeljem? Kako sta bila posvarjena apostola?

 5. Zakaj so bili verski voditelji ljubosumni, toda kaj se je zgodilo z apostoli, ko so jih zopet vrgli v ječo?

 6. Kaj so apostoli odgovorili, ko so jih privedli pred sinedrij?

Dodatna vprašanja:

 1. Beri Apostolska dela 3:1–10.

  Kako nam Petrove besede, zapisane v Apostolskih delih 3:6, pomagajo ceniti vrednost sporočila o Kraljestvu, čeprav nimamo moči za opravljanje čudežev? (Jan. 17:3; 2. Kor. 5:18–20; Fil. 3:8)

 2. Beri Apostolska dela 4:1–31.

  Kako naj bi posnemali krščanske brate iz prvega stoletja, ko se v službi oznanjevanja srečujemo z nasprotovanjem? (Apd. 4:29, 31; Efež. 6:18–20; 1. Tes. 2:2)

 3. Beri Apostolska dela 5:17–42.

  Kako so v preteklosti in tudi danes nekateri ljudje, ki niso Priče, pokazali razumnost, kar se tiče oznanjevalskega dela? (Apd. 5:34–39)

107. zgodba

Štefana kamnajo

 1. Kdo je bil Štefan? Kaj mu je Bog pomagal delati?

 2. Katere Štefanove besede so zelo razjezile verske voditelje?

 3. Kaj so s Štefanom naredili možje, potem ko so ga odvlekli ven iz mesta?

 4. Kdo je mlajši moški, ki stoji poleg plaščev, kot to kaže slika?

 5. Kaj je Štefan tik pred smrtjo molil k Jehovu?

 6. V čem bi morali posnemati Štefana, kadar nam kdo naredi kaj slabega?

Dodatna vprašanja:

 1. Beri Apostolska dela 6:8–15.

  Katere zavajajoče pristope uporabljajo verski voditelji, ko skušajo ustaviti oznanjevalsko delo Jehovovih prič? (Apd. 6:9, 11, 13)

 2. Beri Apostolska dela 7:1–60.

  1. a) Kaj je pomagalo Štefanu, da je pred sinedrijem učinkovito zagovarjal dobro novico? Kaj se lahko naučimo iz njegovega zgleda? (Apd. 7:51–53; Rim. 15:4; 2. Tim. 3:14–17; 1. Pet. 3:15)

  2. b) Kakšno stališče naj bi imeli do tistih, ki nasprotujejo našemu delu? (Apd. 7:58–60; Mat. 5:44; Luk. 23:33, 34)

108. zgodba

Na poti v Damask

 1. Kaj je delal Savel po Štefanovi smrti?

 2. Kaj nenavadnega se je zgodilo, ko je bil Savel na poti v Damask?

 3. Kaj je Jezus naročil Savlu?

 4. Kakšna navodila je dal Jezus Ananiju? Kako je Savel zopet lahko videl?

 5. Po katerem imenu je Savel postal znan? Kako ga je Jezus uporabil?

Dodatna vprašanja:

 1. Beri Apostolska dela 8:1–4.

  Kako je val preganjanj, ki je zadel novo ustanovljeno krščansko občino, pripomogel k širjenju krščanske vere? Kaj podobnega se dogaja v sodobnem času? (Apd. 8:4; Iza. 54:17)

 2. Beri Apostolska dela 9:1–20.

  Katero trojno nalogo je Jezus razkril, da jo ima v mislih za Savla? (Apd. 9:15; 13:5; 26:1; 27:24; Rim. 11:13)

 3. Beri Apostolska dela 22:6–16.

  Kako smo lahko podobni Ananiju? Zakaj je to pomembno? (Apd. 22:12; 1. Tim. 3:7; 1. Pet. 1:14–16; 2:12)

 4. Beri Apostolska dela 26:8–20.

  Kako je Savlova spreobrnitev h krščanstvu danes v spodbudo tistim, ki imajo neverujočega zakonskega partnerja? (Apd. 26:11; 1. Tim. 1:14–16; 2. Tim. 4:2; 1. Pet. 3:1–3)

