Preskoči na vsebino

Preskoči na kazalo

 110. ZGODBA

Timotej – Pavlov novi pomočnik

Timotej – Pavlov novi pomočnik

MLADENIČ, ki ga vidiš ob apostolu Pavlu, je Timotej. Timotej je živel v Listri. Njegovi mami je bilo ime Evnika, babici pa Loida.

Tokrat je Pavel že tretjič obiskal Listro. Prvič sta bila tu na oznanjevalskem potovanju z Barnabom pred kakšnim letom. Zdaj pa je sem prišel s svojim prijateljem Silom.

Ali veš, kaj Pavel pripoveduje Timoteju? »Ali bi šel rad z nama?« ga sprašuje. »Lahko bi nama pomagal, ko bova oznanjevala ljudem po daljnih krajih.«

»Seveda bi rad šel,« mu odgovori Timotej. In Timotej je res kmalu zapustil svoje domače in odšel s Pavlom in Silom. Toda preden zvemo kaj več o njihovem potovanju, poglejmo, kaj se je ta čas dogajalo s Pavlom. 17 let je že minilo od takrat, ko se mu je prikazal Jezus na poti v Damask.

Pavel je šel takrat v Damask preganjat Jezusove učence, saj se še spomniš, kajne? No, zdaj je pa že sam Jezusov učenec. Pozneje so nekateri njegovih sovražnikov gledali, kako bi ga ubili, ker jim ni bilo prav, kar je pripovedoval o Jezusu. Toda drugi učenci so Pavlu pomagali uiti. Sedel je v veliko pleteno košaro in v njej so ga spustili z obzidja.

Pavel je potem šel oznanjevat v Antiohijo. V tem kraju so Jezusove učence prvikrat imenovali kristjani. Pavel in Barnaba sta bila od tam poslana oznanjevat še v druge daljne kraje. In tako sta prišla tudi v Listro, v Timotejev rojstni kraj.

Sedaj, po kakšnem letu dni, je Pavel spet v Listri, že drugič. In veš, kam so od tam odpotovali Pavel, Sila in Timotej? Glej na zemljevid, pa boš videl, kje so potovali.

Najprej so šli v sosednjo Ikonijo, od tam pa v Antiohijo. Iz Antiohije so prek Troje, Filipov in Soluna prišli v Berejo. Ali zdaj že vidiš Atene? No, tudi tu je Pavel oznanjeval. Potem so vsi trije ostali kakšno leto in pol še v Korintu. Nekaj časa so bili tudi v Efezu, kjer so se tudi vkrcali na ladjo in odpluli v Cezarejo. Od tam so odšli še v Antiohijo, kjer je Pavel tudi ostal.

Tako je Timotej prepotoval na stotine kilometrov in povsod pomagal Pavlu oznanjevati »dobro vest« in ustanavljati nove skupščine. Ali boš tudi ti tako zvest Božji služabnik, kot je bil Timotej, ko boš velik?