Preskoči na vsebino

Preskoči na kazalo

 KRŠČANSKO ŽIVLJENJE

Dar Jehovu

Dar Jehovu

Ali bi »želel darovati Jehovu«? (1Kn 29:5, 9, 14) Kako lahko to storiš? V nadaljevanju je navedeno, kako vse lahko prostovoljno prispevamo in tako podpiramo dejavnost Jehovovih prič lokalno in po svetu.

S PRISPEVANJEM PREK SPLETA ALI V PRISPEVČNE SKRINJICE PODPIRAMO:

 • VSESVETOVNO DELO

  gradnjo ter delovanje podružničnih uradov in dislociranih prevajalskih pisarn

  teokratične šole

  posebne polnočasne služabnike

  akcije pomoči ob naravnih nesrečah

  tiskanje, videoprodukcijo in digitalno založništvo

 • DELOVANJE KRAJEVNE OBČINE

  pokrivanje občinskih izdatkov, kar med drugim zajema obratovalne stroške in osnovno vzdrževanje kraljestvene dvorane

  vse resolucije, ki jih sprejme občina glede tega, da bi se del sredstev poslal podružnici za:

  • gradnjo kraljestvenih in zborskih dvoran po svetu

  • Svetovni program pomoči

  • druge dejavnosti po svetu

ORGANIZIRANJE ZBOROVANJ IN ZBOROV

Donacije za regionalno zborovanje se uporabijo za vsesvetovno delo. Stroški, povezani z regionalnimi, posebnimi in mednarodnimi zborovanji, pa se krijejo iz sredstev, doniranih za vsesvetovno delo.

Z donacijami za okraj se krijejo stroški, ki so povezani z najemom, uporabo in vzdrževanjem zborskih prostorov, in drugi stroški, povezani z okrajem. Okraj bo morda sprejel resolucijo, da se presežek sredstev donira za vsesvetovno delo Jehovovih prič.