Preskoči na vsebino

Preskoči na kazalo

 39. ZGODBA

Aronova palica se razcveti

Aronova palica se razcveti

POGLEJ cvetove in zrele mandeljne na tejle palici. To je Aronova palica. Cvetovi in zreli mandeljni so zrasli na Aronovi palici v eni sami noči! Poglejmo, zakaj se je to zgodilo.

Izraelci že precej časa tavajo po puščavi. Nekateri izmed njih mislijo, da bi Mojzes ne smel biti vodja Izraelcev in Aron ne veliki duhovnik. Korah je že eden izmed njih, pa tudi Datan, Abiram in še 250 drugih vodij ljudstva je z njim. Vsi ti stopijo pred Mojzesa in mu rečejo: »Zakaj si se prav ti postavil nad vse nas?«

Mojzes na to reče Korahu in vsem, ki so bili z njim: »Vzemite jutri zjutraj svoje kadilnice s kadilom in pojdimo v Jehovov šotor. Videli bomo, koga si izvoli Jehova.«

Naslednje jutro pridejo Korah in vseh 250, kar jih je bilo z njim, k šotoru. Pridejo še mnogi drugi, da bi jih podprli. Jehova pa se zelo razjezi. »Pojdite proč od šotorov teh hudobnih ljudi!« reče Mojzes. »Ničesar njihovega se ne dotikajte!« Ljudstvo posluša in se umakne od Korahovih, Datanovih in Abiramovih šotorov.

Nato reče Mojzes: »Po tem spoznate, koga si izvoli Jehova, kajti zemlja se odpre in pogoltne vse te može.«

Ko Mojzes to pove, se odpre zemlja in požre Korahove, Datanove in Abiramove šotore z vsem njihovim imetjem vred. Ljudstvo pa, ki sliši krike tistih, ki jih je požrla zemlja, vpije: »Bežimo, zemlja lahko požre še nas!«

Korah in vseh ostalih 250 še vedno stoje pri šotoru. Zato pošlje Jehova še ogenj in vsi zgorijo. Zatem reče Jehova Eleazarju, Aronovemu sinu, naj vzame kadilnice teh mrtvih mož in naj skuje iz njih tanko prevleko za oltar. Ta prevleka naj bo svarilo vsem Izraelcem, da nihče razen Arona in njegovih sinov ne more biti Jehovov duhovnik.

Jehova je takrat želel, da bi bilo vsem jasno, da je sam postavil Arona in njegove sinove za duhovnike. Zato je rekel Mojzesu: »Vsi glavarji iz vseh Izraelovih rodov naj prinesejo svoje palice. Za Levijev rod naj prinese Aron svojo palico. Zatem postavi vse te palice v shodni šotor pred skrinjo zaveze. Palica tistega moža, ki ga jaz izberem za duhovnika, bo pognala cvetove.«

Ko je Mojzes naslednje jutro pogledal v shodni šotor, je videl, da je Aronova palica pognala cvetove in da na njej rastejo zreli mandeljni. Ali zdaj razumeš, zakaj je Jehova povzročil, da je Aronova palica pognala cvetove?