109. zgodba

Peter obišče Kornelija

 1. Kdo je moški na sliki, ki se priklanja?

 2. Kaj je angel rekel Korneliju?

 3. Kaj je Bog naredil, da je Peter videl na strehi Simonove hiše v Jopi?

 4. Zakaj je Peter rekel Korneliju, naj se mu ne priklanja in ga ne časti?

 5. Zakaj so se judovski učenci, ki so prišli s Petrom, čudili?

 6. Kaj pomembnega bi se morali naučiti iz Petrovega obiska pri Korneliju?

Dodatna vprašanja:

 1. Beri Apostolska dela 10:1–48.

  Kaj Petrove besede, ki jih najdemo v Apostolskih delih 10:42, kažejo glede oznanjevanja dobre novice o Kraljestvu? (Mat. 28:19; Mar. 13:10; Apd. 1:8)

 2. Beri Apostolska dela 11:1–18.

  Kakšno stališče je Peter pokazal, ko je Jehovovo navodilo glede Nejudov postalo jasno? Kako lahko posnemamo njegov zgled? (Apd. 11:17, 18; 2. Kor. 10:5; Efež. 5:17)

110. zgodba

Timotej – Pavlov novi pomočnik

 1. Kdo je mladenič na sliki? Kje je živel? Kako je bilo ime njegovi mami in babici?

 2. Kaj je Timotej rekel, ko ga je Pavel vprašal, če se želi pridružiti njemu in Silu pri oznanjevanju ljudem po daljnih krajih?

 3. Kje so Jezusove učence prvikrat imenovali kristjani?

 4. Katera mesta so Pavel, Sila in Timotej obiskali, ko so šli iz Listre?

 5. Kako je Timotej pomagal Pavlu? Kaj bi se danes morali vprašati mladi?

Dodatna vprašanja:

 1. Beri Apostolska dela 9:19–30.

  Kako je bil Pavel previden, ko so drugi nasprotovali dobri novici? (Apd. 9:22–25, 29, 30; Mat. 10:16)

 2. Beri Apostolska dela 11:19–26.

  Kako poročilo, zapisano v Apostolskih delih 11:19–21, 26, kaže, da Jehova po svojem duhu vodi in usmerja oznanjevalsko delo?

 3. Beri Apostolska dela 13:13–16, 42–52.

  Kako Apostolska dela 13:51, 52 pokažejo, da učenci niso dovolili, da bi jim nasprotovanje vzelo pogum? (Mat. 10:14; Apd. 18:6; 1. Pet. 4:14)

 4. Beri Apostolska dela 14:1–6, 19–28.

  Kako nam besedna zveza »zaupala [sta jih] Jehovu« pomaga, da se osvobodimo kakršne koli pretirane zaskrbljenosti, ko pomagamo novim? (Apd. 14:21–23; 20:32; Jan. 6:44)

 5. Beri Apostolska dela 16:1–5.

  Kako to, da se je bil Timotej pripravljen obrezati, kaže, da je pomembno »vse dela[ti] zaradi dobre novice«? (Apd. 16:3; 1. Kor. 9:23; 1. Tes. 2:8)

 6. Beri Apostolska dela 18:1–11, 18–22.

  Kako Apostolska dela 18:9, 10 kažejo, da Jezus osebno usmerja oznanjevalsko delo? Kako nam to vliva zaupanje? (Mat. 28:20)

111. zgodba

Fant, ki je zaspal

 1. Kdo je fant na sliki, ki leži na tleh, in kaj se mu je zgodilo?

 2. Kaj je Pavel naredil, ko je videl, da je fant mrtev?

 3. Kam so šli Pavel, Timotej in tisti, ki so potovali z njima? Kaj se je zgodilo, ko so se ustavili v Miletu?

 4. Kakšno svarilo je prerok Agab dal Pavlu? Kako se je zgodilo prav to, kar je napovedal prerok?

Dodatna vprašanja:

 1. Beri Apostolska dela 20:7–38.

  1. a) Kako lahko po Pavlovih besedah, zapisanih v Apostolskih delih 20:26, 27, ostanemo »čist[i] krvi vseh ljudi«? (Ezek. 33:8; Apd. 18:6, 7)

