Preskoči na vsebino

Navodila za shod Naše krščansko življenje in oznanjevanje

Navodila za shod Naše krščansko življenje in oznanjevanje

Vsebina

1. Shod Naše krščansko življenje in oznanjevanje bo potekal tako, kot piše v mesečniku Naše krščansko življenje in oznanjevanje – delovni zvezek, in v skladu z navodili, opisanimi v nadaljevanju. Vsi oznanjevalci bi morali biti povabljeni, da se dajo na razpolago za predstavitve učnih nalog. Sodelujejo lahko tudi tisti, ki so dejavno povezani z občino, in sicer če se strinjajo z biblijskimi nauki in živijo v skladu s krščanskimi načeli. (be str. 282)

UVODNE BESEDE

 2. Ena minuta. Predsedujoči shoda Življenje in oznanjevanje bo vsak teden po uvodni pesmi in molitvi vzbudil pričakovanje za program, ki bo predstavljen na shodu. Predsedujoči bi moral poudariti točke, ki bodo za občino najbolj koristne.

ZAKLADI IZ BOŽJE BESEDE

  3. Govor: Deset minut. Delovni zvezek bo vseboval temo govora in očrt, sestavljen iz dveh ali treh glavnih točk. Govor naj ima starešina ali usposobljen strežni služabnik. Ko bomo pri tedenskem branju Biblije začeli brati novo biblijsko knjigo, bo treba predvajati videoposnetek, ki bo to  knjigo predstavil. Govornik lahko spregovori o vzporednicah med videoposnetkom in temo. Kljub temu pa bi moral spregovoriti tudi o točkah iz očrta v delovnem zvezku. Če čas dopušča, bi moral tudi uporabiti ilustracije in svetopisemske misli, ki so namenjene temu, da dopolnijo obravnavano gradivo.

 4. Kopljimo za duhovnimi dragulji: Deset minut. To je točka z vprašanji in odgovori brez uvoda ali sklepa. Vodi naj jo starešina ali usposobljen strežni služabnik. To, koliko časa bo govornik namenil vsaki od treh točk, je odvisno od tega, kako uporabne so za krajevno občino. Vsekakor pa bi moral navzočim postaviti vsa vprašanja. Prav tako se lahko odloči, ali je treba brati vse svetopisemske vrstice, omenjene v prvih dveh vprašanjih. Komentarji navzočih naj ne bi bili daljši od 30 sekund.

  5. Branje Biblije: Štiri minute ali manj. To učno nalogo naj ima brat. Učenec bi moral dodeljeno gradivo prebrati brez uvodnih ali sklepnih besed. Predsedujoči shoda se bo še posebej trudil učencem pomagati, da bodo brali točno in razumljivo, tekoče, naravno, s pravilnim smiselnim poudarkom, da bodo modulirali in pravilno delali premore. Nadzornik shoda Življenje in oznanjevanje bi moral pri izbiranju učencev za branje Biblije upoštevati njihove sposobnosti, saj so nekatere od teh bralnih nalog krajše druge pa daljše.

IZURIMO SE V OZNANJEVANJU

 6. Petnajst minut ali manj. Ta del shoda je namenjen temu, da vsi dobijo priložnost, da vadijo za oznanjevanje in izboljšujejo svoje oznanjevalske in poučevalne sposobnosti. Učenci bi morali učne naloge v obliki prvega pogovora in ponovnega obiska narediti na podlagi vzorčnih pogovorov na prvi strani Delovnega zvezka za Življenje in oznanjevanje. Oznanjevalci se lahko sami odločijo, ali bodo predstavili katero od publikacij ali videoposnetkov iz našega kompleta za poučevanje. Vzorčni pogovori v delovnem zvezku bodo vsebovali okvirček »Ta svetopisemski stavek lahko najdeš v kompletu za poučevanje«. Učenci se lahko sami odločijo, ali bodo ta okvirček uporabili pri svojih nalogah ali ne. V Delovnem zvezku za Življenje in oznanjevanje bo naveden čas, ki je namenjen posamezni učni nalogi, in občasno tudi dodatna navodila. Učenci naj ne dodajajo informacij samo zato, da bi porabili ves čas, ki je predviden za točko. Nekatere dobro pripravljene predstavitve so lahko krajše za minuto ali več, kot je predvideno. Če je treba, lahko učne naloge dobijo tudi starešine.

 7. Videoposnetki vzorčnih pogovorov: Vsak mesec se bo predvajalo videoposnetke vzorčnih pogovorov in se potem o njih razpravljalo. V teh videoposnetkih bodo prikazani prvi pogovor in ponovni obiski. To točko bo vodil predsedujoči shoda Življenje in oznanjevanje.

