Preskoči na vsebino

Preskoči na kazalo

Namen brošure

Namen brošure

NIZOZEMSKI filozof Spinoza je zapisal: »Človekovim dejanjem se ne smejem, ne jočem nad njimi, niti jih ne sovražim, ampak jih skušam razumeti.« Kot vzgojitelji stojite pred zahtevno nalogo – razumeti poglede, sredino in prepričanja učencev, ki so vam zaupani in med katere spadajo tudi otroci Jehovovih prič. Občasno se zdi, da imajo ti učenci neprilagojen odnos do določenih vprašanj. In kadar je očitno, da je takšen odziv posledica učenčevega verskega in moralnega prepričanja, bi mu bilo vredno nakloniti pozornost. To brošuro je Watch Tower Bible and Tract Society (založniška hiša Jehovovih prič) sestavila z namenom, da pripomore k boljšemu razumevanju učencev iz vrst Jehovovih prič. Upamo, da si boste vzeli nekaj časa in jo pozorno prebrali.

Razumeti drugačno versko prepričanje še ne pomeni, da ga morate tudi sprejeti, in seznanjati še ne pomeni tudi spreobračati. Namen te brošure ni vsiljevati verske poglede Jehovovih prič bodisi vam bodisi vašim učencem. Naša želja je le seznaniti vas o načelih in prepričanjih, po katerih ti starši vzgajajo svoje otroke, ki pa so tudi vaši učenci. To vam bo omogočilo boljše razumevanje otrok Jehovovih prič in vam olajšalo sodelovanje z njimi. Seveda se lahko zgodi, da otrokovo ravnanje ni vedno v skladu z naučenim, kar pa je odvisno od stopnje razvoja otrokove vesti.

Tudi Jehovove priče si želijo, kakor pač večina staršev, da bi njihovi otroci imeli od šole kar največ. Zato svoje otroke navajajo na sodelovanje z učitelji. Zelo pa cenijo tudi, tako starši kot otroci, če so vzgojitelji do njih razumevajoči in spoštljivi.

Jehovove priče so kristjani, ki so znani po vsem svetu. Vendar imajo ljudje včasih o njih napačne predstave. Naša želja je torej, da bi vam s to brošuro pomagali bolje razumeti otroke Jehovovih prič, ki so pod vašim nadzorstvom. Še zlasti pa upamo, da boste razumeli, zakaj se v določenih primerih sklicujejo na pravico, da so drugačni.