  2. b) Zakaj bi se morali starešine pri svojem poučevanju »trdno drž[ati] zanesljive besede«? (Apd. 20:17, 29, 30; Titu 1:7–9; 2. Tim. 1:13)

 2. Beri Apostolska dela 26:24–32.

  Kako je Pavel izkoristil svoje rimsko državljanstvo, ko je opravljal oznanjevalsko nalogo, ki jo je prejel od Jezusa? (Apd. 9:15; 16:37, 38; 25:11, 12; 26:32; Luk. 21:12, 13)

112. zgodba

Brodolom pred Malto

 1. Kaj se je zgodilo z ladjo, na kateri je bil Pavel, ko je plula mimo Krete?

 2. Kaj je Pavel rekel tistim na ladji?

 3. Zakaj se je ladja lomila na drobne kose?

 4. Kaj je ukazal kapitan ladje? Koliko ljudi se je varno rešilo na obalo?

 5. Kako se je imenoval otok, na katerega so se rešili, in kaj se je zgodilo s Pavlom, ko se je nebo razjasnilo?

Dodatni vprašanji:

 1. Beri Apostolska dela 27:1–44.

  Kako se naše zaupanje v točnost Biblije okrepi, ko beremo poročilo o Pavlovem potovanju v Rim? (Apd. 27:16–19, 27–32; Luk. 1:3; 2. Tim. 3:16, 17)

 2. Beri Apostolska dela 28:1–14.

  Poganski prebivalci Malte so bili spodbujeni k temu, da so Pavlu in drugim brodolomcem izkazali »izjemno človekoljubnost«. K čemu bi morali biti spodbujeni kristjani in še posebej kako naj bi to delali? (Apd. 28:1, 2; Heb. 13:1, 2; 1. Pet. 4:9)

113. zgodba

Pavel v Rimu

 1. Komu je Pavel oznanjeval, ko je bil zapornik v Rimu?

 2. Kdo je obiskovalec na sliki, ki sedi za mizo? Kaj dela za Pavla?

 3. Kdo je bil Epafrodit? Kaj je vzel s seboj, ko se je vrnil v Filipe?

 4. Zakaj je Pavel napisal pismo svojemu dobremu prijatelju Filemonu?

 5. Kaj je Pavel naredil, ko so ga izpustili iz zapora, in kaj se je kasneje zgodilo z njim?

 6. Koga je Jehova uporabil, da je napisal zadnje knjige Biblije, in o čem govori knjiga Razodetje?

Dodatna vprašanja:

 1. Beri Apostolska dela 28:16–31 in Filipljanom 1:13.

  Kako je Pavel uporabil svoj čas, ko je bil v zaporu v Rimu, in kako je njegova neomajna vera vplivala na krščansko občino? (Apd. 28:23, 30; Fil. 1:14)

 2. Beri Filipljanom 2:19–30.

  Kako je Pavel izkazal cenjenje do Timoteja in Epafrodita? Kako lahko posnemamo njegov zgled? (Fil. 2:20, 22, 25, 29, 30; 1. Kor. 16:18; 1. Tes. 5:12, 13)

 3. Beri Filemonu 1–25.

  1. a) Na podlagi česa je Pavel spodbujal Filemona, naj naredi to, kar je prav? Kako je to vodilo za današnje starešine? (Filem. 9; 2. Kor. 8:8; Gal. 5:13)

  2. b) Kako je Pavel s svojimi besedami, zapisanimi v Filemonu 13, 14, pokazal, da spoštuje vest drugih v občini? (1. Kor. 8:7, 13; 10:31–33)

 4. Beri 2. Timoteju 4:7–9.

  Kako lahko podobno kot apostol Pavel zaupamo Jehovu, da nas bo nagradil, če bomo ostali zvesti do konca? (Mat. 24:13; Heb. 6:10)

114. zgodba

Konec vse hudobije

 1. Zakaj Biblija govori o konjih v nebesih?

 2. Kako se imenuje vojna, ki jo bo Bog bíl s hudobnimi ljudmi na zemlji, in kakšen je njen namen?

 3. Kdo, kot je razvidno iz slike, je Tisti, ki bo v tej vojni vojskovodja? Zakaj ima na glavi krono in kaj pomeni njegov meč?

