Mojzes in Aron pred faraonom naredita čudež.

ŽIVLJENJE IN OZNANJEVANJE – DELOVNI ZVEZEK Julij 2020