 8. Prvi pogovor: To učno nalogo lahko ima brat ali sestra. Sogovornik bi moral biti istega spola ali pa kdo iz njegove družine. Učenec in sogovornik lahko sedita ali stojita. Učenec bi moral izbrati pozdrav, ki je običajen za vaše področje. Pogovor bi moral temeljiti na vzorčnem pogovoru iz Delovnega zvezka za Življenje in oznanjevanje.

 9. Ponovni obisk: To učno nalogo lahko ima brat ali sestra. Sogovornik ne bi smel biti nasprotnega spola. (km 5/97 str. 7) Učenec in sogovornik lahko sedita ali stojita. Učenec bi moral prikazati, kaj povedati, ko ponovno obiščemo nekoga, ki je med prvim pogovorom pokazal zanimanje. Pogovor bi moral temeljiti na vzorčnem pogovoru iz Delovnega zvezka za Življenje in oznanjevanje.

 10. Svetopisemski tečaj: To učno nalogo lahko ima brat ali sestra. Sogovornik ne bi smel biti nasprotnega spola. (km 5/97 str. 7) Učenec in sogovornik lahko sedita ali stojita. V tej nalogi bi moral biti prikazan samo izsek svetopisemskega tečaja. Učencu ni treba delati uvoda oziroma sklepa, razen če dela na takšni učni enoti. Ni nujno, da se na glas prebere celotno dodeljeno gradivo, lahko pa se to stori. Poudarjene bi morale biti dobre poučevalne tehnike.

 11. Govor: To učno nalogo naj ima brat. Nalogo naj predstavi v obliki govora pred občino.

 KRŠČANSKO ŽIVLJENJE

 12. Petnajst minut. Po pesmi bosta najprej na vrsti ena ali dve točki, ki bosta navzočim pomagali udejanjati to, kar piše v Božji Besedi. Če ne bo drugače napisano, se lahko ti točki dodeli starešinam ali usposobljenim strežnim služabnikom. Izjema so le krajevne potrebe, ki bi jih vedno moral imeti kak starešina.

  13. Občinsko preučevanje Biblije: Trideset minut ali manj. Ta del mora biti dodeljen usposobljenemu starešinu. (Kjer ni dovolj starešin, se lahko po potrebi ta del dodeli usposobljenemu strežnemu služabniku.) Starešinstvo bi moralo določiti, kdo je usposobljen za vodenje Občinskega preučevanja Biblije. Odobreni bratje bi morali biti sposobni preučevanje voditi smiselno, tako da se bo to končalo pravočasno, da se bodo poudarili ključni svetopisemski stavki in da se bo vsem pomagalo ceniti praktično vrednost obravnavanih točk. Koristna načela bodo našli v objavljenih navodilih glede vodenja preučevanja Stražnega stolpa. Ko se temeljito preuči gradivo, ki je dodeljeno za posamezni teden, preučevanja ni treba podaljševati. Kjer je to mogoče, bi se moralo vsak teden uporabiti drugega voditelja in bralca. Če predsedujoči shoda Življenje in oznanjevanje naroči, da je treba preučevanje skrajšati, se bo voditelj sam odločil, kako bo to storil. Lahko se odloči, da se nekaj odstavkov ne bo bralo.

SKLEPNE BESEDE

  14. Tri minute ali manj. Predsedujoči shoda Življenje in oznanjevanje bo obnovil še posebej koristne točke shoda. Predstaviti bi moral tudi gradivo, ki bo obravnavano naslednji teden. Morda lahko omeni vprašanje, na katerega bo odgovorjeno. Če ima na voljo dovolj časa, lahko morda omeni imena učencev, ki bodo naslednji teden imeli učne naloge. Če ni drugače napisano, bi moral predsedujoči morebitna obvestila in pisma prebrati občini med svojimi sklepnimi besedami. Splošnih informacij, denimo glede običajnih shodov za terensko službo in razporeda čiščenja, naj se ne objavlja z odra, ampak naj se jih pritrdi na oglasno desko. Če predsedujoči kakšnih obvestil oziroma pisem ne bi mogel prebrati v času, ki je določen za sklepne besede, bi moral prositi brate, ki imajo točke v delu Krščansko življenje, da skrajšajo svoje točke. (Glej  13. in  17. odstavek.) Shod se bo sklenil s pesmijo in molitvijo.

POSVEČAJ SE BRANJU IN POUČEVANJU

 15. Vsak učenec bi moral na shod Življenje in oznanjevanje prinesti brošurico Branje in poučevanje v tiskani ali elektronski obliki. Predsedujoči shoda Življenje in oznanjevanje mora kot temelj za pohvale in nasvete uporabljati to brošuro. Vsak učenec bi moral delati na učni enoti, ki je v Delovnem zvezku za Življenje in oznanjevanje zapisana v oklepajih zraven naloge. Tabela »Zapiši svoj napredek«, ki jo najdemo v brošuri, je namenjena učencem in je ne bi smel izpolnjevati predsedujoči shoda.