 4. Zakaj, če se vrnemo na 10., 15. in 33. zgodbo, ne bi smeli biti presenečeni, da bo Bog pogubil hudobne ljudi?

 5. Kako nam tako 36. kot 76. zgodba pokažeta, da bo Bog uničil hudobne ljudi, čeprav trdijo, da ga častijo?

Dodatna vprašanja:

 1. Beri Razodetje 19:11–16.

  1. a) Kako Sveto pismo jasno razloži, da je Jezus Kristus tisti, ki jezdi na belem konju? (Raz. 1:5; 3:14; 19:11; Iza. 11:4)

  2. b) Kako kri, ki je poškropljena po Jezusovem vrhnjem oblačilu, potrjuje, da je njegova zmaga odločilna in dokončna? (Raz. 14:18–20; 19:13)

  3. c) Kdo je verjetno del vojske, ki sledi Jezusu, sedečemu na belem konju? (Raz. 12:7; 19:14; Mat. 25:31, 32)

115. zgodba

Nov raj na zemlji

 1. V kakšnih razmerah bomo živeli v zemeljskem raju, kot to nakazuje Biblija?

 2. Kaj Biblija obljublja za tiste, ki bodo živeli v raju?

 3. Kdaj bo Jezus poskrbel, da bo prišlo do te čudovite spremembe?

 4. Kaj je Jezus delal, ko je bil na zemlji, s čimer je pokazal, kaj bo delal kot kralj Božjega kraljestva?

 5. Za kaj bodo Jezus in njegovi sovladarji skrbeli, ko bodo iz nebes vladali zemlji?

Dodatni vprašanji:

 1. Beri Razodetje 5:9, 10.

  Zakaj smo lahko prepričani, da bodo tisti, ki bodo med tisočletnim Kraljestvom vladali zemlji, sočutni in usmiljeni kralji in duhovniki? (Efež. 4:20–24; 1. Pet. 1:7; 3:8; 5:6–10)

 2. Beri Razodetje 14:1–3.

  Kaj pomeni dejstvo, da imajo 144.000 na svojem čelu napisano ime Očeta in ime Jagnjeta? (1. Kor. 3:23; 2. Tim. 2:19; Raz. 3:12)

116. zgodba

Kako bi lahko večno živeli

 1. Kaj moramo vedeti, če želimo živeti večno?

 2. Kako se lahko poučimo o Bogu Jehovu in Jezusu, kot to na sliki počnejo deklica in njena prijatelja?

 3. Katero drugo knjigo še vidiš na sliki? Zakaj bi to knjigo morali pogosto brati?

 4. Kaj moramo poleg tega, da se učimo o Jehovu in Jezusu, še delati, da bi dobili večno življenje?

 5. Kaj se naučimo iz 69. zgodbe?

 6. Kaj se naučimo od malega Samuela, ki je opisan v 55. zgodbi?

 7. Kako lahko posnemamo zgled Jezusa Kristusa? In če ga posnemamo, kaj se bo z nami zgodilo v prihodnosti?

Dodatna vprašanja:

 1. Beri Janez 17:3.

  Kako Sveto pismo pokaže, da pridobivanje spoznanja o Bogu Jehovu in Jezusu Kristusu pomeni več kot samo to, da si zapomnimo dejstva? (Mat. 7:21; Jak. 2:18–20; 1. Jan. 2:17)

 2. Beri Psalm 145:1–21.

  1. a) Kateri so nekateri od razlogov, ki jih imamo za oslavljanje Jehova? (Ps. 145:8–11; Raz. 4:11)

  2. b) Kako je Jehova »dobrotljiv [. . .] vsem« in kako bi nas to moralo navesti, da se z njim vse bolj zbližamo? (Ps. 145:9; Mat. 5:43–45)

  3. c) Če ima Jehova posebno mesto v našem srcu, na kaj nas bo to navedlo, da bomo delali? (Ps. 119:171, 172, 175; 145:11, 12, 21)