Ponujanje brošure Srečna družina v Gruziji

ŽIVLJENJE IN OZNANJEVANJE – DELOVNI ZVEZEK November 2017

Vzorčne predstavitve

Vzorčni predstavitvi za revijo Stražni stolp in za učenje resnice o Božjem imenu. Na podlagi teh predstavitev sestavite svoje predstavitve.

ZAKLADI IZ BOŽJE BESEDE

»Iščite Jehova, in boste živeli«

Kaj pomeni iskati Boga? Kaj se lahko naučimo od Izraelcev, ki niso iskali Jehova?

KRŠČANSKO ŽIVLJENJE

Postanimo še spretnejši oznanjevalci – opravljajmo ponovne obiske

Kako lahko opravljamo učinkovite ponovne obiske? Negujmo zanimanje, za vsak obisk si postavimo en cilj in v mislih imejmo naš glavni namen.

ZAKLADI IZ BOŽJE BESEDE

Uči se iz svojih napak

Iz Jonove pripovedi spoznamo, da Bog Jehova ne obupa nad nami, kadar naredimo kako napako. Pričakuje pa, da se iz svojih napak učimo.

KRŠČANSKO ŽIVLJENJE

Pouk iz Jonove knjige

Premišljevanje o Jonovi izkušnji nam lahko pomaga spoprijeti se z razočaranji, popraviti negativen pogled na oznanjevanje in v molitivi najti tolažbo.

ZAKLADI IZ BOŽJE BESEDE

Kaj Jehova zahteva od nas?

Kako sta povezana naše čaščenje Jehova in naš odnos z duhovnimi brati in sestrami?

ZAKLADI IZ BOŽJE BESEDE

Ostanimo duhovno budni in dejavni

To, da naj bi Babilonci uničili Juda, se je zdelo neverjetno. Toda prerokba se bo izpolnila in Habakuk je moral na to potrpežljivo čakati.

KRŠČANSKO ŽIVLJENJE

Ostanimo duhovno budni in dejavni, ko se nam spremenijo okoliščine

Kaj nam pomaga ostati duhovno budni in dejavni, če spremembe predstavljajo oviro pri čaščenju Boga Jehova in načnejo naš odnos z njim?