SVETOVANJE

  16. Predsedujoči shoda Življenje in oznanjevanje bo imel po vsaki od učnih nalog na voljo približno eno minuto za pohvalo in svetovanje na podlagi brošure Branje in poučevanje. Ko bo predsedujoči napovedal posamezno učno nalogo, ne bo povedal, katera učna enota je učencu dodeljena. Toda po učenčevi nalogi in po nekaj besedah iskrene pohvale lahko predsedujoči pove, katera učna enota je bila učencu dodeljena, nato pa pove, zakaj se je učenec pri tem dobro odrezal, ali pa prijazno pojasni, zakaj bi moral tej enoti še posvetiti pozornost. Predsedujoči lahko govori tudi o drugih vidikih predstavitve, če misli, da bo to koristilo učencu ali poslušalcem. Po potrebi lahko učencu bodisi po shodu bodisi kdaj drugič zasebno svetuje na podlagi brošure Branje in poučevanje ali učbenika Strežbena šola. Nasvet naj bi bil spodbuden in naj bi se nanašal na dodeljeno ali katero drugo učno enoto. (Več o vlogah predsedujočega shoda Življenje in oznanjevanje in pomožnega svetovalca je opisano v  17.,  22. in  24. odstavku.)

 ČASOVNA TOČNOST

     17. Nobena naloga ne bi smela preseči odmerjenega časa in enako velja tudi za komentarje predsedujočega shoda Življenje in oznanjevanje. Ko se čas pri učnih nalogah izteče, bi moral predsedujoči učence taktno ustaviti. Če čas prekoračijo bratje, ki imajo druge točke na shodu, naj jim pomožni svetovalec glede tega zasebno svetuje. (Glej  24. odstavek.) Ves shod s pesmimi in molitvami vred bi moral trajati 1 uro in 45 minut.

OBISK OKRAJNEGA NADZORNIKA

 18. Ko bo občino obiskal okrajni nadzornik, naj shod poteka tako, kot piše v Delovnem zvezku za Življenje in oznanjevanje, vendar z naslednjimi izjemami: Namesto Občinskega preučevanja Biblije bo imel okrajni nadzornik 30-minutni službeni govor. Pred službenim govorom bo predsedujoči shoda Življenje in oznanjevanje obnovil program dotedanjega shoda, predstavil gradivo, ki bo obravnavano na shodu naslednji teden, prebral kakršna koli obvestila in pisma, ki jih je treba prebrati, in nato napovedal okrajnega nadzornika. Po službenem govoru bo okrajni nadzornik sklenil shod s pesmijo po svoji izbiri. Sklepno molitev lahko ima kakšen drug brat. Med obiskom okrajnega nadzornika ne bo pomožnih razredov v jeziku, ki ga govori občina. Skupina lahko ima svoje shode tudi, ko okrajni nadzornik obišče občino gostiteljico. Toda ko bo okrajni nadzornik imel službeni govor, bi se morala skupina pridružiti občini gostiteljici.

TEDEN, KO BO OBČINA IMELA ZBOR ALI ZBOROVANJE

 19. V tednu zbora ali zborovanja ne bo občinskih shodov. Gradivo, ki naj bi se v tistem tednu obravnavalo na shodu, bi moral preučiti vsak zase ali pa v družinskem krogu.

TEDEN, KO BO SPOMINSKA SLOVESNOST

 20. Ko bo spominska slovesnost potekala med tednom, bo shod Življenje in oznanjevanje odpadel. Seveda pa bi na dan slovesnosti moral biti organiziran shod za terensko službo.

NADZORNIK SHODA ŽIVLJENJE IN OZNANJEVANJE

 21. Starešina, ki ga bo izbralo starešinstvo, bo služil kot nadzornik shoda Življenje in oznanjevanje. Odgovoren je za to, da je ta shod dobro organiziran in da vse poteka v skladu s temi navodili. Moral bi dobro komunicirati s pomožnim svetovalcem. Takoj, ko bo na voljo Delovni zvezek za Življenje in oznanjevanje za posamezni mesec, bo nadzornik shoda Življenje in oznanjevanje učencem dodelil učne naloge za tisti mesec. (Glej  odstavke 5–11.) Učne naloge je treba razdeliti vsaj tri tedne pred datumom učne naloge, in sicer z obrazcem Naloga na shodu Naše krščansko življenje in oznanjevanje (S-89).

