Bezalel in Oholiab izdelujeta predmete za sveti šotor.

ŽIVLJENJE IN OZNANJEVANJE – DELOVNI ZVEZEK Oktober 2020