Bratje in sestre v občini prisrčno pozdravljajo sestro, ki se je vrnila.

ŽIVLJENJE IN OZNANJEVANJE – DELOVNI ZVEZEK April 2017

Vzorčne predstavitve

Vzorčne predstavitve za Prebudite se! in za učenje resnice o Božjem kraljestvu. Na podlagi teh predstavitev si sestavite svoje predstavitve.

ZAKLADI IZ BOŽJE BESEDE

Dovoli Jehovu, da oblikuje tvoje razmišljanje in ravnanje

Veliki lončar oblikuje naše duhovne lastnosti, vendar moramo mi narediti svoj del.

KRŠČANSKO ŽIVLJENJE

Prisrčno jih sprejmimo

Vsak, ki obišče naše shode, bi moral videti in izkusiti krščansko ljubezen na delu. Kako lahko prispevate k toplemu in ljubečemu ozračju v kraljestveni dvorani?

ZAKLADI IZ BOŽJE BESEDE

Ali si med tistimi, ki imajo »srce, da bodo spoznali« Jehova?

V Jeremiju v 24. poglavju Bog Jehova primerja ljudi s smokvami. Kateri ljudje so bili podobni dobrim smokvam in kako jih lahko danes posnemamo?

KRŠČANSKO ŽIVLJENJE

Nedejavnega kristjana lahko spodbudiš

Nedejavni so še vedno dragoceni za Boga Jehova. Kako jim lahko pomagamo, da se vrnejo v občino?

ZAKLADI IZ BOŽJE BESEDE

Bodi pogumen kakor Jeremija

Jeremija je prerokoval, da bo Jeruzalem opustošen. Kako je lahko ostal pogumen?

KRŠČANSKO ŽIVLJENJE

Kraljestvene pesmi vlivajo pogum

Petje kraljestvenih pesmi je krepilo kristjane v sachsenhausenskem koncentracijskem taborišču. Te pesmi lahko v preizkušnjah spodbudijo tudi nas.

ZAKLADI IZ BOŽJE BESEDE

Jehova je napovedal novo zavezo

V čem se nova zaveza razlikuje od Postavine zaveze in kako so njeni blagoslovi večni?