Duhovniki pri svetem šotoru opravljajo svoje zadolžitve.

ŽIVLJENJE IN OZNANJEVANJE – DELOVNI ZVEZEK December 2020