PREDSEDUJOČI SHODA ŽIVLJENJE IN OZNANJEVANJE

  22. Vsak teden bo en starešina služil kot predsedujoči celotnega shoda Življenje in oznanjevanje. (Kjer ni dovolj starešin, se lahko po potrebi ta naloga dodeli usposobljenim strežnim služabnikom.) Njegova naloga je, da pripravi uvodne in sklepne besede ter z navzočimi razpravlja o videoposnetkih vzorčnih pogovorov in videoposnetkih, ki predstavljajo novo učno enoto iz brošure Branje in poučevanje. Prav tako bo predstavil vse točke na shodu in bo, odvisno od velikosti starešinstva, morda tudi sam imel druge točke na shodu. Njegovi komentarji med točkami bi morali biti zelo kratki. Starešinstvo bo določilo, kateri starešine so usposobljeni za to vlogo. Vsi usposobljeni starešine bodo prišli na vrsto, da služijo kot predsedujoči. Odvisno od lokalnih okoliščin se lahko nadzornika shoda Življenje in oznanjevanje pogosteje uporabi za predsedujočega kot druge usposobljene starešine. Če je starešina primeren za vodenje Občinskega preučevanja Biblije, je najverjetneje primeren tudi za to, da služi kot predsedujoči shoda. Vendar pa, prosimo, upoštevajte, da mora starešina, ki služi kot predsedujoči, učence ljubeče pohvaliti in jim tudi izreči koristne nasvete. Predsedujoči je prav tako dolžan poskrbeti, da se bo shod končal pravočasno. (Glej  14. in  17. odstavek.) Če predsedujoči želi in če je na voljo dovolj prostora, se lahko na  oder postavi pokončni mikrofon, tako da bo lahko napovedal vsako naslednjo točko, medtem ko se bo brat, ki bo imel točko, že postavil za govorniški pult. Prav tako lahko predsedujoči med branjem Biblije in delom shoda Izurimo se v oznanjevanju sedi za mizo. Tako bo morda prihranil nekaj časa.

KOORDINATOR STAREŠINSTVA

 23. Koordinator starešinstva ali drug starešina, ki mu pomaga, dodeli vse točke na shodu, razen učnih nalog. To pomeni, da bo za vsak teden določil tudi predsedujočega shoda (pri tem bo izbiral med brati, ki jih je odobrilo starešinstvo). Koordinator starešinstva bi moral v sodelovanju z nadzornikom shoda Življenje in oznanjevanje poskrbeti, da bo seznam celotnega shoda z dodeljenimi nalogami pritrjen na oglasni deski.

POMOŽNI SVETOVALEC

   24. Če je možno, naj se za to vlogo izbere starešina, ki je izkušen govornik. Odgovornost pomožnega svetovalca je, da po potrebi zasebno svetuje starešinam ali strežnim služabnikom glede katere koli točke na shodih, tudi glede točk na shodu Življenje in oznanjevanje, javnih govorov ter glede vodenja ali branja na preučevanju Stražnega stolpa in Občinskem preučevanju Biblije. (Glej  17. odstavek.) Če je v občini več starešin, ki so sposobni govorniki in učitelji, lahko za to nalogo vsako leto skrbi drug usposobljen starešina. Ni treba, da pomožni svetovalec svetuje starešinam ali strežnim služabnikom po vsaki nalogi.

POMOŽNI RAZREDI

 25. Odvisno od števila učencev lahko imajo občine za predstavitev učnih nalog tudi pomožne razrede. Vsak pomožni razred bi moral imeti usposobljenega svetovalca, po možnosti starešina. Kjer je treba, se lahko to nalogo dodeli dobro usposobljenemu strežnemu služabniku. O tem, kdo so lahko svetovalci in ali naj bi se pri tej nalogi menjavali, bi se moralo odločiti starešinstvo. Svetovalec bi moral upoštevati postopek, ki je opisan v  16. odstavku. V občinah, ki imajo pomožni razred, bi morali učence po točki Kopljimo za duhovnimi dragulji (del shoda Zakladi iz Božje Besede) prositi, naj gredo v pomožni prostor. Nazaj v dvorano bi se morali vrniti po delu Izurimo se v oznanjevanju. Med obravnavanjem videoposnetka bi morali tisti, ki so v pomožnem razredu, gledati ali poslušati razpravo kar v pomožnem prostoru, če je to mogoče. Če to ni mogoče, bi moral svetovalec predvajati videoposnetek z mobilne naprave in nato voditi razpravo.

VIDEOPOSNETKI

 26. Na tem shodu se bodo predvajali izbrani videoposnetki. Videoposnetki za shod med tednom bodo na voljo v aplikaciji JW Library® in dostopni na različnih napravah. Občasno se lahko videoposnetki vzorčnih pogovorov predvajajo tudi na shodih za terensko službo, vendar šele po tem, ko bodo predvajani na shodu Življenje in oznanjevanje.